_Testul de aperceptie. Vasile Preda

_Testul de aperceptie. Vasile Preda - VAS/LE PREDA TESTUL...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: VAS/LE PREDA TESTUL TEMATIC DE APERCEPTIE (studiu monografic) FUNDAIA CULTURALA FORUM Cluj-Napoca- 1997 CUPRINS 1.ISTORIC 5 2.MATERIALUL T-A.T.-ULL1 I MODUL DE EXAMINARE 13 3.FUNDAMENTAREA TEORETICA A T.A.T.-ULUI 23 4.ANALIZA I INTERPRETAREA POVESTIRILOR T.A.T. DUP H.A. MURRAY 29 41.Condiii ale analizei i interpretrii povestirilor T.A.T. 29 42.Analiza coninutului i analiza formei povestirilor T.A.T. 31 5. ALTE INTERPRETRI ALE T.A.T.-ULUI 43 5.1. Interpretarea T.A.T.-ului dup S. Tomkins 43 52. Interpretarea T.A.T.-ului dup B. Aron 43 53.Interpretarea T.A.T.-ului dup Z. Piotrowski 44 54.Interpretarea T.A.T.-ului dup L. Bellak 46 55.Interpretarea T.A.T.-ului dup D. Rapaport i R. Schafer 47 56.Interpretarea T.A.T.-ului n concepia lui R. Hoit 49 57.Interpretarea psiholingvistic a T.A.T.-ului 50 58.Interpretarea T.A.T.-ului dup A. Ombredane 51 59.Interpretarea T.A.T.-ului dup V. Shentoub 52 5.10. Sistemul de cotare i de interpretare a T.A.T.-ului ' propus de J. Csirszka 57 6.DIRECII NOI N INTERPRETAREA T.A.T.-ULUI 65 7. ANALIZA DE CAZURI 79 7.1. Analiza unor cazuri prezentate in literatura de specialitate 79 72. Analiza unor cazuri din investigaiile proprii 88 8.CAUT AI I LIMITE ALE T.A.T.-ULUI 107 9. ANEXE 115 BIBLIOGRAFIE 125 Testul Tematic de Apercepie (studiu monografic/ 1. ISTORIC Testul tematic de apercepie (T.A.T.) este - alturi de testul Rorschach, Szondi, arborelui, satului .a. - una din tehnicile proiective cu larg utilizare, mai ales clinic. n cazul testelor proiective, termenul te*t trebuie luat n sensul su mai general, pe care. l are n limba englez, de proba (examinare, tehnica de lucru) i nu n sens riguros psiho-metric, deoarece standardizarea i etalonarea nu se preteaz ntotdeauna iar sensibilitatea, fidelitatea i validitatea lor sunt dificil de estimat. Dar aceste probe aduc n practica efectiv a cunoaterii personalitii o finee clinic menit s compenseze redusa lor rigoare statistic. Testele proiective se disting de testele de aptitudini n special prin ambiguitatea materialului prezentat subiectului i prin libertatea de rspuns care i se las. Prin aceste dou caracteristici, tehnicile proiective se situeaz n liniile generale ale psihologiei configuraioniste i psihanalizei. Testele proiective reprezint unul dintre instrumentele cele mai preioase ale metodei clinice ri psihologie i una din aplicaiile practice cele mai fecunde ale psihologiei dinamice, ale teoriei psihodinamice a personalitii. Prima form a Testului tematic de apercepie (Thematic Apperception Test") a fost elaborat n 1935 de H.A. Murray i D.C. Morgan, care au utilizat alturi de alte teste imagini cu scene umane, pe baza crora subiecii realizau povestiri, ca instrument de studiu clinic i experimental al personalitii normale. Spre deosebire de alte teste,proiective, T.A.T.-ul nu a fost conceput iniial ca instrument de reliefare a manifestrilor patologice ale...
View Full Document

Page1 / 84

_Testul de aperceptie. Vasile Preda - VAS/LE PREDA TESTUL...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online