{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

02. Colina - colina I ntr-o diminea de toamn nainte de...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
colina I într-o dimineaţă de toamnă, înainte de revărsatul zorilor, Vasile Catrina se trezi (âeodatpdin somn cuprins de o spaimă grozav^. Numaidecît îşi dădu seama că a visat cevaTrău,' dar buimăceala îl ţin ea încă înţepenit în pat şi nu ştia unde se află : vedea cele două ferestre ale odăii şi afară cerul înalt şi plin de stele ; nu cunoştea nici odaia şi nici patul în care stătea culcat. Încet, gîndi că totuşi trebuie să fie în casa lui şi, răguşit, vorbi fără să-şi dea seama : Tată ! —■ Ce e, mă ? îi răspunse glasul omului, de undeva r din fundul odăii. ■—■ Dormi ? întrebă flăcăul liniştit. Acum nu mai dorm. Ce e cu tine ? De ce te-ai sculat ? Vasile Catrina se ridică încă buimăcit şi se aşeză pe marginea patului. Apoi vorbi iar, ruşinat că nu ştia ce să- i spună, pentru ce se sculase : Ce-am spus eu aseară că trebuie să fac acum de dimineaţă ? Nu-ş' ce dracu trebuia să fac ; d-aia tn-am sculat mai devreme... Tatăl său seuiţă la el pr in întuneric şi se rj işucMn pat de mirare. (Totdeauna băiatul săre^din r ^^^ajuţeaîă^şişiyed d tbi^" j^_y de treburi.^ Du-te~ŞT"te spală, răspunse oătrînul cu asprime.. Ce stai aşa ca o bleandă ? Ce e, mă ?... Ce vrei tu ?... Ce bleandă ? Eu ?... 13 \ Flăcăul deschise uşa, se dădu puţin înapoi şi fără să se mai uite îndărăt o trînti cu atîta putere, încît pe la geamuri se dezlipi cleiul de pe margini. Ieişi afară, se aşeză pe prispă şi începu să se încalţe. Se simţea greoi şi căuta să se liniştească şi să-şi facă de lucru. Trăgîn-du-şi ciorapii şi sforile opincilor, îşi aminti deodată că într-una din serile trecute îi spusese cineva că în pă-mînturile din Frunzări griul lor a răsărit prost, e rar şi galben şi că ar fi bine să-l întoarcă şi să-l facă ogor pentru o sămînţă de primăvară. „Am să mă duc să văd şi eu, îşi spuse el, chiar acuma." Era devreme şi gîndul îl mulţumi. ,,La întoarcere, am să mă bărbieresc şi să mă scald ; este timp", îşi spuse el mai departe.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern