{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6 - VINDECNDU-NE CU ADEVRUL DE MINCIUN NE VINDECM PE NOI DE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VINDECÂNDU-NE CU ADEVĂRUL DE MINCIUNĂ NE VINDECĂM PE NOI DE NOI ÎNŞINE De unde să continui această mărturie? Mi-a scăpat din pană exact acest cuvânt, deşi probabil că ar trebui să-l schimb. Nu sunt nici martor, nici acuzator, nici judecător, nici acuzat. Spun că aşa ceva nu mai sunt, chiar dacă am fost. Eu doar mă strădui să aşez amintirile în negrul şi-n arabescurile literelor. Mă strădui pe cât pot să storc din mine orice urmă de mânie, de vanitate şi ranchiună. Ştiu că asta nu-mi reuşeşte. Încă nu m-am îndepărtat atât de mult de foc încât să suflu în jar fără a fi nevoit să-mi închid ochii. La recomandarea directorului Murici, doctorul Krstić mi-a prelungit concediul medical după întoarcerea mea din Ljeskovina. Fără vreo preocupare, mergeam des la Đakovica şi înnoptam acolo şi tot mai mult, fără să vreau, deveneam dacă nu membru atunci un fel de neam de departe ori prieten de familie. Am scris: "fără să vreau". Nu este o greşeală, nici regret, nu este nici măcar dezvinovăţire. Milica era magnetul care mă atrăgea şi eu, mergând la ea, doream şi căutammult mai mult decât ceea ce primeam. Satisfăcut de faptul că puteam din nou să vin, veneam tot mai des, rămâneam tot mai mult, începând să mă preocup de copii lor, să le sădesc flori în grădină şi chiar să merg la magazinul cu autoservire. Îmi petreceam timpul povestind cu Ljubo, jucând şah sau cărţi, însă mereu aşteptând-o pe ea să se întoarcă de la lucru şi să-mi învelească această pierdere de timp într-un fel de speranţă, să-i dea un fel de sens. El ştia ce anume caut şi de ce vin şi-mi reproşa asta doar în glumă. În dragostea ei pentru el era foarte convins, aşa cum credea că vizitele şi înnoptările mele în aceas- tă casă vor trezi acel fel de simţăminte care se numesc prietenie şi care, în oamenii cinstiţi, atenuează şi sting efectiv dorinţele. Măcar aşa cred eu că Ljubo, la rândul lui, gândea. Poate greşesc şi pun în seama lui ceea ce aş fi gândit eu de ne-ar fi fost inversate rolurile. Presupun, doar presupun, iar această coală albă, încă nescrisă, îmi atrage atenţia nu că mă grăbesc, ci să nu bat câmpii şi să nu mă îndepărtez de ceea ce a fost. Am cumpărat în dimineaţa aceea ziarele. Ljubo făcuse o cafea şi pregătea micul dejun. Ca de obicei, citeam de la paginile din urmă, de la anunţurile despre decese şi ştirile sportive despre cine pe cine a învins. Pe pagina a opta m-a întâmpinat un titlu lung: A FOST DESCOPERIT ŞEFUL DE STAT-MAJOR AL RĂU-FAMATULUI VOIEVOD AL CETNICILOR! Nu vreau să încarc nimănui memoria cum, citind asta, parcă am rămas fără aer în încăpere, cum au început să danseze literele în faţa mea şi cum mi-au tremurat mâinile. Transcriu, iată, cuvânt cu cuvânt, ceea ce am citit întâi în minte, iar apoi cu voce tare, să audă şi Ljubo: " Organele Serviciului securităţii de stat au descoperit şi arestat pe agricultorul Danilo Vukotić,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}