8 - CENUA NECHEMATULUI OASPETE Nici de venirea fratelui meu...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CENUŞA NECHEMATULUI OASPETE - Nici de venirea fratelui meu nu m-aş fi bucurat mai mult - îi dădură lacrimile lui Ljubo de cum mă văzu. Unde eşti, pentru numele lui Dumnezeu? Câte zile sunt de când tu... nici măcar un telefon. Ţi-a trecut su-părarea? Ce mai e cu unchiul tău? - mă îmbrăţişă şi mă bătu pe umăr cu palmele acelea ale lui mari, fără intenţia de a-mi da drumul. Îmi făcu, turnând rachiu în pahare, cunoştinţă cu Mitar Rašović. Mi-cuţul Vojin mi s-a aşezat în braţe şi-mi căuta prin buzunare. - Mă bucur că v-am cunoscut - spuse Mitar. - Mi-au povestit Ljubo şi Milica despre dumneavoastră. - Şi mie despre dumneavoastră şi fiul dumneavoastră. Chiar cu puţin timp în urmă... aşa este, ce să-i faci - doar ce nu m-am dat de gol că ştiu cine era criminalul. Mitar era de statură mijlocie, cu ochii de-un albastru spălăcit, cu ma-xilarele puternice, cu nasul puţin alungit, cu sprâncenele dese, cu fire de păr albe. Mâna dreaptă îi tremura. Sindromul lui Parkinson, m-am gândit. Pe bărbie avea o aluniţă proaspăt tăiată, probabil la bărbierit. Fuma ţinând ţigara în mâna stângă şi, nervos, în fiecare clipă, scutura scrumul. - De Dumnezeu şi de ţarul rus... da, dacă e să fim corecţi, de Dumnezeu şi de consulul rus nu se poate ascunde nimic - strigă Ljubo. - Eu... azi-dimineaţă, concetăţene, consulul rus Jastrebov l-a prins pe asasinul lui Srđan! - adăugă victorios. - Aici, unde stai stai tu acum, a stat criminalul. Cu acest stilou... iată, cu acest stilou şi-a alcătuit declaraţia. Ţine, uită-te! - îi întinse o foaie de hârtie, scrisă. Atunci intră Milica şi se prefăcu a fi surprinsă când mă văzu. Nici nu a visat, zise, că va da peste mine. A început să mă întrebe cum şi de ce nu am venit de atâta amar de vreme. - Lasă-l, Ninocica, să citească declaraţia lui Berişa - o întrerupse el. - Şi nu-mi... altădată, Ninocica, ai mai multă imaginaţie. Ai ştiut bine că a sosit, de ce te prefaci că nu? - Eu să ştiu că... - Bineînţeles că ai ştiut - nu aşteptă să termine. I-ai văzut maşina, dragă. A parcat-o chiar în prag, lângă... bine, poate nici n-ai văzut, doar am glumit. Eu, Halit Berişa, din Đakovica, strada Bajram Ţuri numărul 29, constrâns de dovezile consulului împărăţiei ruseşti I.S. Jastrebov, recunosc de bunăvoie că la 14 august 1968 l-am ucis pe Srđan Rašović din Đakovica, strada Sârbească numărul 9, anul trei de gimnaziu, în vârstă de 17 ani. În sus-numita zi, pe la ora 19, l-am aşteptat pe Srđan Rašović la moara părăsită de pe Vogonica, unde trebuia să o întâlnească pe Fatiha Beheluli, fata lui Riza Beheluli din Đakovica, strada Mareşal Tito numărul 43. Înainte de asta, tatăl Riza şi-a obligat fiica să destăinuie locul întânirii şi după aceea a venit la mine să-i întorc serviciul, întrucât el, la vremea lui, a depus mărturie mincinoasă că eu, în timpul războiului, am lucrat pentru partizani în ilegalitate şi astfel a contribuit ca puterea să-mi recunoască participarea la
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern