{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9 - VAMPIRUL I IA RMAS BUN DE LA VAMPIR Sicriul acoperit cu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VAMPIRUL ÎŞI IA RĂMAS BUN DE LA VAMPIR Sicriul, acoperit cu drapelul iugoslav, fusese scos afară din casă de către Mijat, tatăl lui Ljubo, de fratele Veljko şi de încă două dintre rudele defunctului. După ei ieşi Milica, toată în negru, ca o stăncuţă, cu unul dintre fii în braţe şi cu doi pe lângă ea. Duseră sicriul în dricul cu ajutorul căruia trebuia cărat leşul până la cimitirul din Nikšić. Tatăl, Miat, întinse steagul pe sicriu şi-i netezi marginile. Porni să închidă uşa maşinii, dar se răzgândi. Privi în jur. În afară de neamurile răposatului, care sosiseră din Nikšić cu trei maşini, şi încă vreo douăzeci de sârbi din Đakovica şi împrejurimi, la înmormântare nu se mai afla nimeni altcineva. Se vedea că asta pe Mijat îl durea. Se aşteptase ca la despărţirea de Ljuba să se anunţe jumătate din Kosovo şi Metohia. Gândise chiar că la înmormântare vor fi prezente şi unităţi ale armatei, şi ofiţeri, şi lideri ai Partidului. Trista întâmplare că pe Ljuba îl omorâseră albanezii, adică aceştia erau cei bănuiţi - îi spusese Mijat noaptea trecută nurorii sale Milica - nu trebuie folosită pentru a se semăna neîncredere în unitate şi frăţie şi pentru a se înmulţi divizările de natură şovină. Albanezii sunt.. ei sunt... - izbucnea Milica printre lacrimi - ei sunt criminali şi... nu permit ca sicriul lui Ljuba să fie înfăşurat cu drapelul iugoslav! Dar în care? - ridicase el vocea, mirat. Într-al nimănui. Ljuba nu a avut o patrie. Ljuba spunea... şi, pentru Dumnezeu, la ce bun acest simbol, tată? Eu, noră dragă, eu sunt luptător al armatei populare. Ba, mai mult, fata mea, eu sunt soldat al Partidului lui Tito deja de treizeci şi şase de ani! Iar eu sunt văduvă! - izbucnise ea. Vă-du-vă! Înţelegi, oare? Mi-au ucis soţul... soţul, fiul dumitale, tatăl acestor copii... de-ar şti numai cât sunteţi de... de... Pentru asta Ljuba nu v-ar ierta niciodată! Reacţiune! Bandă şi reacţiune! - începuse Mijat să urle . Eu sunt... Dumneata ai pus la zid asemenea oameni! - se răzvrătise şi ea, astfel că trebuia să-i liniştesc ba pe ea, ba pe Mijat. Fiul meu - spunea el - va fi înmormântat ca un om, ca un comunist, aşa cum se cuvine numelui pe care îl poartă. El nu va permite nici un fel de ură şi şovinisme. Trebuie să fii om şi comunist atunci când e cel mai greu. Puterea populară îi va găsi pe criminali şi va organiza judecarea lor. Cât despre asta,cu anume care drapel va fi înmormântat bărbatul în Muntenegru, hotărăsc totuşi doar fraţii şi tatăl, nu şi femeile. Sfătuiţi-o, domnule doctor, să nu facă mâine vreo prostie - mă rugă el când fusesem pentru o clipă singuri. Va veni multă lume, vor fi cu siguranţă şi cuvântări de rămas bun din partea unor luptători din Đakovica, poate chiar şi din partea unor tovarăşi din armată şi Partid. Nu se află în toate minţile, e nechibzuită şi impulsivă, influenţaţi-o, vă rog...
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}