212 - LUMINA SPIRIT VIU

212 - LUMINA SPIRIT VIU - 1 OMRAAM MIKHAL AIVANHOV LUMINA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 OMRAAM MIKHAËL AIVANHOV LUMINA, SPIRIT VIU LUMINA, SPIRIT VIU Colectia IZVOR nr. 212 Cititorul va întelege mai bine anumite aspecte ale operei Maestrului Omraam Mikhaël Aivanhov prezentate în acest volum, daca va tine cont de faprul ca acest Învatamânt este în întregime oral. Maestrul Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) s-a nascut în Bulgaria. În 1937 vine în Franta unde împartaseste esentialul învatamântului sau. Ceea ce surprinde de la început în opera sa, este multiplicitatea aspectelor sub care este prezentata aceasta unica problema: omul si perfectionarea sa. Oricare ar fi subiectul abordat, el este invariabil tratat în functie de utilizarea pe care omul o poate face pentru o mai buna întelegere a lui însusi si o mai buna conduita a vietii sale. ****** Substanta vie a universului prin care traditia o spune - Dumnezeu a creat lumea, si de câtiva ani un mijloc formidabil de explorare si actiune gratie punerii la punct a lasserului, lumina ne ofera un câmp de posibilitati infinite atât în domeniul material cât si în domeniul spiritual. În ceea ce priveste posibilitatile spirituale ale luminii, Omraam Mikhaël Aivanhov ne invita în acesta lucrare sa le ( ? sau re-) descoperim lumina care este protectie, hrana, instrument de cunoastere a omului, a naturii si a lui Dumnezeu, dar mai ales singurul mijloc cu adevarat eficace pentru a ne transforma si a transforma lumea. I. Lumina, esenta creatiei Se spune ca Dumnezeu sete un foc devastator si în majoritatea mitologiilor, zeul cel mai puternic este cel al focului. Nu este vorba, bineînteles, de focul fizic, pe care noi îl cunoastem si care nu este decât un aspect al focului universal. Fiindca în realitate exista mai multe categorii de foc: cel care arde în inima omului, cel care se înalta de la baza coloanei vertebrale , cel al soarelui, cel al infernului, cel ascuns în inima pietrelor, a metalelor, etc. Dar oare ati remarcat ca focul nu poate fi prezent decât daca este însotit de lumina ? Da, lumina este materia prin care se manifesta focul. Transpunând acesta imagine, vom descoperi ca lumina este acea substanta pe care Dumnezeu, Focul primordial, a emanat-o la originea lumii când a rostit. "Sa fie lumina !" Aceasta lumina nu este altceva decât Cuvântul despre care Sfântul Ioan vorbeste la începutul Evangheliei Sale: "La început a fost Cuvântul si Cuvântul era cu Dumnezeu, si Cuvântul era Dumnezeu. Tot ce a fost facut a fost facut prin el . .." Lumina este Cuvântul pe care Creatorul l-a pronuntat si prin care a creat lumea. Lumina fizica asa cum noi o cunoastem, nu este decât o condensare a luminii primordiale. Dumnezeu, principiul activ, a proiectat lumina, si El a prelucrat-o ca pe o materie pentru a crea universul. În acest moment intrevedem manifestarea celor doua principii, masculin si feminin, care sunt la originea creatiei, fiindca Dumnezeu, Focul, principiul masculin, a extras din El si a proiectat principiul feminin, lumina, materia în care urma sa creeze. Se spune ca Dumnezeu a creat lumea din nimic. Din nimic din exteriorul Sau, da, si acest lucru e dificil de înteles
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

212 - LUMINA SPIRIT VIU - 1 OMRAAM MIKHAL AIVANHOV LUMINA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online