{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

217 - UN NOU INTELES AL EVANGHELIILOR

217 - UN NOU INTELES AL EVANGHELIILOR - 1 Omraam Mikhael...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Omraam Mikhael Aivanhov O NOUA INTERPRETARE A EVANGHELIILOR CUPRINS: I "Nu se pune vinul nou in burdufuri vechi" II "Daca nu vă veţi face ca nişte copilaşi" III Ispravnicul necredincios IV "Strângeţi comori..." V "Intraţi pe poarta cea strâmtă" VI "Cine va fi pe acoperişul casei..." VII Potolirea furtunii VIII "Cei dintâi vor fi cei din urmă" IX Pilda celor cinci fecioare înţelepte şi celor cinci fecioare nechibzuite X "Şi viaţa veşnica este aceasta: sa Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat"
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 I. "NU SE PUNE VINUL NOU IN BURDUFURI VECHI" "Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haina veche; pentru ca si-ar lua umplutura din haina ,si ruptura ar fi mai rea.Nici nu pun oamenii vin nou in burdufuri vechi; altfel burdufurile plesnesc, vinul se varsa si burdufurile se prapadesc; ci vinul nou il pun in burdufuri noi si se pastreaza amindoua." Aceste fraze nu sint, cu certitudine, noi pentru voi, caci fac des aluzii la ele, dar gindesc ca ele contin adevaruri pe care nici nu le banuiti inca,si pe care trebuie sa le cunoasteti. Ce semnificatie au cuvintele "burdufuri vechi, burdufuri noi, vin nou"? La ora actuala vinul se pune in cuve. In trecut se foloseau burdufuri - piei de animale cusute in forma de saci - si daca nu se putea pastra vinul nou in burdufuri vechi, aceasta se intimpla pentru ca in vinul nou se produceau fermentatii si degajari de gaze care ar fi distrus burdufurile uzate si vinul s-ar fi scurs. Se punea deci vinul nou in burdufuri noi, valabile sa reziste la presiuni foarte mari. Ce reprezinta procesul de fermentatie din punct de vedere stiintific? Fermentatia este o descompunere naturala a materiei organice. Exista diferite forme de fermentatii, si unele au fost studiate de catre alchimisti, care gaseau in ele elementele necesare fabricarii pietrei filozofale. Toate felurile de fermentatii se pot, de asemenea, produce in om, nu numai in organele fizice, dar mai ales in inima si capul sau, adica in sentimentele si gindurile sale. Cind Iisus spunea: "Ci vinul nou il pun in burdufuri noi si se pastreaza amindoua", El compara invatamintul Sau cu vinul nou, caci acest invatamint trebuia varsat in fiinte solide, rezistente, capabile sa suporte toate schimbarile care, obligatoriu, s-ar fi produs in ele. Caci la fel cu vinul, un invatamint initiatic nu este un lucru mort; din contra, el traieste, si viata sa antreneaza tot felul de consecinte. Burduful reprezinta fiinta omeneasca si in acest burduf se afla inca, daca se poate spuna asa, alte feluri de burdufuri: capul, plaminii, stomacul... Inima, intelectul, sufletul, sint de asemenea burdufuri, si daca nu sintem atenti la ceea ce introducem in ele sau daca neglijam intretinerea lor, rezultatele sint deplorabile. Uneori unii mi se pling spunindu-mi: "Inainte ma simteam mult mai bine. Mincam, beam, faceam prostii, ma distram...si ma simteam bine. Dar de cind incerc sa urmez Invatamintul Fraternitatii Albe Universale ma simt jenat ca si cum o fermentatie ar fi inceput sa se produca in mine. Cu adevarat acest Invatamint nu imi convine." Ei nu inteleg ce se petrece in ei si in loc sa evolueze normal ei se lamenteaza, se
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

217 - UN NOU INTELES AL EVANGHELIILOR - 1 Omraam Mikhael...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online