{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

218505 - Mircea Dinescu Balada celui plecat Am iubit urite...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mircea Dinescu Balada celui plecat Am iubit urite dar destepte si frumoase fara capatii, n-am avut inbirea cea dintii n-a avut rabdare sa m-astepte. Ingerul ca unghia intoarsa mi-a crescut in carne dimpotriva, mi-ati adus la nastere coliva si la groapa dric cu cioc de barza. Zilele bolesc pe-aici ca anii, anii - zilieri trecuti prin ferma. Va uitarati cu binoclu-n sperma cum vislesc stramosii mei, tiganii. Haida-de! De-a lungul si de-a latul m-ati vinat cind nu eram acasa. Chiar si-acum cind stau intins pe masa eu sositul rid de eu plecatul. Plingi in coltul magaziei si lacrimile-ti ramin in pinza paianjenilor mirati de-asa muste amare. O slujnica din secolul trecut se piaptana fericita in pragul unei case cazate chiar ieri la cutremur. Nu poti face nimic pentru copilul smintit ascuns in boscheti ce scoate scintei si funingine pe gura ca un vapor cu zbaturi. El e aidoma oului cu aura pe dinlauntru. Daca i-ai atinge macesul din preajma ai cadea electrocutat. Cumpara un ziar si taie-ti mina dreapta cind vor intra cu buldozerul in cronica lui Neculce, sau asteapta asteapta asteapta sa-ti creasca in brate o piine mai dulce. Autobuzele parca au bube parca au riie ziua visez hulube parca au jeragai seara tamiie dimineata malai. In cantine lingurile imita scincetul de tramvai, duhul bromurii sfinte pluteste peste cesi. Sub tevile de canalizare risul fetelor zguduie soldatii de caramida....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

218505 - Mircea Dinescu Balada celui plecat Am iubit urite...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online