aaaabm - OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV O FILOZOFIE A...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV O FILOZOFIE A UNIVERSALULUI *************** colectia IZVOR Nr. 206 Cititorul va ntelege mai bine unele aspecte ale textelor Maestrului Omraam Michael Aivanhov prezentate n acest volum daca va avea grija sa nu piarda din vedere ca este vorba de o nvatatura predata exclusiv oral. Cap I UNELE PRECIZARI ASUPRA TERMENULUI DE SECTA De mii de ani oamenii s-au obisnuit sa se multumeasca sa tina seama doar de forma si aparenta lucrurilor, neglij nd continutul si sensul lor. n aceasi maniera au procedat cu Cartile Sacre, care si ele au o forma, un continut si un sens. Forma, povestirea este pentru oamenii obisnuiti; continutul moral, simbolic, este pentru discipolii care ncearca sa-l aprofundeze si sa-l traiasca; c t despre sensul spiritual, el este dat Initiatilor care stiu sa-l interpreteze. Toti marii Initiati au fost fauritori, constructori de noi forme. Ei stiau deci, ca forma este necesara, dar au inclus n ea o ntreaga stiinta pe care majoritatea oamenilor nu o descifreaza pentru ca se limiteaza numai la ceea ce pot vedea, atinge, auzi. Sigur ca formele pot sa-i ajute, sa-i stimuleze, dar nu n masura n care ar putea sa o faca daca ei ar putea sa nteleaga, sa simta si sa realizeze adevarurile continute n ea. Daca n toate religiile se regaseste o nvatatura exoterica si una esoterica, este pentru ca era imposibil ca elita, care avea nevoie sa aprofundeze misterele creatiei, sa se multumeasca cu c teva firimituri satisfacatoare pentru multime. Astfel se explica de ce n interiorul crestinismului, pe l nga Biserica Sf ntului Petru, care grupa n ea majoritatea credinciosilor, s-a dezvoltat n secret Biserica Sf ntului Ioan, pazitoare adevaratei spiritualitati, adevaratei filozofii a lui Hristos. Aceasta problema a spiritului si a formelor are o ntindere extrem de larga. C nd se analizeaza oamenii, se observa ca majoritatea sunt at t de fascinati de forma ca sf rsesc prin a se identifica cu ea. Si astfel ajung sa se identifice de asemenea cu corpul lor fizic. Tot ceea ce fac o fac pentru corpul lor fizic; de spirit, din moment ce nu-l vad, nu se mai ocupa deloc. Ei nu stiu ca n felul acesta si slabesc fortele, se abrutizeaza, pentru ca nu corpului fizic i este data adevarata forta si nici adevarata lumina. Identific ndu-se cu corpul fizic (forma), ei nu-si dezvolta spiritul care este etern, nemuritor, atotcunoscator, sc nteie t snita din Dumnezeu nsusi. Aceasta filosofie materialista, at t de rasp ndita, i limiteaza pe oameni. Din momentul n care nu mai sunt luminati, ghidati, inspirati de catre spirit, ei se ngusteaza, devin limitati, sectari si apoi judeca totul n viata din punctul lor de vedere limitat. Ei se cred posesorii celui mai bun punct de vedere. .. ei nu, este un punct de vedere partial, sectar. Acesti oamenii sectari pot fi gasiti peste tot, n orice domeniu, economic, politic, stiintific, religios, filozofic, artistic. .. si pot sa va arat asta. Se foloseste
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 32

aaaabm - OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV O FILOZOFIE A...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online