Alea jacta est - In albastrul-violet Si in aurul din soare...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Alea jacta est Am plecat. .. Necunoscutul mi-a zis: "Vino, te-astept". Am plecat in explorarea unor semne de-ntrebare Si-am pasit cu majestatea ultimului intelept Pragul vechilor legende Mizgalite la-ntimplare Pe un colt de pergament !. .. Paznicii nemarginirii mi-au deschis negrele porti Si-astazi ratacesc in golul dintre soare si pamint. .. Si ce-ncet ma duce vintul - Parca-ar duce la mormint Cel din urma mort al lumii, Cel mai singur dintre morti. Ma-nfasor in atmosfera cimitirilor din haos. .. Cite sint. ..? Nu le stiu decit noctambulii Si poetii - Cei ce n-au avut nici minte, Nici credinta, Nici repaos, Nici rabdarea sa-si astepte termenul obstesc al vietii. Ma-nfasor in rozul-verde,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: In albastrul-violet, Si in aurul din soare, Si-ntr-o clipa ma preschimb Intr-un nimb enorm -Un nimb Preursit sa-mbrace fruntea primului Anahoret. Ma topesc cu amintirea unei vieti traite-n somn, Ma-ntregesc cu nostalgia primelor imbratisari, Si din cele doua forme -Cea de azi Si cea de ieri -Ma-ntrupez in al veciei si-al imensitatii Domn !. .. Da. .. Sunt Domnul celor vesnic plutitoare-n infinit -Celor ce plutesc pe mare, Celor ce plutesc pe vint, Celor ce plutesc in versuri, In coloare Si in cint, Celor ce plutesc de-a pururi dupa cum le-a fost ursit. .. Da. .. Sunt Domnul celor vesnic plutitoare-n infinit....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online