Alea jacta est - In albastrul-violet, Si in aurul din...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Alea jacta est Am plecat. .. Necunoscutul mi-a zis: "Vino, te-astept". Am plecat in explorarea unor semne de-ntrebare Si-am pasit cu majestatea ultimului intelept Pragul vechilor legende Mizgalite la-ntimplare Pe un colt de pergament !. .. Paznicii nemarginirii mi-au deschis negrele porti Si-astazi ratacesc in golul dintre soare si pamint. .. Si ce-ncet ma duce vintul - Parca-ar duce la mormint Cel din urma mort al lumii, Cel mai singur dintre morti. Ma-nfasor in atmosfera cimitirilor din haos. .. Cite sint. ..? Nu le stiu decit noctambulii Si poetii - Cei ce n-au avut nici minte, Nici credinta, Nici repaos, Nici rabdarea sa-si astepte termenul obstesc al vietii. Ma-nfasor in rozul-verde,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: In albastrul-violet, Si in aurul din soare, Si-ntr-o clipa ma preschimb Intr-un nimb enorm -Un nimb Preursit sa-mbrace fruntea primului Anahoret. Ma topesc cu amintirea unei vieti traite-n somn, Ma-ntregesc cu nostalgia primelor imbratisari, Si din cele doua forme -Cea de azi Si cea de ieri -Ma-ntrupez in al veciei si-al imensitatii Domn !. .. Da. .. Sunt Domnul celor vesnic plutitoare-n infinit -Celor ce plutesc pe mare, Celor ce plutesc pe vint, Celor ce plutesc in versuri, In coloare Si in cint, Celor ce plutesc de-a pururi dupa cum le-a fost ursit. .. Da. .. Sunt Domnul celor vesnic plutitoare-n infinit....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online