Alecsandri - Despot-Voda - DESPOT-VOD LEGEND ISTORIC N...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DESPOT-VODĂ LEGENDĂ ISTORICĂ ÎN VERSURI 5 acturi şi 2 tablouri PERSONAJELE ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, Domn Moldovii, 50 ani RUXANDRA DOAMNA, soţia lui Lăpuş- neanu, 25 ani DESPOT-ERACLID, competitor tronului Moldovii, 30 ani MOŢOC VORNICUL, boier conspirator, 55 ani ANA, fiica lui, 20 ani MAICA FEVRONIA, sora lui Moţoc, 50 ani TOMŞA, boier neaoş, 40 ani ILIAŞ, copilul lui Tomşa, 14 ani SPANCIOC 35 ani CARMINA, soţia lui Laski, 30 ani ROZEL, aventurier francez, 25 ani SOMMER, poet german, 25 ani ANTON SECUIUL, şeful secuimii din Ardeal, 30 ani PISOZKI, comandant castelului de la Zips, 30 ani TOMA CALABAICANUL, om de încredere al lui Lăpuşneanu, 40 ani AHMED BAIRACTARUL, trimis al lui Soliman Sultanul, 40 ani LIMBĂ-DULCE, plăieş, 30 ani JUMĂTATE, idem, 30 ani UN ŢĂRAN O ŢĂRANCĂ ŢĂRANI, TÂRGOVEŢI, BOIERI, OSTAŞI ROMÂNI, MERCENARI, UNGURI, FRANCEZI, LEŞI, NEMŢI etc., CĂLUGĂ RI boieri 45 ani 25 ani HARNOV STROICI TOROIPAN 25 ani CIUBĂR-VODĂ, 45 ani ALBERT LASKI, palatinul Siradii, 55 ani (Drama se petrece la anii 1558-1561.) NOTĂ: Versurile precedate de semnul * pot să nu fie declamate în cursul reprezentaţiilor (V. A.) ACTUL I Culmea Carpaţilor ce desparte Bucovina de Transilvania. Un brad, în dreapta. Panorama de munţi, în fund. SCENA I JUMĂTAT E , L I M B Ă - D U L C E JUMĂTATE (rezemat de brad, cântă) Frunză verde de stejar,
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sus pe munte, la hotar, Zi şi noapte stau pândar... LIMBĂ-DULCE (vine din stânga, obosit, aducând un fedeleş pe umăr) Uf! Iată-mă pe culme cu fedeleşu-n spate! JUMĂTATE Venit-ai, Limbă-Dulce? LIMBĂ-DULCE Venit, măi Jumătate, Dar cad de oboseală... Ştii tu că dintr-un zbor Sunt zece mii de stânjeni de-aici pân’ la izvor? JUMĂTATE Or fi, dar apa-i bună... Ian s-o cercăm de-i rece? LIMBĂ-DULCE (dându-i fedeleşul) Na. 11 Despot-Vodă JUMĂTATE Adă... A!! Îţi place? Iar bei? Beţiv mai eşti! Cât despre somn... (bea) LIMBĂ-DULCE JUMĂTATE La inimă chiar trece... Cu minte zicea tata: Dă-mi, Doamne, orice-oi vrea, Iar mai cu seamă apă uşoară-n cale grea. LIMBĂ-DULCE Nu se temea de broască, era voinic moş Tincă, Dar tatii-i era groază de apă... şi-n opincă. JUMĂTATE Încă o duşcă... Mă arde setea-n piept. LIMBĂ-DULCE JUMĂTATE Gândeşte... de ieri de când te-aştept! Pe astă culme goală, încredinţată nouă, Mâncăm răbdări prăjite şi bem numai când plouă; LIMBĂ-DULCE Nici vorbă... Pândarului e scris C-un ochi închis să doarmă, şi celălalt deschis. (Răsună codrul de un bucium în stânga.) JUMĂTATE Un bucium se aude în codri... Ce-o fi oare? LIMBĂ-DULCE Boierii din Suceava fac astăzi vânătoare. I-am întâlnit devale cu patru urşi blăniţi, Vasile Alecsandri 12 De somnul cel mai vecinic tuspatru adormiţi, Şi mai era cu dânşii... mult am mai râs văzându-l... Un soi de hop-peoparte cu portul şi cu gândul, Numit Ciubăr şi Vodă. (Se îndreaptă spre fund.) JUMĂTATE Ştiu, un nebun de soi Cu visuri de domnie, cum sunt mulţi pe la noi.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern