De vorba cu diavolul

De vorba cu diavolul - Sa stii ca daca-ntimplator vei fi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
De vorba cu diavolul Azi-noapte, Diavolul din mine - Un Diavol ce pretinde-a fi profet - M-a luat cu vorba-ncet. ..incet. .. Si m-a bagat in tainele divine, Pe care eu -spun drept- mi-e frica Sa nu care cumva sa le-nteleg, Fiindca sint taine care -cind se strica- Nu se mai dreg. .. De-aceea nici nu sint prea lamurit Asupra celor ce mi-a povestit. .. Dar cum azi-noapte Diavolul din mine Vorbea ca un profet adevarat, Sa nu-l ascult de loc mi-a fost rusine, Si curios, ca orice om, i-am suportat Nazbitia cu care m-a-ngrozit De la-nceput si pina la sfirsit. .. Mi-a spus ca-n viata trebuie sa stii Ce nu stiu decit mortii Cind pleaca dintre vii.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sa stii ca daca-ntimplator vei fi flamind, Sa nu te-arati bogatilor asa cum esti, Sa nu te-auda prietenii plingind, Sa nu-ntinzi mina dreapta sa cersesti Femeilor ce ti-au papat avutul, Sa nu-ti compari prezentul cu trecutul, Sa nu blestemi. ..si sa nu faci Nimic mai mult decit ce face mutul: Sa taci, sa taci, sa taci. .. Si iar sa taci. .. Iar cind vei amuti complet, Ca orice-autohton fara defect, Tacerea, care-i aur controlat, Te va-ndrepta spre lozul cu noroc, Iar tu -un simplu simbure de-aluna-Te vei schimba-ntr-un simbure de foc. .. Si Diavolul din mine sfirsi cu. .. "Noapte buna!"...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online