Drept_Constitutional

Drept_Constitutional - DREPT CONSTITUTIONAL Lector univ dr...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DREPT CONSTITUTIONAL Lector univ. dr. Dabu Valerica DREPTUL OBIECTIV. DREPTUL SUBIECTIV. DREPTUL PUBLIC SI DREPTUL PRIVAT. NORMA JURIDICA. RAPORTUL JURIDIC. UZUL SI ABUZUL DE DREPT. DREPTUL CONSTITUTIONAL. IERARHIA ACTELOR JURIDICE. A. Originea dreptului Daca omul nu poate trai decat in societate, daca prin insasi natura fapturii sale el este sortit sa-si impleteasca puterile sale de viata cu puterile de viata ale tovarasului sau, pentru ca din aceasta colaborare, dusa pana la sacrificiu, sa se faureasca maretul moment al vietii umane, societatea pretinde omului, ca o lege imanenta a existentei sale, respectarea anumitor reguli, considerate normale. Necesitatea aparitiei si dezvoltarii regulilor sociale constituie izvorul dreptului si ratiunea sa de a fi . La inceput a fost faptul, actiunea, inactiunea si apoi a intervenit dreptul pentru a justifica si legitima ceea ce era considerat normal. Deprinderea cu un anumit fel de viata, cu anumite reguli de conduita a facut sa se nasca in sufletul oamenilor sentimentul de dreptate care trebuie sa fie baza oricarei activitati. Acest sentiment ii determina pe oameni sa caute intotdeauna o justificare a activitatii lor , sa legitimeze actul lor, sa-l incadreze in regulile dreptului.Legitimitatea unui act il pune la adapost pe autorul acestuia de orice acuze sau remuscari. Romanii aratau ca "Jus est ars boni et aequi" adica, dreptul este arta binelui si a echitatii. Dar ce este dreptul? Cuvantul "drept" provine din limba latina, din cuvantul "directus" luat metaforic de la "dingo" care inseamna "drept" – orizontal sau vertical - si "de-a dreptul" adica direct in linie dreapta. Aceasta acceptiune are mai mult un sens matematic, si chiar economic, stiut fiind ca, dreapta era considerata ca drumul cel mai scurt, dintre doua puncte, deci, cel mai eficient si economicos. Ca urmare, drumul drept, cel mai scurt trebuie instituit ca o regula obligatorie pentru toti, deci sa devina normala, fiind astfel in interesul tuturor, adica al binelui acestora. Insa in limba latina, cuvantul care corespunde notiunilor de drept, dreptate si legitim este "jus" din care deriva "just" un cuvant sinonim celui de "drept". Or romanii aratau ca, "Jus est ars boni et aequi" adica dreptul este arta binelui si a echitatii". Din aceasta definitie rezulta trei elemente esentiale pentru definirea conceptului de "drept". Un prim element, il constituie "binele" . Spunem ca "binele" se realizeaza atunci cand o activitate, actiune-inactiune, un fapt sau o stare satisface interesele unei persoane, grup de persoane, natiune (beneficiar al dreptului) adica necesitatile acestora. Se stie ca nevoile l-au format pe om ca fiinta sociala si tot acestea il fac sa existe si sa se dezvolte in continuare....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 122

Drept_Constitutional - DREPT CONSTITUTIONAL Lector univ dr...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online