Edlisfraedi_2_Kafli_24_Allur_an_krossa

Edlisfraedi_2_Kafli_24_Allur_an_krossa - Brynjar Karlsson...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Brynjar Karlsson 2008 og HAuð 2009 Kafli 24 Þéttar og rafsvarar 1. Þéttar og rýmd 2. Þéttar rað- og hliðtengdir 3. Orka geymd í þéttum og orka rafsviðs 4. Rafsvarar 5. Sameindalíkan af rafhrifum 6. Lögmál Gauss fyrir rafsvara Brynjar Karlsson 2008 og HAuð 2009 Þéttar og rafsvarar – Skoðum orðsifjar. • e. condenser (fr. condensateur) • Þéttir Hugsum okkur að þetta sé hlutur sem að eimar og safnar saman rafurmagni. – Var seinna kallað capacitor. • En við sitjum uppi með orðið þéttir!!! Brynjar Karlsson 2008 og HAuð 2009 Þéttar Þéttir (capacitor) er tæki sem getur geymt hleðslu. Tveir aðgreindir leiðarar geta unnið sem þéttir. • Hlöðum leiðarana • Sama hleðsla q, en ólík formerki • Spennumunur ΔV • Því meiri spenna, því meiri hleðsla: Q ∝ ΔV • Hve mikil hleðsla fyrir gefna spennu ? • Rýmd þéttis: C = Q/ΔV q U V ∆ = ∆ B B A A V V d- = - × ∫ E s q = 0 q = 0 +q-q óhlaðinn þéttir: hlaðinn þéttir: E q Brynjar Karlsson 2008 og HAuð 2009 Þéttar Þéttir (capacitor) er tæki sem getur geymt hleðslu. Tveir aðgreindir leiðarar geta unnið sem þéttir. Brynjar Karlsson 2008 og HAuð 2009 Þéttar • Einhverjir tveir leiðarar • Rafhlaðan heldur leiðurunum við misunandi spennu (mætti). • Hleðslur leita undan spennuhalla og safnast fyrir þar sem þeim líður best. • Þeim líður best í návist hleðsla með hitt formerkið. • Þær leita út á þann hluta leiðarana sem er næstur hinum leiðaranum. Brynjar Karlsson 2008 og HAuð 2009 Þéttar frh • Með mælingum þá fæst að Q α V • Stuðullinn sem gerir α að = er háður geómetríu en oftast ekki Q eða V • Köllum hann rýmd C;...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

Edlisfraedi_2_Kafli_24_Allur_an_krossa - Brynjar Karlsson...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online