Edlisfraedi_2_Kafli_30_Allur

Edlisfraedi_2_Kafli_30_Allur - 30. kafli. Sjlf- og vxlspan...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 30. kafli. Sjlf- og vxlspan Efni 30. kafla: 1. Vxlspansstuull 2. Sjlfspansstuull og splur 3. Orka segulsvis 4. RL-rs 5. LC-rs 6. LRC-rs essum kafla tlum vi m.a. a skoa hrif spla (inductors, spanalda) rafrsum, en rsum ar sem straumur er breytilegur geta r valdi spani og spennu rsum, bi rsinni sjlfri og nrliggjandi rs. induction = span self inductance = sjlfspansstuull inductor = spla, spanald mutual inductance = vxlspansstuull inductance = spanstuull 1 Vxlspansstular dt di M 1 21 2- = E dt di M 2 12 1- = E M M M = = 21 12 Breytilegur straumur splu 1 (i 1 ) getur valdi breytilegu segulfli splu 2 og spana upp spennu splu 2 ( E 2 ). 2 1 1 1 2 2 i N i N M B B = = etta verkar einnig hina ttina: M 21 er hr hlutfallsstuull, vxlspansstuull . M fer eftir str, lgun, fjlda vafninga og afstu hvorrar splu, sem og fjarlg milli eirra. Hgt er a sna fram a: M: vxlspanstuull, SI eining er Vs/A = henry (H). Dmi um vxlspan (skiladmi ....): Eftir endanlega lngum vr fer ristraumurinn I(t) = 7cos(314t) amper. 12 cm fjarlg fr vrnum er 1 cm 2 og 200 vafninga spla og er hn straumlaus. Splan er unn og liggur sama plani og vrinn, .a. segulfli gegnum spluna verur hmarki. Hr m gera r fyrir a splan s a ltil a segulsvii s fasti innan splunnar. a) Reikni spennuna sem spanast splunni....
View Full Document

Page1 / 20

Edlisfraedi_2_Kafli_30_Allur - 30. kafli. Sjlf- og vxlspan...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online