Edlisfraedi_2_Kafli_32_Allur

Edlisfraedi_2_Kafli_32_Allur - 32. kafli Rafsegulbylgjur...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 32. kafli Rafsegulbylgjur kaflanum eru 6 greinar : 1. Jfnur Maxwells og rafsegulbylgjur 2. Planrafsegulbylgjur og hrai ljssins 3. Snuslaga rafsegulbylgjur 4. Orka og skriungi rafsegulbylgjum 5. Standandi bylgjur 6. Rf rafsegulbylgna Inngangur ur: Rafsvi og segulsvi, tmahar breytingar, jfnur Maxwells Nna: Rafsegulbylgjur dt d l d B E = dt d l d E B - = ........ ........ B E lgri orka hrri orka Orkurf rafsegulbylgna rafkerfi tvarpsbylgjur rbylgjur innrautt ljs, IR snilegt ljs tfjlubltt ljs, UV rntgenbylgjur gammageislar GSM Jnandi geislun jnandi geislun encl E C dt d i l d B ) ( + = = A d B = encl Q A d E dt d l d E B - = Symmetra milli E og B tmarmi, er Q = 0 og i C = 0: dt d l d B E = dt d l d E B - = Breytilegt segulsvi veldur rafsvii og breytilegt rafsvi veldur segulsvii. 1 Jfnur Maxwells og rafsegulbylgjur ... truflun, ea frvik, sem getur borist t .... Bylgja ... ! Jfnur Maxwells ... Hlesla sem er kyrr veldur rafsvii, en ekki segulsvii....
View Full Document

Page1 / 16

Edlisfraedi_2_Kafli_32_Allur - 32. kafli Rafsegulbylgjur...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online