Edlisfraedi_2_Kalfi_21_Allur

Edlisfraedi_2_Kalfi_21_Allur - 21. kafli Rafhlesla og...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 21. kafli Rafhlesla og rafsvi 1. Rafhlesla 2. Leiarar, einangrarar og rafhrif 3. Lgml Coulombs 4. Rafsvi og rafkraftar 5. Reikningar rafsvii 6. Rafsvislnur 7. Raftvplar Brynjar Karlsson 2006-8 / Haraldur Auunsson 2009 Rafstufri Byrjunin rafsegulfri: > Stufri (kraftar hir tma) > Vkvastufri (ekkert fli) > Rafstufri hleslur kyrrar Frin um: > Hleslur > Krafta milli hleslna > Rafsvi (Raf)hleslur Birting Glfteppi, neistar. Vatnsbuna. Nudda saman efnum, flutningur hleslu. Eiginleikar Tvr tegundir, + og -. Samskonar hleslur hrinda hvor annarri fr sr. Gagnstar draga hvor ara a sr Hleslan varveitist (leggjast saman me formerkjum) Aeins til heilum skmmtum, grunnhlesla: e- og p + . Eining fyrir hleslu er coulomb (e- = -1,6010-19 C) v a r v e is lu l g m l Hleslur og rafhrif Hleslur og efni Leiarar og einangrarar Sum efni eru betri en nnur til a hemja hleslu hlesla staldrar vi einangrarar (gler, plast) hlesla dreifist hratt um leiarar (mlmar) M skilgreina slkunartma Tmi sem a tekur hleslu a dreifa sr um efni. Mlmur t ~ 10-12 s gler t ~ 10-0 s polystren t ~ 10 10 s Leiarar (conductors) Leiarar hafa hleslur sem eru frjlsar til a hreyfast. Mlmar hafa miki af rafeindum ystu hvelum og samnta r Jnir saltlausn. Jnirnar frast til og geta sest til skautunum. Lausar e- Fastar e- e- e- Rafeindir mlmi Kjarnar+ Einangrarar (insulators) Einangrarar hafa engar hleslur lausu....
View Full Document

Page1 / 30

Edlisfraedi_2_Kalfi_21_Allur - 21. kafli Rafhlesla og...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online