{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F03_LP_Excel - Fyrirlestur 3 Lnuleg bestun me tflureikni...

Info icon This preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Sigrún B. Gunnhildardóttir Tækni- og verkfræðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 3: Línuleg bestun með töflureikni
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is T-403 2 Ákvörðunarbreytur (e. decision variables) Þær breytur sem skal ákvarða Geyma lausn vandamálsins Markfall (e. objective function) Fall af ákvörðunarbreytum og markmiðið er ýmist að hámarka gildi þess (Max) eða að lágmarka (Min) Skorður (e. constraints) Þau skilyrði sem þarf að uppfylla. Geta bæði verið jöfnur og ójöfnur og lýsa sambandi ákvörðunarbreyta Gerð línulegra bestunarlíkana (LP)
Image of page 2
www.hr.is T-403 3 Staðlað form línulegra bestunarlíkana Hámörkum Z = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn m.t.t. a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn b1 a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn b2 am1x1 + am2x2 + ... + amnxn bm x1 0, x2 0, ... xn 0
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is T-403 Lausnaraðferðir Myndrænt Myndræn aðferð sem nota má til að fá lausn við vandamáli með tveimur (2d) breytum Simplex Öflug handvirk aðferð Solver Tölvuforrit með tilbúnum reikniaðferðum til að leysa mismunandi bestunarverkefni Aðrar aðferðir Heuristics – margar mismunandi tegundir Metaheuristics – margar mismunandi tegundir
Image of page 4
www.hr.is T-403 Myndræn lausnaraðferð Myndræn lausnaraðferð Höfum markfall og skorður Skorður afmarka lausnarsvæðið Markfallið segir okkur hvar við viljum vera innan lausnarsvæðisins
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Ein (unique) besta lausn B 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 A Max Q P Q 60 Z = $3600 Z = $4664 Optimal solution = (16.36, 81.82)
Image of page 6
www.hr.is Margar bestu lausnir 1 0 0 1 x 1 x 2 2 3 4 2 3 4 z 1 z 2 z 3 Maximize z = 3 x 1 x 2 subject to 15 x 1 – 5 x 2 30 10 x 1 + 30 x 2 120 x 1 0, x 2 0
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Ógjaldgeng lausn (infeasible) 1 0 0 1 x 1 x 2 2 3 4 2 3 4 Maximize z = x 1 + x 2 subject to 3 x 1 + x 2 6 3 x 1 + x 2 3 x 1 0, x 2 0 Ósamræmi milli skorða
Image of page 8
www.hr.is “ótakmörkuð” (unbounded) lausn
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern