F16_flutningsvandamalid

F16_flutningsvandamalid - Fyrirlestur 16 Flutningsvandamli...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sigrún B. Gunnhildardóttir Tækni- og verkfræðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 16: Flutningsvandamálið
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Flutningavandamálið
Background image of page 2
www.hr.is Flutningavandamálið Sértilfelli af línulegum bestunarvandamálum . Uppsprettur: i = 1,…,m Áfangastaðir: j = 1,…,n Breytur: x ij = magn flutt frá uppsprettu i til áfangastaðar j Skorður: Magn í uppsprettum og eftirspurn áfangastaða. Helstu eiginleikar: - Fylkið A = inniheldur mikið af núllum. - Ef allir stuðlar í líkaninu eru heiltölur þá verður besta lausn heiltölulausn. - Hægt að leysa vandamálið með einfaldaðri simplex aðferð. - Mjög algengt sem hluti af praktískum vandamálum. a 11 a 12 … a 1N a 21 a 22 … a 2N a M1 a M2 … a MN
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Flutningavandamálið - sýnidæmi
Background image of page 4
www.hr.is Flutningavandamálið - sýnidæmi Flutningskostnaður Warehouse 1 2 3 4 Afköst Cannery 1 464 513 654 867 75 2 352 416 690 791 125 3 995 682 388 685 100 Eftirspurn 80 65 70 85
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Flutningavandamálið - sýnidæmi
Background image of page 6
www.hr.is Flutningavandamálið - sýnidæmi x 11 +x 12 +x 13 +x 14 = 75 x 21 +x 22 +x 23 +x 24 = 125 x 31 +x 32 +x 33 +x 34 = 100 x 11 +x 21 +x 31 = 80 x 12 +x 22 +x 32 = 65 x 13 +x 23 +x 33 = 70 x 14 +x 24 +x 34 = 85 x 11 x 12 x 13 x 14 x 21 x 22 x 23 x 24 x 31 x 32 x 33 x 34 1 1 1 1 Skorður fyrir afköst 1 1 1 1 1 1 1 1 A= 1 1 1 Skorður fyrir eftirspurn 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Flutningavandamálið Eiginleikar flutningavandamálsins: Uppspretta er með föst afköst: s i = afköst í uppsprettu i=1,…,m Áfangastaður hefur fasta eftirspurn: d j = eftirspurn á áfangastað j, j=1,…,n Flutningavandamál hefur gjaldgenga lausn ef: s i = d j Kostnaðurinn við að flytja einingar frá uppsprettu á áfangastað er í beinu hlutfalli við fjölda eininga sem við flytjum. Einu upplýsingarnar sem við þurfum eru: - Afköst í uppsprettum. - Eftirspurn á áfangastað.
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

F16_flutningsvandamalid - Fyrirlestur 16 Flutningsvandamli...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online