{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F3 - Fjrmlamarkair I Hluti Inngangur Fyrirlestur 3 httu og...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fyrirlestur 3 Áhættu- og tímaróf vaxta F jármálamarkaðir I. Hluti Inngangur
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HR · V-304-FMAR · F3 Áhættu- og tímaróf vaxta · ÞGP © 2009 2 Efnisyfirlit Áhætturóf vaxta Greiðsluáhætta Áhættuþóknanir Tímaróf vaxta Ýmsar kenningar Notkun tímarófsins
Image of page 2
HR · V-304-FMAR · F3 Áhættu- og tímaróf vaxta · ÞGP © 2009 3 Inngangur Í síðasta fyrirlestri skoðuðum við eingöngu eina vexti Hins vegar geta vextir á fjáreignum með mismunandi eiginleika verið mismunandi háir og þróast á ólíkan hátt Í þessum kafla skoðum við samband vaxta á ólíkum fjáreignum
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HR · V-304-FMAR · F3 Áhættu- og tímaróf vaxta · ÞGP © 2009 4 Inngangur Fjáreignir með sama líftíma geta borið mismunandi vexti ef þær eru taldar mis áhættumiklar Það sem skýrir þennan mun er áhætturóf vaxta Að sama skapi geta fjáreignir gefnar út af sama aðila haft mislangan líftíma og þar með ólíka vexti Það sem skýrir þennan mun er tímaróf vaxta
Image of page 4
HR · V-304-FMAR · F3 Áhættu- og tímaróf vaxta · ÞGP © 2009 5 Áhætturóf vaxta Greiðsluáhætta Einn meginmunur skuldabréfa sem ríkissjóður og einkaaðilar gefa út er að yfirleitt er meiri áhætta á að einkaaðilar geti ekki staðið við greiðslur samkvæmt skilmálum bréfanna Hættan á því að skuldari standi ekki við skuldbindingar sínar er kölluð greiðsluáhætta Yfirleitt eru skuldbindingar ríkissjóða Vesturlanda (a.m.k. í innlendri mynt) taldar hafa litla sem enga greiðsluáhættu þar sem ríkissjóður getur ávallt hækkað skatta eða prentað peninga til að fjármagna skuldbindingar sínar Gæti verið að breytast, sbr. Ísland, Grikkland, Ítalía o.fl. lönd – jafnvel Bandaríkin!
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HR · V-304-FMAR · F3 Áhættu- og tímaróf vaxta · ÞGP © 2009 6 Áhætturóf vaxta Munurinn á vöxtum bréfa með og án greiðsluáhættu er áhættuþóknun Mælir hversu mikið fjárfestar krefjast ofan á áhættulausa fjárfestingu til að telja fjárfestingarnar jafngildar Þessi áhættuþóknun hefur tilhneigingu til að hækka í efnahagssamdrætti og á óvissutímum Fjárfestar flýja áhættumeiri verðbréf í örugg ríkisskuldabréf – sérstaklega USA ríkisskuldabréf Kallað flótti í öryggi (e. flight to quality)
Image of page 6
HR · V-304-FMAR · F3 Áhættu- og tímaróf vaxta · ÞGP © 2009 7 Áhætturóf vaxta
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HR · V-304-FMAR · F3 Áhættu- og tímaróf vaxta · ÞGP © 2009 8 Lánshæfismat og matsfyrirtæki Fjárfestar þurfa því að meta áhættu á greiðslufalli við kaup á skuldabréfum og hlutabréfum einkaaðila og stjórnvalda Slíku mati getur fylgt töluverður kostnaður og fyrirhöfn Yfirleitt leitað til matsfyrirtækja sem sérhæfa sig í mati á hættu á greiðslufalli Þrjú alþjóðleg matsfyrirtæki meta greiðsluáhættu fyrirtækja og stjórnvalda um allan heim og gefa þeim lánshæfiseinkunn sem ræður miklu um lánskjör þeirra Þessi fyrirtæki eru Moody’s, Standard&Poors og Fitch
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern