Anderson Poul - Avesatarul

Anderson Poul - Avesatarul - Poul Anderson Avatarul The...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Poul Anderson Avatarul The Avatar 1995 Pentru Bubbles Go raibh maith agat, mo chroi 1 ERAM UN MESTEACN, suplee alb n mijlocul unei pajiti, dar nu aveam nume pentru ceea ce eram. Frunzele mele absorbeau lumina soarelui ce iroia prin ele nvpindu-le verdeaa, jucau n vnt, care-i fcea harp din ramurile mele, dar eu nu auzeam, nici nu vedeam. Zilele n descretere m aureau veted, ngheul m despuia, zpada viscolea n jurul meu pe timpul ndelungatei somnolene, dup care Orion i urmrea prada dincolo de aceste ceruri i soarele se abtea spre nord pentru a m detepta cu vlvtaia lui, dar eu nu simeam nimic din toate acestea. i totui, le nsemnam pe toate, cci triam. Fiecare celul dinluntrul meu simea, n chip tainic, cum cerul ncepea s glsuiasc strlucitor pentru ca apoi s tac, sau cum rbufnea vzduhul, cum chiuia sau sta vistor, cum ploaia azvrlea fiori i rsete, apa i viermii i fceau datoria fa de ntinsele-mi rdcini, iarba i ppdiile m nvluiau din belug, solul fremta n vreme ce Pmntul se rotea printre stele. Fiecare an ce pleca lsa n mine un rsunet de inut minte. Cu toate c nu eram contient, totui n Facere m aflam i dintr-nsa eram; dei nu nelegeam, tiam. Eram Copac. 2 CND Emissary a trecut prin poart i Phoebus i-a revrsat din nou strlucirea asupra sa, jumtate dintre cei doisprezece membri supravieuitori ai echipajului erau adunai n sala comun, mpreun cu pasagerul din Beta. Dup lungul timp petrecut pe alte meleaguri, doreau s asiste la aceast revenire, pe cel mai mare dintre ecranele navei, i s participe la ceremonie, ridicnd pahare cu vin din ultimul lot aflat la bord, n sperana unei fericite ntoarceri acas. Cei de gard i-au alturat glasurile prin intercom. Salud. Proost. Skal. Banzai. Sade. Zdoroviye. Prosit. Mazel tov. Sant. Viva. Aloha, spuse fiecare, din cte un loc cu totul aparte. De la postul su aflat la computerul de legtur, Joelle Ky opti, n numele celor care rmseser pentru totdeauna n urm: Zivio pentru Alexander Vlantis, Kan bei pentru Yuan Chichao, Cheers pentru Christine Burns....
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 267

Anderson Poul - Avesatarul - Poul Anderson Avatarul The...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online