generalizarea 22322

generalizarea 22322 - Apa mortii Codruta-Liliana Girlea 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Apa mortii Codruta-Liliana Girlea 1. Paseau în tacere. Din când în când valurile verzui, eterice ale vreunui fascicul ce sfâsia întunericul înselator desenau umbre si lumini pe chipurile lor, dând trasaturilor aspre ale fetei o nuanta neomeneasca. Galayo sparse tacerea: - Cica vor sa puna capat traficului cu hidrita. - N-au decât sa vrea, mormai Todam, cu ochii scormonind în podeaua cenusie. Au mai încercat ei si în alte rânduri. Au pus piedici peste piedici, însa nu exista entitate care sa ne poata opri. Credeam ca au înteles asta, dar sunt incurabili. .. În fine, la urma urmei, dac-as sti ca n-am sa ajung în cine stie ce cuptor cu microunde, pe care ei îl numesc camera de iradiere, m-as duce personal sa le multumesc: sporind dificultatile, creste si pretul hidritei. .. - Dar. .. daca. .. Todam se opri, ridicând spre celalalt o privire cercetatoare. - Daca, ce?!. .. N-ai încredere în puterile noastre? Nu le-am scapat de atâtea ori printre degete, râzând în pumni de incompetenta unora?. .. Sau poate banuiesti un tradator?. .. Pe cine?. .. Stii cumva mai multe decât vrei sa-mi spui?. .. - . ..O, nu! Nici sa nu te gândesti la asa ceva! Ar fi ultimul lucru de care am avea nevoie!. .. Asculta: ce ar deveni traficul de hidrita, fara hidrita? Ce am deveni noi, daca nu ar mai exista acest izvor de venit? - Hmm. .. Dar nu! Trebuie sa glumesti! Atmosfera Madenorei trebuie sa fie de vina, bietul meu camarad, mereu am stiut ca trebuie sa-ti schimbi punctul de observatie. .. - Nu glumesc deloc, crede-ma, un rezervor tip S8 asteapta sa fie preluat. În câteva zile suprafata planetei va fi schimbata radical, iar fostele nuclee de hidrita vor umbla bezmetice sub forma de particule subnucleonice, în niste conditii de presiune, atmosfera si mai ales într-o ameteala si-o harababura straine pâna si de cele mai cumplite vise ale lor, daca particulele ar avea vise! - Esti sigur de ceea ce spui? - Absolut! - Rezervorul acela nu trebuie sa ajunga sa fie preluat. - Am înteles. Spionul meu în corpul de armata al planetei trebuie sa soseasca de la Combinatul Nuclear Principal cu ultimele detalii. Nu te încrunta, Maestrul în Biocâmp e în concediu de odihna, ultima misiune i-a afectat sistemul nervos, deci nu-si vor da seama de înlocuitorul pe care l-am lasat pe Madenora. Înainte sa plece, omul meu a dezactivat camerele de supraveghere si sistemul de aparare. - Bine. Se oprira sub o ploaie de pulbere de lumina. Dupa câteva secunde usa se trase în laturi fara zgomot, lasându-i sa intre. Înauntru îi astepta un om în uniforma militara. .. * Plamarun-Planeta de la Marginea Universului. Când omul a crezut ca Universul, asa cum îl cunoastem, se rastrânge la uniunea lui intergalactica, si ca în jur se întinde, netarmuit, neantul, date venind de la peregrinii visatori care s-au încumetat cu atâta timp în urma sa paraseasca Universul Cunoscut au venit sa-i darâme socotelile-"Universul e prea mare pentru ca omul sa-i poata gasi limitele. Universul e infinit!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 13

generalizarea 22322 - Apa mortii Codruta-Liliana Girlea 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online