Asimovds - Moartea unui Foy

Asimovds - Moartea unui Foy - Isaac Asimov MOARTEA UNUI FOY...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Isaac Asimov MOARTEA UNUI FOY (din volumul Vntul schimbrii, The Winds of Change, 1988) Pentru un Foy, era ct se poate de neobinuit s moar pe Pmnt. Aceste fiine reprezentau cea mai nsemnat clas social de pe planeta lor (purtnd un nume ce se pronuna n msura n care gtlejurile pmntenilor puteau scoate sunetele respective Sortibackenstret e) i erau, practic, nemuritoare. Bineneles, fiecare Foy opta, n cele din urm, pentru o moarte voluntar, iar acesta despre care vorbim ajunsese n faa Marelui Prag din cauza unei nefericite poveti de dragoste, dac poi numi poveste de dragoste faptul c, pentru a se reproduce, cinci indivizi trebuie s intre ntr-un contact mental ce dureaz un an. Dup cte se pare, Foy-ul n cauz nu reuise s intre n contact nici dup mai multe luni de ncercare i asta i frnsese inima sau inimile, c ci avea cinci....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online