7_ Пов'язані особи_ Актуальні питання (Д_ Мухопад).pdf

This preview shows page 1 - 6 out of 16 pages.

The preview shows page 4 - 6 out of 16 pages.
ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИАктуальні питання УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГУ ПОВ’ЯЗАНИХ З БАНКАМИ ОСІБ
ПОВ’ЯЗАНІСТЬ. ЩО ЦЕ?2Пов’язаність– це категорія, яка не забороненаукраїнським законодавствомЗвичайне явище розповсюджене у будь-якому бізнес середовищіНе заборонене за ринкових умов угодІснування регламентуєтьсячинним законодавством та нормативно-правовими актамиХарактеризує відносини контролю між фізичними та юридичними особами ЗаконУкраїни«Пробанкиібанківськудіяльність»Постанова Правління НБУ від12.05.2015315«Про затвердження Положення про визначенняпов'язаних із банком осіб»Постанова Правління НБУ від28.08.2001368«ПрозатвердженняІнструкціїпропорядокрегулювання діяльності банків в Україні»Постанова Правління НБУ від11.06.201864«Про затвердження Положення про організаціюсистеми управління ризиками в банках Українита банківських групах»Нормативна база
НОРМАТИВНА БАЗАОзнаки пов’язаності за групами(Постанова Правління НБУ №315) 3Економічна залежністьМета трансакції та використання коштівОпераційні стандартиЗаборгованість та кредитоспроможністьНедостатня прозорістьВідсоткові ставки, комісії та ціниІнструменти внутрішнього контролюЗаставне забезпечення та гарантіїДокументаціяВинятковістьСпільна інфраструктураМапа пов’язаних осібКонтролер банку(52.1)Власники істотної участі банку(52.2)Керівники банку та керівники служби аудиту, члени комітетів банку(52.3)Афілійована особа(52.4)Споріднена особа, у т.ч. учасники БГ(52.4)Особи які мають істотну участь(52.5)Керівники(52.6)Асоційовані особи(52.7)≥ 50%≥ 10%≥ 10%≥ 10%≥ 10%(або)10%Юридичні особи(52.8)(52.9)Будь-яка особа особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених на цій мапі(ст. 52 ЗУ «Про банки і банківську діяльність») Примітка:(52.1-9) – пп.1-9 статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ4Конфлікт інтересівНаявнітапотенційнісуперечностіміжособистимиінтересамиіпосадовимичипрофесійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання неюсвоїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішеньОбираються акціонерами банку (ПО)Є керівниками банку (ПО)Обирають правління банку (ПО)Здійснюютьоперації як ПОПогоджуютьугоди з ПОЗабезпечуютьконтроль операцій з ПО Члени Ради банкуiЗакон України «Про банки ібанківську діяльність»Політика запобігання конфліктам інтересів має передбачає наявність: Впровадженняефективної системивиявлення,моніторингутаконтролю операцій з ПООбов’язкучленівколегіальнихорганівбанкутарадищодоутриманнявідголосування з будь-якого питання, якеможе спричинити конфлікт інтересів;Дієвоїпроцедуриреагуваннянавиявлений конфлікт інтересівОбов’язку всіх працівників та акціонерівбанкуоперативногоповідомленняпрообставини,щоможутьспричинитиконфлікт інтересів;Карти конфліктів інтересів;Обов’язкучленіврадибанкущодозапобіганнядіяльності,щоможеспричиняти конфлікти інтересів;
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. РИЗИКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ5ЕфективнасистемароботизПОмаємістититакіелементи:

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 16 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture