hfst5 - Hoofdstuk 5 Denken en Intelligentie Denken en...

Info icon This preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hoofdstuk 5 Denken en Intelligentie
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Denken en Intelligentie Deel 1: Cognitie Mentale processen nodig voor denken, kennen, percipiëren, leren, en herinneren, alsook de inhoud van deze processen (gedachten, percepten, concepten) Deel 2: Intelligentie De mentale capaciteit voor het verwerven van kennis, redeneren, en oplossen van problemen
Image of page 2
Denken en Intelligentie Deel 1: Cognitie concepten, schema’s en scripts problemen oplossen denkfouten/biases
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Denken is een cognitief proces waarbij de hersenen informatie van de zintuigen, emoties, en het geheugen gebruiken om mentale representaties te creëren en te manipuleren (concepten, beelden, schema’s, en scripts) Uit Welke Componenten Bestaat het Denken?
Image of page 4
Uit Welke Componenten Bestaat het Denken? Denken - kan dus bestaan uit een combinatie van mentale activiteiten, zoals: - redeneren - zich iets voorstellen - oordelen en beslissen - oplossen van problemen - creativiteit - maakt daarbij gebruik van zeer uiteenlopende vormen van info.
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Concepten Conceptvorming Eén van de meest elementaire kenmerken van denkende organismen: Het vermogen om ervaringen onder te brengen in vertrouwde mentale categorieën (en om ze op dezelfde manier te verwerken of ze hetzelfde label/naam te geven)
Image of page 6
Concepten Bereik van het begrip ‘concept’: - Voorwerpen (deur, chevrolet)) - Activiteiten (werken, dromen) - Eigenschappen (rond, bitter) - Abstracties (waarheid, politiek) - Relaties (slimmer dan, even groot als) - Procedures (een dasknoop leggen) • Onderzoeksmethoden: Onrechtstreekse inferentie via gedragsobservaties (bv. reactietijdmetingen, hersenactiviteit)
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Concepten Twee soorten concepten: 1. Natuurlijke concepten 2. Artificiële concepten
Image of page 8
1. Natuurlijke Concepten Definitie : mentale representaties(classificaties) op basis van alledaagse ervaringen - concept van ‘vogel’ - concept van ‘droefheid’ - concept van ‘Oosters gezicht’ (visueel concept)
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Natuurlijke Concepten Prototypes en fuzzy concepts - Bij bepaling of een voorwerp (bv. een bepaald dier) onder een bepaald concept valt (bv. ‘vogel’), maken we gebruik van een mentaal prototype : het ideale of meest typische voorbeeld van een categorie - Hoe uitgebreider het prototype, des te gemakkelijker de identificatie vb. zijn pinguïns/vleermuizen vogels ? - Natuurlijke concepten zijn vaak ‘ fuzzy’ (vage) concepten , omdat ze niet zo nauwkeurig zijn. Een dier kan dus meer ‘vogelachtig’ zijn dan een ander .
Image of page 10
1. Natuurlijke Concepten Onderzoeksbevestiging voor prototypes Vraag : is dit een vogel? Antwoord zo snel mogelijk met ‘ja’ of ‘neen’! Resultaat : kortere reactietijd bij typische vertegenwoordiger (merel) dan bij minder vogelachtig dier (struisvogel)
Image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Artificiële Concepten Definitie : Concepten die gedefinieerd worden door een combinatie van regels of kenmerken - vb. de wiskundige definitie van ‘driehoek’ - vb. de wetenschappelijke definitie van ‘cognitieve psychologie’ Ze vertegenwoordigen precies gedefinieerde ideeën of abstracties.
Image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern