{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2008HIRBI3.Eiffel2 - Agendavoordezeles...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Agenda voor deze les Procedures en Functies Input/Output instructies Expansie- versus Referentie-Objecten Initialisatie en toewijzing bij expansie-objecten Toewijzing en clonen bij referentie-objecten
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 De gegevens van een object kunnen alleen veranderd worden door gebruik te  maken van de diensten van hetzelfde object MijnTeller.stand := 45  Gevolg : Gegevens worden in een klasse samen beschreven met de routines  die de gegevens veranderen, en omgekeerd (= “ying/yang-principe) MijnTeller.herzetten MijnTeller.verhogen MijnTeller.verhogen MijnTeller.verhogen MijnTeller.verhogen …. MijnTeller.verhogen   45 maal !  Principe 3 : Inkapseling
Image of page 2
3 Principe 4: Strong Typing = “harde” typering Een object behoort altijd tot een klasse. Een object kan niet van klasse veranderen. Een  klasse  is een beschrijving van een object. Het is een tekst,  die door een computersysteem begrijpbaar dient te zijn. Een  object  is een instanti ä tie, een voorbeeld, een concreet  exemplaar dat voldoet aan de beschrijving van een bepaalde klasse.  Een transient object bestaat enkel zolang het programma loopt  (in het hoofdgeheugen).  Een persistent object blijft ook NA de  uitvoering van het programma bestaan en kan terug ingeladen  worden bij een volgende uitvoering.  Het wordt daartoe op een  schijfgeheugen weggeschreven.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 start hoofdpgm ... A end proc A Een “klassiek” (monolytisch) programma start create A.make create B.make A.taak1 B.taak2 A B C taak1 create C.make taak2 C.taak3 taak3 “Root” Object-gerichte programmatuur: Alles is een object !!! Organisatie zoals een bedrijf ! Een object kan geen  opdracht uitvoeren als het niet bestaat: ieder object moet  dus gecre ë erd worden voor het gebruikt kan worden...
Image of page 4
5 Procedures & Functies Procedures geven  een opdracht   (commando) en tonen geen resultaat terug… Feature procedurenaam is do instructies end -- procedurenaam Functies vragen  een resultaat   (dat bijgevolg tot een bepaalde klasse moet behoren…) Feature functienaam : KLASSE is do instructies end -- functienaam Result := ...
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Features: een overzicht…
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern