{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2008HIRBI8.Eiffel5 - Agendavoordezeles...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Agenda voor deze les Structuren in routines Selecties: keuzestructuren De meertalige groeter Keuzestructuren Voorspelbare en onvoorspelbare  iteraties Iteraties met keuze:  menustructuren Tellersysteem met menu
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 IF…THEN … ELSE … END IF voorwaarde  THEN éé n of meerdere instructies ELSE éé n of meerdere instructies END -- if instructie instructie voorwaarde waar vals
Image of page 2
3 Keuze Instructie: IF … THEN  … ELSE… END Voorbeeld: korting van 10% als de totale som van de aankopen boven de 250 € is. aantal : INTEGER eenheidsprijs, totale_prijs : REAL limiet: REAL is 250 korting: INTEGER is 10 io.readint (aantal) io.readreal(eenheidsprijs) totale_prijs := aantal*eenheidsprijs if totale_prijs >= limiet     then totale_prijs = totale_prijs * (100-korting)/100 end -- if io.putstring("%NTotaal te betalen:") io.putreal (totale prijs)
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 de VOORWAARDE is een uitdrukking van het type BOOLEAN Voorbeelden x, wedde : INTEGER; tewerkgesteld : BOOLEAN: x > 1000 (1 <= x) and (x <= 10) tewerkgesteld and (wedde >= 100000) not tewerkgesteld or wedde <= 500000 not (tewerkgesteld or wedde <= 500000) tewerkgesteld := wedde > 100000 tewerkgesteld = false not tewerkgesteld tewerkgesteld = true tewerkgesteld Voorwaarde/Conditie
Image of page 4
5 Operator Betekenis Voorbeeld  = is gelijk aan antwoord = ‘J’ /= is niet gelijk aan leeftijd /= 35  < is strikt kleiner dan leeftijd < 65  >  is strikt groter dan temperatuur > 20 <= is kleiner dan of gelijk aan leeftijd <= 65 >= is groter dan of gelijk aan wedde >= 50000 DEZE VERGELIJKINGS-OPERATOREN WERKEN  ENKEL VOOR EXPANSIE-TYPES voor referentie-types moet de betekenis van de vergelijking expliciet gedefinieerd worden in de klasse ! Voorbeeld : naam.is_equal(“Guido Dedene”) VERGELIJKEN IN EIFFEL
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 If ….  Then …. Elsif … Then … Else …  End if  voorwaarde1 then  … elseif  voorwaarde2 then -- en niet vw1  ... elseif  voorwaarde3 then -- en niet vw1 en ook niet vw2       ... else  -- niet vw1 en ook niet vw2 en ook niet vw3 end -- if
Image of page 6
7 If ….  Then …. Elsif … Then … Else …  End feature graad (examencijfer: REAL): STRING is -- berekenen van de graad do if examencijfer < 50 then Result := “Niet geslaagd” elseif examencijfer < 68 then Result := “Geslaagd” elseif examencijfer < 78 then Result := “Onderscheiding” elseif examencijfer < 86 then Result := “Grote Onderscheiding” else Result := “Grootste Onderscheiding” end --if end -- graad Examencijfer ... < 50 50 <= ... < 68 68 <= ... < 78 78 <= ... < 86 86 <= ...
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 Conditie Actie E < 50 50 <= E <68 68 <= E < 78 78 <= E < 86 86 <= E Niet geslaagd X - - - - Voldoende wijze - X - - - Onderscheiding - - X - - Grote Onderscheiding - - - X - Grootste Onderscheiding - - - - X Conditie Actie E < 50 50 <= E <68 68 <= E < 78 78 <= E
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern