{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nov7 - On the Social Contract Rousseau Yazar civil order da...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
On the Social Contract Rousseau Yazar civil order da yönetimin ilkelerinin bazılarının meşru ve kesin olup olamağacağını sorgulamak istiyor. Bu civil order da insanları olduğu gibi kabul etmek ve kuralları olabileceği gibi kabul etmek gerekiyor. Yazarımız ben ne prensim ne yasa koyucuyum sadece politika hakkında yazarım eğer ben bu tarz bişi olsaydım sorgulamakla vakit kaybetmem asar keserdim diyor. (3. kişi ağzından 1. kişiye geçicem biraz sıkıcı oldu böyle). Ben özgür bir state te doğdum oy hakkım var ama en nihayetinde az bir söz hakkım var. Mutlu muyum sayılmam ama araştırmalarıma sorgulamalarıma devam edeceğim ülkemi seviyorum. Chapter I Subject of the First Book İnsan hür doğar ama sonra bir şekilde özgürlüğü kısıtlanır. Artık başkalarının köle olduğu kadar kendisinin de köle durumuna düşmesinden kaçınamaz. İnsanlar bir şekilde itaat etmeye zorlanmışlardır. Ne zaman ki esaretlerini üzerlerinden silkip attılar işte o zaman çok daha iyi oldular. Özgürlüğü geri almak anlam olarak çalmakla aynı gibi; kimi toplumlar justify etti kimileri gerek görmedi. Chapter II Of the First Societies En eski ve doğal society ler den birisi de ailedir. Çocuklar bakılmaya ihtiyaç duydukları sürece aile ile bağları sağlam kalır. Ne zaman ki çocuklar kendi başlarına bakabilecek duruma gelirler ve aile de onlara bakma zorunluluğundan kurtulur o zaman eşit şekilde özgürlüklerine kavuşurlar. Eğer birlikte kalmayı tercih ederlerse bu bağ doğal bağ olmaktan çıkar anca gönüllü bir bağ olur aralarındaki. Bu “common liberty”, “nature of man” in bir sonucudur. Buradan ilk kuralı çıkarabiliriz. Öncelikle onun bakımını yaparsın onunla ilgilenirsin o senindir (oğlun kızın) sonra aklı selim olduğu zaman onu kendi yargı gücüyle yalnız başına bırakırsın artık kendine bakabilecek duruma gelmiştir, kendinin patronudur Aileye baktığımız da political society nin prototipini görebiliriz. İşte baba da bir lider imajı vardır. Populance ise çocuklardır, hepsi eşit ve özgür doğar hiç biri hürriyetini elden bırakmaz. Ama arada şöle bir fark vardır baba çocuklarını sever sevdiği için bakar büyütür. Liderlerin halkını sevme gibi bir zorunluluğu falan yoktur. Görevi olduğu için onlara bakar. Grotuis a göre all human power yönetimin yararı üzerine kurulmuştur. Misal köle olarak hizmet etmek. Groutuis demiş ki; şüpheli olan bir şey vardır ki insan ırkı 100 adama aittir ya da bu 100 adam insan ırkına aittir. Burada sölemek istediği insan ırkı büyükbaş hayvan sürülerine ayrılmıştır her birinin başında onları koruyan bir lider vardır. (grotius böle başta bir gaddar zalim lider olsun demiyor daha mantıklı bişi bulunabilir diyo) Aristotle diyo ki bütün insanlar doğa da eşit değildir bazılar köle olmak için bazılarıda dominant olup insanları yönetmek için doğmuştur diyor. Aristo nun haklılığını söylüyor.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern