040E - Notebook PC Felhasználói kézikönyv HUG4737 /...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Notebook PC Felhasználói kézikönyv HUG4737 / Május 2009 Tartalomjegyzék A Notebook PC bemutatása 1. Introducing the Notebook PC A felhasználói kézikönyvről 6 Megjegyzések a kézikönyvhöz 6 Biztonsági óvintézkedések 7 A Notebook PC előkészítése 9 2. Az alkatrészek ismertetése Felülnézet 12 Alulnézet 15 Bal oldal 17 Jobb oldal 198 Elölnézet 2019 3. Első lépések Tápellátás 22 A hálózati feszültség használata 22 A Notebook PC BEKAPCSOLÁSA 23 Bekapcsolási öntesztelés (POST) 23 Az akkumulátor-töltésszint ellenőrzése 24 Az akkumulátor egység feltöltése 24 Energiagazdálkodási lehetőségek 25 Energiagazdálkodási üzemmódok 26 Alvás és hibernálás 26 Hőenergia-szabályozás 26 Speciális billentyűzet funkciók 27 Színes gyorsbillentyűk 27 Bővített billentyűzet 29 Multimédia vezérlőbillentyűk (egyes modellek esetében) 30 Kapcsolók és állapotjelzők 31 Kapcsolók 31 Elölnézet 32 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék (Folyt.) 4. A Notebook PC használata Mutatóeszköz 34 Az érintőpad használata 34 Az érintőpad használatát mutató ábrák 35 Az érintőpad gondozása 37 Automatikus érintőpad-letiltás 37 Tárolóeszközök 38 Tárolóeszközök 38 Optikai meghajtó 38 Flash memóriakártya-olvasó 39 Kapcsolatok 40 Hálózati kapcsolat 40 Vezeték nélküli LAN kapcsolat 41 Windows vezeték nélküli hálózati kapcsolat 42 Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat (csak bizonyos modelleken) 43 Függelék Opcionális kiegészítők F-2 Opcionális eszközök csatlakoztatása F-3 Bluetooth egér beállítása (opcionális) F-4 Operációs rendszer és szoftver F-6 Rendszer BIOS-beállítások F-6 Gyakran előforduló problémák és megoldásaik F-9 Windows Vista Software Recovery A-16 Glosszárium F-18 Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések F-22 A Notebook PC információi F-32 3 4 1. A Notebook PC bemutatása A felhasználói kézikönyvről Megjegyzések a kézikönyvhöz Szállítási óvintézkedések A Notebook PC előkészítése Előfordulhat, hogy az Ön Notebook PC-je és a felhasználói kézikönyvben ábrázolt között eltérések vannak. Az Ön Notebook PC-je a mérvadó. A kézikönyvben szereplő fényképek és ikonok kizárólag szemléltető jellegűek és nem a termékben ténylegesen használt alkatrészeket ábrázolják. 1 A Notebook PC bemutatása A felhasználói kézikönyvről Ön a Notebook PC felhasználói kézikönyvét olvassa Ez a Felhasználói útmutató tájékoztatást nyújt a Notebook PC különféle alkatrészeiről és azok használatáról. A Felhasználói útmutató az alábbi fontosabb fejezeteket tartalmazza: 1. A Notebook PC bemutatása Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhasználói kézikönyvet 2. Az alkatrészek ismertetése A Notebook PC alkatrészeiről ad tájékoztatást. 3. Első lépések A Notebook PC üzembe helyezéséről ad tájékoztatást. 4. A Notebook PC használata A Notebook PC alkatrészeinek használatáról ad tájékoztatást . Függelék Bemutatja a külön rendelhető kiegészítőket és további információt tartalmaz. Megjegyzések a kézikönyvhöz Néhány megjegyzést és figyelmeztetést félkövér betűkkel szedtünk. Ezeket figyelembe kell venni bizonyos feladatok biztonságos és teljes végrehajtásához Ezek a megjegyzések az alábbiak szerint eltérő fontossággal bírnak: MEGJEGYZÉS: Tippek és információ különleges helyzetekre. TIPP: Tippek és hasznos tájékoztatás a feladatok végrehajtásához. FONTOS! Elengedhetetlen tájékoztatás, amelyet be kell tartani a rögzített adatok, alkatrészek vagy személyek épségének megóvása érdekében. FIGYELMEZTETÉS! Fontos információ, amelyet be kell tartani a biztonságos üzemeltetés érdekében. < > A < > vagy [ ] jelekben lévő szöveg a billentyűzeten lévő billentyűt jelképez. Nem [ ] kell begépelnie a < > vagy [ ] jeleket, illetve a bennük foglalt szöveget. Biztonsági óvintézkedések A Notebook PC bemutatása 1 Az alábbi biztonsági óvintézkedések betartásával meghosszabbíthatja a Notebook PC élettartamát. Tartsa be az összes óvintézkedést és utasítást. FONTOS! Tisztítás előtt húzza ki a hálózati tápkábelt és vegye ki az akkumulátor(oka)t. Törölje le a Notebook PC felületét súrolószert nem tartalmazó tisztítószerrel és néhány csepp melegvízzel megnedvesített, tiszta cellulózszivaccsal vagy szarvasbőrrel, majd távolítsa el a felesleges nedvességet egy száraz kendővel. NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre A sérült burkolatot javíttassa meg. NE nyomja vagy érintse meg az LCDpanel felületét. Ne szállítsa kisméretű tárgyakkal, amelyek behatolhatnak vagy megkarcolhatják a Notebook PC felületét NE helyezzen vagy ejtsen tárgyakat a Notebook PC tetejére és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe NE tegye ki erős mágneses vagy elektromos mezőknek. NE hagyja a Notebook PC-t az ölében vagy bármely testrészén, hogy elkerülje a forró készülék miatti kényelmetlenséget vagy sérülést NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében NE használja a modemet villámlás közben Figyelmeztetés az akkumulátor biztonságával kapcsolatban: NE dobja az akkumulátort tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét az akkumulátort BIZTONSÁGOS HŐMÉRSÉKLET: Ez a Notebook PC kizárólag 10°C és 35°C közötti hőmérsékleten használható BEMENET TELJESÍTMÉNY: Tekintse meg a Notebook PC alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel az értéknek NE tegye ki piszkos vagy poros környezetnek NE működtesse gázszivárgás esetén A kézikönyvben leírtakon kívül bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira A Notebook PC akkumulátorának, merevlemez-meghajtójának vagy memóriájának cseréjét vagy bővítését illetően mindig látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy kereskedőhöz. Ne használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát. Ne használjon erős oldószert, mint például hígítót, benzint vagy egyéb vegyszert a számítógép felületén vagy annak közelében A helytelen elemtelepítés robbanást o kozhat és megrongálhatja az Notebook PC-t NE szállítsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT állapotban olyan anyagokkal, amelyek akadályozzák a szellőzést, pl. táskában. 7 1 A Notebook PC bemutatása NE dobja ki a Notebook PC-t a háztartási szeméttel Ez a termék oly módon lett megtervezve, hogy lehetővé tegye az alkatrészek megfelelő módon történő újrafelhasználását, illetve újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket (az elektromos, elektronikus eszközt és a higanytartalmú akkumulátort) tilos a háztartási hulladékokkal együtt leselejtezni Az elektronikus termékek elhelyezését Az akkumulátort NE a háztartási hulladékokkal együtt dobja ki Az áthúzott kerekes kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékokkal együtt leselejtezni Szállítási óvintézkedések A Notebook PC szállításhoz történő előkészítéséhez kapcsolja KI és válassza le az összes külső perifériát a csatlakozók sérülésének elkerülése érdekében A merevlemezmeghajtó feje visszahúzódik, amikor KIKAPCSOLJÁK a készüléket, nehogy szállítás közben megkarcolódjon a merevlemez felülete. Emiatt nem tanácsos BEKAPCSOLT állapotban szállítani a Notebook PC-t. Zárja le a kijelzőpanelt és ellenőrizze annak zárt helyzetben történő biztos rögzítését, hogy megvédje a billentyűzetet és kijelzőpanelt. VIGYÁZAT! A Notebook PC felülete könnyen sérülhet, ha nem gondozzák megfelelően. Ne dörzsölje vagy karcolja meg a Notebook PC felületét. Védje a Notebook PC-t ! Vásároljon hordtásákát, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktól, víztől, ütődéstől és karcolástól Töltse fel az akkumulátort! Amennyiben akkumulátorról kívánja működtetni a számítógépet, ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátort, illetve a kiegészítő akkumulátor(oka)t, mielőtt hosszú útra menne. Ne feledje, hogy a hálózati adapter mindaddig tölti az akkumulátort, amíg az a számítógéphez és a hálózathoz csatlakozik Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovább tart az akkumulátor töltése, ha a Notebook PC használatban van Óvintézkedések repülőgépen Értesítse a légitársaságot, ha a Notebook PC-t használni kívánja a repülőgépen. A legtöbb légitársaság korlátozza az elektronikus eszközök használatát repülés közben A legtöbb légitársaság kizárólag a fel-, illetve leszállás között engedélyezi az elektronikus használatot, és nem közben VIGYÁZAT! Háromféle repülőtéri biztonsági eszköz van: Röntgenberendezések (futószalagra helyezett tárgyak vizsgálatához), mágneses detektorok (biztonsági kapun átsétáló emberek ellenőrzéséhez) és kézi mágneses detektorok (kézi érzékelők, amelyek emberek vagy tárgyak ellenőrzésére használatosak). A Notebook PC-t és a hajlékonylemezeket átbocsáthatja a repülőtéri átvilágító berendezéseken. Nem tanácsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket átbocsátani repülőtéri mágneses detektorokon, vagy kitenni őket kézi mágneses detektoroknak. A Notebook PC előkészítése A Notebook PC bemutatása 1 A Notebook PC használatával kapcsolatban itt megadott utasítások csupán tájékoztató jellegűek. A Notebook PC használatával kapcsolatos részletes tájékoztatásért olvassa el a későbbi oldalakat. 1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert 2 2. Nyissa ki a kijelzőpanelt 3 110 V-24 0 V 1 3. A kijelzőpanel beállítása FONTOS! Kinyitás közben ne hajtsa a kijelzőpanelt az asztal felületéig, mert a pántok eltörhetnek! Soha ne emelje meg a Notebook PC-t a kijelzőpanelnél fogva! 4. Kapcsolja be a Notebook PC-t Kapcsolja Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve alvás vagy hibernálás üzemmódba állítani. Az üzemkapcsoló tényleges viselkedését a Windows Control Panel (Vezérlőpult) „Power Options” (Energiagazdálkodási lehetőségek) menüpontja alatt lehet személyre szabni 9 1 10 A Notebook PC bemutatása 2. Az alkatrészek ismertetése A Notebook PC oldallapjai Előfordulhat, hogy az Ön Notebook PC-je és a felhasználói kézikönyvben ábrázolt között eltérések vannak. Az Ön Notebook PC-je a mérvadó. A kézikönyvben szereplő fényképek és ikonok kizárólag szemléltető jellegűek és nem a termékben ténylegesen használt alkatrészeket ábrázolják. 11 2 Az alkatrészek ismertetése Felülnézet Tekintse meg az alábbi ábrát a Notebook PC ezen oldallapján lévő alkatrészek azonosításához. A billentyűzet területenként eltérő lehet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Az alkatrészek ismertetése 1 Mikrofon (Beépített) 2 Kamera (csak bizonyos modelleken) 3 Kamera kijelző (csak bizonyos modelleken) 4 Kijelzőpanel Üzemkapcsoló Multimédia érintőérzékelő panel 7 2 Állapotkijelzők (Elölnézet) (Elölnézet) ) A beépített monó mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni. A beépített kamera video- vagy állóképfelvételek készítését teszi lehetővé. Videokonferenciákhoz és egyéb interaktív alkalmazásokhoz használható. A kamera kijelző mutatja, ha a beépített kamera használatban van. A kamerát automatikusan aktiválhatja a támogatott szoftver A Notebook PC-je rendkívül éles képű, lapos panelt alkalmaz, amely az asztali CRT monitorok képéhez hasonló, kiváló képet biztosít ártalmas sugárzás és villódzás nélkül, ezért kíméli a szemet. A kijelzőpanel tisztításához vegyszermentes, puha kendőt használjon (szükség szerint kevés vízzel megnedvesítve). FIGYELEM: a kijelzőpanel törékeny. Ne hajlítsa vagy nyomja meg a panelt. A gomb megnyomásával elindítja az Express Gate alkalmazást. A részletekért tekintse meg az Express Gate felhasználói kézikönyvét. Ez a billentyű nem használható Windows környezetben. A multimédia érintőérzékelő lehetővé teszi a multimédia alkalmazások praktikus vezérlését. A részletekért tekintse meg az érintőérzékelő panel felhasználói kézikönyvét Az állapotjelzők különféle hardver-, illetve szoftverállapotot jeleznek. A kijelzők részleteit illetően lásd a 3. fejezetet. 13 2 Az alkatrészek ismertetése Billentyűzet A billentyűzet teljes méretű, kényelmes mélységérzetű billentyűket tar talmaz (lenyomás mélysége) csuklótámasszal mindkét kéznek Két Windows funkcióbillentyű is rendelkezésre áll a Windows operációs rendszer alatti kényelmes navigációhoz Érintőpad és gombok 9 A gombokkal felszerelt érintőpad mutatóeszköz, amely ugyanazokkal a funkciókkal r endelkezik, mint az asztali egér. Szoftver által vezérelt görgetőfunkció áll rendelkezésre a mellékelt érintőpad-segédprogram telepítése után, amely lehetővé teszi az egyszerű navigálást Windows alatt vagy weboldalakon. 14 Az alkatrészek ismertetése Alulnézet 2 Tekintse meg az alábbi ábrát a Notebook PC ezen oldallapján lévő alkatrészek azonosításához. A modelltől függően a számítógép aljának megjelenése eltérő lehet. 1 2 1 FIGYELMEZTETÉS! A Notebook PC alja igen forróvá válhat. Óvatosan kezelje a Notebook PC-t , ha működik vagy nemrég kapcsolták ki. A magas hőmérséklet normális töltés vagy működés közben. Ne használja puha felületen, mint például ágyon vagy kanapén, ami eltömheti a szellőzőnyílásokat. NE HELYEZZE A NOTEBOOK PC-t AZ ÖLÉBE VAGY MÁS TESTRÉSZÉRE, HOGY ELKERÜLJE A MAGAS HŐMÉRSÉKLET OKOZTA SÉRÜLÉST. 1 2 Az alkatrészek ismertetése 1 Hangszórók 2 Flash memóriakártya nyílás A beépített sztereó hangszórórendszer hang visszaadására alkalmas további külső eszközök csatlakoztatása nélkül. A multimédiás hangrendszer beépített digitális audió vezérlővel rendelkezik, amely részletes hangot produkál (az eredmény külső sztereó fejhallgató vagy hangszórók csatlakoztatásával jobb). Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek Általában külső kártyaolvasót kell külön megvásárolni a digitális fényképezőgépekkel, MP3-lejátszókkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal használható memóriakártyák fogadásához. Ez a Notebook PC beépített nagysebességű memóriakártya olvasóval rendelkezik, amely sokféle flash memóriakártya-formátumot képes olvasni és írni, amelyek részletezését a kézikönyv későbbi részében találhatja. 1 Az alkatrészek ismertetése Bal oldal 2 Tekintse meg az alábbi ábrát a Notebook PC ezen oldallapján lévő alkatrészek azonosításához. 1 2 1 4 5 6 Tápcsatlakozó (DC) aljzat 2 3 Hűtőventilátor A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot alakítja egyenárammá az aljzaton történő használathoz Az aljzaton keresztül kapja a Notebook PC a tápfeszültséget és az akkumulátor egység a töltést A Notebook PC és az akkumulátor egység sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként FIGYELEM! AZ AKKUMULÁTOR FELFORRÓSODHAT A TARTÓS HASZNÁLATTÓL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ÉS TARTSA TÁVOL A TESTÉTŐL. A hűtőventilátor eltávolítja a fölösleges hőt a hőmérsékleti határérték-beállításoktól függően. Győződjön meg arról, hogy papír, könyv, ruha, kábel vagy egyéb tárgy nem akadályozza a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon. Ellenkező esetben túlmelegedés történhet. 3 Megjelenítő (monitor) kimeneti portja Használja a mellékelt adaptert, hogy az egyedi kijelzőportot átalakítsa egy 15 érintkezős D-sub monitorkimenetre szabványos VGA-kompatibilis eszköz, mint például monitor vagy kivetítő használatának támogatásához, ami nagyobb külső megjelenítést tesz lehetővé. Ez nem IEEE 1394 port. NE CSATLAKOZTASSON IEEE 1394 kábelt ehhez a porthoz. 17 2 4 HDMI Az alkatrészek ismertetése HDMI Port HDMI (nagyfelbontású multimédiás interfész - High-Definition Multimedia Interface) egy nem tömörített teljesen digitális audio/video interfész bármilyen audio/video forrás között, mint pl. egy set-top box, DVD lejátszó, és egy A/V vevő és egy audio és/vagy video monitor, mint pl. digitális televízió (DTV) között Egyetlen kábelen keresztül támogatja standard, megnövelt vagy nagy (HD)felbontású videó-, valamint multi-csatornás digitális audiójelek átvitelét Minden ATSC HDTV standard átvitelét biztosítja és támogatja a 8-csatornás digitális audiót, és a jövőbeni teljesítmény-növelések vagy követelmények befogadásához tartalékolt sávszélességgel rendelkezik LAN Port USB Port (2.0/1.1) A nyolc érintkezővel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport és szabvány Ethernet kábel csatlakozását támogatja helyi hálózathoz történő csatlakozáshoz. A beépített csatlakozó a praktikus használatot teszi lehetővé további adapterek használata nélkül Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 20 vagy USB 11 szabványú e szközökkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentyűzetek, mutatóeszközök, fényképezőgépek, merevlemez-meghajtók, nyomtatók és lapolvasók legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszköz egyidejű működését teszi lehetővé egyetlen számítógépen, míg egyes perifériák kiegészítő csatlakozási pontként vagy hubként működnek. Az USB az eszközök forrócseréjét támogatja, ezért a legtöbb perifériát a számítógép újraindítása nélkül lehet csatlakoztatni, illetve leválasztani. 1 Az alkatrészek ismertetése Jobb oldal 2 Tekintse meg az alábbi ábrát a Notebook PC ezen oldallapján lévő alkatrészek azonosításához. 3D 1 1 2 3D 2 Fejhallgató csatlakozóaljzat A sztereó fejhallgató aljzaton (1/8 hüvelykes) keresztül a Notebook PC audió kimenetét aktív hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz csatlakoztatja. Az aljzat használata automatikusan letiltja a beépített hangszórókat. USB Port (2.0/1.1) Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 20 vagy USB 11 szabványú e szközökkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentyűzetek, mutatóeszközök, fényképezőgépek, merevlemez-meghajtók, nyomtatók és lapolvasók legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszköz egyidejű működését teszi lehetővé egyetlen számítógépen, míg egyes perifériák kiegészítő csatlakozási pontként vagy hubként működnek. Az USB az eszközök forrócseréjét támogatja, ezért a legtöbb perifériát a számítógép újraindítása nélkül lehet csatlakoztatni, illetve leválasztani. 19 2 Az alkatrészek ismertetése Elölnézet Tekintse meg az alábbi ábrát a Notebook PC ezen oldallapján lévő alkatrészek azonosításához. 1 2 1 Flash memóriakártya nyílás 3 Bekapcsolt állapotot jelző fény 4 Bluetooth/Vezeték nélküli kijelző 1 Hangszórók 2 34 A beépített sztereó hangszórórendszer hang visszaadására alkalmas további külső eszközök csatlakoztatása nélkül. A multimédiás hangrendszer beépített digitális audió vezérlővel rendelkezik, amely részletes hangot produkál (az eredmény külső sztereó fejhallgató vagy hangszórók csatlakoztatásával jobb). Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek Általában külső kártyaolvasót kell külön megvásárolni a digitális fényképezőgépekkel, MP3-lejátszókkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal használható memóriakártyák fogadásához. Ez a Notebook PC beépített nagysebességű memóriakártya olvasóval rendelkezik, amely sokféle flash memóriakártya-formátumot képes olvasni és írni, amelyek részletezését a kézikönyv későbbi részében találhatja. A bekapcsolt állapotot jelző fény világít, ha a Notebook PC-t BEKAPCSOLJÁK, és lassan villog, ha a Notebook PC felfüggesztés RAM-ra (Alvó) üzemmódban van. Ez a kijelző KIKAPCSOLT állapotban van, ha a Notebook PC KI van kapcsolva, vagy felfüggesztés-lemezre (Hibernált) üzemmódban van. Ez kizárólag beépített Bluetooth (BT) és vezeték nélküli LAN funkcióval felszerelt típusokra vonatkozik. Ez a kijelző világít, ha a Notebook PC beépített Bluetooth (BT) funkcióját aktiválták. Amikor a beépített vezeték nélküli LAN engedélyezett állapotban van, a kijelző világít. (A Windows szoftverbeállításait el kell végezni.) 20 3. Első lépések A hálózati feszültség használata Az akkumulátor használata A Notebook PC BEKAPCSOLÁSA Az akkumulátor-töltésszint ellenőrzése Az akkumulátor egység feltöltése Energiagazdálkodási lehetőségek Speciális billentyűzet funkciók Kapcsolók és állapotjelzők Előfordulhat, hogy az Ön Notebook PC-je és a felhasználói kézikönyvben ábrázolt között eltérések vannak. Az Ön Notebook PC-je a mérvadó. A kézikönyvben szereplő fényképek és ikonok kizárólag szemléltető jellegűek és nem a termékben ténylegesen használt alkatrészeket ábrázolják. 21 3 A Notebook PC használata Tápellátás A hálózati feszültség használata A Notebook PC két helyről kapja a tápfeszültséget: a hálózati adapterről és az akkumulátor-rendszerről. A hálózati adapter a konnektorból származó váltóáramot alakítja a Notebook PC működtetéséhez szükséges egyenárammá A Notebook PC-t univerzális AC-DC adapterrel szállítják. Ez azt jelenti, hogy a tápkábelt bármilyen 100V-120V, illetve 2 20V-240V konnektorhoz csatlakoztathatja a nélkül, hogy kapcsolót kellene állítani v agy átalakítót használni. Más országban előfordulhat, hogy adaptert kell használni a mellékelt USA-szabványú hálózati tápkábel 2 3 e ltérő szabványú áramforráshoz történő csatlakoztatásához A szállodák többségében 1 univerzális konnektor található, amely különféle tápkábelek, illetve feszültségek használatát t ámogatja Mindig tanácsos megkérdezni egy tapasztalt utazót a hálózati feszültségről, ha más országba viszi a hálózati adaptert. 110 V-24 0 V A Notebook PC-hez utazókészletet vásárolhat, amely tápfeszültség-, illetve modemadaptert tartalmaz gyakorlatilag bármely országban történő használathoz. FIGYELMEZTETÉS! A váltóáramú tápkábelt NE az egyenáramú dugasz notebook PC-hez való csatlakoztatása előtt csatlakoztassa,mivel ez a váltóáramú/egyenáramú adapter sérülését okozhatja. FONTOS! Károsodás következhet be, ha a Notebook PC-t eltérő adapterrel használja, vagy ha a Notebook PC adapterét más elektromos eszközök táplálásához használja. Ha füstöt, égésszagot vagy túlzott hőleadást érzékel az AC-DC adapteren, forduljon a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibásnak véli az AC-DC adaptert. Mind az akkumulátor egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongálhatja, ha hibás AC-DC adaptert használ. Ezt a Notebook PC-t területtől függően kettő- vagy háromvillás dugóval szállítják. Ha háromvillás dugót mellékelnek, földelt konnektort vagy megfelelően földelt adaptert kell használnia, hogy biztosítsa a Notebook PC biztonságos működését. FIGYELMEZTETÉS! A HÁLÓZATI ADAPTER FELFORRÓSODHAT A TARTÓS HASZNÁLATTÓL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ÉS TARTSA TÁVOL A TESTÉTŐL 22 Amikor a Notebook PC-t nem használja, húzza ki a hálózati adaptert, vagy kapcsolja ki a váltóáramú aljzatot az energiafogyasztás minimális szintre való csökkentése érdekében. A Notebook PC használata A Notebook PC BEKAPCSOLÁSA 3 Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsolási üzenet a kijelzőn. Szükség esetén a gyorsgombokkal állítsa be a fényerőt. Ha futtatnia kell a BIOS beállító programot a rendszerkonfiguráció beállításához vagy módosításához, nyomja meg az [F2] billentyűt bootoláskor, hogy belépjen a BIOS beállító programba. Ha a bemutatkozó képernyő megjelenítése alatt megnyomja a [Tab] billentyűt, láthatóvá válik az általános bootolási információ, mint például a BIOS verzió. Nyomja meg az [ESC] billentyűt és megjelenik egy rendszerindítási menü különféle rendszerbetöltési lehetőségekkel az elérhető meghajtókról. A rendszer betöltése előtt a kijelzőpanel felvillan, amikor bekapcsolják a notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjának része és nem jelez a kijelzővel kapcsolatos problémát. FONTOS! A merevlemez-meghajtó védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a számítógépet és újra BE akarja kapcsolni, várjon előtte legalább öt másodpercig. FIGYELMEZTETÉS! NE szállítsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT állapotban olyan anyagokkal, amelyek akadályozzák a szellőzést, pl. táskában. Bekapcsolási öntesztelés (POST) A Notebook PC a bekapcsolást követően először szoftver által vezérelt diagnosztikai vizsgálatok sorozatát végzi el. A folyamatot bekapcsolási öntesztnek (POST) hívják. A POST folyamatát vezérlő szoftver a Notebook PC architektúrájának állandó része. A POST bejegyzést tartalmaz a Notebook PC hardverkonfigurációjáról, amelyet a rendszer diagnosztikai ellenőrzéshez használ. Ezt a bejegyzést a BIOS beállító program segítségével hozzák létre. Ha a POST eltérést talál a bejegyzés és a meglévő hardver között, megjelenít egy üzenetet a képernyőn, felkérve Önt, hogy szüntesse meg az ütközést a BIOS beállító program futtatásával. Az esetek többségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a Notebook PC-t . A tesztelés végén előfordulhat, hogy megjelenik a „No operating system found” (Nem található operációs rendszer), ha a merevlemezmeghajtóra előzőleg nem telepítettek operációs rendszert. Ez azt jelzi, hogy a merevlemezmeghajtót a rendszer helyesen felismerte és készen áll az új operációs rendszer fogadására Önellenőrző és jelentésküldő technológia A SMART (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST közben ellenőrzi a merevlemez-meghajtó állapotát és figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a merevlemez-meghajtó javítást igényel. Ha rendszerindítás közben a merevlemez-meghajtóval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést kap, azonnal készítsen mentést az adatairól és futtassa a Windows lemezellenőrző programot. A Windows lemezellenőrző programjának futtatása: Kattintson a Start tételre > jelölje ki a Computer (Számítógép) tételt > a jobb egérgombbal kattintson a merevlemez-meghajtó ikonjára > jelölje ki a Properties (Tulajdonságok) tételt > majd kattintson a Tools (Eszközök) fülre > a Check Now (Ellenőrzés most) > és a Start tételre. A hatékonyabb ellenőrzés és javítás érdekében kijelölheti a „Scan ... sectors” (Ellenőrzés…szektorok) tételt, de a folyamat ilyenkor lassabban megy végbe FONTOS! Ha a rendszerbetöltést alatt a szoftveres lemezellenőrző segédprogram futtatása ellenére is figyelmeztető üzeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell vinnie. A további használat adatveszítéshez vezethet. 23 3 A Notebook PC használata Az akkumulátor-töltésszint ellenőrzése Az akkumulátor rendszer a Smart Battery szabványt valósítja meg Windows környezet alatt, ami lehetővé teszi, hogy az akkumulátor pontos információt adjon, mennyi töltés is maradt az akkumulátorban. A teljesen feltöltött akkumulátor egység néhány órányi működési időt biztosít a Notebook PC-nek. A tényleges érték azonban eltérő lehet az energiagazdálkodási szolgáltatások használatától, az általános munkaszokásaitól, a CPU-tól, a rendszermemória méretétől és a kijelzőpanel méretétől függően. Az itt látható képernyőképek csupán példák és nem feltétlenül tükrözik az Ön rendszerében látottakat. Figyelmeztetést kap, ha az akkumulátor töltésszintje alacsony. Ha figyelmen kívül hagyja az alacsony akkumulátor-töltésszint figyelmeztetéseket, a Notebook PC végül felfüggesztett üzemmódba lép (a Windows alapértelmezett értéke az STR). Jobb kattintás az akkumulátor ikonra Mozgassa az egérmutatót a hálózati tápegység nélküli akkumulátor ikonra Bal kattintás az akkumulátor ikonra Mozgassa az egérmutatót a hálózati tápegységgel rendelkező akkumulátor ikonra FIGYELMEZTETÉS! A Suspend-to-RAM (STR - felfüggesztés RAM-ra) nem tart sokáig, ha kimerül az akkumulátor. A Suspend-to-Disk (STD – felfüggesztés merevlemezre) nem ugyanaz, mint a tápfeszültség KIKAPCSOLÁSA. Az STD kis mennyiségű tápfeszültséget igényel, ezért nem működik, ha nincs áramforrás a teljesen kimerült akkumulátor vagy tápfeszültség teljes hiánya miatt (pl. mind a hálózati adapter, mind az akkumulátor egység eltávolítása). Az akkumulátor egység feltöltése Mielőtt használná a Notebook PC-t, fel kell töltenie az akkumulátor egységet. Az akkumulátor egység töltése megkezdődik, ahogy a Notebook PC-t a tápfeszültség adapter segítségével a hálózathoz csatlakoztatják. Töltse fe teljesen az akkumulátor egységet mielőtt használatba venné. Az új akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt a Notebook PC-t leválasztják a külső áramforrásról. Néhány óra szükséges az akkumulátor teljes feltöltéséhez, ha a Notebook PC KI van kapcsolva és akár kétszer annyi időre is szükség lehet, ha a Notebook PC-t BE van kapcsolva. Az akkumulátor töltését jelző lámpa KIKAPCSOL, amikor az akkumulátor egység feltöltődik. Az akkumulátor töltése megkezdődik, amikor a maradék töltésszint 95% alá esik. Ez megelőzi, hogy az akkumulátor túl gyakran töltődjön. Az újratöltési ciklusok minimálisra állítása segít meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor töltése befejeződik, ha a hőmérséklet túl magas vagy ha az akkumulátor feszültsége túl magas. 24 A Notebook PC használata Energiagazdálkodási lehetőségek 3 Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve alvás vagy hibernálás üzemmódba állítani. Az üzemkapcsoló tényleges viselkedését a Windows Control Panel (Vezérlőpult) > Power Options (Energiagazdálkodási lehetőségek) menüpont alatt lehet személyre szabni További lehetőségek eléréséhez, mint például a „Felhasználóváltás, Újraindítás, Alvó állapot vagy Kikapcsolás”, kattintson a lakat ikon melletti nyílra. Újraindítás Miután módosítja az operációs rendszert, előfordulhat, hogy a rendszer felkéri Önt, hogy indítsa újra. Egyes telepítési folyamatok párbeszédpanelben teszik lehetővé az újraindítást. A rendszer kézi újraindításához kattintson a Start gombra a Windowsban, jelölje ki a Számítógép kikapcsolása… pontot a legördülő menüben, majd válassza az Újraindítás tételt. FONTOS! A merevlemez-meghajtó védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a számítógépet és újra BE akarja kapcsolni, várjon előtte legalább öt másodpercig. Vészleállítás Ha az operációs rendszer nem tud megfelelően KIKAPCSOLNI vagy újraindulni, van egy további módszer a Notebook PC kikapcsolásához: Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemkapcsoló gombot legalább 4 másodpercig FONTOS! Ne használja a vészleállítást adatok írása közben. Ez adatvesztést vagy -sérülést okozhat. 2 3 A Notebook PC használata Energiagazdálkodási üzemmódok A Notebook PC számos automatikus vagy beállítható energiagazdálkodási szolgáltatással rendelkezik, amelyeket használhat az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához és tulajdonlási összköltség (TCO) csökkentéséhez. Némelyik szolgáltatást a BIOS beállítások Energia menüjében szabályozhatja. Az ACPI energiagazdálkodási beállításokat az operációs rendszeren keresztül módosíthatja. Az energiagazdálkodási szolgáltatásokat úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb villamos energiát takarítsák meg a részegységek kis fogyasztású üzemmódba helyezésével a lehető leggyakrabban amellett, hogy igényre azonnal lehetővé tegyék a teljes működést. Alvás és hibernálás Az energiagazdálkodási beállítások a Windows > Control Panel (Vezérlőpult) > Power Options (Energiagazdálkodási lehetőségek) menüpont alatt találhatók. A System Settings (Rendszerbeállítások) alatt definiálható a „Sleep/Hibernate” (Alvó állapot/Hibernálás) vagy a „Shut Down” (Kikapcsolás) a kijelző lecsukásához, illetve az üzemkapcsoló megnyomásához Az „Alvó állapot” és a „Hibernálás” energiát takarít meg, ha a PC noteszgép nincs használatban azáltal, hogy egyes részegységeket KIKAPCSOLJA Ha folytatja a munkáját, a legutóbbi állapot (pl félig végiggörgetett dokumentum vagy félig begépelt e-mail üzenet) ugyanúgy jelenik meg, mintha ott sem hagyta volna. A „Kikapcsolás” bezárja az összes alkalmazást és megkérdezi Önt, hogy kívánja-e menteni a még nem mentett adatokat. Az „Alvó állapot” ugyanaz, mint a Felfüggesztés RAM-ra (STR) Ez a funkció tárolja az aktuális adatokat és rendszerállapotot a RAM-ban, míg több részegység KIKAPCSOLÓDIK. Mivel a RAM felejtő memória, energiára van szüksége az adatok megőrzéséhez (frissítéséhez). Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyílra, hogy lássa ezt a lehetőséget. Ezt az üzemmódot az [Fn F1] billentyű-kombináció segítségével is aktiválhatja. Visszatérhet az üzemmódból bármelyik billentyű megnyomásával, kivéve az [Fn] billentyűt. (MEGJEGYZÉS: A bekapcsolt állapotot jelző fény villogni fog ebben az üzemmódban.) A „Hibernálás” ugyanaz, mint a Felfüggesztés lemezre (STD), ami az aktuális adatokat és rendszerállapotot a merevlemez-meghajtón tárolja. Ezáltal a RAM-ot nem kell időszakosan frissíteni és az energiafogyasztás nagyon csekély lesz, de nem teljesen szűnik meg, mivel egyes részegységnek, mint a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. Az „Alvó állapot” opcióhoz képest a „Hibernálás” több energiát takarít meg. Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyílra, hogy lássa ezt a lehetőséget. Térjen vissza az üzemkapcsoló megnyomásával. (MEGJEGYZÉS: A bekapcsolt állapotot jelző fény nem fog világítani ebben az üzemmódban.) Hőenergia-szabályozás 2 Három energiaszabályozási módszer szabályozza a Notebook PC hőmérsékleti állapotát. Ezeket a energiaszabályozási lehetőségeket a felhasználó nem konfigurálhatja, azonban ismerni kell, ha a Notebook PC esetleg ilyen állapotba lép. Az következő hőmérsékleti értékek a váz hőmérsékletét jelentik (nem a CPU-ét). • A ventilátor BEKAPCSOL (aktív hűtés), ha a hőmérséklet eléri a biztonságos határértéket • A CPU csökkenti a sebességet (passzív hűtés), ha a hőmérséklet meghaladja a biztonságos határértéket • A rendszer kikapcsol (kritikus hűtés), ha a hőmérséklet meghaladja a maximális biztonságos határértéket A Notebook PC használata Speciális billentyűzet funkciók 3 Színes gyorsbillentyűk Az alábbiak a Notebook PC billentyűzetén lévő színes gyorsgombok magyarázatát tartalmazzák. A színes parancsokat kizárólag úgy lehet elérni, ha megnyomja és nyomva tartja a funkcióbillentyűt, miközben egy színes paranccsal ellátott billentyűt nyom meg. A funkcióbillentyűk gyorsgombjainak helye a számítógép modelljétől függően eltérhetnek, de a funkciók általában megegyeznek. A funkcióbillentyűk helyett az ikonokat kövesse. „Zz” ikon (F1): a Notebook PC-t felfüggesztett állapotba helyezi (felfüggesztés RAMra vagy felfüggesztés lemezre az energiagazdálkodási funkciók alvás gombjának beállításától függően). Rádiótorony (F2): csak vezeték nélküli modelleken: BE- vagy KIKAPCSOLJA a beépített vezeték nélküli LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgáltatást egy, a képernyőn megjelenő ablakon keresztül. Ha engedélyezik, a megfelelő vezeték nélküli állapotjelző világít. A vezeték nélküli LAN vagy a Bluetooth használatához a Windows szoftverbeállításait el kell végezni Naplemente ikon (F5): Csökkenti a kijelző fényerejét. Napfelkelte ikon (F6): Növeli a kijelző fényerejét. LCD ikon (F7): A kijelzőpanel BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Ennek megnyomásával ki is nyújthatja a képernyő területét (bizonyos modelleken), hogy az kitöltse az egész kijelzőt, ha kisfelbontású üzemmódot használ. LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzője és külső monitor használata között vált a következő sorrendben: Notebook PC LCD -> Külső monitor -> Mindkettő. (Ez a funkció nem működik 256 színű üzemmódban. Válassza a High Color tételt a Megjelenítés tulajdonságai ablakban.) FONTOS: a külső monitort a Notebook PC indítása előtt csatlakoztassa. Áthúzott érintőpad (F9): A beépített érintőpad LEZÁRT (letiltott), illetve KIOLDOTT (engedélyezett) állapota közötti váltáshoz. Az érintőpad lezárásával megakadályozhatja az egérmutató véletlenszerű mozgatását gépelés közben, és a legnagyobb hasznát külső mutatóeszköz, pl. egér alkalmazásakor veheti.. MEGJEGYZÉS: Bizonyos típusokon az érintőpad gombjai között kijelző van, amely világít, ha az érintőpadot KIOLDJÁK (engedélyezik) és kialszik, ha az érintőpadot LEZÁRJÁK (letiltják). 27 3 A Notebook PC használata Színes gyorsbillentyűk (Folyt.) Áthúzott hangszóró ikonok (F10): a hangszórókat BE-, illetve KIKAPCSOLJA (kizárólag Windows operációs rendszer esetén) Hangfal le ikon (F11): csökkenti a hangszórók hangerejét (kizárólag Windows operációs rendszer esetén) Hangfal fel ikon (F12): növeli a hangszórók hangerejét (kizárólag Windows operációs rendszer esetén) Fn+C: A „Splendid Video Intelligent Technology” f unkció BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ L ehetővé teszi az átkapcsolást különböző színkezelési módok között a képernyőn, hogy javítsa a kontrasztot, fényerőt, bőrtónust és színtelítettséget külön-külön a vörös, zöld és kék színekhez. Az aktuális üzemmódot az OSD képernyőn láthatja. Fn+V: az „ASUS Life Frame” szoftveralkalmazást kapcsolja ki, illetve be. Power4 Gear+ (Fn+szóközbillentyű): A Power4 Gear+ billentyű segítségével különféle e nergiatakarékos üzemmódok között lehet váltani Az energiatakarékos üzemmódok a Notebook PC-t több szempont szerint vezérlik a teljesítmény és az akkumulátor-üzemidő közötti egyensúly m egteremtéséhez. A hálózati tápegység csatlakoztatása és eltávolítása automatikusan átkapcsolja a rendszert hálózati működésről akkumulátoros működésre. Az aktuális üzemmódot az OSD képernyőn láthatja. 2 A Notebook PC használata 3 Microsoft Windows-billentyűk Két különleges Windows-billentyű található a billentyűzeten. A Windows-emblémával rendelkező billentyű aktiválja a Start menüt a Windows asztal bal alsó részén A másik billentyű, amely olyan, mint egy Windows-menü kisméretű kurzorral, aktiválja a tulajdonságok menüt és egyenértékű a jobb egérgombbal történő kattintással, ha Windows-objektumban tartózkodik A billentyűzet használata numerikus billentyűzetként A beágyazott numerikus billentyűzet 15 billentyűt tartalmaz, és a számok tömeges bevitelét teszi praktikussá. Ezek a kétfunkciós billentyűk narancssárga színnel vannak szitázva. A számok az egyes billentyűk jobb felső sarkában vannak feltüntetve, az ábra szerinti módon Ha a számbillentyűt bekapcsolja a [Fn][Ins/Num LK] billentyűkombinációval, a number lock LED világít. Ha külső billentyűzetet csatlakoztatnak, az [Ins/Num LK] billentyű-kombináció megnyomása a külső billentyűzeten mindkét billentyűzeten egyszerre engedélyezi/letiltja a NumLock funkciót. Ahhoz, hogy a számbillentyűzetet letiltsa, miközben bekapcsolva hagyja a külső billentyűzet számbillentyűzetét, nyomja meg a [Fn][Ins/Num LK] billentyű-kombinációt a Notebook PC-n. A billentyűzet használata kurzorként A billentyűzetet kurzorként is használhatja, miközben a Number Lock billentyű BE-, vagy KIKAPCSOLT állapotban van, hogy könnyebbé tegye a navigálást, miközben számadatokat visz be számolótáblán vagy hasonló alkalmazásban KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn] gombot és egy kurzorbillentyűt az alábbi ábra szerint. Például [Fn][ = fel, [Fn][K] = le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = jobbra. BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gombot és egy kurzorbillentyűt az alábbi ábra szerint. Például [Shift][ = fel, [Shift][K] = le, [Shift][U] = balra és [Shift][O] = jobbra Az ábrán lévő nyíl-szimbólumok csupán tájékoztató jellegűek. Az itt ábrázolt billentyűzeten nincsenek feltüntetve. 29 3 A Notebook PC használata Multimédia vezérlőbillentyűk (egyes modellek esetében) A multimédia vezérlőbillentyűk lehetővé teszik a multimédia alkalmazás praktikus vezérlését. Az alábbiakban megmagyarázzuk a Notebook PC-n lévő egyes multimédia billentyűk jelentését. A Notebook PC típusától függően egyes vezérlőbillentyű funkciók eltérők lehetnek. Használja a [Fn] billentyűt a nyílbillentyűkkel együtt a CD-lejátszó vezérléséhez. CD lejátszása/szünet Megállított CD mellett, elindítja a CD lejátszását. CD lejátszása közben, szünetelteti a CD lejátszását CD leállítás CD lejátszása közben: Megállítja a lejátszást. A CD előző zeneszámára lépés (Visszacsévélés) CD-lemez lejátszása közben az previous (előző) számra/filmfejezetre ugrik. A CD következő számára lépés (Előrecsévélés) CD-lemez lejátszása közben a next (következő) számra/filmfejezetre ugrik. Hangerő-szabályozó gombok Fn + Hangfal ikonok (F10): A hangerő BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Fn + Hangfal le ikon (F11): Csökkenti a hangerőt. Fn + Hangfal fel ikon (F12): 30 Növeli a hangerőt. Kapcsolók és állapotjelzők A Notebook PC használata 3 Kapcsolók Express Gate Billentyű A gomb megnyomásával indítani tudja az Express Gate alkalmazást, amikor a Notebook PC ki van kapcsolva. A részletekért tekintse meg az Express Gate felhasználói kézikönyvét. Üzemkapcsoló Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve alvás vagy hibernálás üzemmódba állítani. Az üzemkapcsoló tényleges viselkedését a Windows Control Panel (Vezérlőpult) Power Options (Energiagazdálkodási lehetőségek) menüpont alatt lehet személyre szabni. 31 3 A Notebook PC használata Kapcsolók és állapotjelzők (Folyt.) állapotjelzők Akkumulátortöltés kijelző Az akkumulátortöltés kijelző egy LED, amely a következő módon mutatja az akkumulátor energiaszintjét: BE: a Notebook PC akkumulátorának töltése, amikor a hálózathoz csatlakoztatják KI: a Notebook PC akkumulátorának teljesen fel van töltve vagy teljesen kimerült Villog: az akkumulátor-töltésszint kevesebb mint 10% és a noteszgép nem csatlakozik a hálózathoz A meghajtók tevékenységét mutató kijelző Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy több tárolóeszközhöz, pl merevlemez-meghajtóhoz fér hozzá. A fény a hozzáférésnek megfelelő ideig villog. Capital Lock kijelző Akkor világít, ha a capital lock [Caps Lock] aktív. A Capital lock billentyű lehetővé teszi bizonyos betűbillentyűk nagybetűs használatát (pl. A, B, C). Ha a capital lock lámpa KI van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbetűsek lesznek (pl. a,b,c). Bekapcsolt állapotot jelző fény A bekapcsolt állapotot jelző fény világít, ha a PC noteszgépet BEKAPCSOLJÁK és lassan villog, ha a PC noteszgép felfüggesztés RAM-ra (Készenléti) üzemmódban van Ez a kijelző KIKAPCSOLT állapotban van, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva, vagy felfüggesztés-lemezre (Hibernált) üzemmódban van Bluetooth/Vezeték nélküli kijelző Ez kizárólag beépített Bluetooth (BT) és vezeték nélküli LAN funkcióval felszerelt típusokra vonatkozik. Ez a kijelző világít, ha a Notebook PC beépített Bluetooth (BT) funkcióját aktiválták. Amikor a beépített vezeték nélküli LAN engedélyezett állapotban van, a kijelző világít. (A Windows szoftverbeállításait el kell végezni.) 32 4. A Notebook PC használata Mutatóeszköz Tárolóeszközök Merevlemez-meghajtó Flash memóriakártya-olvasó Memória (RAM) Kapcsolatok Modemkapcsolat (csak bizonyos modelleken) Vezeték nélküli LAN kapcsolat Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat (csak bizonyos modelleken) Előfordulhat, hogy az Ön Notebook PC-je és a felhasználói kézikönyvben ábrázolt között eltérések vannak. Az Ön Notebook PC-je a mérvadó. A kézikönyvben szereplő fényképek és ikonok kizárólag szemléltető jellegűek és nem a termékben ténylegesen használt alkatrészeket ábrázolják. 33 4 A Notebook PC használata Mutatóeszköz A Notebook PC beépített érintőpados mutatóeszköze teljes mértékben kompatibilis minden két-/háromgombos és görgetőgombos PS/2 egérrel. Az érintőpad nyomásra érzékeny é s nem tartalmaz mozgó alkatrészt, ezért elkerülhetők a mechanikus meghibásodások. B izonyos alkalmazási szoftverek esetében azonban illesztőprogramra van szükség. Egérmutató mozgása Görgetősáv Kattintás a jobb egérgombbal FONTOS! Az ujja helyett ne használjon más tárgyat az érintőpad működtetéséhez. Ellenkező esetben megsérülhet az érintőpad felülete. Kattintás a bal egérgombbal Az érintőpad használata Mindössze ujjbegye csekély nyomására van szükség az érintőpad működtetéséhez. Mivel az érintőpad elektrosztatikus töltésre érzékeny eszköz, tárgyakat nem lehet használni az ujja helyett. Az érintőpad elsődleges funkciója az egérmutató mozgatása, illetve a képernyőn megjelenített tételek kiválasztása az ujja használatával szabványos asztali egér helyett A következő ábrákból megtudhatja, hogyan kell megfelelően használni az érintőpadot. Az egérmutató mozgatása Helyezze az ujját az érintőpad közepére és a kurzor mozgatásához húzza a megfelelő irányba 34 Csúsztassa előre az ujját Csúsztassa balra az ujját Csúsztassa jobbra az ujját Csúsztassa vissza az ujját A Notebook PC használata Az érintőpad használatát mutató ábrákEgyujjas mozdulat bevitele 4 Kattintás/Érintés – ha az egérmutató a kívánt tétel fölött van, nyomja meg a bal oldali gombot, vagy az ujjával érintse meg könnyedén az érintőpadot rajta tartva az ujját, amíg a tételt ki nem választotta. A kiválasztott tétel színe megváltozik. Az alábbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jár. Kattintás Érintés Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot és engedje fel Könnyedén, de gyorsan koppintson az érintőpadra Dupla kattintás/Dupla érintés – Ez elterjedt eszköz a programok közvetlen indításához a megfelelő kijelölt ikonról. Mozgassa az egérmutatót a végrehajtani kívánt program ikonjára, nyomja meg a bal oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erintőpadra kétszer egymásután, és a rendszer elindítja a megfelelő programot. Ha a két kattintás, illetve koppintás közötti idő túl hosszú, a művelet nem kerül végrehajtásra. A dupla kattintás sebességét a Windows Vezérlőpultjában, az „Egér” tételt alatt állíthatja be. Az alábbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jár. Dupla kattintás Dupla érintés Nyomja meg a bal oldali gombot kétszer és engedje fel Könnyedén, de gyorsan koppintson kétszer az érintőpadra Elhúzás – az elhúzással tételeket vehet fel és helyezhet át bárhova a képernyőn. Az egérmutatót a kiválasztott tétel fölé mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartása mellett a kívánt helyre mozgathatja az egérmutatót, ahol felengedheti a gombot. Más megoldásként egyszerűen duplán koppinthat a tételre és ott tarthatja az ujját, miközben ujjbegyével elhúzza a tételt Az alábbi ábrákon lévő tevékenységek ugyanezzel az eredménnyel járnak. ElhúzásKattintás ElhúzásÉrintés Tartsa lenyomva a bal oldali gombot és csúsztassa az ujját az érintőpadon Könnyedén koppintson kétszer az érintőpadra, és a második koppintáskor csúsztassa el az ujját 3 4 A Notebook PC használata Többujjas mozdulat bevitele Kétujjas görgetés - Csúsztassa két ujját fel/le/balra/jobbra az érintőpadon az ablak fel/le/balra/ jobbra görgetéséhez. Ha a megjelenített ablak több kisebb panelt tartalmaz, helyezze oda az egérmutatót, mielőtt görgetné. Scrolling vertically Scrolling horizontally Három ujjas érintés – használjon három ujjat az érintőpadon. Ez a művelet megegyezik az egér jobb kattintás funkciójával Három ujjas lapozás – használjon három ujjat az érintőpadon, hogy vízszintesen lapozzon Húzza el az ujját balról jobbra, a következő oldal megtekintéséhez, illetve jobbról balra az előző oldal megtekintéséhez. Az érintőpad viselkedésének személyre szabása a Windows Vezérlőpult > Egér tulajdonságai > Elantech > Lehetőségek… elem segítségével. 3 A Notebook PC használata Az érintőpad gondozása 4 Az érintőpad érintésre érzékeny eszköz. Amennyiben nem gondozzák megfelelően, könnyen megsérülhet. Tartsa szem előtt az alábbiakat: • • • • Ne hagyja, hogy az érintőpad piszokkal, folyadékkal vagy zsírral érintkezzen. Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintőpadot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az érintőpadra vagy gombjaira. Ne karcolja meg az érintőpad felületét a körmével vagy kemény tárgyakkal. Az érintőpad mozgásra, nem erőre érzékeny. Nincs szükség erős koppintásra a felületén. Az erősebb koppintás nem növeli az érintőlap reagálóképességét. Az érintőpad az ujj gyengéd nyomására a legérzékenyebb. Automatikus érintőpad-letiltás A Windows automatikusan letiltja a PC noteszgép érintőpadját, ha külső USB-egeret csatlakoztatnak Ez a szolgáltatás általában ki van kapcsolva A funkció BEKAPCSOLÁSÁHOZ jelölje ki a: 1. Jelölje be a lehetőséget a Windows Control Panel (Vezérlőpult) > Mouse Properties (Egér jellemzői) > Device Settings (Eszközbeállítások) elemben 2 Kattintson a Letiltás külső USB egér csatlakoztatása esetén jelölőnégyzetre. 37 4 A Notebook PC használata Tárolóeszközök A tárolóeszközök lehetővé teszik, hogy a Notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy más fájlokat olvasson, illetve írjon különféle adattároló eszközökre. A Notebook PC az alábbi tárolóeszközökkel rendelkezik: • Merevlemez-meghajtó • Flash memóriakártya-olvasó Merevlemez-meghajtó A merevlemez-meghajtók tárolási kapacitása és sebessége sokkal nagyobb, mint a hajlékonylemezes meghajtók és az optikai meghajtók A noteszgép cserélhetõ merevlemez-meghajtóval rendelkezik. A korszerű merevlemezmeghajtók támogatják a SMART (Self Monitoring and Reporting Technology) technológiát a merevlemez-hibák, illetve meghibásodások érzékeléséhez, mielőtt azok bekövetkeznének. Merevlemez cseréjét vagy bővítését illetően mindig látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy kereskedőhöz. FONTOS! A notebook PC gondatlan kezelése a merevlemez-meghajtó sérülését okozhatja. A notebook PC-t óvatosan kezelje és óvja az elektrosztatikus kisüléstől, erős rezgéstől és ütéstől. A merevlemez-meghajtó a legérzékenyebb részegység és a notebook PC elejtése esetén valószínűleg az sérülne meg a leginkább. FONTOS! A Notebook PC merevlemez-meghajtójának cseréjét vagy bővítését illetően mindig látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy kereskedőhöz. Memória (RAM) A kiegészítő memória felgyorsítja az alkalmazások teljesítményét a m erevlemezhez történő hozzáférések számának csökkentésével. A B IOS automatikusan érzékeli a rendszermemória méretét, és annak Ez csak példa megfelelően konfigurálja a CMOS-t a POST (bekapcsolási öntesztelés) alatt. A memória beszerelése után nincs szükség hardver- vagy szoftverbeállításra (a BIOSbeállítást is beleértve). A BIOS automatikusan felismeri a rendszerben rendelkezésre álló memóriát, és a CMOS konfigurálását a rendelkezésre álló memória alapján végzi el a POST (Power-On-SelfTest), vagyis bekapcsolási önteszt folyamata közben. A memória telepítését követően nem szükséges hardver- vagy szoftver- (illetve BIOS) beállításokat alkalmazni. 3 A Notebook PC használata Flash memóriakártya-olvasó 4 Általában memóriakártya-olvasó kell külön megvásárolni a digitális fényképezőgépekkel, MP3lejátszókkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal használható memóriakártyák fogadásához Ez a Notebook PC egy beépített memóriakártya olvasóval rendelkezik, amely sokféle memóriakártya-formátumot képes olvasni, az alábbi példa szerint. A beépített memóriakártya olvasó nemcsak praktikus, hanem gyorsabb is, mint a memóriakártya olvasók többsége, mivel a nagy sávszélességû belsõ PCI buszt alkalmazza FONTOS! A flash memóriakártyákkal való kompatibilitás a Notebook PC típusától és a flash memóriakártya mûszaki adataitól függ. A flash memóriakártyák mûszaki adatai folyamatosan változnak, így elõfordulhat, hogy a kompatibilitás figyelmeztetés nélkül megváltozik. Példák flash memóriakártyákra SD / MMC FONTOS! soha ne távolítsa el a memóriakártyát adatok olvasása, másolása, formázás vagy törlés közben, illetve azonnal utána, mivel ez adatvesztést okozhat. FIGYELMEZTETÉS! Az adatvesztés elkerülése érdekében kattintson a Windows „Hardver Biztonságos Eltávolítása” ikonjára a tálcán, mielőtt leválasztaná a flash memóriakártyát. 39 4 A Notebook PC használata Kapcsolatok A beépített hálózati vezértlő nem telepíthető utólag bővítésként. Vásárlás után bővítőkártyaként. Hálózati kapcsolat Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozóval szerelt hálózati kábelt a notebook PC modem/hálózati portjához, a másikat pedig elosztóhoz vagy kapcsolóhoz. A 100 BASE-TX / 1000 BASE-T sebességhez a hálózati kábelnek category 5 vagy jobb minősítésűnek (nem category 3) kell lennie, csavart érpárral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interfészt, 100 BASE-TX / 1000 BASE-T elosztóhoz (nem BASE-T4 elosztóhoz) kell csatlakoztatni. A 10Base-T esetében használjon category 3, 4 vagy 5 kábelt. A 10/100 Mb/s Full-Duplex módot támogatja ez a notebook PC, de ehhez engedélyezett „duplex” üzemmóddal rendelkező hálózati kapcsolóhoz kell csatlakozni. Az alapértelmezett szoftverbeállítás a legnagyobb sebességet alkalmazza, így nincs szükség felhasználói beavatkozásra. Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken támogatott. Csavart érpár Az Ethernet kártya gazdagéphez (általában elosztó vagy kapcsoló) történő csatlakoztatásához használt kábelt csavart érpáros Ethernet (TPE) összekötőkábelnek hívják. A végé lévő csatlakozókat RJ-45 csatlakozónak hívják, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozókkal. Ha két számítógépet köt össze elosztó nélkül, átkötő LAN-kábelre van szükség (Fast-Ethernet modell). (A gigabites modellek támogatják az automatikus átkötést, így az átkötött LAN-kábel opcionális) Példa a Notebook PC hálózati elosztóhoz (router) vagy kapcsolóhoz (switch) csatlakoztatására a beépített Ethernet vezérlő használatával. Hálózati elosztó vagy kapcsoló 40 Hálózati kábel RJ45 csatlakozókkal A Notebook PC használata Vezeték nélküli LAN kapcsolat 4 Az opcionális beépített vezeték nélküli LAN kisméretű, egyszerűen használható vezeték nélküli Ethernet adapter. Az IEEE 802.11 szabványt vezeték nélküli LAN-hoz (WLAN) megvalósító opcionális, beépíthető vezeték nélküli LAN nagysebességű adatátvitelre képes a Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technológiák alkalmazásával a 2,4 GHz/5 GHz frekvenciákon. Az opcionális beépített vezeték nélküli LAN visszafelé kompatibilis a korábbi IEEE 802.11 szabványokkal, ami lehetővé teszi a vezeték nélküli LAN szabványok zökkenőmentes együttműködését. Az opcionális beépített vezeték nélküli LAN kliensadapter, amely támogatja az Infrastructure és Ad-hoc módot, ami rugalmasságot ad Önnek meglévő vagy jövőbeni vezeték nélküli hálózati konfigurációiban legfeljebb 40 méteres kliens és hozzáférési pont közötti távolság esetén. A vezeték nélküli kommunikáció hatékony biztonsága érdekében az opcionális beépített vezeték nélküli LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkosítással és Wi-Fi Protected Access (WPA) szolgáltatással rendelkezik Biztonsági okból NE csatlakozzon nem biztonságos hálózathoz. Ellenkező esetben a nem titkosított információátvitel mások számára is látható lehet. Néhány példa, hogyan csatlakozik a Notebook PC a vezeték nélküli hálózathoz Notebook PC Asztali PC Ad-hoc üzemmód Az Ad-hoc üzemmód lehetővé teszi a Notebook P C összekötését másik vezeték nélküli eszközzel Ebben a vezeték nélküli környezetben nincs szükség hozzáférési pontra PDA (Mindegyik eszközre opcionális 80211 vezeték nélküli LAN adapter telepítése szükséges.) Infrastructure üzemmód Az Infrastructure üzemmód lehetővé teszi, hogy a Notebook PC és más vezeték nélküli eszközök a (külön megvásárolható) hozzáférési pont által létrehozott vezeték nélküli hálózatra kapcsolódjanak, amely központi kapcsolatot hoz létre, ahol a vezeték nélküli kliensek egymással vagy vezetékes hálózattal kommunikálhatnak Notebook PC Asztali PC Hozzáférési pont (Mindegyik eszközre opcionális 80211 vezeték nélküli LAN adapter telepítése szükséges.) PDA 41 4 A Notebook PC használata Windows vezeték nélküli hálózati kapcsolat Csatlakozás hálózathoz 1. Kapcsolja BE a vezeték nélküli kapcsolót, ha az Ön típusa esetében ez szükséges (a kapcsolókat illetően lásd a 3 fejezetet) 2. Nyomja meg többször az [FN F2] billentyűt, amíg a Wireless LAN ON (Vezeték nélküli LAN BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth BE) üzenet meg nem jelenik 3. Meg kell jelennie a „Not Connected” (Nincs kapcsolat) hálózati ikonnak 4 A jobb egérgombbal kattintson a hálózat ikonra és jelölje ki a Connect to a Network (Csatlakozás hálózathoz) tételt 5. Jelölje ki a „Show Wireless” (Vezeték nélküli hálózatok megjelenítése) téltelt, ha több mint egy hálózat található a környéken 42 2b Vagy duplán kattintson a Vezeték nélküli konzol ikonjára a tálcán, majd válassza a Wireless LAN + Bluetooth (Vezeték nélküli LAN + Bluetooth) vagy csak a Wireless LAN tételt 6 Válassza ki azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. 7 Kapcsolódáskor jelszó megadására lehet szükség 8. A kapcsolat létrehozásakor a „Connected” (Csatlakoztatva) üzenet látható A Notebook PC használata Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat (csak bizonyos modelleken) 4 A Bluetooth technológiát alkalmazó Notebook PC-k nem igényelnek kábelt a Bluetooth-képes eszközök csatlakoztatásához Példák Bluetooth-képes eszközökre: Notebook PC-k, asztali PC-k, mobiltelefonok és PDA-k Ha az Ön Notebook PC-jét nem szállították beépített Bluetooth-szolgáltatással, USBvagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a Bluetooth használatához. Bluetooth-képes mobiltelefonok Vezeték nélkül csatlakozhat mobiltelefonjához. A mobiltelefon képességeitől függően átviheti telefonkönyv-adatait, fotókat, hangfájlokat stb. vagy modemként használhatja, amivel az internethez kapcsolódhat SMS-küldéshez és -fogadáshoz is használhatja Bluetooth-képes számítógépek vagy PDA-k Vezeték nélkül csatlakozhat más számítógépekhez vagy PDA-khoz fájlcseréhez, perifériák megosztásához, illetve internet- vagy hálózati kapcsolatok megosztásához Bluetooth-képes vezeték nélküli billentyűzetet vagy egeret is használatba vehet. A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLÁSA és indítása Ezt az eljárást a legtöbb Bluetooth eszköz hozzáadásához lehet használni Lásd a függeléket a teljes folyamat leírásáért. 1. Kapcsolja BE a vezeték nélküli kapcsolót, ha az Ön típusa esetében ez szükséges (a kapcsolókat illetően lásd a 3 fejezetet) 2. Nyomja meg többször az [FN F2] billentyűt, amíg a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth BE) üzenet meg nem jelenik 2b Vagy duplán kattintson a Vezeték nélküli konzol ikonjára a tálcán, majd válassza a Wireless LAN + Bluetooth (Vezeték nélküli LAN + Bluetooth) vagy csak a Bluetooth tételt 3 Jelölje ki az Add a Bluetooth Device (Bluetootheszköz hozzáadása) tételt a tálcán 3b. Vagy indítsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth eszközök) tételt a Windows vezérlőpulton. 43 4 44 A Notebook PC használata Függelék Opcionális kiegészítők Opcionális eszközök csatlakoztatása Operációs rendszer és szoftver Rendszer BIOS-beállítások Gyakran előforduló problémák és megoldásaik Windows Vista szoftver-visszaállítás Glosszárium Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések A notebook PC információi Előfordulhat, hogy az Ön PC noteszgépe és a felhasználói kézikönyvben ábrázolt között eltérések vannak. Az Ön PC noteszgépe a mérvadó. A kézikönyvben szereplő fényképek és ikonok kizárólag szemléltető jellegűek és nem a termékben ténylegesen használt alkatrészeket ábrázolják. F-1 F Függelék Opcionális kiegészítők Ezek a tételek szükség szerint külön megvásárolható kiegészítők a notebook PC-hez. USB-elosztó (opcionális) Egy opcionális USB-elosztó csatlakoztatásával növelheti USB-portjainak számát és egyetlen kábel segítségével gyorsan csatlakoztathat, illetve leválaszthat USB-perifériákat. USB flash meghajtó Az érintőpad lehetővé teszi, hogy ujját használja az egérmutató mozgatásához és a képernyőn látható elemek kijelöléséhez szabványos asztali egér helyett. Az érintőpad használatához könnyedén nyomja meg, vagy koppintson ujjával az érintőpadra. Korszerű operációs rendszer alatt használva nincs szükség illesztőprogramra. USB hajlékonylemez-meghajtó Az opcionális USB-csatolós hajlékonylemez-meghajtó szabvány, 1,44 MB (vagy 720 kB) kapacitású, 3,5 hüvelykes hajlékonylemezeket fogad. FIGYELMEZTETÉS! A rendszer-meghibásodások elkerülése é rdekében kattintson a Windows „Hardver Biztonságos Eltávolítása” ikonra a tálcán, mielőtt leválasztaná az USB hajlékonylemez-meghajtót. Nyomja meg a lemezkiadó gombot és vegye ki a hajlékonylemezt, a notebook PC szállítása előtt, nehogy megsérüljön a rázkódástól. F-2 Függelék Opcionális eszközök csatlakoztatása F Ezek a tételek szükség szerint harmadik felektől beszerezhetők. USB-billentyűzet és egér A külső USB-billentyűzet csatlakoztatásával az adatbevitel még kényelmesebb lehet. Külső USB-egér csatlakoztatásával a navigálás a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind a külső USB-billentyűzet, mind az egér egyszerre működik a notebook PC beépített billentyűzetével és érintőpadjával. Nyomtató csatlakoztatása Egy vagy több USB-nyomtatót lehet egyszerre használni bármelyik USB-porton vagy USB-elosztón. F-3 F Függelék Bluetooth egér beállítása (opcionális) Ezt az eljárást a legtöbb Bluetooth eszköz hozzáadásához lehet használni a Windows operációs rendszer alatt. 1. Kapcsolja BE a vezeték nélküli kapcsolót, ha az Ön típusa esetében ez szükséges (a kapcsolókat illetően lásd a 3 fejezetet) 2. N y o m j a m e g t ö b b s z ö r a z [ F N + F 2 ] billentyűt, amíg a vezeték nélküli LAN és a Bluetooth ikon meg nem jelenik 3 Jelölje ki az Bluetooth-eszköz hozzáadása tételt a tálcán 3c. Ha a vezérlőpultról indította, kattintson az Hozzáadás ikonra a képernyőn. F-4 2b Vagy duplán kattintson a Vezeték nélküli konzol ikonjára a Windows tálcán, majd jelölje ki a Bluetooth ikont 3b. Vagy indítsa el a Bluetooth eszközök tételt a Windows vezérlőpulton. ESET 4. Készítse elő a Bluetooth egeret. • • • F R OFF ON Függelék Helyezzen be két db “AA” elemet Kapcsolja BE az egér alján lévő üzemkapcsolót. Az alján lévő érzékelő vörös fénnyel kell, hogy világítson. Nyomja meg a Bluetooth egér alján lévő „ALAPHELYZET” gombot. 6. Megkezdődik a párosítás. 5. Válassza a Bluetooth egér lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra a folytatáshoz 7 Megtörtént a Bluetooth egér sikeres párosítása a PC noteszgéppel. Kattintson a Bezárás gombra a beállítások befejezéséhez Elemcserét követően valószínűleg meg kell nyomni a “RESET” (Alaphelyzet) gombot az egéren. Ismételje meg a lépéseket, ha szükséges. F-5 F Függelék Operációs rendszer és szoftver Ez a notebook PC (területtől függően) tulajdonosának előre telepített operációs rendszerek, pl. Microsoft Windows használatát kínálja. A választás és a nyelv a területtől függ. A hardver- és szoftvertámogatás szintje a telepített operációs rendszertől függően eltérő lehet. A stabilitás és a más operációs rendszerekkel való kompatibilitás mértéke nem garantálható. Támogatási szoftver Ehhez a notebook PC-hez támogató CD-t mellékeltünk, amely BIOS-t, illesztőprogramot és alkalmazásokat tartalmaz a hardverszolgáltatások használata, a funkciók bővítése és a notebook PC kezelésének megkönnyítése, illetve olyan funkciók hozzáadása érdekében, amelyeket a saját operációs rendszer nem biztosít. Ha frissítésre vagy a támogató CD cseréjére van szükség, lépjen kapcsolatba a kereskedővel a weblapokat illetően, ahonnan letöltheti az egyes illesztőprogramokat és segédprogramokat. A támogató CD tartalmazza az összes illesztőprogramot, segédprogramot és szoftvert, amely az elterjedt operációs rendszerekhez való, beleértve azokhoz is, amelyeket előre telepítettek. A támogató CD nem tartalmazza magát az operációs rendszert. A támogató CD akkor is szükséges, ha a notebook PC-t előre konfigurálták, annak érdekében, hogy a gyári előtelepítés részeként biztosított szoftvereken kívül továbbiakat biztosítson. A helyreállító CD opcionális és a gyárban a merevlemez-meghajtóra telepített eredeti operációs rendszer lemezképét tartalmazza. A helyreállító CD átfogó rendszer-visszaállító megoldást kínál, amely gyorsan helyreállítja a notebook PC operációs rendszerét eredeti, működőképes állapotára, feltéve hogy a merevlemez-meghajtó megfelelő, működőképes állapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ha ilyen megoldásra van szüksége. Előfordulhat, hogy a notebook PC egyes alkatrészei és szolgáltatásai nem működnek, amíg az illesztőprogramokat és esgédprogramokat nem telepítik. Rendszer BIOS-beállítások Boot Device (Rendszerindító eszköz) 1 A Boot (Indító) képernyőn jelölje ki a Boot Device Priority (Rendszerindító eszközök sorrendje) tételt BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Configure Settings during System Boot. Boot Settings Boot Settings Configuration Boot Device Priority Hard Disk Drives CD/DVD Drives Onboard LAN Boot ROM [Disabled] Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit F-6 v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. Függelék Rendszer BIOS-beállítások (Folyt.) 2 Jelölje ki a tételeket, majd nyomja meg az [Enter] gombot az eszköz kiválasztásához F BIOS SETUP UTILITY Boot Boot Device Priority 1st Boot Device 2nd Boot Device 3rd Boot Device 4th Boot Device [Network] [CD/DVD] [Removable Device] [Hard Drive] Specifies the boot sequence from the availabe devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu. Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. Security Setting (Biztonsági beállítás) A jelszó beállítása: 1 A Security (Biztonság) képernyőn válassza ki a Change Supervisor (Rendszergazda jelszó módosítása) vagy Change User Password (Felhasználói jelszó módosítása) tételt 2 Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [Enter] billentyűt. 3 Írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [Enter] billentyűt. 4 Megtörténik a jelszó beállítása. Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Not Installed User Password : Not Installed Change Supervisor Password Change User Password Boot Sector Virus Protection Hard Disk Security Setting I/O Interface Security <Enter> to change password. <Enter> again to disabled password. [Disabled] Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. A jelszó törlése: 1. Hagyja üresen a jelszó mezőt, majd nyomja meg az [Enter] billentyűt. 2 A jelszó törlésre kerül F-7 F Függelék Rendszer BIOS-beállítások (Folyt.) Password Check (Jelszó ellenőrzése) Válassza ki, hogy a rendszer csak indításkor kérje a jelszót (Always - Mindig), illetve csak a BIOS-segédprogramba történő belépéskor (Setup - Beállítás). Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Installed User Password : Installed Change Supervisor Password User Access Level [Full Access] Change User Password Clear User Password Password Check Options Setup [Setup] Always Setup: Check password while invoking setup. Always: Check password while invoking setup as well as on each boot. Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. User Access Level (Felhasználói hozzáférési szint) Jelölje ki a hozzáférési szintet, amelyen engedélyezni kívánja a „Felhasználói jelszót” a BIOS-segédprogramban Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Installed User Password : Installed Change Supervisor Password User Access Level [Full Access] Change User Password Options Clear User Password No Access Password Check [Setup] View Only Limited Full Access Setup: Check password while invoking setup. Always: Check password while invoking setup as well as on each boot. Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. Save Changes (Módosítások mentése) Amennyiben meg kívánja tartani a konfigurációs beállításokat, mentenie kell a módosításokat, mielőtt kilép a BIOSsegédprogramból F-8 Ha vissza kívánja állítani az alapértelmezett beállításokat, jelölje ki a Load Manufacture Defaults (Gyári alapbeállítások betöltése) tételt Ezután mentenie kell a módosításokat, hogy megőrizze a gyári alapbeállításokat. BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Exit Options Exit & Save Changes Exit & Discard Changes Discard Changes Exit system setup after saving the changes. F10 key can be used for this operation. Load Setup Defaults Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. Függelék Gyakran előforduló problémák és megoldásaik F Hardverhiba – Optikai lemez Az optikai meghajtó nem tudja lemezt olvasni vagy írni. 1. Frissítse a BIOS-t a legújabb verzióra és próbálkozzon újra. 2. Ha a BIOS-frissítés nem segít, próbálkozzon jobb minőségű lemezek írásával. 3. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől. Ismeretlen ok – Labilis rendszer Nem hozható vissza hibernált állapotból. 1. Távolítsa el a bővítéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a vásárlás után szerelték be. 2. Ha nem ez a kiváltó ok, próbálkozzon a MS Rendszer-visszaállítással egy korábbi időpontra. 3. Ha probléma továbbra is fennáll, próbálja meg visszaállítani a rendszert a visszaállító partíció vagy DVD segítségével. (MEGJEGYZÉS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot adatairól egy másik meghajtón.) 4. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől. Hardverhiba – Billentyűzet / Gyorsgomb A gyorsgomb (FN) le van tiltva. A. Telepítse újra az „ATK0100” illesztőprogramot a CD-ről, illetve töltse le az ASUS weboldaláról. Hardverhiba – Beépített kamera A beépített kamera nem működik megfelelően. 1. Ellenőrizze az „Eszközkezelőt”, nincs-e probléma. 2. A probléma megoldásához próbálkozzon a webkamera illesztőprogramjának újratelepítésével. 3. Ha ez nem oldja meg a problémát, frissítse a BIOS-t a legújabb verzióra és próbálkozzon újra. 4. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől. F-9 F Függelék Gyakran előforduló problémák és megoldásaik (Folyt.) Hardverhiba – Akkumulátor Akkumulátor karbantartása. 1. Regisztrálja a PC noteszgépet egyéves jótálláshoz az alábbi weboldalon: http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us 2. Soha NE kísérelje meg eltávolítani az akkumulátor egységet, ha PC noteszgép bekapcsolt állapotban van és a hálózati adapterről működik, mivel a váratlan áramszünet a rendszert megrongálhatja. Az ASUS akkumulátor egység védőáramkörrel rendelkeyik, ami megvédi a túltöltéssel szemben, ezért az akkumulátor nem sérül meg, ha a PC noteszgépbem hagyják. Hardverhiba – Be-/Kikapcsolási hiba Nem tudom bekapcsolni a PC noteszgépet. Diagnosztika: 1. A bekapcsolás csak akkumulátorról lehetséges? (I = 2, N = 4) 2. Látható a BIOS (ASUS logó)? (I = 3, N = A) 3. Betölthető az operációs rendszer? (I = B, N = A) 4. Az adapter bekapcsolt állapotot jelző LED-je világít? (I = 5, N = C) 5. A bekapcsolás csak az adapterről lehetséges? (I = 6, N = A) 6. Látható a BIOS (ASUS logó)? (I = 7, N = A) 7. Betölthető az operációs rendszer? (I = D, N = A) Hibajelenség és megoldások: A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtóval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos. Látogassa meg a legközelebbi szervizközpontot segítségért. B. Ha problémát az operációs rendszer okozza, próbálja meg visszaállítani a rendszert a visszaállító partíció vagy DVD segítségével. (FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot adatairól egy másik meghajtón.) C. A hiba az adapterrel kapcsolatos. Ellenőrizze a tápkábel csatlakozóit, illetve látogassa meg a legközelebbi szervizközpontot csere érdekében. F-10 Függelék Gyakran előforduló problémák és megoldásaik (Folyt.) F Hardverhiba – Vezeték nélküli kártya A. Kattintson a következőkre: „Vezérlőpult -> Eszközkezelő”. Látni fogja, rendelkezik-e a PC noteszgép WLAN kártyával, ha megnézi a „Hálózati adapter” tételt. Mechanikai hiba – Ventilátor / Melegedés Miért működik folyamatosan a hűtőventilátor és magas a hőmérséklet? 1. Győződjön meg arról, hogy a ventilátor működik, amikor magas a processzor hőmérséklete és ellenőrizze, hogy megfelelően áramlik-e a levegő a fő szellőzőnyílásból. 2. Ha sok alkalmazás fut (lásd a feladatsort), zárja be őket, hogy csökkentse a rendszer terhelését. 3. A problémát egyes vírusok is okozhatják, ezért használjon antivírus szoftvert az ellenőrzésükhöz. 4. Ha problémát a fentiek egyike sem oldja meg, próbálja meg visszaállítani a rendszert a visszaállító partíció vagy DVD segítségével. (FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot adatairól egy másik meghajtón.) (FIGYELEM: Ne csatlakozzon az internetre, mielőtt telepíti az antivírus szoftvert és az internetes tűzfalat, hogy megvédje magát a vírusoktól.) Szoftverhiba – Mellékelt ASUS szoftverek Amikor bekapcsolom a PC noteszgépet, megjelenik egy nyitott eljárásfájl hibaüzenet. A. A probléma megoldásához telepítse újra a „Power4 Gear” segédprogram legújabb változatát. Letölthető az ASUS weblapjáról. F-11 F Függelék Gyakran előforduló problémák és megoldásaik (Folyt.) Ismeretlen ok – Kék képernyő fehér szöveggel Kék képernyő jelenik meg fehér szöveggel a rendszer indítása után. 1. Távolítsa el a memóriabővítést. Ha a vásárlás utá memóriabővítést végzett, kapcsolja KI a számítógépet, távolítsa el a bővítést, majd kapcsolja BE, hogy lássa, nem kompatibilis memória okozza-e a problémát. 2. Távolítsa el a szoftveralkalmazásokat. Ha nemrég telepített szoftveralkalmazásokat, valószínűleg nem kompatibilisek a rendszerrel. Próbálja eltávolítani őket a Windows biztonságos üzemmódjában. 3. Ellenőrizze, nincs-e vírusfertőzés a rendszerben. 4. Frissítse a BIOS-t a legújabb verzióra a WINFLASH segítségével Windows alatt, illetve az AFLASH segítségével DOS üzemmódban. Ezek a segédprogramok és a BIOS fájlok letölthetők az ASUS weblapjáról. (FIGYELEM: Gondoskodjon arról, hogy a PC noteszgép energiaellátása nem szűnik meg a BIOS írása közben.) 5. Ha a probléma ennek ellenére sem oldható meg, használja a rendszer-visszaállítás folyamatát a teljes rendszer helyreállításához. (FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot adatairól egy másik meghajtón.) (VIGYÁZAT: Ne csatlakozzon az internetre, mielőtt telepíti az antivírus szoftvert és az internetes tűzfalat, hogy megvédje magát a vírusoktól.) (MEGJEGYZÉS: Ne először feledje telepíteni az „Intel INF Update” és „ATKACPI” illesztőprogramokat, hogy felsimerhetők legyenek a hardvereszközök.) 6. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől. F-12 Függelék Gyakran előforduló problémák és megoldásaik (Folyt.) F Szoftverhiba - BIOS A BIOS frissítése. 1. Kérjük, először ellenőrizze a PC noteszgép pontos típusát és töltse le a legfrissebb BIOS-fájlt a típushoz az ASUS weblapjáról, majd mentse a flash-meghajtóra. 2. Csatlakoztassa a flash-meghajtót a PC noteszgéphez és kapcsolja be a PC noteszgépet. 3. Használja a BIOS-segédprogram Speciális oldalán található „Easy Flash” funkciót. Kövesse az utasításokat. BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Advanced Settings WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction. IDE Configuration Start Easy Flash Utility? Start Easy Flash Internal Pointing Device [Enabled] Internal Numeric Pad Lock [Enabled] [OK] [Cancel] Play POST Sound [Yes] Speaker Volume [4] Press ENTER to run the utility to select and update BIOS. Press Hotkey F4 at POST to invoke the Utility. This utility doesn't support : 1. CDROM 2. USB HDD 3. Secondary HDD Select Screen Select Item +- Change Field Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. 4. Keresse meg a legfrissebb BIOS-fájlt és kezdje el frissíteni (beégetni) a BIOS-t. AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.15 FLASH TYPE: MXIC MX25L8005 Current ROM PLATFORM: UX30 VER: 002.T22 DATE: 03/24/09 PATH: A:\ Drive A: B: C: D: Update ROM PLATFORM: Unknown VER: Unknown DATE: Unknown File Note <Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select 5. Végre kell hajtania a „Alapértékek betöltése” parancsot az Kilépés oldalon a BIOS frissítése ” parancsot (beégetése) után. F-13 F Függelék Gyakran előforduló problémák és megoldásaik (Folyt.) Symantec Norton Internet Security (NIS) 1. Előfordulhat, hogy a NIS figyelmeztetést jelenít meg, hogy meg kell állítani a BAL trójait egy helyi IP címről. Ezt a problémát megoldhatja, ha a legfrissebb vírusleíró fájlt használja, és rendszeresen frissíti. 2. A Norton Antivírus eltávolítása után az újratelepítés sikertelen az „Információs varázslóban”. Győződjön meg arról, hogy megtörtént a NIS eltávolítása a számítógépről, indítsa újra a rendszert, telepítse újra a NIS programot, és használja a „Live Update” programot a vírusleíró fájl telepítéséhez. 3. A Norton hibásan letiltja a kívánt weboldalakat, illetve csökkenti a letöltés sebességét. Állítsa a biztonsági konfigurációt alacsonyabb szintre. A NIS a vírusokat adatletöltés közben ellenőrzi, ezért a hálózat lelassul. 4. Nem lehet bejelentkezni az MSN vagy Yahoo üzenetküldő szolgáltatásokra. Győződjön meg arról, hogy a NIS szoftvert frissítette és a Windows rendszert is frissítse a „Windows frissítés” segítségével. Ha a probléma továbbra sem szűnt meg, próbálkozzon a következőkkel: 1. Nyissa meg a NIS 200x szoftvert a tálcán lévő NIS ikonra történő kattintással. 2. Nyissa meg a „Norton AntiVirus” programot az „Lehetőségek” menüben. 3. Kattintson az „Instant Messenger” tételre, szüntesse meg az „MSN/Windows Messenger” tétel kijelölését a „Melyik azonnali üzenetküldőt védjem” menüben. 5. A NIS sérült és újra kell telepíteni. A NIS a mellékelt lemezen a „NIS200x” mappában található (az „x” a verziószám). 6. A „Tűzfal indítása a rendszer betöltésekor” lehetőség be van jelölve, de kb. egy percig is eltart a tűzfal indítása a Windows minden betöltése alkalmával. A Windows nem reagál ez alatt az idő alatt. Ha a NIS tűzfal használhatatlanra lassítja a rendszer sebességét, szüntesse meg a lehetőség kijelölését. 7. A NIS a rendszert lelassította. A NIS lelassítja a rendszert (mind betöltés, mind használat közben), ha a NIS teljes védelmi funkcióit használja. A NIS az adatokat a háttérben viszgálja és tartja nyilván. Felgyorsíthatja a rendszert, ha leállítja a NIS automatikus ellenőrzési funkcióit, amelyeket rendszerindításkor használ. A vírusellenőrzést így manuálisan végezheti el, amikor a számítógép nincs használatban. F-14 Függelék Gyakran előforduló problémák és megoldásaik (Folyt.) F 8. Nem lehet eltávolítani a NIS szoftvert. Jelölje ki a következőket: Vezérlőpult | Programok telepítés és eltávolítása. Keresse meg a „Norton Internet Security 200x (Symantec Corporation)” tételt. Kattintson a Módosítás/Eltávolítás tételre, majd jelölje ki az Összes eltávolítása tételt a NIS eltávolításához. 9. A Windows tűzfalat le kell állítani, mielőtt telepítené a „Norton Internet Security” vagy „Norton Personal Firewall” szoftvert. A Windows tűzfal leállítása: 1. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult ikonra. 2. A kép vezérlőpult közül eggyel fog rendelkezni. Kattintson a Biztonsági központ ikonra. 3. Kattintson a Windows tűzfal ikonra a frissítések állapota alatt. 4. Kattintson az Ki majd az OK gombra. 10. Miért mutat „x” jelet az „Adatvédelem” ikon? Kapcsolja ki az Adatvédelem tételt az „Állapot és beállítások” menüben. 11. Nincs megfelelő hozzáférési joga üzenet. A legtöbb beállítás végzéséhez, így a NIS letiltásához vagy eltávolításához rendszeradminisztrátori jogokkal kell bejelentkeznie a Windows operációs rendszerbe. Jelentkezzen ki, majd váltson adminisztrátori jogokkal rendelkező felhasználói fiókra. F-15 F Függelék Windows Vista szoftver-visszaállítás Merevlemez partíció segétségével A rendszer-visszaállító partíció a gyárban a merevlemez-meghajtóra telepített eredeti operációs rendszer, illesztőprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszaállító partíció átfogó rendszer-visszaállító megoldást kínál, amely gyorsan helyreállítja a PC noteszgép operációs rendszerét eredeti, működőképes állapotára, feltéve hogy a merevlemez-meghajtó megfelelő, működőképes állapotban van. Mielőtt használná a rendszer-visszaállító partíciót, másolja az adatfájlokat (pl. Outlook PST fájlokat) hajlékonylemezekre vagy hálózati meghajtóra és jegyezze fel a személyre szabott konfigurációs beállításokat is (pl. hálózati beállítások). A rendszer-visszaállító partícióról A rendszer-visszaállító partíció a gyárban a PC noteszgépre telepített eredeti operációs rendszer, illesztőprogramok és segédprogramok tárolására szolgáló hely a merevlemez-meghajtón. FONTOS: Ne távolítsa el „RECOVERY” nevű partíciót. A rendszer-visszaállító partíciót a gyárban hozzák létre, és a felhasználó nem tudja visszaállítani, ha törlik. Ha problémák merülnek fel a visszaállítás folyamata s orán, vigye a PC noteszgépet hivatalos ASUS szervizközpontba. A rendszer-visszállító partíció használata: 1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerindításkor (ehhez rendszer-visszaállító partíció szükséges) 2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS Enabled] tétel kiválasztásához. 3. Olvassa el az „ASUS előtöltés varázsló” képernyőjén lévő szöveget, majd kattintson a Tovább gombra. 4. Jelöljön ki egy partíció-lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra. Partíció-lehetőségek: A Windows helyreállítása az 1. partícióra Ez a lehetőség csak az első partíciót törli, lehetővé téve a többi megőrzését és új rendszerpartíció létrehozását „C” meghajtóként. A Windows helyreállítása az egész merevlemez-meghajtón Ez a lehetőség az összes partíciót törli a merevlemez-meghajtóról, és új rendszerpartíciót hoz létre „C” meghajtóként. A Windows helyreállítása az egész merevlemez-meghajtón 2 partícióval Ez a lehetőség az összes partíciót törli a merevlemez-meghajtóról, és két új partíciót hoz létre: „C” (60%) és „D” (40%). 5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a helyreállítás befejezéséhez. Kérjük, látogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illesztőprogramokért és segédprogramokért. F-16 Függelék Windows Vista szoftver-visszaállítás (Folyt.) F DVD használata (csak bizonyos modelleken) Ahhoz, hogy használhassa a rendszer-visszaállító DVD-t a Notebook PC visszaállításához, az alábbiakra lesz szüksége: • Egy USB 2.0 DVD-ROM • Három üres írható DVD-lemez A rendszer-visszaállító DVD létrehozása: 1. Kattintson duplán a Windows asztalon lévő AI Recovery Burner ikonra. 2. Töltsön be egy üres, írható DVD-lemezt az optikai meghajtóba, majd kattintson a Start (Indítás) gombra a Rendszer-visszaállító DVD létrehozásához. 3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a rendszer-visszaállító DVD létrehozásához. FONTOS! Szerelje ki a másodlagos merevlemez-meghajtót, mielőtt rendszer-visszaállítást hajtana végre a PC noteszgépen. A Microsoft szerint fontos adatokat veszíthet, ha a Windows Vista operációs rendszert nem a megfelelő lemezre telepíti, vagy ha nem a megfelelő meghajtó-partíciót formázza. További információkért kérjük, forduljon a http://support.microsoft.com/kb/937251/en-us weboldalhoz. A rendszer-visszállító DVD használata: 1. Helyezze a rendszer-visszaállító DVD-t az optikai meghajtóba (a PC noteszgépnek BEKAPCSOLVA kell lennie). 2. Indítsa újra a PC noteszgépet, majd nyomja meg az <Esc> gombot a rendszer betöltődése közben, és válassza az optikai meghajtót (előfordulhat, hogy „CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé mutató nyílgomb használatával, és nyomja meg az <Enter> billentyűt, hogy a rendszer-visszaállító DVD-ről indítsa a rendszert. 3. Jelöljön ki egy partíció-lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra. Partíció-lehetőségek: A Windows helyreállítása az 1. partícióra Ez a lehetőség csak az első partíciót törli, lehetővé téve a többi megőrzését és új rendszerpartíció létrehozását „C” meghajtóként. A Windows helyreállítása az egész merevlemez-meghajtón Ez a lehetőség az összes partíciót törli a merevlemez-meghajtóról, és új rendszerpartíciót hoz létre „C” meghajtóként. A Windows helyreállítása az egész merevlemez-meghajtón 2 partícióval Ez a lehetőség az összes partíciót törli a merevlemez-meghajtóról, és két új partíciót hoz létre: „C” (60%) és „D” (40%). 4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a helyreállítás befejezéséhez. FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el a rendszer-visszaállító CD-t (kivéve ha erre utasítást kap) a visszaállítás közben. Ellenkező esetben a partíciók használhatatlanok lesznek. MEGJEGYZÉS: Kérjük, látogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illesztőprogramokért és segédprogramokért. F-17 F Függelék Glosszárium ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) Modern szabvány a számítógépek energiafelhasználásának csökkentésére. APM (Advanced Power Management) Modern szabvány a számítógépek energiafelhasználásának csökkentésére. AWG (American Wire Gauge) Ez a táblázat kizárólag általános tájékoztatás célját szolgálja, ezért nem használható az American Wire Gauge szabvány forrásaként, mivel előfordulhat, hogy a táblázat nem aktuális vagy teljes. Vastagság AWG 33 32 30 29 27 26 25 Átm. (mm) 018 019 020 025 030 035 040 045 Terület (mm2) 0026 0028 0031 0049 0071 0096 013 016 R (ohm/km) 676 605 547 351 243 178 137 108 I@3A/mm2 (mA) 75 85 93 147 212 288 378 477 Vastagság AWG 24 22 20 Átm. (mm) 050 055 060 065 070 075 080 085 Terület (mm2) 020 024 028 033 039 044 050 057 R (ohm/km) 875 723 607 517 446 389 341 302 I@3A/mm2 (mA) 588 715 850 10 A 116 A 132 A 151 A 170 A BIOS (Basic Input/Output System) A BIOS műveletek készlete, amely meghatározza, hogyan viszi át az adatokat a számítógép a különböző részegységek, pl. memória, lemezegységek és a monitorkártya között. A BIOS utasításait a számítógép ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhasználó konfigurálhatja a BIOS beállító program segítségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissíteni, ami új BIOS-fájlt másol az EEPROM memóriába. Bit (Binary Digit) A számítógép által használható legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel: 0 vagy 1. Bootolás A bootolás jelentése a számítógép operációs rendszerének indítása azáltal, hogy betöltődik a rendszermemóriába. Ha a Használati Utasítás arra utasítja, hogy „bootolja” a rendszert (vagy számítógépet), ez azt jelenti, hogy kapcsolja BE. Az „Újrabootolás” a számítógép újraindítását jelenti. Ha Windows 95 vagy újabb operációs rendszert használ, az „Újraindítás” tétel kiválasztása a „Start | Kikapcsolás...” menüben a számítógép újraindítását okozza. Byte (Binary Term) Egy byte nyolc egymást követő bitből áll. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, írásjel vagy más szimbólum fejezhető ki. Órajel-szabályozás F-18 A lapkakészlet funkciója, ami lehetővé teszi a processzor órájának megállítását és indítását ismert működési ciklus szeint. Az órajel-szabályozást energiatakarékosságra, hőmérséklet-szabályozásra és a feldolgozási sebesség csökkentésére lehet használni. Glosszárium (Folyt.) Függelék F CPU (Central Processing Unit) A CPU, amelyet „processzorként” is ismerünk, a számítógép „agya”. Értelmezi és végrehajtja a programok utasításait és feldolgozza a memóriában tárolt adatokat. Illesztőprogram vagy eszközmeghajtó Az illesztőprogram vagy eszközmeghajtó utasítások különleges készlete, ami lehetővé teszi a számítógép operációs rendszerének, hogy olyan eszközökkel kommunikáljon, mint a VGA, audió, Ethernet, nyomtató vagy modem. DVD A DVD lényegében egy nagyobb kapacitású és gyorsabb CD, amelyen videót, audiót és számítógépes adatokat is lehet tárolni. Ilyen kapacitással és hozzáférési sebességgel a DVD-lemez rendkívül jó minőségű, nagy színmélységű és természetes mozgású videofelvételt, jobb grafikát, élesebb képeket és digitális hangot kínál a moziszerű élményhez. A DVD céjlja, hogy egyesítse a szórakoztatóelektronikát, számítástechnikát és üzleti információt egyetlen digitális formátumban, ami végül felváltja az audió CD-t, videokazettát, lézerlemezt, CD-ROM-ot és videojáték-kazettákat. ExpressCard Az Express kártyanyílás 26 érintkezővel rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bővítőkártya fogadásához. Ez az új csatolófelület gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst támogató soros buszt alkalmaz a PC kártyanyílás lassú párhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis korábbi PCMCIA kártyákkal.) Hardver A hardver általános kifejezés, amely a számítógép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a perifériákat, pl. nyomtatókat, modemeket és mutatóeszközöket is. IDE (Integrated Drive Electronics) Az IDE eszközökben az eszköz közvetlenül tartalmazza a meghajtó vezérlőelektronikáját, ami kiküszöböli a különálló adapterkártya szükségét (pl. SCSI eszközök esetében). Az UltraDMA/66 vagy 100 IDE eszközök akár 100 MB/sec adatátviteli sebességet is elérhetnek. IEEE1394 (1394) iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességű soros busz, mint például az SCSI, de egyszerű csatlakoztatást és forrócserét tesz lehetővé, mint az USB. Az elterjedt 1394a interfész sávszélessége 400 Mbit/sec és legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen buszon. Az újabb 1394b interfész kétszeres sebességet is képes támogatni és a jövőbeni típusokban fog megjelenni, amikor a perifériák is támogatják a nagyobb sebességet. Nagyon valószínű, hogy az 1394 az USBvel együtt leváltják a párhuzamos, IDE, SCSI és EIDE portokat. Az 1394-et csúcskategóriás digitális berendezésekben is használják és „DV” felirattal látják el, ami digitális videó portot jelent. Kensington® zárak A Kensington® (vagy komaptibilis) zárak lehetővé teszik a PC noteszgép biztos rögzítését fémkábel és zár segítségével, amelyek megakadályozzák a PC noteszgép eltávolítását a rögzítési pontról. Egyes biztonsági termékek mozgásérzékelőt is tartalmazhatnak, amely hanggal riaszt, ha mozgatják. F-19 F Függelék Glosszárium (Folyt.) Lézerminősítések A lézerek elterjedésével nyilvánvalóvá vált a felhasználók figyelmeztetése a bennük rejlő veszélyekre. Az igény teljesítése érdekében megszülettek a lézerminősítések. Az aktuális minősítési szintek a szabályozást nem igénylő, optikailag biztonságostól (Class 1), az igen veszélyes, szigorú ellenőrzést igénylő (Class 4) alkalmazásokig terjednek. CLASS 1: a Class 1 (1. osztályú) lézer vagy lézerrendszer a szemre nézve biztonságos optikai energiát bocsát ki, következésképpen nem igényel szabályozást. Az ilyen osztálú lézerrendszer például a legtöbb szupermarketben tallható pénztári beolvasó eszköz vagy az optikai meghajtóban használt lézer. CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A minősítésű lézerek látható, folyamatos hullámú (CW) optikai sugárzást bocsátanak ki, ami kissé meghaladja a maximálisan megengedhető kitettség (MPE) szintjét. Noha az ilyen lézerek szemsérülést okozhatnak, fényességük általában arra késztetik a megfigyelőt, hogy eltekintsen vagy pislogjon, mielőtt bekövetkezne a szemsérülés. Az ilyen lézerek szigorú adminisztrációs szabályozás alá esnek, így feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik a személyzetet, hogy ne nézzenek közvetlenül a sugárba. A Class 3A minősítésű lézereket nem szabad megfigyelni optikai segédeszközökkel. CLASS 3B: a Class 3B minősítésű és a 2,5 mW teljesítményű Class 3A lézerek veszélyesek a sugár útjában tartózkodó és a sugarat közvetlenül vagy tükrös visszaverődés útján megfigyelő személyekre. Az ilyen lézerek nem hoznak létre veszélyes szórt reflexiót. Az ilyen lézerekkel dolgozók megfelelő szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a lézer mindenfajta működtetése közben. A Class 3B lézerek mind adminisztrációs, mint fizikai szabályozóeszközökkel rendelkeznek a személyzet védelme érdekében. A fizikai szabályozóeszközök pl. a korlátozott elérésű munkaterületek. Az adminisztrációs szabályozás magában foglalja a lézeres munkaterületek bejáratánál kifüggesztett különleges figyelmeztető feliratok és lámpák a bejárat közelében, amelyek arra figyelmeztetik a személyzetet, hogy a lézerek használatban vannak. CLASS 4: a Class 4 lézerek nagyteljesítményű eszközök, amelyek a nem megfelőlen védett szemet vagy bőrfelületet károsítják a sugárba tekintés, illetve tükrös vagy szórt visszaverődés esetén. Következésképpen nem tartózkodhatnak megfelelő szemvédelem nélkül személyek olyan helyiségben, ahol Class 4 lézer működik. PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus) A PCI bus a 32 bites adatbusz illesztőt meghatározó specifikáció. A PCI szabványt széles körben használják a bővítőkártya-gyártók. POST (Power On Self Test) A számítógép a bekapcsolást követően először szoftver által vezérelt diagnosztikai vizsgálatok sorozatát végzi el. A folyamatot bekapcsolási öntesztnek (POST) hívják. A POST ellenőrzi a rendszermemóriát, az alaplap áramköreit, a kijelzőt, a billentyűzetet, a hajlékonylemez-meghajtót és egyéb I/O eszközöket. RAM (Random Access Memory) F-20 Az (általában csak memória néven említett) RAM az a hely a számítógépben, ahol az operációs rendszer, alkalmazások és az éppen használt adatok ideiglenesen tárolódnak, így gyorsan elérhetők a számítógép processzora által anélkül, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai lemezről kellene olvasni, vagy arra írni. Glosszárium (Folyt.) Függelék F Felfüggesztett üzemmód A Mentés RAM-ra (STR) és Mentés lemezre (STD) üzemmódban a CPU órajele leáll, és a PC noteszgép eszközeinek többsége a legalacsonyabb energiájú aktív állapotba kerül. A PC noteszgép felfüggesztett üzemmódba lép, ha a rendszer a megadott ideig üresjáratban van vagy manuálisan a funkcióbillentyűk segítségével. Mindő a merevlemez-meghajtó, mind a videó időtúllépési értéke módosítható a BIOS beállító programban. A bekapcsolt állapotot jelző LED villog, amikor a PC noteszgép STR üzemmódban van. STD üzemmódban a PC noteszgép úgy tűnik, mintha KIKAPCSOLT állapotban lenne. Rendszerlemez A rendszerlemez az operációs rendszer legfontosabb fájlját tartalmazza és az operációs rendszer indításához használható. TPM (Trusted Platform Module) (csak bizonyos modelleken) A TPM biztonsági hardvereszköz az alaplapon, amely számítógép által generált titkosítókulcsokat tárol. Hardveralapú megoldás, amely a jelszavak és a kényes adatok titkosítási kulcsai után kutató hekkerek támadását hivatott elkerülni. A TPM lehetővé teszi, hogy a PC-n vagy noteszgépen biztonságosabb módon fussanak alkalmazások, és biztosabbá tegye például a tranzakciókat és a kommunikációt. Csavart érpáros kábel Az Ethernet kártya gazdagéphez (általában elosztó vagy kapcsoló) történő csatlakoztatásához használt kábelt csavart érpáros Ethernet (TPE) kábelnek hívják. A végén lévő csatlakozókat RJ-45 csatlakozónak hívják, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozókkal. Ha két számítógépet köt össze elosztó nélkül, „crossover” csavart érpáros kábelre van szükség. UltraDMA/66 vagy 100 Az UltraDMA/66 vagy 100 új specifikációk, amelyek az IDE eszközök adatátviteli sebességet hivatottak javítani. A hagyományos PIO üzemmóddal ellentétben, ami kizárólag az IDE utasításjel felfutó élét vasználja az adatátvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefutó élét használja. USB (Universal Serial Bus) Új 4 érintkezős soros perifériabusz, ami plug and play kompatibilis számítógép-perifériák, pl. bil lentyűzet, egér, botkormány, lapolvasó, nyomtató és modem/ISDN csatlakoztatására szolgál és ezek automatikus konfigurálását teszi lehetővé fizikai csatlakoztatás esetén anélkül, hogy illesztőprogramot kellene telepíteni vagy újraindítani. Az USB használatával nincs többé szükség a PC hátsó paneljéből kiálló kábelek tömegére. F-21 F Függelék Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések DVD-ROM meghajtó információ A notebook PC-t opcionálisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtóval szerelve szállítják. DVD filmek megtekintéséhez telepítenie kell saját DVD néző szoftverét. Az opcionális DVD néző szoftver ezzel a notebook PC-vel együtt megvásárolható. A DVD-ROM meghajtó CD- és DVD-lemezek használatát egyaránt támogatja. Regionális lejátszási információ A DVD filmek lejátszása MPEG2 videó és digitális AC3 hang dekódolásával, illetve CSS védelemmel ellátott tartalom visszafejtésével jár. A (másolásvédelem néven is ismert) CSS a mozgófilm iparág által alkalmazott tartalomvédelmi eljárás elnevezése, amelyet az illegális tartalommásolással szembeni védelem iránti igény kielégítésére fejlesztettek ki. Noha számos megvalósítási szabályt írtak elő a CSS engedélyeseknek, egy szabály a regionális tartalom lejátszási korlátozására nézve releváns. A földrajzilag megosztott filmbemutatók lehetővé tétele érdekében a DVD videókat adott földrajzi régiónként adják ki, az alábbi „Régió-meghatározás” szerint. A szerzői jogi törvények előírják, hogy minden DVD film kiadása adott régióra korlátozódjon (általában az értékesítés régiójának megfelelően kódolva). Habár a DVD filmtartalom több régióban is kiadásra kerülhet, a CSS megvalósítási szabályai előírják, hogy a CSS titkosított tartalmat lejátszani képes rendszer kizárólag EGYETLEN régió anyagát lehet képes lejátszani. A régió-beállítást a nézőszoftver legfeljebb öt alkalommal módosíthatja. Ezt követően csak a legutóbbi régió-beállításnak megfelelő DVD filmet képes lejátszani. Az ezután történő régiókód-módosítás gyári átállítást igényel, amit a jótállás nem fedez. Ha visszaállításra van szükség, a szállítás és a visszaállítás költségeit a felhasználó köteles viselni. Régió-meghatározás 1-es régió Kanada, USA, USA territóriumok 2-es régió Cseh Köztársaság, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Németország, Öböl-országok, Magyarország, Izland, Irán, Irak, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szaúd-Arábia, Skócia, Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szíria, Törökország, Egyesült Királyság, Görögország, a volt Jugoszláv Köztársaság államai, Szlovákia 3-es régió Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Vietnam 4-es régió Ausztrália, Karib-térség (az USA territóriumok kivételével), Közép-Amerika, Új-Zéland, Csendes-Óceánia, Dél-Amerika 5-es régió FÁK, India, Pakisztán, Afrika többi része, Oroszország, Észak-Korea F-22 6-es régió Kína Függelék A beépített modem megfelelősége F A beépített modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japán), az FCC (USA, Kanada, Korea, Tajvan) és a CTR21 követelményeinek. A beépített modem a 98/482/EK tanácsi határozat szerint rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN) történő pán-európai egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés szállítójával lépjen kapcsolatba. általános áttekintés Az Európai Tanács 1998. augusztus 4-i határozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos lapjában jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang közvetítésére használatos, DTMF tárcsázást alkalmazó végberendezésre, amelyet analóg PSTN (Public Switched Telephone Network) szándékoznak csatlakoztatni. A CTR 21 (Common Technical Regulation) előírás a végberendezések analóg nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő csatlakoztatására (a hangtelefónia jogos esetének szolgáltatását támogató végberendezések kivételével), amelyben a hálózati címkezelés, ha van ilyen, a kéttónusú többfrekvenciás jelzéssel történik. Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban A gyártó által teendő nyilatkozat az értesített testületnek és a szállítónak: „Ez a nyilatkozat megemlíti azon hálózatokat, amelyekkel a berendezést együttműködésre tervezték és azon értesített hálózatokat is, amelyekben a berendezéssel együttműködési problémák léphetnek fel” Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban A gyártó által teendő nyilatkozat a felhasználónak: „Ez a nyilatkozat megemlíti azon hálózatokat, amelyekkel a berendezést együttműködésre tervezték és azon értesített hálózatokat is, amelyekben a berendezéssel együttműködési problémák léphetnek fel. A gyártó köteles továbbá nyilatkozatot csatolni, amelyben tisztázza, hol függ a hálózati kompatibilitás fizikai és szoftveres kapcsolók beállításától. Köteles továbbá tanácsolni, hogy a felhasználó lépjen kapcsolatba a szállítóval, ha a berendezést más hálózaton kívánja használni.” A mai napig a CETECOM értesített testülete több pán-európai jóváhagyást adott ki a CTR 21 alapján. Ennek eredményeként megszülettek Európa első modemjei, amelyek nem igényelnek hatósági engedélyezést minden egyes európai tagállamban. Nem hangberendezések Az üzenetrögzítő berendezések és kihangosítható telefonkészülékek megfelelőek lehetnek a modemekkel, faxberendezésekkel, automata tárcsázókkal és riasztórendszerekkel egyetemben. Az olyan berendezések, amelyekben a végpontok közötti hang érthetőségét a törvény szabályozza (pl. mobiltelefonok és vezeték nélküli telefonok is egyes országokban) kivételt képeznek. F-23 F Függelék A beépített modem megfelelősége (Folyt.) Az alábbi táblázat a CTR21 szabványt jelenleg alkalmazó országokat tartalmazza. Ország Ausztria1 Belgium Cseh Köztársaság Dánia1 Finnország Franciaország Németország Görögország Magyarország Izland Írország Olaszország Izrael Lichtenstein Luxemburg Hollandia1 Norvégia Lengyelország Portugália Spanyolország Svédország Svájc Egyesült Királyság Alkalmazva Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen Igen Nem Igen Igen Egyelőre függőben Nem Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Igen Igen További tesztelés Nem Nem Nem alkalmazható Igen Nem Nem Nem Nem Nem alkalmazható Nem Nem Egyelőre függőben Nem Nem Nem Igen Nem Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem Nem Nem Az információ forrása a CETECOM. Az adatok pontosságáért nem vállalunk felelősséget. Frissebb adatokat tartalmazó táblázatért látogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html weboldalra Az országos követelmények kizárólag akkor alkalmazandóak, ha a berendezés impulzus-tárcsázást alkalmazhat (a gyártók nyilatkozhatnak a felhasználói útmutatóban, hogy a berendezés kizárólag a DTMF-jeladást támogatja, ami a további tesztelést fölöslegessé teszi). 1 Hollandiában további tesztelés szükséges a soros kapcsolást és a hívásazonosítást illetően. F-24 Függelék A Federal Communications Commission nyilatkozata F Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható: • A készülék nem okozhat káros interferenciát, és • Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is. A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével: • • • • A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át. Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között. A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik. Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől. FIGYELMEZTETÉS! Az FCC emissziós korlátozásainak betartása, és a közeli rádió és televízió vételi interferencia megakadályozásának érdekében árnyékolt kábel használata szükséges. Azt tanácsoljuk, hogy kizárólag a mellékelt tápkábelt használják. Csak olyan árnyékolt kábeleket használjon, melyek a készülék kimeneti és bemeneti portjára csatlakoznak. Bármilyen, a felelős fél által nem jóváhagyott módosítás vagy változtatás a felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga után. (Forrás: 47. Szövetségi Szabályzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szövetségi Nyilvántartási Hivatal, Nemzeti Archívum és Nyilvántartási Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomdája.) FCC rádiófrekvenciás zavarról szóló követelmények Ezt az eszközt BELTÉRI használatra korlátozzák, mivel az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik. Az FCC előírja a termék beltéri használatát az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartományban, hogy csökkenteni lehessen a káros zavarhatások lehetőségét a közös csatornát használó mobil műholdas rendszerekben. A nagyteljesítményű radarberendezések az 5,25 – 5,35, illetve az 5,65 – 5,85 GHz-es frekvenciatartományok elsődleges felhasználói. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják az eszközt. FONTOS: az eszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel. F-25 F Függelék FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, rádiófrekvenciás sugárterhelésre vonatkozó határértékeinek. Annak érdekében, hogy továbbra megfeleljenek az FCC rádiófrekvenciás sugárterhelésre vonatkozó követelményeinek, kövessék a felhasználói útmutató kezelési utasításait. Ezt az eszközt az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartományban, beltéri használatra korlátozzák. FCC figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse. „Az ASUS ezúton nyilatkozik, hogy az eszközt a 2,4 GHz-es frekvenciasáv 1-11. csatornájában történő használatra korlátozza az USA-ban szabályozott előírt firmware.” FCC RF besugárzási irányelvek (Vezeték nélküli kliensek) Az eszközt megvizsgálták az FCC RF besugárzásra (SAR) vonatkozó határértékei teljesítése tekintetében, jellemző hordozható konfigurációkban. Ahhoz, hogy az ANSI C95.1 szabványokban megállapított SAR határértékeknek megfeleljen, tanácsos vezeték nélküli LAN adapter használata esetén a beépített antennát több mint [20 cm] távolságra helyezni az Ön vagy a közelben lévő személyek testétől, ha hosszabb ideig használják az eszközt. Ha az antenna kevesebb mint [20 cm] távolságra van a felhasználótól, tanácsos a felhasználónak korlátozni a kitettség időtartamát. 1999/5/EK irányelv (R&TTE) Az alábbi tételek megfeleltek és relevánsnak, illetve elégségesnek tartjuk az R&TTE (Rádió- és távközlési végberendezések) irányelv tekintetében: • • • • • • • • Alapvető követelmények a [3. cikk] szerint Egészségvédelmi és biztonsági követelmények a [3.1a cikk] szerint Elektromos biztonság tesztelése az [EN 60950] szerint Az elektromágneses zavartűréssel szembeni védelmi követelmények a [3.1b cikk] szerint Az elektromágneses zavartűrés vizsgálata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint Tesztelés a [489-17] szerint A rádiófrekvenciás spektrum hatékony használata a [3.2. cikk] szerint Rádió tesztsorozatok a [300 328-2] szerint Figyelmeztetés a CE jelzés használatával kapcsolatban Ez egy B osztályú termék. Lakókörnyezetben a termék rádiófrekvenciás zavart okozhat, amelynek esetében a felhasználó a megfelelő intézkedések megtételére kötelezhető. F-26 Függelék Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken Észak-Amerika Japán Európa ETSI 2.412-2.462 GHz 2.412-2.484 GHz 2.412-2.472 GHz F Ch01 – CH11 Ch01 – Ch14 Ch01 – Ch13 Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban Franciaország egyes területein korlátozhatják a frekvenciasáv használatát. Beltéren a legrosszabb esetben a legnagyobb megengedett sugárzási teljesítmény: • • 10 mW a teljes 2,4 GHz-es sávban(2 400 MHz–2 483,5 MHz) 100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz közötti frekvenciák esetében A 10-13. csatornák a 2 446,6 – 2 483,5 MHz-es sávban működnek. Kevés lehetőség nyílik a kültéri használathoz: magánterületen vagy közéleti személyek magánterületén a használat a Védelmi Minisztérium előzetes engedélyezési eljárásának függvénye, ahol a maximális megengedett teljesítmény 100 mW a 2 446,5–2 483,5 MHz-es sávban. A kültéren, közterületen történő használat nem engedélyezett. Az alább felsorolt osztályokban a teljes 2,4 GHz-es sávra vonatkozóan: • A maximális engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW • A maximális engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW Azon osztályok esetében, ahol a 2 400–2 483,5 MHz-es sáv használata megengedett 100 mW-nál kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kültéri EIRP mellett: 01 08 16 32 45 59 64 70 84 94 Ain Orientales Ardennes Charente Gers Loiret Nord Pyrénées Atlantique Haute Saône Vaucluse Val de Marne 02 09 24 36 50 60 66 71 88 Aisne Ariège Dordogne Indre Manche Oise Pyrénées Saône et Loire Vosges 03 11 25 37 55 61 67 75 89 Allier Aude Doubs Indre et Loire Meuse Orne Bas Rhin Paris Yonne 05 12 26 41 58 63 68 82 90 Hautes Alpes Aveyron Drôme Loir et Cher Nièvre Puy du Dôme Haut Rhin Tarn et Garonne Territoire de Belfort Ez az előírás idővel valószínűleg módosul, lehetővé téve a vezeték nélküli LAN kártya használatát Franciaország nagyobb területén. Kérjük, érdeklődjön az ART-nél a legfrissebb információkért (www. art-telecom.fr) Az Ön WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW, de több mint 10 mW teljesítményt sugároz. F-27 F Függelék UL biztonsági tudnivalók Előírás az UL 1459 szerint olyan távközlési (telefon-) berendezésekre vonatkozóan, amelyek elektromosan csatlakoznak olyan távközlési hálózathoz, amelynek földhöz viszonyított üzemi feszültsége nem haladja meg a 200 V csúcs, 300 V csúcstól csúcsig és a 105 V RMS értéket, és amelyet az Országos Elektromos Szabályzat (NFPA 70) szerint telepítettek, illetve használnak. A notebook PC modemjének használata esetén mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűzveszély, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket: • Ne használja a notebook PC-t víz, pl. fürdőkád, kézmosó, konyhai mosogató vagy mosdó közelében, nyirkos pincében vagy úszómedence mellett. • Ne használja a notebook PC-t villámlás közben. A villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés csekély veszélye. • Ne használja a notebook PC-t gázszivárgás közvetlen közelében. Előírás az UL 1642 szerint elsődleges (nem újratölthető) és másodlagos (újratölthető) lítium akkumulátorok használatára vonatkozóan termékek energiaforrásaként. Ezek az akkumulátorok fémes lítiumot vagy lítium ötvözetet vagy lítium iont tartalmaznak és egy, kettő vagy több elektrokémiai cellából állnak sorba, párhuzamosan vagy mindkét módon kötve, amelyek a kémiai energiát villamos energiává alakítják át visszafordíthatatlan vagy visszafordítható kémiai reakció útján. • Ne dobja tűzbe a notebook PC elhasznált akkumulátorát, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi szabályozást az esetleges külöleges ártalmatlanítási utasításokat illetően, hogy csökkentse a tűz, illetve robbanás okozta személyi sérülés kockázatát. • Ne használjon más eszközökhöz tervezett hálózati adaptert vagy akkumulátort, hogy csökkentse a tűz, illetve robbanás okozta személyi sérülés kockázatát. Kizárólag UL jóváhagyással rendelkező és a gyártó vagy hivatalos kereskedők által forgalmazott hálózati adaptert vagy akkumulátort használjon. Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm2. REACH A vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) szabályozási kerettervvel összhangban közzétettük a termékeinkben lévő vegyi anyagokat az ASUS REACH webhelyén: HYPERLINK “http://green.asus.com/english/REACH.htm” \o “http://green.asus.com/english/ REACH.htm” http://green.asus.com/english/ F-28 Függelék F Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) PC noteszgép Hg FONTOS: típustól függően, ahelyi, állami éskijelzőpaneljében alkalmazott részegységek higanyt tartalmazhatnak. A szövetségi törvények szerint hasznosítsa újra vagy helyezze el. F-29 F Függelék Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval kapcsolatban A lézer biztonságos használatával kapcsolatos információk A PC noteszgéppel értékesített beépített vagy külső optikai meghajtók 1. OSZTÁLYÚ (CLASS 1) LÉZERTERMÉKET tartalmaznak. A lézerminősítések a jelen felhasználói kézikönyv végén lévő glosszáriumban találhatók. FIGYELMEZTETÉS: az itt meghatározottakon kívüli vezérlések vagy beállítások vagy folyamat végrehajtások veszélyes lézersugárzás kibocsátását eredményezhetik: Ne kísérelje meg szétszerelni az optikai meghajtót. Saját biztonsága érdekében az optikai meghajtót kizárólag hivatalos szervizzel javíttassa. Figyelmeztető címke szervizek számára FIGYELEM! LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS KIBOCSÁTÁSA NYITOTT ÁLLAPOTBAN. NE NÉZZEN A FÉNYSUGÁRBA, ÉS NE NÉZZE KÖZVETLENÜL SEMMILYEN OPTIKAI ESZKÖZZEL. A CDRH előírásai Az USA Élelmiszeripari és Gyógyszerészeti Hivatalának Center Radiológiai Eszközök és Egészségügyi Központja (CDRH) 1976 augusztus 2-án szabályozást léptetett életbe lézertermékekre vonatkozóan. Ezek a szabályok az 1976. augusztus 1-je után gyártott lézertermékekre vonatkoznak. A megfelelőség kötelező az Egyesült Államokban forgalmazott termékekre vonatkozóan. FIGYELMEZTETÉS: Az itt vagy a lézertermék üzembe helyezési útmutatójában leírtakon kívüli más vezérlések vagy beállítások, illetve más folyamatok kivitelezésének alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat. Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés Ezt a terméket olyan szerzőijog-védelmi technológia védi, amelyet az Egyesült Államok bizonyos szabadalmai és a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonában lévő egyéb szellemi tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzői jogvédelemnek a használatát a Macrovision Corporation-nek jóvá kell hagynia, és otthoni és más korlátozott felhasználásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik másképp. A visszafejtés és a szétszerelés tilos. F-30 Függelék CTR 21 jóváhagyás (beépített modemmel rendelkező notebook PC-hez) F Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish Hungarian „Ez a berendezés a 98/482/EK (CTR21) tanácsi határozat szerint rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN) történő pán-európai egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés szállítójával lépjen kapcsolatba.” F-31 F Függelék A notebook PC információi Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos információ feljegyzésére való jövőbeni hivatkozás vagy műszaki segítségnyújtás igénybevétele esetén. Tartsa a Felhasználói Kézikönyvben biztos helyen, ha a jelszavakat kitöltötte. Tulajdonos neve: _____________________ Tulajdonos telefonszáma: ______________ Gyártó: ____________________ Típus: ____________ Sorozatszám: ______________ Kijelzőméret: ____________Felbontás: ___________ Memóriaméret: ______________ Kiskereskedő: _______________ Hely: ________Vásárlás időpontja: ______________ Merevlemez-meghajtó gyártója: ______________________ Kapacitás: ______________ Optikai meghajtó gyártója: ______________________________ Típus: ______________ BIOS verzió: _________________________________________ Dátum: ______________ Tartozékok:_______________________________________________________________ Tartozékok:_______________________________________________________________ Szoftver Operációs rendszer: _______ Változat: ____________ Sorozatszám: ______________ Szoftver: _________________ Változat: ____________ Sorozatszám: ______________ Szoftver: _________________ Változat: ____________ Sorozatszám: ______________ Biztonság Rendszergazda neve: __________________ Rendszergazda jelszava: ______________ Felhasználói név:__________________________ Felhasználói jelszó: ______________ Hálózat Felhasználói név:____________Jelszó: _________________ Domén: ______________ Felhasználói név:____________Jelszó: _________________ Domén: ______________ F-32 This product is protected by one or more of the following U.S. Patents: 7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777; 7,342,193; 7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890; 7,293,273; 7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488; 7,241,946; 7,233,555; 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250; 7,203,856; 7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911; 7,148,418; 7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,783,373; 6,782,451; 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,456,580; 6,456,492; 6,449,224; 6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,147,467; 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017; 7,394,533; 7,373,493; 7,355,372; 7,325,241; 7,276,660; 7,234,971; 7,193,580; 7,137,837; 7,088,592; 7,047,541; 6,933,927; 6,788,944; 6,724,352; 6,639,806; 6,491,359; 6,396,419; 6,226,741; U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194; Patents Pending. Szerzői jogi információk Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét – beleértve a benne leírt termékeket és szoftvereket – nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, illetve bármilyen nyelvre lefordítani legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolattal, feljegyzéssel vagy másképp, kivéve a vásárló biztonsági másolatkészítése céljából. AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA KÁRÉRT), AMELY A KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIÁNYOSSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL ERED, AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül. A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZERPLŐ MŰSZAKI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ CÉLÚ, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK ÉS NEM ÉRTELMEZHETŐK AZ ASUS ÁLTALI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE. Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. A kötelezettség korlátozása Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig. Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért. Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek. AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL. Szerviz és támogatás Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/21/2011 for the course HORT 121 taught by Professor Mcmurry during the Spring '11 term at American College of Gastroenterology.

Ask a homework question - tutors are online