0406 - Notebook PC Hardware Brugervejledning DA4737 Maj...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Notebook PC Hardware Brugervejledning DA4737 / Maj 2009 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning ���������������������������������������������������������������������������� 6 Noter for denne manual ����������������������������������������������������������������������������������������� 6 Sikkerhedsforskrifter ���������������������������������������������������������������������������������������� 7 Forberedelse af Bærbar PC ���������������������������������������������������������������������������� 9 2. Kend delene Topside ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Bund �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Venstre side ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Højre Side������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19 Forside����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 3. Kom godt i gang Strømforsyning ���������������������������������������������������������������������������������������������� 22 Brug AC Strømforsyning �������������������������������������������������������������������������������������� 22 TÆND for din Bærbare PC ���������������������������������������������������������������������������������� 23 Selvtest under opstart (POST) ����������������������������������������������������������������������������� 23 Kontroller strømmen på batteriet ������������������������������������������������������������������������ 24 Opladning af batteri ��������������������������������������������������������������������������������������������� 24 Strømmuligheder ������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 Strømsparemodus ����������������������������������������������������������������������������������������������� 26 Pause og dvale ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 Termisk strømkontrol�������������������������������������������������������������������������������������������� 26 Specielle tastaturfaciliteter����������������������������������������������������������������������������� 27 Farvede genvejstaster ����������������������������������������������������������������������������������������� 27 Microsoft Windows™ Taster �������������������������������������������������������������������������������� 29 Multimedie betjeningsknapper (på udvalgte modeller) ���������������������������������������� 30 Kontakter og statusindikatorer ����������������������������������������������������������������������� 31 Kontakter ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Status indikatorer ������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 4. Brug din Bærbare PC Berøringsplade ���������������������������������������������������������������������������������������������� 34 2 Brug af berøringsplade ��������������������������������������������������������������������������������������� 34 Indhold Indholdsfortegnelse Illustrationer for brug af berøringsplade ��������������������������������������������������������������� 35 Vedligeholdelse af berøringspladen ��������������������������������������������������������������������� 37 Automatisk deaktivering af berøringskontakt ������������������������������������������������������� 37 Lagringsenheder�������������������������������������������������������������������������������������������� 38 Harddisk drev ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38 Hukommelse (RAM)��������������������������������������������������������������������������������������������� 38 Læser til Flash hukommelseskort ������������������������������������������������������������������������ 39 Tilslutninger ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 Netværksforbindelse �������������������������������������������������������������������������������������������� 40 Trådløs LAN forbindelse (på udvalgte modeller) ������������������������������������������������� 41 Windows trådløs netværksforbindelse ����������������������������������������������������������������� 42 Bluetooth trådløs forbindelse (på udvalgte modeller) ������������������������������������������ 43 Appendiks Supplerende tilbehør ����������������������������������������������������������������������������������� A-2 Supplerende forbindelser ����������������������������������������������������������������������������������� A-3 Bluetooth museinstallation (ekstraudstyr) ���������������������������������������������������������� A-4 Styresystem og software ����������������������������������������������������������������������������� A-6 System BIOS instillinger ������������������������������������������������������������������������������������ A-6 Almindelige problemer og deres løsninger �������������������������������������������������������� A-9 Windows Vista Software genopretning ������������������������������������������������������������ A-16 Ordliste ������������������������������������������������������������������������������������������������������ A-18 Deklarationer og sikkerhedserklæring ������������������������������������������������������� A-22 Bærbare PC Information���������������������������������������������������������������������������� A-32 3 Indhold 4 1. Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning Noter for denne manual Sikkerhedsforeskrifter Forberedelse af Bærbar PC Der kan være forskelle på din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse din notebook-pc for at være den rigtige. Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. 1 Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning Du læser brugervejledningen til en bærbar PC� Denne brugervejledning leverer information om de forskellige komponenter i bærbar PC og, hvordan man bruger dem� Det følgende er hovedafsnit i denne brugervejledning: 1. Introduktion til Bærbar PC Introducerer dig til Bærbar PC og denne brugervejledning� 2. Kend delene Giver dig information om Notebooks PC komponenter� 3. Kom godt i gang Giver dig information om at komme i gang med Bærbar PC� 4. Brug af Bærbar PC Giver dig information om brugen af Bærbar PC’s komponenter� 5. Appendiks Introducerer dig til ekstra tilbehør og giver yderligere information� Noter for denne manual Nogle få noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne manual, som du skal være opmærksom på, for at kunne fuldføre bestemte opgaver sikkert og fuldstændigt� Disse noter har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor: BEMÆRK: Tips og information for specielle situationer. TIP: Tips og nyttig information for at fuldføre opgaver. VIGTIGT! Vital information, som skal følges for at forhindre skader på data, komponenter eller personer. ADVARSEL! Vigtig information, som skal følges for sikker betjening. < > Tekst, der er placeret i < > eller [ ] repræsenterer en tast på tastaturet; indtast ikke [ ] tegnene < > eller [ ] eller de tilhørende bogstaver. Sikkerhedsforskrifter Introduktion til Bærbar PC 1 De følgende sikkerhedsforskrifter vil forøge levetiden for Bærbar PC� Følg alle forholdsregler og instruktioner. Undtaget som beskrevet i denne manual, overlad al service til kvalificeret personale� Brug ikke ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder� Brug ikke stærke opløsningsmidler, som fortynder, benzen eller andre kemikalier på eller tæt på overfladerne. VIGTIGT! Frakobl AC strømmen og fjern batteripakkerne før rengøring. Aftør din Bærbar PC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en opløsning af ikke-ætsende sæbe og nogle få dråber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med en tør klud. PLACER DEN IKKE på ujævne eller ustabile overflader. Indlever til service hvis kabinettet er blevet beskadiget� Berør og tryk IKKE på skærmpanelet� Placer den ikke sammen med små genstande, som kan ridse eller komme ind i den bærbare PC� Udsæt den IKKE for snavsede eller støvede omgivelser� Brug den IKKE under gas lækager� For at undgå ubehag eller skade på grund af varmeudvikling, må N otebook PC I KKE a nbringes på dit skød eller andre steder på kroppen� SIKKER TEMPERATURER: Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 10 °C (50°F) og 35 °C (95 °F)� Brug ikke ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder� Når du ønsker at udskifte eller opgradere batteriet, harddiskdrevet og hukommelsen, skal du altid lade det udføre på et autoriseret servicecenter eller hos forhandleren, hvor du købte denne notebook-pc� Placer eller tab IKKE objekter på overfladen og prop ikke fremmedlegemer ind i den bærbare PC� Udsæt den IKKE for stærke magnetiske eller elektriske felter� Udsæt den IKKE for eller tæt ved væsker, regn eller fugt� Brug IKKE et modem under en elektrisk storm� Advarsel vedrørende batterisikkerhed: Kast IKKE ikke batteriet på åben ild� Kortslut IKKE kontakterne� Skil IKKE batteriet ad� El-tilførsel: Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din adapter passer med el-tilførslen� Brug ikke stærke opløsningsmidler, som fortynder, benzen eller andre kemikalier på eller tæt på overfladerne. Forkert anbringelse af batteri kan m edføre eksplosion og skade notebook pc’en� Tildæk IKKE en tændt Notebook PC med noget, der reducerer luftcirkulationen, f�eks� en bæretaske� 7 1 Introduktion til Bærbar PC Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet� Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges� Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald� Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter� Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet� Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald� Forholdsregler under transport For at forberede din Bærbare PC for transport, skal du SLUKKE for den og fjerne alt ekstra tilbehør for at forhindre skader på stikkene� Harddiskens læsehoved trækker sig væk, når der SLUKKES for strømmen for at forhindre ridser på harddiskens overflade under transport� Derfor må du ikke transportere din Bærbare PC, mens den stadig er TÆNDT� Luk skærmpanelet og kontroller, at det er lukket sikkert for at beskytte tastaturet og skærmen� VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles ordentligt. Vær forsigtig ikke at gnubbe eller ridse din Bærbare PC’s overflade, når du transporterer din Bærbare PC. Beskyttelse af din Bærbar PC Du kan købe en bæretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs, vand, stød og ridser� Opladning af batterier Hvis du ønsker at bruge batteristrøm, skal du forvisse dig om, at du har opladet batteripakken fuldt sammen med eventuelle ekstra batteripakker, før du tager på lange rejser� Husk at strømforsyningen oplader batteripakken så længe den er tilsluttet til computeren og en AC strømkilde� Tænk på at det tager meget længere tid at oplade en batteripakke, når du bruger din ASUS Bærbare PC� Forholdsregler i fly Kontakt dit luftfartsselskab hvis du ønsker at anvende din Bærbare PC på flyet� De fleste luftfartsselskaber vil have restriktioner for brug af elektroniske apparater. De fleste luftfartsselskaber vil kun tillade brug af elektronik imellem og ikke under letning og landing� VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i lufthavne: Røntgenmaskiner (bruges til ting der er placeret på et rullende bånd), magnetiske detektorer (bruges på folk, der vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands (håndholdt udstyr, der bruges på mennesker og individuelle ting). Du kan sende din Bærbare PC og disketter gennem lufthavnenes røntgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales, at du sender din Bærbare PC eller disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer, eller udsætter dem for magnetiske udstråling. Forberedelse af Bærbar PC Introduktion til Bærbar PC 1 Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din Bærbare PC� Læs de senere sider for detaljeret information om, hvordan du bruger din Bærbare PC� 1. Forbind AC strømforsyningen 2. Åben skærmpanelet 2 3 110 V-24 0 V 1 3. Justering af skærmpanelet VIGTIGT! Under åbning, må du ikke trykke skærmpanelet ned i bordet, ellers kan hængslerne knække! Løft aldrig din Bærbare PC i skærmpanelet! 4. TÆND for din Bærbare PC Tænd/sluk-kontakten tænder og slukker for Notebook PC eller stiller den i pause/ dvaletilstand� Kontaktens funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel > El-funktioner > Systemindstillinger� 9 1 10 Introduktion til Bærbar PC 2. Kend delene Notebook PC’s basissider Der kan være forskelle på din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse din notebook-pc for at være den rigtige. Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. 11 2 Kend delene Topside Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC� Tastaturets udformning afhænger af område. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Kend delene 1 Mikrofon (Indbygget) 2 Kamera (på udvalgte modeller) 3 Kameraindikator 4 Skærmpanel ’Express Gate’ knap Strømkontakt 7 2 Status indikatorer (forside) Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonference, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser� Det indbyggede kamera muliggør fotografering og video-optagelse� Kan bruges til videokonference- og andre interaktive programmer� Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera er aktiveret� Kameraet kan aktiveres automatisk med understøttet software� Notebook-pc’en anvender en aktiv matrix TFT LCD, som giver et fortræffeligt billede på linje med skrivebordsskærme� I modsætning til traditionelle skrivebordsskærme, afgiver LCD skærmen ingen stråling, ligesom den ikke flimrer. Derfor er den bedre for øjnene. Rengør skærmen med en blød klud uden kemiske væsker (brug om nødvendigt rent vand)� ”Express Gate” aktiveres ved tryk på denne knap� Se ’Express Gate’ brugervejledningen for yderligere oplysninger� Denne tast fungerer ikke i Windows-miljø� Strømkontakten bruges til at TÆNDE og SLUKKE for notebook-pc’en eller til at stille den i sove- eller dvaletilstand� Strømkontakten kan brugertilpasses under “Strømfunktioner” i Windows kontrolpanel� Statusindikatorerne repræsenterer forskellige hardware/software tilstande� Oplysninger om indikatorerne findes i afsnit 3. 13 2 Kend delene Tastatur 9 Berøringsfelt og knapper Tastaturet i fuld størrelse indeholder taster med en komfortabel nedtrykning (dybde med hvilken tasterne kan trykkes ned) og håndledsstøtte for begge hænder� To WindowsTM funktionstaster findes tilgængelig for at hjælpe med let navigation i WindowsTM styresystem� Berøringsfeltet med dens knapper er et pegeredskab, der leverer de samme funktioner, som en desktop mus� En software kontrolleret scrolle funktion er tilgængelig efter opsætning af den medfølgende berøringsplade for bekvem Windows eller Web integration� 14 Kend delene 2 Bund Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC� Bunden kan variere afhængigt af model. 1 2 1 ADVARSEL! Notebook PC's bund kan blive meget varm. Vær forsigtig med Notebook PC, når den er tændt eller lige har været tændt. Det er normalt med høje temperaturer under opladning eller arbejde. Brug den ikke på bløde overflader såsom senge eller sofaer, der kan blokere ventilationsåbningerne. FOR AT UNDGÅ PERSONSKADE PÅ GRUND AF VARMEN, MÅ DU IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC I SKØDET ELLER ANDRE STEDER PÅ KROPPEN. 1 2 Kend delene 1 Højtalere 2 Slot til flashhukommelse Det indbyggede stereohøjtalersystem tillader dig at høre audio uden yderligere tilbehør� Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der producerer rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner eller højtalere)� Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret� Normalt skal en PCMCIA eller USB hukommelseskortlæser anskaffes separat for at kunne bruge hukommelseskort fra f�eks� digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA'er� Denne Notebook PC har en indbygget hukommelseskortlæser, der som anført senere i brugsanvisningen kan læse en lang række flash-kort. Den indbyggede kortlæser er ikke kun bekvem, men også hurtigere end de fleste andre kortlæsere, fordi den anvender PCI bussen med stor båndbredde. 1 Kend delene 2 Venstre side Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC� 1 2 1 4 5 6 Strøm (DC) indgang 2 3 Køleventilator Den medfølgende strømforsyning konverterer AC strøm til DC strøm til brug i dette stik� Strøm der leveres gennem dette stik leverer strøm til din Bærbare PC og oplader det interne batteri� For at forhindre skader på din Bærbare PC og batteripakke, skal du altid bruge den medfølgende strømforsyning� ADVARSEL: KAN BLIVE MEGET VARM, NÅR DEN ER I BRUG. TILDÆK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VÆK FRA KROPPEN. Køleventilatoren fjerner overvarme afhængig af grænsetemperatur-indstillingerne� VIGTIGT! Forvis dig om at papir, bøger, tøj, kabler eller andre objekter ikke blokerer nogen af lufthullerne, ellers kan der ske overophedning af din Bærbare PC. 3 Skærm Udgang Brug den medfølgende adapter til at omdanne denne navnesbeskyttede skærmudgangsport til en 15-stikben D-sub skærmport, som understøtter en standard VGA kompatibel enhed såsom en skærm eller projektor for at gøre det muligt at se på en større, ekstern skærm� Dette er ikke en IEEE 1394 port. Forbind IKKE et IEEE 1394 kabel til denne port. 17 2 4 HDMI Kend delene HDMI Port (på udvalgte modeller) HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ukomprimeret, fuld-digitalt lyd/video-interface mellem en hvilken som helst lyd/video-kilde såsom en dekoder, dvd-afspiller, A/V modtager og en lyd- og/eller videoskærm som f�eks� et digitalt fjernsyn (DTV)� Understøtter med et enkelt kabel standard, forbedret og højopløsnings-video plus flerkanals lyd. Det overfører alle ATSC HDTV standarder og understøtter 8-kanals digital lyd og har ekstra båndbredde til fremtidige forbedringer og krav� LAN Port USB Port (2.0/1.1) RJ-45 LAN port med 8 ben er større end RJ-11 modemport og understøtter et standard ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netværk� Det indbyggede stik tillader bekvem brug uden yderligere adaptere� Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2�0 eller USB 1�1 enheder, såsom tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie på op til 12MBits/sek� (USB 1�1) og 480MBits/sek� (USB 2�0)� Med USB kan mange enheder køre samtidigt på en enkelt computer med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter� USB understøtter hot-swapping af enheder, sådan at de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren. 1 Kend delene 2 Højre Side Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC� 3D 1 1 2 3D 2 Stik til mikrofon indgang Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at forbinde en ekstern mikrofon, eller for signaler fra audioanlæg� Brugen af dette stik afbryder automatisk den indbyggede mikrofon� Brug denne facilitet til videokonferencer, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser� USB Port (2.0/1.1) Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2�0 eller USB 1�1 enheder, såsom tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie på op til 12MBits/sek� (USB 1�1) og 480MBits/sek� (USB 2�0)� Med USB kan mange enheder køre samtidigt på en enkelt computer med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter� USB understøtter hot-swapping af enheder, sådan at de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren. 19 2 Kend delene Forside Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC� 1 2 1 Slot til flashhukommelse 3 Strømindikator 4 Bluetooth / trådløs indikator 1 Højtalere 2 34 Det indbyggede stereohøjtalersystem tillader dig at høre audio uden yderligere tilbehør� Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der producerer rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner eller højtalere)� Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret� Normalt skal en PCMCIA eller USB hukommelseskortlæser anskaffes separat for at kunne bruge hukommelseskort fra f�eks� digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA'er� Denne Notebook PC har en indbygget hukommelseskortlæser, der som anført senere i brugsanvisningen kan læse en lang række flash-kort. Den indbyggede kortlæser er ikke kun bekvem, men også hurtigere end de fleste andre kortlæsere, fordi den anvender PCI bussen med stor båndbredde. Strømindikatoren lyser, når notebook-pc’en er TÆNDT, og blinker langsomt, når notebookpe’en er i ”Suspend-to-RAM” (hvile) tilstand� Indikatoren er SLUKKET, når notebook-pc’en er SLUKKET eller i “Suspend-to-Disk” (dvale) tilstand� Kan kun anvendes på modeller med indbygget Bluetooth (BT) og indbygget trådløs LAN� Når indikatoren lyser, betyder det, at notebook-pc’ens indbyggede Bluetooth (BT) funktion er aktiveret� Når den indbyggede, trådløse LAN er aktiveret, lyser denne indikator også� (Windows software-indstillinger er nødvendige�) 20 3. Kom godt i gang Brug AC Strømforsyning Brug Batteri TÆND for din Bærbare PC Kontroller strømmen på batteriet Strømmuligheder Strømsparemodus Specielle tastaturfaciliteter Kontakter og statusindikatorer Der kan være forskelle på din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse din notebook-pc for at være den rigtige. Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. 21 3 Kom godt i gang Strømforsyning Brug AC Strømforsyning Strømforsyningen på din Bærbare PC består af to dele, strømforsyningen og batterisystemet� S trømforsyningen konverterer AC strøm fra en stikkontakt til DC strøm, der kræves af din Bærbare PC� Din Bærbare PC leveres med en universel AC-DC adapter� Dette betyder, a t du kan forbinde netledningen til enhver 100V-120V, såvel som 220V-240V stikkontakt, uden brug af indstillingskontakter eller brug af strømkonvertere� Forskellige lande kan kræve, 2 at der anvendes en adapter til at forbinde US3 standard netledning til en anderledes standard� 1 De fleste hoteller vil levere universelle stik for at understøtte forskellige netledninger, såvel som spændinger� Det er altid bedst at spørge en erfaren rejsende om AC spændinger, når der medtages strømadaptere til et andet land� 110 V-24 0 V TIP: Du kan købe rejse kit for din Bærbare PC, der indeholder adaptere til strømforsyning og modem til næsten ethvert land. ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til notetbook-pc'en. Hvis du gør det, vil det skade AC-DC adapteren. VIGTIGT! Der kan ske skader, hvis du bruger en anden adapter til strømforsyning til din Bærbare PC, eller bruger adapteren til din Bærbare PC til at forsyne andre elektriske enheder. Hvis der kommer røg, brændt lugt, eller ekstrem varme, fra ACDC adapteren, søges service. Søg service, hvis du har mistanke om en fejlbehæftet AC-DC adapter. Du kan beskadige både din batteripakke og din Bærbare PC, med en fejlbehæftet AC-DC adapter. Denne Bærbare PC kan blive leveret med enten to eller tre bens stikprop, afhængig af landet. Hvis der medfølger en tre benet stikprop, skal du anvende en jordet AC stikkontakt, eller bruge en ordentlig jordet adapter for at sikre sikker drift af din Bærbare PC. ADVARSEL! ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. DEN MÅ IKKE TILDÆKKES, OG HOLD DEN VÆK FRA KROPPEN. 22 Når notebook-pc’en ikke bruges, skal du, for at minimere strømforbruget, frakoble el-adapteren eller afbryde stikkontakten. Kom godt i gang TÆND for din Bærbare PC 3 Opstartsmeddelelsen for din Bærbare PC vises på skærmen, når du TÆNDER for den� Hvis nødvendig, kan du justere lysstyrken ved brug af genvejstasterne� Hvis du har brug for at køre BIOS opsætning, eller modificere systemkonfigurationen, tryk på [F2] under opstartsprocessen for at komme ind i BIOS opsætningen. Hvis du trykker på [Tab] under splashskærmen, kan du se standard opstartsinformation såsom BIOS version. Tryk på [ESC] og du vil blive præsenteret for en opstartsmenu med valg, for at starte op fra dine tilgængelige diske� Før opstart, blinker skærmen, når strømmen slås TIL. Dette er en del af din Bærbare PC testrutine, og er ikke et problem med skærmen. VIGTIGT! For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst sekunder efter, at du har SLUKKET din Bærbare PC, før du tænder den igen. ADVARSEL! Transporter eller tildæk IKKE en tændt Notebook PC i eller med noget, der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en bærepose. Selvtest under opstart (POST) Når du TÆNDER for din Bærbare PC, vil den først køre igennem en serie af software-kontrolleret diagnostiske tests, der kaldes Power-On-Self Test (POST)� Den software, der kontrollerer POST, er installeret som en permanent del af din Bærbare PC’s arkitektur� POST inkluderer en samling af din Bærbare PC hardware konfiguration, som bruges til at udføre en diagnostisk kontrol af systemet� Denne samling bliver skabt ved brug af BIOS’ens opsætningsprogram� Hvis POST opdager en forskel mellem denne samling og den eksisterende hardware, vil den vise en meddelelse på skærmen, der beder dig om at korrigere konflikten ved at køre BIOS opsætningsprogrammet. I de fleste tilfælde vil samlingen være korrekt, når du modtager din Bærbare PC� Når denne test er udført, kan du få en meddelelse, der siger “Ingen operativsystem”, hvis der ikke er installeret et operativsystem på harddisken� Dette indikerer, at harddisken er korrekt detekteret og klar til installation af det nye operativsystem� Self Monitoring and Reporting Technology S�M�A�R�T� (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerer harddisken under POST og giver en advarselsmeddelelse, hvis harddisken kræver service� Hvis der gives en kritisk harddisk advarsel under opstart, tag øjeblikkeligt en backup af dine data og kør Windows diskkontrolprogram� Window’s diskkontrolprogram udføres på følgende måde: Klik på Start > vælg Computer > højreklik på harddiskdrev-ikon > vælg Egenskaber > klik på Værktøj fanen > klik på Tjek Nu > klik på Start. Du kan også klikke på “Scan ���sektorer” for at opnå en mere effektiv scanning og reparation, men processen er langsommere� VIGTIGT! Hvis der stadig optræder advarsler under opstartsprocessen, efter kørsel af software disk hjælpeprogrammet, skal du tage din Bærbare PC ind til service. Fortsat brug kan resultere i tab af data. 23 3 Kom godt i gang Kontroller strømmen på batteriet Batterisystemet implementerer den smarte batteri standard i Windows miljøet, som tillader batteriet til nøjagtigt at rapportere den procentvise mængde opladning, der er tilbage i batteriet� Et fuldt opladet batteripakke leverer nogle få timers arbejdsstrøm til din Bærbare PC� Men det faktiske antal varierer afhængig af, hvordan du bruger strømsparefunktionen, din generelle arbejdsmåde, CPU, systemets hukommelsesstørrelse og størrelsen på skærmen� De her viste skærmfangster er kun eksempler og er ikke nødvendigvis, hvad du ser på dit system. Højreklik på batteri-ikonen Du advares om svagt batteri. Hvis du ignorerer advarslen, går Notebook PC til slut i suspensionstilstand (Windows standard bruger STR). Markør over batteri-ikonen uden strømadapter� Venstreklik på batteri-ikonen Markør over batteri-ikonen med strømadapter� ADVARSEL! Suspend-to-RAM (STR) varer ikke længe, når batteriets strømmængde er lav. Suspend-to-Disk (STD) er ikke det samme som SLUKKET. STD kræver en lille mængde strøm og vil ikke fungere, hvis der ikke er strøm tilgængelig på grund af fuldstændig afladning, eller ingen strømforsyning (fx. hvis både strømforsyningen og batteripakken fjernes). Opladning af batteri Før du kan bruge din Bærbare PC på farten, er du nødt til at oplade batteriet� Batteripakken begynder at blive opladet, så snart din Bærbare PC bliver forbundet til en ekstern strømkilde ved brug af strømforsyningen� Oplad batteripakken fuldt, før du bruger den første gang� En ny batteripakke skal oplades fuldstændigt, før din Bærbare PC frakobles den eksterne strømkilde� Det tager nogle få timer for en fuld opladning af batteriet, når din Bærbare PC er SLUKKET og kan tage dobbelt så lang tid, når din Bærbare PC er TÆNDT� Batterilyset SLUKKES, når batteriet er fuldt opladet� Batteriet begynder at oplade, når dets opladning er under 9%. Dette forhindrer batteriet i at oplade jævnligt. Minimering af gangene, batteriet oplades, forlænger dets levetid. Batteriet standser opladningen, hvis temperaturen er for høj, eller hvis batteriets spænding er for høj. 24 Kom godt i gang Strømmuligheder 3 Tænd/sluk-kontakten tænder og slukker for Notebook PC eller stiller den i pause/ dvaletilstand� Kontaktens funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel > Elfunktioner > Systemindstillinger� Med hensyn til andre muligheder såsom “Kontaktbruger, Genstart, Pause eller Luk Ned", skal du klikke på pilen ved siden af låseikonen� Restart eller Genstart Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem, kan du blive bedt om at genstarte systemet� Nogle installationsprocesser vil vise en dialog boks, der tillader genstart� Genstart systemet manuelt ved at vælge Genstart� VIGTIGT! For at beskytte harddiskene, skal du altid vente mindst sekunder efter, at du har SLUKKET din Bærbare PC, før du tænder den igen. Nødstop Hvis styresystemet ikke kan slå Eee PC korrekt FRA eller genstarte den, er der en anden måde at lukke notebook-pc’en på: • Hold afbryderknappen sekunder� over 4 over VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknappen, mens der skrives data; hvis du gør det kan det resultere i tab af data, eller destruktion af data. 2 3 Kom godt i gang Strømsparemodus Din Bærbare PC har et antal af automatiske eller justerbare strømspare features, som du kan bruge til at maksimere batterilevetiden og sænke Total Cost of Ownership (TCO)� Du kan kontrollere nogle af de features gennem strømmenuen i BIOS Indstilling� ACPI strømspare indstillinger gøres gennem operativsystemet� Strømbesparelse er designet til at spare så meget elektricitet som mulig ved at putte komponenterne i lavere strømforbrugsmodus, så ofte som det er muligt, men også til at tillade fuld operation, når det er nødvendig� Pause og dvale Energispare-indstillinger findes i Windows > Kontrolpanel > Strømmuligheder. I Systemindstillinger kan du definere “Pause/ dvale” eller “Luk” til at slukke for skærmen eller til at trykke på strømkontakten� Ved at slukke for bestemte komponenter, sparer “Pause” og “Dvale” strøm, når Notebook PC ikke bruges� Når du genoptager arbejdet, vil din sidste status (så som et dokument scrollet halvvejs ned eller e-mail indtastet halvt, se ud som om, du aldrig havde forladt dem� “Luk ned” vil lukke alle programmer og spørge, om du ønsker at gemme dit arbejde, hvis det ikke er gemt� “Pause” er det samme som Suspend-to-RAM (STR)� Denne funktion gemmer dine aktuelle data og status i RAM mens mange komponenter bliver SLUKKET. Fordi RAM er flygtig, kræves der strøm at holde (opdatere) data� Se denne funktion ved at klikke på Start og på pilen ved siden af låseikonen� Du kan også bruge tastaturgenvejen [Fn F1] til at aktivere denne tilstand. Genopret ved at trykke på en hvilken som helst tastaturknap undtagen [Fn] (BEMÆRK: Strømindikatoren blinker i denne tilstand)� “Dvale” er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og gemmer dine aktuelle data og status på harddisken� Ved at gøre dette, behøver RAM ikke at blive opdateret periodisk og strømforbruget nedsættes betragtelig, men er ikke komplet elimineret på grund af bestemte opvågningkomponenter som LAN behøver at forsynes med strøm� “Dvale” sparer mere strøm sammenlignet med “Pause”� Se denne funktion ved at klikke på Start og på pilen ved siden af låseikonen� Genopret ved at trykke på strømknappen (BEMÆRK: Strømindikatoren er slukket i denne tilstand)� Termisk strømkontrol Der findes tre strømsparemodus til at kontrollere din Bærbare PC termiske status. Disse strømsparemodus kan ikke konfigureres af brugeren, og du skal kende dem i det tilfælde, hvor din Bærbare PC går ind i disse statusser� De følgende temperaturer repræsenterer chassistemperaturen (ikke CPU)� • • 2 • Ventilatoren TÆNDES for aktiv køling, når temperaturen når den sikre øverste grænse� CPU’en nedsætter hastigheden for passiv køling, når temperaturen overskrider en sikker øverste grænse� Systemet lukker ned for kritisk afkøling, når temperaturen overskrider den maksimale sikre øverste grænse� Specielle tastaturfaciliteter Kom godt i gang 3 Farvede genvejstaster Det følgende definerer de farvede genvejstaster på tastaturet på din Bærbare PC� De farvede kommandoer kan du kun få adgang til ved først at trykke og holde funktiontasten nede, mens du trykker på tasten med den farvede kommando� Placeringen af de farvede taster på funktionstasterne kan variere afhængig af modellen, men funktionerne er de samme. Følg ikonerne i stedet for funktionstasterne. “Zz” Ikon (F1): Placer din Bærbare PC i dvalemodus (enten Save-to-RAM eller Save-toDisk, afhængig af indstillingen af dvaleknappen i opsætningen af strømsparefunktionen)� Radio Tower (F2): Kun trådløse modeller: Skifter det interne LAN eller Bluetooth (på udvalgte modeller) TIL eller FRAmed en skærmmeddelelse� Når den er aktiveret, vil den tilsvarende LED for trådløs lyse op� Indstilling af Windows er nødvendig for at bruge trådløst LAN eller Bluetooth� Sol ned-ikon (F): Nedsætter lysstyrken på skærmen Sol op-ikon (F): Nedsætter lysstyrken på skærmen LCD Ikon (F7): Skifter skærmpanelet TIL eller FRA� (På nogle modeller: Hele skærmen bruges, når der anvendes lavopløsningstilstand�) LCD/Monitor Ikons (F): Skifter mellem LCD skærmen på din Bærbare PC og en ekstern skærm i denne rækkefølge: Bærbare PC LCD -> Ekstern skærm -> Begge� (Denne funktion virker ikke i 256 farver, vælg mange farver i indstillinger for skærmegenskaber�) NOTE: Du skal forbinde en ekstern skærm, “inden” du starter. Overstreget berøringskontakt (F9): Skifter den indbyggede berøringskontakt mellem LÅST (deaktiveret) og ULÅST (aktiveret)� Låsning af berøringsknappen forhindrer, at du kommer til at bevæge markøreren, mens du skriver� Den bruges bedst sammen med en ekstern mus (pegeredskab)� BEMÆRK: Udvalgte modeller har en indikator mellem pegefeltets knapper, der vil lyse op når pegefeltet er ULÅST (aktiveret) og vil ikke lyse op når pegefeltet er LÅST (deaktiveret)� 27 3 Kom godt i gang Farvede genvejstaster (fortsat) Overkrydsede højtalerikoner (F10): Skifter højtalerne TIL eller FRA (Kun i Windows OS) Speaker Down Ikon (F11): Nedsætter højtalervolumen (kun i Windows OS) Speaker Up Ikon (F12): Forøger højtalervolumen (kun i Windows OS) Fn+C: Skifter “Splendid Video Intelligent Technology”-funktionen mellem tændt og slukket� Denne funktion skifter mellem forskellige farveforbedringsmodus for at forbedre kontrast, lysstyrke, hudfarve, og farvemætning for rød, grøn og blå respektivt� Du kan se den aktuelle modus gennem on-screen display (OSD)� Fn+V: Skifter mellem ”ASUS Life Frame” softwareprogram� Power4Gear eXtreme (Fn+mellemrumstast): D enne knap veksler mellem forskellige energisparetilstande� Energisparetilstandene styrer mange sider af Notebook PC for at maksimere ydelsen i forhold til batteritid� Når el-adapteren til- eller frasluttes, skifter systemet automatisk frem og tilbage mellem el-net- og batteritilstand� Den aktuelle tilstand kan ses på skærmen (OSD)� 2 Kom godt i gang Microsoft Windows™ Taster 3 Tasten med WindowsTM Logo aktiverer Start menuen, der er placeret i det venstre nederste hjørne på WindowsTM desktop� Den anden tast der ser ud som en WindowsTM menu med en lille cursor, aktiverer menuen Egenskaber og er det samme som at trykke på den højre museknap på et WindowsTM objekt� Tastatur som numerisk tastatur Det numeriske tastatur er integreret i tastaturet og består af 15 taster, der gør cifferintensive indtastninger, mere bekvem. Disse taster med to funktioner er mærket orange på tasterne. Den numeriske tildeling, er placeret i det øverste højre hjørne af hver tast, som vist på figuren. Når det numeriske tastatur er aktiveret ved at trykke på [Fn][Ins/Num LK], vil Num Lock LED lyse op. Hvis der forbindes et eksternt tastatur, vil et tryk på [Ins/Num LK] på det eksterne tastatur, aktivere/deaktivere Num Lock på begge tastaturer samtidig. For at deaktivere det numeriske tastatur, mens du beholder det eksterne tastatur aktiveret, tryk på [Fn][Ins/Num LK] tasterne på din Bærbare PC. Tastatur som cursor Tastaturet kan bruges som cursor, når Num Lock er AKTIVERET eller DEAKTIVERET for at forøge navigationsbekvemmeligheden, når der indtastes numeriske data i regneark, eller andre lignende programmer. Med Number Lock DEAKTIVERET, tryk på [Fn] og en af de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Fn][8] for op, [Fn][K] for ned, [Fn][U] for venstre, og [Fn][O] for højre. Med Number Lock AKTIVERET, brug [Shift] og en af de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Shift][8] for op, [Shift][K] for ned, [Shift][U] for venstre, og [Shift][O] for højre. Pilesymbolerne er vist her for din reference. De er ikke mærket på tastaturet som vist her. 29 3 Kom godt i gang Multimedie betjeningsknapper (på udvalgte modeller) Multimedie-betjeningsknapperne muliggør let styring af multimediprogrammet� Nedenfor redegøres for hver af Notebook PC's betjeningsknapper� Nogle kontrolknaps-funktioner kan defer, afhængigt af Notebook PC model. Brug [Fn]-knappen sammen med pil-knapperne til CD kontrolfunktioner. CD Afspil/Pause Under CD stop, begynder CD afspilning� Under CD afspilning, laver pause i CD afspilningen� CD Stop Under CD afspilning: Stopper Cd afspilning. CD gå til foregående spor (Tilbage) Går ved cd-afspilning tilbage til det previous (foregående) lydspor/filmkapitel. CD gå til næste spor (hurtigt fremad) Går ved cd-afspilning til det next (næste) lydspor/filmkapitel. Audio volumenkontrol Fn + Højtaler ikoner (F10): Fn + Ned højtaler ikon (F11): Nedsætter audio volumen Fn + Op højtaler ikon (F12): 30 Skifter audio volumen TIL og FRA� Forøger audio volumen Kontakter og statusindikatorer Kom godt i gang 3 Kontakter ’Express Gate’ knap Et tryk på denne knap starter Expres Gate, når notebook-pc’en er lukket� Se ’Express Gate’ brugervejledningen for yderligere oplysninger� Strømkontakt Strømkontakten tænder og slukker for Notebook PC eller sætter den i pause- eller dvaletilstand� Kontaktens funktion kan brugerindstilles via “Strømmuligheder” i Windows kontrolpanel� 31 3 Kom godt i gang Kontakter og statusindikatorer (fortsat) Status indikatorer Indikator for batteriopladning Batteriopladningsindikatoren er en LED, der viser status for batteriets strøm, som følger: TIL: Når TIL eller FRA - Er din Bærbare PC batteri under opladning, når AC strømforsyningener forbundet� FRA: Din Bærbare PC batteri er opladet, eller fuldstændigt afladet. Blinkende: Batteristrømmen er mindre end 10 % og AC strømforsyningen er ikke forbundet� Indikator for harddiskaktivitet Indikerer at din Bærbare PC er under adgang til en eller flere masselagringsenheder, såsom harddiske� Lyset blinker proportionalt med adgangstiden� "Capital Lock"-indikator Indikerer at caps lock [Caps Lock] er aktiveret, når den lyser. Caps lock tillader nogle af tastaturets bogstaver at blive skrevet med store bogstaver (fx� A, B, C)� Når caps lock lyset er SLUKKET vil de skrevne bogstaver blive skrevet med småt (fx� a, b, c)� Strømindikator Den grønne LED lys indikerer, at din Bærbare PC er TÆNDT og blinker langsomt, når din Bærbare PC er i Suspend-to-RAM (Standby) modus� Denne LED er SLUKET, når din Bærbare PC er SLUKKET eller i Suspend-to-Disk (dvale) modus� Bluetooth / trådløs indikator Kan kun anvendes på modeller med indbygget Bluetooth (BT) og indbygget trådløs LAN� Når indikatoren lyser, betyder det, at notebook-pc’ens indbyggede Bluetooth (BT) funktion er aktiveret� Når den indbyggede, trådløse LAN er aktiveret, lyser denne indikator også� (Windows software-indstillinger er nødvendige�) 32 4. Brug din Bærbare PC Berøringsplade Lagringsenheder Harddisk drev Harddisk Læser til Flash hukommelseskort Læser Hukommelse (RAM) Tilslutninger Netværksforbindelse Trådløs LAN forbindelse (på udvalgte msodeller) Bluetooth trådløs forbindelse (på udvalgte modeller) Der kan være forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning. Anse din Notebook PC for korrekt. Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. 33 4 Brug din Bærbare PC Berøringsplade Den integrerede berøringsplade i din Bærbare PC er fuldt kompatibelt med alle to/tre-knap og rullehjul på en PS/2 mus� Berøringspladen er trykfølsom og indeholder ingen bevægelige dele; derfor kan mekaniske fejl undgås� En enhedsdriver er dog stadig nødvendig, for at den skal virke med nogle softwareprogrammer� Markør Bevægelse bladring VIGTIGT! Brug ikke nogen objekter i stedet for din finger for at betjene berøringspladen, ellers kan der ske skader på berøringspladens overflade. Højre klik Venstre klik Brug af berøringsplade Et let tryk med fingerspidsen er alt hvad der kræves for at betjene berøringspladen� Fordi berøringspladen er følsom overfor statisk elektricitet, kan du ikke bruge objekter i stedet for dine fingre. Den primære funktion af berøringspladen er at bevæge cursoren rundt og at vælge emner, der vises på skærmen ved brug af fingerspidserne i stedet for en standard mus på skrivebordet� De følgende illustrationer demonstrerer den rigtige brug af berøringspladen� Bevæge cursoren Placer din finger i midten af berøringspladen og lad den glide i en retning for at flytte cursoren. 34 Glid finger fremad Glid finger til venstre Glid finger til højre Glid finger bagud Brug din Bærbare PC Illustrationer for brug af berøringsplade 4 Enkeltfingerbevægelsesindgang Klikke/Tappe - Med cursoren over et punkt, tryk på den venstre knap, eller brug din fingerspids til en let berøring af pegefeltet, mens du holder din finger på pegefeltet, indtil emnet er valgt. Det valgte emne vil skifte farve� De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater� Klikke Tappe tryk let, men hurtigt på pegetryk på den venstre cursor feltet. knap og slip� Dobbeltklik/Dobbelt tappe - Dette er den almindelige metode til hurtigt at åbne et program direkte fra den tilhørende ikon, du har valgt� Bevæg cursoren over den ikon, som du vil køre, tryk på den venstre knap, eller tap to gange på pegefeltet hurtigt efter hinanden, og systemet vil åbne det tilhørende program� Hvis intervallet imellem de to klik eller tap er for lang, vil operationen ikke blive udført� Du kan vælge hastigheden for dobbelt-klik ved brug af Windows kontrolpanel “Mus”� De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater� Dobbelt-tappe Dobbelt-klik Tryk let, men hurtigt på Tryk på den venstre cursor pegefeltet to gange� knap to gange og slip� Trække - At trække betyder at samle en ikon op og placere den, hvor på skærmen, du måtte ønske det� Du kan bevæge cursoren over en ikon, som du vælger, mens du holder den venstre museknap nedtrykket, bevæger cursoren til den ønsker placering og derefter udløser knappen� Eller, du kan simpelthen dobbelttappe på et punkt og holde det, mens du trækker ikonen med din fingerspids. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater. Trække-tappe Dobbelt-klik Hold den venstre knap og glid fingeren på pegefeltet. Tryk let to gange på pegefeltet, og glid fingeren på pegefeltet under det andet klik� 3 4 Brug din Bærbare PC Multifingerbevægelse-input Tofinger-rulning - bevæg to fingerspidser op/ned/venstre/højre på berøringspladen for at rulle et vindue op/ned/venstre/højre. Hvis skærmvinduet indeholder flere undervinduer, skal du bevæge markøren på den rude, inden du ruller� Lodret rulning Trefinger-tryk - tryk på berøringspladen med tre fingre. Denne handling svarer til højre-klik funktionen på en mus� Vandret rulning Bladre igennem sider med tre fingre - Brug tre fingre til at bladre vandret igennem siderne ved brug af touchpaden� Bladre fra venstre til højre for at se næste side eller højre til venstre for at vende tilbage til forrige side� Brugertilpas berøringspladens reaktioner i Windows Kontrolpanel > Muse-egenskaber > Elantech > Funktioner... 3 Brug din Bærbare PC Vedligeholdelse af berøringspladen 4 Berøringspladen er trykfølsom� Hvis den ikke vedligeholdes ordentligt, kan den let blive beskadiget� Overhold følgende forholdsregler� • Forvis dig om at berøringspladen ikke kommer i forbindelse snavs, væsker eller fedt� • Berør ikke berøringspladen, hvis dine fingre er snavsede eller våde. • Placer ikke tunge genstande på berøringspladen, eller berøringspladens knapper� • Rids ikke berøringspladen med fingerneglene, eller med hårde genstande. Berøringspladen reagerer på bevægelse ikke ved kraft. Der er ingen grund til at tappe for hårdt på overfladen. Hvis du tapper for hårdt vil det ikke forøge effektiviteten på berøringspladen. Berøringspladen reagerer bedst ved lette tryk. Automatisk deaktivering af berøringskontakt Windows kan automatisk deaktivere Notebook PC’s "berøringsplade", når en ekstern USBmus tilsluttes� Denne funktion er normalt deaktiveret� For at aktivere funktionen: 1� Skal du vælge funktionen i Windows Kontrolpanel | Mus | Elantech� 2. Klik på Deaktiver, når en ekstern USB mus forbindes. 37 4 Brug din Bærbare PC Lagringsenheder Lagringsenheder tillader din Bærbare PC at læse eller skrive dokumenter, billeder og andre filer til forskellige datalagringsenheder. Denne Bærbare PC har de følgende lagringsenheder: • Harddisk drev • Læser til Flash hukommelseskort Harddisk drev Harddiskdrev har højere kapacitet og arbejder meget hurtigere end diskettedrev og optiske drev� Notebook PC leveres med udskifteligt harddiskdrev� De nuværende harddiskdrev understøtter S�M�A�R�T� ("Self Monitoring and Reporting Technology") til sporing af harddiskfejl, inden de opstår� Når du udskifter eller opgraderer harddiskdrevet, skal du altid konsultere et autoriseret servicecenter eller en autoriseret forhandler af denne Notebook PC� VIGTIGT! Dårlig behandling af Din Bærbare PC kan beskadige harddisken. Behandl din Bærbare PC forsigtigt og hold den borte fra statisk elektricitet og stærke vibrationer eller slag. Harddisken er det mest delikate komponent og vil sandsynligvis være den første eller eneste komponent, der bliver beskadiget, hvis du taber din Bærbare PC. VIGTIGT! Når du ønsker at udskifte eller opgradere harddiskdrevet, skal du altid lade det udføre på et autoriseret servicecenter eller hos forhandleren, hvor du købte denne notebook-pc. Hukommelse (RAM) Yderligere hukommelse forbedrer programfunktionen ved at nedsætte harddisktilgang� Besøg et autoriseret service center eller forhandler for information om opgradering af hukommelse på din Bærbare PC� Køb kun udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne Bærbare PC for at sikre maksimum kompatibilitet og levetid� Dette skal kun tjene som eksempel� BIOS registrerer automatisk mængden af hukommelse i systemet og konfigurerer CMOS i henhold hertil under POST- (Power-On-Self-Test) processen� Der kræves ingen hard- eller software-installation (inklusive BIOS) efter, at hukommelsen er installeret� 3 Brug din Bærbare PC Læser til Flash hukommelseskort 4 Normalt skal man købe en PCMCIA læser til hukommelseskort separat for at kunne bruge hukommelseskort fra enheder så som digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA� Denne Notebook PC har en enkelt, indbygget hukommelseskort-læser, der som vist i nedenstående eksempel kan benytte mange flash-hukommelseskort. Den indbyggede læser til hukommelseskort er ikke bare bekvem, men også hurtigere en de fleste andre former for læsere til hukommelseskort på grund af, at den udnytter den høje båndbredde på PCI bussen� VIGTIGT! Flash-hukommelseskort-kompatibilitet afhænger af Notebook PC model og flash-hukommelseskort-specifikationerne. Specifikationerne ændres hele tiden, hvorfor kompatibilitet kan skifte uden foregårende varsel. Eksempler på flash-hukommelseskort SD / MMC VIGTIGT! Fjern aldrig et kort under og umiddelbart efter læsning, kopiering, formatering, eller sletning af data på kortet, ellers kan det medføre tab af data. ADVARSEL! For at undgå datatab, skal du bruge “Sikker fjernelse af hardware” på opgavebjælken, inden du fjerner flashhukommelseskortet.s 39 4 Brug din Bærbare PC Tilslutninger Det indbyggede modem og netværk kan ikke senere installeres som opgradering. Efter købet kan modem og/eller netværk installeres som ekspansionskort. Netværksforbindelse Forbind et netværkskabel med RJ-45 stik i begge ender til modem/netværk porten på din Bærbare PC og den anden ende til en hub eller switch� For 100 BASE-TX/1000 BASE-T hastighed skal dit netværkskabel være kategori 5 eller bedre Ikke kategori 3 (med twisted/pair ledning)� Hvis du har planer at køre grænsefladen på 100 Mbps, skal det være forbundet til en 100 BASETX/1000 BASE-T hub (ikke BASE-T4 hub)� For 10Base-T brug kategori 3, 4 eller 5 twistedpair ledning� 100/1000 Mbps Full-Duplex er understøttet på denne Bærbare PC, men kræver forbindelse til en netværks switching hub med “Duplex” aktiveret� Softwaren vil som standard bruge den hurtigste indstilling, så det er ikke nødvendig med nogen brugerintervention� 1000BASE-T (eller gigabit) understøttes kun på udvalgte modeller. Twisted-Pair kabel Det kabel der bruges til at forbinde Ethernet kortet til en vært (almindeligvis en Hub eller Switch) bliver kaldt en straight-throughTwisted Pair Ethernet (TPE)� Stikket i enden kaldes RJ-45 stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 telefonstik� Hvis du forbinder to computere sammen uden en hub imellem, er et krydset LAN kabel nødvendig (Hurtig-ethernet model)� (Gigabit modeller understøtter auto-overkrydsning, hvorfor et overkrydsnings-LAN kabel findes som ekstraudstyr.). Eksempel på Notebook PC forbundet til netværksknudepunkt eller omskifter til brug med den indbyggede Ethernetkontrol. Netværkshub eller switch Netværkskabel med RJ-45 stik 40 Brug din Bærbare PC Trådløs LAN forbindelse (på udvalgte modeller) 4 Den indbyggede, trådløse LAN (ekstraudstyr) er en kompakt og brugervenlig trådløs Ethernetadapter� Med IEEE 802�11 standarden for trådløs LAN (WLAN) kan den indbyggede, trådløse LAN opnå hurtige datatransmissionshastighed ved hjælp af spredning af spektra i direkte sekvens (DSSS) samt ortogonal frekvensmultifleks- (OFDM) teknologi på 2.4GHz/5GHz frekvenser. Den indbyggede, trådløse LAN er bagudkompatibel med tidligere IEEE 802�11 standarder og tillader sømløs interface af trådløse LAN standarder� Den indbyggede, trådløse LAN er en klientadapter, der understøtter infrastruktur- og ad-hoctilstande og som giver fleksibilitet med hensyn til nuværende og fremtidige trådløse netværkskonfigurationer på afstande på op til 40 meter mellem klienten og accespunktet. For at yde effektiv sikkerhed med hensyn til den trådløse kommunikation, leveres den indbyggede, trådløse LAN med en 64-bit/128-bit "Wired Equivalent Privacy (WEP)"-kodning samt "Wi-Fi Protected Access (WPA)"-funktioner� Af sikkerhedshensyn må du IKKE forbinde til det usikrede netværk. I modsat fald vil den ukodede, overførte information kunne ses af andre. Eksempler på Notebook PC forbundet til trådløst netværk� Notebook PC Desktop PC Ad-hoc tilstand Ad-hoc-tilstanden tillader Notebook PC at forbinde til anden trådløs enhed� Der kræves ikke noget accespunkt (AP) i dette trådløse miljø� (Alle enheder skal installere 802�11 trådløse LAN adaptere (ekstraudstyr)�) Infrastrukturtilstand Infrastrukturtilstanden tillader Notebook PC og andet trådløst udstyr at forbinde til et trådløst netværk, skabt af et accespunkt (AP) (anskaffes særskilt), som tilvejebringer et centralt led, hvor trådløse klienter kan kommunikere med hinanden og med et ledningsført netværk� (Alle enheder skal installere 802�11 trådløse LAN adaptere (ekstraudstyr)�) PDA Notebook PC Desktop PC Accesspunkt PDA 41 4 Brug din Bærbare PC Windows trådløs netværksforbindelse Tilslutning til netværk 1� Tænd - om nødvendigt for din model - for Trådløs-kontakten (se kontakter, afsnit 3)� 2. Tryk flere gange på [FN F2], indtil Trådløs Wireless LAN ON eller WLAN & Bluetooth ON ses� 3� Du skal kunne se “Ikke tilsluttet” netværksikonen� 4� Højreklik på netværksikonen og vælg O pret forbindelse til et netværk� 5� Vælg “Vis Trådløs”, hvis der er mange netværk i dit område� 42 2b� Eller dobbeltklik på Trådløs Konsol-ikonen på opgavebjælken og vælg enten Wireless LAN + Bluetooth eller blot Bluetooth� 6 Vælg det trådløse netværk, du vil forbinde til� 7� Når du forbinder, skal du indtaste en adgangskode� 8� Når der er forbindelse, ses “Tilsluttet”� Brug din Bærbare PC Bluetooth trådløs forbindelse (på udvalgte modeller) 4 Bærbare PC'er med Bluetooth teknik eliminerer behovet for kabler til tilslutning af Bluetooth-aktiverede enheder� Bluetooth-aktiverede enheder kan være Bærbare PC'er, desktop pc'er, mobiltelefoner og PDA'er� Hvis din Bærbare PC ikke leveredes med indbygget Bluetooth, skal du forbinde et USB eller PC-kort Bluetooth-modul for at kunne bruge Bluetooth. Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner Du kan forbinde trådløst til din mobiltelefon� Afhængigt af din mobiltelefons muligheder, kan du overføre telefonbogsdata, billeder, lydfiler osv eller bruge den som modem til at forbinde til internettet� Du kan også bruge den til SMS beskedudveksling� Bluetooth-aktiverede computere og PDA'er Du kan forbinde trådløst til en anden computer eller PDA og udveksle filer og dele perifere enheder samt internet- og netværksforbindelser� Du kan også gøre brug af Bluetooth-aktiveret tastatur og mus�keyboard or mouse. Tænding for og start af Bluetooth-udstyr Denne proces kan bruges til at tilføje det meste Bluetooth-udstyr� Tillægget redegør for hele 1� Tænd - om nødvendigt for din model - for Trådløs-kontakten (se kontakter, afsnit 3)� 2. Tryk flere gange på [FN F2], indtil Bluetooth ON eller WLAN & Bluetooth ON ses� 2b� Eller dobbeltklik på Trådløs Konsol-ikonen på opgavebjælken og vælg enten Wireless LAN + Bluetooth eller blot Bluetooth� 3� Vælg Tilføj en Bluetooth-enhed på opgavebjælken� 3b� Eller start Bluetooth-enheder på Windows kontrolpanel� 43 4 44 Brug din Bærbare PC Appendiks Supplerende tilbehør og Supplerende forbindelser Styresystem og software System BIOS instillinger Almindelige problemer og deres løsninger Windows Vista Software genopretning Ordliste Deklarationer og sikkerhedserklæring Bærbare PC Information Der kan være forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning. Anse din Notebook PC for korrekt. Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. A Appendiks Supplerende tilbehør Disse dele kan, hvis det ønskes, leveres som supplerende udstyr for at komplementere din Bærbare PC� USB hub (option) Montering af en valgfri USB hub vil forøge antallet af USB porte og tillade dig hurtigt at forbinde eller frakoble mange USB enheder gennem et enkelt kabel� USB flash hukommelses disk En USB flash-hukommelse er ekstraudstyr, som giver op til adskillige hundrede megabyte lagerplads, hurtigere overførselshastigheder og større holdbarhed� Når den bruges i aktuelle operativsystemer, er det ikke nødvendigt med nogen drivere� USB diskette drev Denne Bærbare PC indeholder som option et diskette drev med USB interface, der accepterer en standard 1,44 MB (eller 720KB) 3,5-tommer diskette� ADVARSEL! For at undgå systemfejl, skal du bruge Windows “Fjern hardware sikkert” på opgavebjælken, inden du frakobler USB diskettedrevet. Udløs disketten før transport af din Bærbare PC for at forhindre skader eller slag. A-2 Supplerende forbindelser Appendiks A Disse dele, kan hvis det ønskes, købes fra tredjeparts leverandører� USB tastatur eller mus Monteringen af et eksternt USB tastatur vil lette dataindtastningen og gøre den mere komfortabel� Monteringen af en USB mus vil tillade Windows navigation og gøre den mere komfortabel� Både det eksterne USB tastatur og mus vil virke simultant med den bærbares indbyggede tastatur og berøringsplade� Printer forbindelse En eller flere USB printere kan bruges samtidig ved brug af en USB port eller USB hub A-3 A Appendiks Bluetooth museinstallation (ekstraudstyr) Denne proces kan bruges til at tilføje det meste Bluetooth-udstyr til et Windows styresystem� 1� Tænd - om nødvendigt for din model - for Trådløs-kontakten (se kontakter, afsnit 3)� 2. Tryk flere gange på [FN+F2], indtil trådløs LAN ikonen og bluetooth-ikonen ses� 2b� Eller dobbeltklik på Trådløs Konsol ikonen i W indows statusfeltet og vælg bluetoothikonen� 3� Vælg Tilføj en Bluetooth-enhed på opgavebjælken� 3b� Eller start Bluetooth-enheder på Windows kontrolpanel� 3c� Hvis startes fra kontrolpanelet, skal du klikke på Tilføj på denne skærm� A-4 ESET A R OFF ON Appendiks 4� Klargør Bluetooth-musen� • Anbring to “AA” batterier� 5� Vælg Bluetooth-mus og klik på Næste for at fortsætte� • Tænd for kontakten under musen� Bundsensoren skal lyse rødt� • Tryk på “RESET (NULSTIL)” under Bluetooth-musen� 6� Parringen begynder� 7� Bluetooth-musen er parret med notebook pc’en� Klik på Luk for at afslutte opsætningen� “RESET (NULSTIL)” kan være nødvendig efter udskiftning af batterier. Gentag om nødvendigt proceduren. A- A Appendiks Styresystem og software Din Bærbare PC kan tilbyde kunderne (afhængigt af land) valget af et præinstalleret operativsystem, som Microsoft Windows� Valgene og sproget vil afhænge af området� Graden af hardware og software support kan variere, afhængig af det installerede operativsystem� Stabiliteten og kompatibiliteten af andre operativsystemer kan ikke garanteres� Support Software Din Bærbare PC bliver leveret med en support CD, der leverer BIOS drivere, drivere og programmer til, at aktivere hardware features, udvide funktionaliteten, hjælpe med at administrere din Bærbare PC, eller for at tilføje funktionalitet, der ikke leveres af dens oprindelige operativsystem� Hvis det er nødvendig med opdateringer eller udskiftning af support Cd’en, kontaktes din forhandler for web-steder, hvor du kan hente individuelle drivere og hjælpeprogrammer� Denne support Cd indeholder alle drivere, hjælpeprogrammer og software til alle populære operativsystemer, inklusive dem der er præinstalleret� Support Cd’en indeholder ikke selve operativsystemet� Denne support Cd er nødvendig selv om din Bærbare PC blev leveret med et præinstalleret operativsystem, for at levere yderligere software, der ikke er inkluderet, som en del af præinstallationen� En genoprettelses Cd leveres som option og inkluderer et billede af det originale operativsystem på harddisken fra fabrikken� Denne genoprettelses Cd leverer en sammenhængende genopretningsløsning, der hurtig genopretter operativsystemet på din Bærbare PC til dens originale status, forudsat at din harddisk fungerer� Kontakt din forhandler, hvis du behøver en sådan løsning� Nogle komponenter og features på din Bærbare PC virker måske ikke, før du har installeret enhedsdrivere og hjælpeprogrammer. System BIOS instillinger Start enhed 1� På Boot (Opstart) skærmen skal du vælge Boot Device Priority (Start enhed prioritet)� BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Specifies the Boot Device Boot Priority sequence. Boot Settings Boot Settings Configuration Boot Device Priority Hard Disk Drives Onboard LAN Boot ROM [Disabled] A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B: ) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device. Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit A- Appendiks System BIOS instillinger (fortsat) 2� Vælg hvert punkt og tryk på [Enter] for at vælge en enhed� A BIOS SETUP UTILITY Boot Boot Device Priority 1st Boot Device 2nd Boot Device 3rd Boot Device 4th Boot Device [Hard Drive] [CD/DVD] [Removable Device] [Network] Specifies the boot sequence from the availabe devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu. Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. Sikkerhedsindstilling Til indstilling af adgangskoden: 1� På Security (Sikkerhed)-skærmen skal du vælge Change Supervisor (Ændr supervisor) eller Change User Password (Ændr brugeradgangskode)� Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Not Installed User Password : Not Installed Install or Change the password. Change Supervisor Password Change User Password Hard Disk Security Setting I/O Interface Security 2� Indtast en adgangskode og tryk på [Enter]� Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. 3� Indtast adgangskoden igen og tryk på [Enter]� 4� Adgangskoden er nu indstillet� Fjernelse af adgangskode: 1� Indtast ikke noget i adgangskodefeltet og tryk på [Enter]� 2� Adgangskoden er væk� A-7 A Appendiks System BIOS instillinger (fortsat) Adgangskodetjek Vælg, om der (altid) skal anmodes om adgangskode ved start, eller kun, når BIOS installationsprogrammet (Installer) åbnes� Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Installed User Password : Installed Change Supervisor Password User Access Level [Full Access] Change User Password Clear User Password Options Password Check [Setup] Always Setup Hard Disk Security Setting I/O Interface Security Brugeradgangsniveau Vælg, hvor meget “Brugeradgangskode” skal give adgang til i BIOS installationshjælpeprogrammet� Gem ændringer Hvis du ønsker at beholde dine konfigurationsindstillinger, skal du gemme ændringerne, inden du lukker installationshjælpeprogrammet� A- Setup: Check password while invoking setup. Always: Check password while invoking setup as well as on each boot. Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Installed User Password : Installed Change Supervisor Password User Access Level [Full Access] Change User Password Options Clear User Password No Access Password Check [Setup] View Only Limited Hard Disk Security Setting Full Access I/O Interface Security Setup: Check password while invoking setup. Always: Check password while invoking setup as well as on each boot. Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Exit Options Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Discard Changes Exit system setup after saving the changes. F10 key can be used for this operation. Load User Defaults Load Manufacture Defaults Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit Hvis du ønsker at genoprette fabriksindstillingerne, v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. skal du vælge Indlæs fabriksindstillinger� Du skal herefter gemme ændringerne, for at beholde disse indstillinger� Almindelige problemer og deres løsninger Appendiks A Hardwareproblem - optisk disk Det optiske diskdrev kan ikke læse eller skrive diske. 1� Opdater BIOS til seneste version og prøv igen� 2� Hvis opdatering af BIOS ikke hjælper, skal du prøve diske af bedre kvalitet og så prøve igen� 3� Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingeniør om hjælp� Ukendt årsag - system ustabilt Kan ikke vågne op af dvaletilstand. 1� Fjern opgraderingsdele (RAM, HDD, WLAN, BT), hvis de var installeret efter købet� 2� Hvis disse ikke er problemet, prøv MS Systemgenopretning til en tidligere dato� 3� Hvis problemet stadig eksisterer, skal du prøve at genoprette systemet ved hjælp af genopretnings-partition eller dvd� (NOTE: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en anden lageradresse) 4� Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingeniør om hjælp� Hardwareproblem - tastatur / hurtigtast Hurtigtasten (FN) er dekativeret. A� Geninstaller “ATK0100” driveren fra driver-cd'en eller download den fra ASUS webstedete� Hardwareproblem – Indbygget kamera Det indbyggede kamera fungerer ikke korrekt. 1� Tjek “Enhedsstyrer” for at se, om der er et problem� 2� Prøv at geninstallere videokameradriveren� 3� Hvis problemet endnu ikke er løst, skal du opdatere BIOS til seneste version og prøve igen� 4� Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingeniør om hjælp� A-9 A Appendiks Almindelige problemer og deres løsninger (fortsat) Hardware-problem - batteri Batteri-vedligeholdelse� 1� Registrer Notebook PC til en étårs garanti på følgende websted: http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us 2� Fjern IKKE batterienheden, mens du bruger Notebook PC med AC-adapteren, idet dette kan forårsage skade på grund af det pludselige strømtab� ASUS batteripakken har et beskyttelseskredsløb for at forhindre overladning, så batterienheden tager ikke skade af at forblive i Notebook PC� Hardwareproblem - strøm tænd/sluk-fejl Jeg kan ikke tænde for Notebook PC� Diagnosticering: 1� Kun strøm med batteri? (J = 2, N = 4) 2� Kan du se BIOS (ASUS bomærke)? (J = 3, N = A) 3� Kan du indlæse OS? (J = B, N = A) 7� Kan du indlæse OS? (J = D, N = A) 4� Adapter-strømdiode tændt? (J = 5, N = C) Symptom og løsninger: 5� Kun strøm med adapter? (J = 6, N = A) A� Problemet kan ligge i MB, HDD eller NB� Kontakt et lokalt servicecenter� 6� Kan du se BIOS (ASUS bomærke)? (J = 7, N = A) B� Problemet skyldes styresystemet� Prøv at genoprette systemet ved hjælp af genopretnings-partition eller en disk� (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en anden lageradresse.) C� Adapterproblem: Tjek el-ledningsforbindelserne eller besøg et lokalt servicecenter for at få nogle andre� A-10 Appendiks Almindelige problemer og deres løsninger (fortsat) A Hardwareproblem - Trådløst kort Sådan tjekker du, om Notebook PC er udstyret med et trådløst kort? A� Åbn Kontrolpanel -> Enhedsstyrer� Du vil nu under “Netværksadapter” kunne se, om Notebook PC har et WLAN kort� Mekanisk problem - ventilator / temisk Hvorfor er køleventilatoren hele tiden tændt og temperaturen høj? 1� Kontroller, at ventilatoren arbejder, når CPU temperaturen er høj, og tjek, om der kommer en luftstrøm fra hovedventilatoren� 2� Hvis der kører mange programmer (se opgavebjælken), skal du lukke dem for at reducere systembelastningen� 3� Problemet kan også skyldes virusser� Find ud af det med antivirusprogram� 4� Hvis ikke noget af dette hjælper, skal du prøve at genoprette systemet ved hjælp af genopretnings-partition eller dvd� (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en anden lageradresse) (PAS PÅ: Forbind ikke til internettet, inden du har installeret et antivirusprogram og internet-firewall for at beskytte mod virusser.) Softwareproblem - ASUS bundlet software Når jeg åbner for Notebook PC, er der en “Åben-politik-fil-fej”-meddelelse. A� En geninstallation af den seneste version af “Power4 Gear” hjælpeprogrammet vil løse problemet. Det findes på ASUS' websted. A-11 A Appendiks Almindelige problemer og deres løsninger (fortsat) Ukendt årsag - blå skærm med hvid tekst Der ses en blå skærm med hvid tekst efter systemstart. 1� Fjern ekstra hukommelse� Hvis der efter købet er tilføjet ekstra hukommelse, skal du slukke, fjerne den ekstra hukommelse og derefter tænde for at se, om problemet skyldes en inkompatibel hukommelse� 2. Afinstaller softwareprogrammer. Hvis du for nyligt har installeret softwareprogrammer, er de måske ikke kompatible med dit system. Prøv at afinstallere dem i Windows Sikker Tilstand� 3� Tjek systemet for virusser� 4� Opdater BIOS til seneste version med WINFLASH i Windows eller AFLASH i DOS tilstand. Disse hjælpeprogrammer og BIOS filer kan downloades fra ASUS' websted (ADVARSEL: Kontroller, at din Notebook PC ikke mister strøm under BIOS flashingprocessen). 5� Hvis dette stadig ikke løser problemet, skal hele systemet geninstallere via genopretningsprocessen� (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en anden lageradresse) (PAS PÅ: Forbind ikke til internettet, inden du har installeret et antivirusprogram og internet-firewall for at beskytte mod virusser.) (BEMÆRK: Kontroller, at du installerer “Intel INF Update” og “ATKACPI” drivere først således, at hardware-enhederne kan genkendes�)� 6� Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingeniør om hjælp� A-12 Appendiks Softwareproblem - BIOS Opdatering af BIOS� A 1. Efterprøv notebook-pc’ens nøjagtige model og download den seneste BIOS fil til din model fra ASUS webstedet og gem den på dit flash-disk drev. 2. Forbind dit flash-disk drev til notebook-pc’en og tænd for notebook-pc’en. 3� Brug “Easy Flash” funktionen på Avanceret siden i BIOS opsætning hjælpeprogram� Følg de anførte instruktioner� BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Advanced Settings WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction. IDE Configuration Start Easy Flash Utility? Start Easy Flash ASUS FancyStart [Disabled] Internal Pointing Device [Enabled] [OK] [Cancel] Internal Numeric Pad Lock [Enabled] Speaker Volume [4] Intel Virtualization Tech Intel VT-d [Disabled] Over-Clock in POST [0%] Press ENTER to run the utility to select and update BIOS. Press Hotkey F4 at POST to invoke the Utility. This utility doesn't support : 1. CDROM 2. USB HDD 3. Secondary HDD Select Screen Select Item +- Change Field Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit DTS-based Thermal Management [Enabled] v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. 4. Lokaliser den seneste BIOS fil og begynd opdatering (flashing) af BIOS. AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.15 FLASH TYPE: MXIC MX25L8005 Current ROM PLATFORM: UX30 VER: 002.T22 DATE: 03/24/09 PATH: A:\ Drive A: B: C: D: Update ROM PLATFORM: Unknown VER: Unknown DATE: Unknown File Note <Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select 5. Du skal “Load Setup Defaults” på Afslut siden efter opdatering (flashing) af BIOS. A-13 A Appendiks Almindelige problemer og deres løsninger (fortsat) Symantec’s Norton Internet Security (NIS) 1. Nogle gange viser NIS en alarm for at stoppe en trojansk virus fra en lokal IPadresse. Dette problem kan løses ved at sikre, at virusdefinitionsfilen er den seneste og ved regelmæssigt at opdatere filen. 2. Geninstallation mislykkes ved “Informations wizard” efter afinstallation af Norton Antivirus. Kontroller, at NIS er afinstalleret i computeren, genstart systemet, installer NIS igen og og opdater virusdefinitionsfilen via “Live Update”. 3. Norton blokerer ønskede websider eller reducerer downloadhastigheden. Ændr sikkerhedskonfigurationen til et lavere niveaul. NIS scanner for virusser under downloading, hvilket nedsætter netværkshastigheden� 4. Kan ikke logge ind på MSN eller Yahoo beskedudvekslinger. Kontroller, at NIS er opdateret, og opdater også Windows-systemet med “Windows opdatering”� Hvis problemet stadig eksisterer, skal du prøve at: 1� Åbne NIS 200x ved at klikke på NIS-ikonen i systembakken� 2� Åbne “Norton AntiVirus” i “Funktions”-menuen� 3� Klikke på “Instant Messenger” og fjern afmærkningen fra “MSN/Windows Messenger” fra “Hvilke "Instant messengers" skal beskyttes”� . NIS er skadet og skal geninstalleres. NIS findes på den medfølgende disk i “NIS200x” folderen (x er versionsnummeret)� 6. “Start firewall, når systemet er startet op” er valgt, men det tager ca et minut at starte firewall, hver gang Windows åbnes. Windows svarer ikke i den periode. Hvis NIS firewall nedsætter systemhastigheden til et utilfredsstillende niveau, skal du fravælge denne mulighed� 7. En stor del af systemhastigheden er blevet nedsat på grund af NIS. NIS vil nedsætte din systemhastighed (både start og drift), hvis du bruger alle NIS' b eskyttelsesfunktioner� NIS scanner og sporer alle baggrundsdata� Du kan øge systemhastigheden ved at annullere NIS' auto-scanning under systemstartop� Du kan så i stedet scanne for virus manuelt, når computeren ikke er i brug� A-14 Appendiks Almindelige problemer og deres løsninger (fortsat) A 8. Kan ikke afinstallere NIS. Gå til Kontrolpanel | Tilføj eller fjern programmer� Se efter “Norton Internet Security 200x (Symantec Corporation)”� Klik på Ændr/Fjern og vælg Fjern alt for at afinstallere NIS. 9. Windows Firewall skal stoppes inden installation af “Norton Internet Security” eller “Norton Personal Firewall”. Sådan stoppes Windows Firewall: 1� Klik på Start og herefter på Kontrolpanel� 2� Du har et af to kontrolpaneler� Klik på Sikkerhedscenter-ikonen� 3� Klik på Windows Firewall-ikonen under statusopdateringer� 4� Klik på Sluk og herefter på OK� 10. Hvorfor viser “Privathemmelighed”-ikonen ‘x’? Sluk for Privathemmelighed under “Status & Indstillinger”� 11. Utilstrækkelig rettighedsmeddelelse. Mange indstillinger, herunder deaktivering eller afinstallation af NIS, kræver, at du er logget ind på Windows med administrator-rettigheder� Log ud og skift til brugerkonto med administrator-rettigheder� A-1 A Appendiks Windows Vista Software genopretning Ved hjælp af harddisk-partition Recovery Partition inkluderer et billede af styresystemet, drivere og hjælpeprogrammer installeret på din Notebook PC på fabrikken� "Recovery Partition" er en omfattende genopretningsløsning, som - forudsat dit harddiskdrev er i god arbejdstilstand - hurtigt genopretter dit Notebook PC software til dets oprindelige form� Inden du bruger "Recovery Partition", skal du kopiere dine datafiler (såsom Outlook PST filer) over på disketter eller til et netværksdrev og notere alle brugerkonfigurations-indstillinger (som f.eks. netværksindstillinger) ned. Hvad er Recovery Partition Recovery Partition er et område på dit harddiskdrev, reserveret til genopretning af styresystem, drivere og hjælpeprogrammet installeret på din Notebook PC på fabrikken� VIGTIGT: Slet ikke partitionen “RECOVERY”. "Recovery P artition" er oprettet på fabrikken og kan ikke genoprettes af brugeren, hvis det slettes. Bring din Notebook PC til et autoriseret ASUS servicecenter, hvis du har problemer med genopretningsprocessen. Sådan bruges Recovery Partition: 1. Tryk på [F9] under opstart (kræver en "Recovery Partition") 2. Tryk på [Enter] for at vælge Windows-installation [EMS aktiveret] 3� Læs “ASUS Preload Wizard”-skærmen og klik på Næste� 4� Vælg en partitionsmulighed og klik på Næste� Partitionsmuligheder: Genopret kun Windows til første partition. Denne mulighed sletter kun den første partition og gør det muligt for dig at beholde andre partitioner samt at skabe en ny system-partition som drev “C”� Genopret Windows til hele HD. Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og skaber en ny systempartition som drev “C”� Genopret Windows til hele HD med to partitioner. Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber to nye partitioner , “C” (60%) og “D” (40%)� 5� Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre genopretningsprocessen�� Besøg www.asus.com for at få opdaterede drivere og hjælpeprogrammer. A-1 Windows Vista Software genopretning (fortsat) Appendiks A Genopretnings-dvd (på udvalgte modeller) Inden du bruger genopretnings-dvd’en til at genoprette notebook-pc’en, skal du have anskaffet dig følgende: • • EN USB 2�0 DVD-ROM Tre tomme, skrivbare dvd’er Oprettelse af genopretnings-dvd’en: 1� Dobbeltklik på AI Recovery Burner (Al genopretningsbrænder) ikonen på Windows-skrivebordet� 2� Anbring en tom, skrivbar dvd i det optiske drev og klik på Start for at begynde at oprette genopretnings-dvd’en� 3� Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre oprettelsen af genopretnings-dvd’en� VIGTIGT! Fjern den sekundære harddisk, inden der foretages en systemgenoprettelse på den bærbare pc. Ifølge Microsoft kan der gå vigtige data tabt, ved at indstille Windows Vista på den forkerte harddisk eller formatere det forkerte diskafsnit. Læs nærmere på http://support.microsoft.com/kb/93721/en-us for yderligere detaljer. Sådan bruges genopretnings-dvd'en: 1� Anbring genopretnings-dvd'en i det optiske drev (Notebook PC skal være tændt)� 2� Genstart Notebook PC og tryk på <Esc> ved start og vælg det optiske drev (kan være kaldt “CD/DVD”) ved hjælp af nedmarkøren og tryk på <Enter> for at starte genopretnings-dvd'en� 3� Vælg en partitionsmulighed og klik på Næste� Partitionsmuligheder: Genopret kun Windows til første partition. Denne mulighed sletter kun den første partition og gør det muligt for dig at beholde andre partitioner samt at skabe en ny system-partition som drev “C”� Genopret Windows til hele HD. Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og skaber en ny systempartition som drev “C”� Genopret Windows til hele HD med to partitioner. Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber to nye partitioner , “C” (60%) og “D” (40%)� 4� Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre genopretningsprocessen� A DVARSEL: Reparationsdisken må ikke fjernes (med mindre det udtrykkeligt angives) under systemgenoprettelsesprocessen, ellers bliver diskafsnittene helt ubrugelige. Besøg www.asus.com for at få opdaterede drivere og hjælpeprogrammer. A-17 A Appendiks Ordliste ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) Moderne standard til at reducere strømforbruget i computere� APM (Advanced Power Management) Moderne standard til at reducere strømforbruget i computere� AWG (Amerikansk kabeltykkelse) Denne tabel er kun for generel reference og må ikke bruges, som kilde for den amerikanske standard for kabeltykkelse, eftersom denne tabel måske ikke er aktuel, eller komplet. Tykkelse Diameter AWG (mm) 33 0.1 0.19 32 0.20 30 0.2 29 0.30 27 0.3 2 0.40 2 0.4 Areal (mm2) 0.02 0.02 0.031 0.049 0.071 0.09 0.13 0.1 R (ohm/km) 7 0 47 31 243 17 137 10 [email protected]/mm2 (mA) 7 93 147 212 2 37 477 Tykkelse Diameter Areal AWG (mm) (mm2) 24 0.0 0.20 0. 0.24 0.0 0.2 22 0. 0.33 0.70 0.39 0.7 0.44 20 0.0 0.0 0. 0.7 R (ohm/km) 7. 72.3 0.7 1.7 44. 3.9 34.1 30.2 [email protected]/mm2 (mA) 71 0 1.0 A 1.1 A 1.32 A 1.1 A 1.70 A BIOS (Basic Input/Output System) BIOS er et sæt rutiner, der påvirker hvordan computeren overfører data mellem computer komponenter, såsom hukommelse, diske og skærme� BIOS instruktionerne er indbygget i c omputerens ROM� BIOS parametrene kan konfigureres af brugeren gennem BIOS opsætningsprogrammet� BIOS kan opgraderes ved brug af det medfølgende hjælpeprogram til at kopiere en ny BIOS fil ind i EEPROM. Bit (binær ciffer) Repræsenterer den mindste datamængde, der bliver brugt af en computer� En bit kan have en af to værdier: 0 eller 1� Boot Boot betyder at starte computerens operativsystem ved at lade det ind i systemets hukommelse� Når betjeningsvejledningen instruerer dig om at “boote” dit system (eller computer), betyder det at du skal TÆNDE for din computer� “reboot” betyder at genstarte din computer� Når der bruges Windows 95 eller senere, vælges “Genstart” fra “Start | Luk ned���” og din computer vil genstarte� Byte (Binær term) En byte er en sammenhængende gruppe af otte bits� En byte bliver brugt til at repræsentere en enkelt alfanumerisk karakter, punktum, eller andet symbol� A-1 Ordliste (fortsat) Appendiks A Clock Throttling Chipsæt funktion der tillader processorens hastighed, at blive stoppet og startet i en kendt arbejdscyklus� Clock Throttling bliver brugt til strømbesparelse, termisk administration og til at reducere processorhastigheden� CPU (Central Processing Unit) CPU, der nogle gange kaldes en “processor,” fungerer faktisk som “hjernen” i computeren� D en fortolker og eksekverer programkommandoer og behandler data, der er gemt i hukommelsen� Enhedsdriver En enhedsdriver er et specielt sæt instruktioner, der tillader en computers operativsystem at kommunikere med enheder, såsom VGA, audio, ethernet, printer, eller modem� DVD DVD er grundlæggende en større, hurtigere CD, der kan indeholde video, så vel som audio og computer data� Med disse kapaciteter og adgangstider, kan DVD diske forsyne dig med et dramatisk-udvidet antal farver, video i fuld bevægelse, bedre grafik, skarpere billeder og digital audio for en teater lignende oplevelse� DVD tilstræber at omkredse hjemmeunderholdning, computere og forretningsinformation med et enkelt digitalt format, som i det lange løb vil erstatte audio CD, videobånd, laserdiske, CD-ROM og videospil� ExpressCard ExpressCard indstik er 26 pin og understøtter ét ExpressCard/34mm eller ét ExpressCard/54mm ekspansionskort� Denne nye interface er hurtigere, idet den bruger en seriel bus til at understøtte USB 2�0 og PCI Express i stedet for den langsommere, parallelle bus i pc-kort indstikket (ikke kompatibelt med tidligere PCMCIA kort)� Hardware Hardware er en generel term, der refererer til de fysiske komponenter på et computer system, inklusive perifere enheder, såsom printere, modemer, og pegeredskaber� IDE (Integrated Drive Electronics) IDE enheder integrerer med drevkredsløb direkte på selve drevet og eliminerer derved behovet for et separat adapter kort (som det er tilfældet med SCSI enheder)� UltraDMA/66 eller 100 IDE enheder kan opnå op til 33MB/sek� overførsel� IEEE1394 (1394) Også kendt som iLINK (Sony) eller FireWire (Apple)� 1394 er en højhastigheds seriel bus, som SCSI, men har simpel forbindelse og hot-plugging kapacitet som USB� Det populære 1394a grænseflade har en båndbredde på 400 Mbits/sek. og kan håndtere op til 63 enheder på den samme bus. Det nyere 1394b grænseflade understøtter den dobbelte hastighed og vil være indbygget i fremtidige modeller, når de perifere enheder understøtter højere hastighed� 1394 bliver også brugt til højhastigheds digitalt udstyr og skal være mærket med “DV” for digital video port� A-19 A Appendiks Ordliste (fortsat) Kensington® Lås Kensington® lås (eller kompatible) tillader din Bærbare PC at blive sikret sædvanligvis med en wire og lås, der forhindrer din Bærbare PC i at blive fjernet fra et fast objekt� Nogle sikkerhedsprodukter kan også indeholde en bevægelsesdetektor, der sætter en alarm i gang, når computeren flyttes. Laser klassificering Efterhånden som lasere bliver mere og mere almindelige og bruges mere og mere, vokser nødvendigheden af at advare brugerne mod laserens farer� For at opfylde dette behov, blev laser klassificering etableret. De aktuelle klassifikationsniveauer varierer fra optisk sikker - der ikke behøver nogen kontrol (klasse 1) - til meget farlige, der kræver streng kontrol� KLASSE 1:En klasse 1 laser eller lasersystemer udsender niveauer af optisk energi, der er sikker for øjet og som en konsekvens heraf kræver den ingen kontrol� Et eksempel på denne klasse lasersystem er de tyveriskannersystemer, der findes i de fleste supermarkeder, eller lasere der bruges i optiske drev� KLASSE 2 & KLASSE 3A: Klasse 2 og klasse 3A laser udsender synligt, continious-wave (CW) optisk stråling, der ligger lidt over det maksimalt tilladelige niveau (MPE)� Selv om disse lasere kan skade øjnene, er deres lysstyrke sædvanligvis så stor at den forårsager observatører til at kigge væk, eller blinke, før der sker skader på øjnene� Disse lasere har strenge administrative kontroller, der kræver placering af skilte, der advarer personel, om ikke at stirre direkte ind i strålen� Klasse 3A laser må ikke ses med optiske enheder� KLASSE 3B: Klasse 3B lasere og klasse 3A lasere med et udgangssignal på 2,5 mW, er farlig for personer, som befinder sig i strålen og som ser direkte ind i strålen, eller ved spejlreflektioner. Disse lasere kan ikke producere farlig diffuse refleksioner. Personer der arbejder med disse lasere skal bære passende beskyttelsesbriller under al drift af laseren� Klasse 3B lasere har både administrative og fysiske kontrolforanstaltninger til at beskytte personellet� Fysiske kontroller inkluderer begrænset adgang til arbejdsområdet� Administrativ kontrol inkluderer specielle advarselsskilte placeret udenfor indgange til laserens arbejdsområder og lamper udenfor indgangen, der advarer personel, når laseren er i brug� KLASSE 4: Klasse 4 lasere er lasere med høj effekt, der vil kunne forårsage skader på ubeskyttede øjne og hud gennem intra-stråle syn og spektrale eller diffuse refleksioner. Som konsekvens deraf, må intet personel være i et rum, hvor klasse 4 laseren kører, uden passende øjenbeskyttelse� PCI bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus) PCI bus er en specifikation, der definerer en 32-bit data bus grænseflade. PCI er en standard, der er meget udbredt blandt fabrikanter af udvidelseskort� POST (Power On Self Test) A-20 Når du tænder for computeren, vil den først køre igennem POST, en serie software-kontrolleret diagnostiske tests� POST kontrollerer systemhukommelsen, bundkortets kredsløb, skærm, tastatur, diskettedrev og andre I/O enheder� Ordliste (fortsat) Appendiks A RAM (Random Access Memory) RAM (normalt kaldet "hukommelse") er det sted i computeren, hvor styresystemet, hjælpeprogrammerne og data i øjeblikket i brug midlertidigt opbevares� Herved kan det hurtigt nås af computerens processor i stedet for at skulle læses fra eller skrives til et langsommere lager som f�eks� harddisk eller optisk disk� Suspend modus I Save-to-RAM (STR) og Save-to-Disk (STD), er CPU’ens ur stoppet og de fleste af de perifere enheder på din Bærbare PC er sat i deres laveste aktive status� Din Bærbare PC går i dvale, når systemet har været passiv i en specificeret tid, eller manuelt, ved at bruge funktionstasterne. Indstilling af tidsrummet for både harddisk og video kan indstilles i opsætning i BIOS’en� Strøm LED blinker når din Bærbare PC er i STR modus� I STD modus, vil din Bærbare PC, se ud til at være SLUKKET� System disk Et system disk indeholder kærnefilerne fra operativsystemet og bruges til at boote operativsystemet� Betroet platform-modul (TPM) (på udvalgte modeller) TPM er en sikkerheds-hardware-enhed på systemkortet, som indeholder computerskabte nøgler til kodning� Det er en hardware-baseret løsning, som kan forhindre angreb fra hackere på jagt efter adgangskoder og koder til følsomme data� Med TPM kan pc'en eller Notebook køre programmer og foretage transaktioner og kommunikation mere sikkert� Twisted-Pair kabel Det kabel der bruges til at forbinde ethernet kortet til en vært (generelt en hub eller switch), bliver kaldt en straight-through twisted pair ethernet (TPE)� Stikkene i enderne kaldes RJ-45 stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 telefonstik� Hvis du forbinder to computere sammen, uden en hub imellem, skal der anvendes et krydset kabel� UltraDMA/ eller 100 UltraDMA/66 eller 100 er nye specifikationer for at forbedre IDE overføringshastighed. Til forskel for traditionelle PIO modus, som kun bruger den opadgående del af IDE kommandosignal til data overførsel, bruger UltraDMA/66 eller 100 både det opadgående og det nedadgående signal� USB (Universal Serial Bus) En ny 4-bens seriel bus til perifere enheder, der tillader brug af plug og play computer enheder såsom tastatur, mus, joystick, skanner, printer og modem/ISDN og som bliver automatisk konfigureret, når de er fysisk tilsluttet uden, at der skal installeres drivere eller genstartes. Med USB kan det traditionelle kabelkompleks på bagsiden af din PC blive elimineret� A-21 A Appendiks Deklarationer og sikkerhedserklæring DVD-ROM drev information Din Bærbare PC leveres med et DVD-ROM drev som option, eller et CD-ROM drev� For at kunne se DVD titler, skal du først installere din egen DVD software� Tilhørende DVD software kan købes sammen med din Bærbare PC� DVD-ROM drev tillader dig at bruge både CD og DVD diske� Regional afspilningsinformation Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG2 video, digital AC3 audio og afkryptering af CSS beskyttet indhold� CSS (der somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er givet til den indholdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig kopiering� Selv om design reglerne som CSS pålægger CSS licenser er mange, er der en regel, der er mest relevant, nemlig afspilningsrestriktioner på regionalt indhold� For at kunne lave differentierede filmudgivelser er DVD video titler udgivet for en specifik geografisk region, som defineret i “Region Definitioner” herunder. Ophavsretslovene kræver at alle DVD film er begrænset til en bestemt region (sædvanligvis kodet til den region i hvilken den bliver solgt). Mens DVD film kan blive udgivet for flere regioner, kræver CSS design regler, at ethvert system, der kan afspille CSS krypteret indhold, kun må være i stand til at afspille en region� Regionsindstillingen kan ændres op til fem gange ved brug af softwaren, derefter kan den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. Ændring af regionskode efter dette, vil kræve nulstilling på fabrikken, som ikke er dækket af garantien. Hvis nulstilling ønskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret til brugeren. Definition af regioner A-22 Region 1 Canada, USA, USA Territorier Region 2 Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien, Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien, Grækenland, Tidligere Jugoslaviske Republik, Slovakiet Region 3 Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam Region 4 Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New Zealand, Stillehavsøerne, Syd Amerika Region CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea Region Kina Internt modem kompatibilitet Appendiks A Din Bærbare PC leveres med internt modem der opfylder JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea, Taiwan) og CTR21� Det interne modem er godkendt i overensstemmelse med rådsbeslutning 98/482/EC for paneuropæisk enkelt terminalforbindelse til det offentlige telefonnet (PSTN)� Imidlertid, på grund af forskelle mellem de individuelle PSTN, der leveres i de forskellige lande, giver denne godkendelse, ikke i sig selv, en uforbeholden sikkerhed for vellykket drift på ethvert PSTN netværksstik� I tilfælde af problemer, skal du kontakte din udstyrsleverandør i første omgang� Oversigt Den 4� august 1998 traf europakommissionen beslutning om CTR 21og den har været publiceret i den Official Journal fra EU. CTR 21 for alle ikke tale terminaludstyr med DTMF-opkald, som er beregnet til at blive tilkoblet til det analoge PSTN (Public Switched Telephone Network)� CTR 21 (Common Technical Regulation) Krav i forbindelse med tilkobling til det analoge switchede telefonnet af terminal udstyr (eksklusive terminal udstyr, der understøtter tale-telefoni) i hvilken netværksadresse, hvis den findes, oprettes ved hjælp af dual tone multifrekvens signaler� Deklaration af netværkskompatibilitet Erklæring der skal afgives af fabrikanten til myndigheden og fabrikanten: “Denne deklaration vil indikere, at det netværk med hvilken udstyret er designet til at fungere med og specielle netværk, med hvilken dette udstyr kan have problemer med at arbejde sammen” Deklaration af netværkskompatibilitet Erklæring der skal afgives af fabrikanten til slutbrugeren: “Denne deklaration vil indikere, at det netværk med hvilken udstyret er designet til at fungere med og specielle netværk med hvilken dette udstyr kan have problemer med at arbejde sammen med� Fabrikanten skal også afgive en erklæring, der gør det klart, hvor netværkskompatibilitet er afhængig af den fysiske og software switch indstilling� Den vil også vejlede brugeren om at kontakte distributøren, hvis udstyret ønskes brugt på et andet netværk�” Optil nu har myndigheden CETECOM udgivet adskillige paneuropæiske godkendelser til brug af CTR 21�Resultater er Europas første modem, der ikke kræver reguleringsgodkendelse i hver enkelt europæiske land� Ikke tale udstyr Telefonsvarer og højtalertelefoner kan være underlagt standarden såvel som modemer, faxmaskiner, automatiske opkaldsmaskiner og alarmsystemer� Udstyr i hvilken sender-tilmodtager kvaliteten af tale er kontrolleret af reguleringer (fx� håndfrie telefoner og i nogle lande også trådløse telefoner) er udelukket� A-23 A Appendiks Internt modem kompatibilitet (fortsat) Denne tabel viser de lande, der aktuelt benytter CTR21 standard. Land Østrig1 Belgien Tjekkiet Danmark1 Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Island Irland Italien Israel Liechtenstein Luxemburg Nederlandene1 Norge Polen Portugal Spanien Sverige Schweiz Storbritannien Anvendt Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Venter Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Flere test Nej Nej Ikke relevant Ja Nej Nej Nej Nej Ikke relevant Nej Nej Venter Nej Nej Nej Ja Nej Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nej Nej Nej Denne information er kopieret fra CETECOM og er viderebragt uden ansvar� For opdateringer til denne tabel, kan du besøge http://www�cetecom�de/technologies/ctr_21�html Nationale krav vil gælde hvis udstyret skal bruges til pulsopringning (fabrikanterne kan angive i deres brugervejledning, at udstyret kun er beregnet til brug, der understøtter DTMF signaler, hvilket vil gøre yderligere testning overflødig). 1 I Nederlandene er yderligere test påkrævet for serie forbindelse og opkalds ID faciliteter� A-24 Appendiks Federal communications commission erklæring A Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15� Drift er underlagt følgende to vilkår: • • • • • • Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift� Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne� Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer� Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen� Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation� Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger: Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen. Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren� Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet� Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp� ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at kunne opfylde FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre interferens til tætliggende radio og fjernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfølgende netledning bliver brugt. Brug kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan ødelægge din autorisation til at bruge udstyret. (Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U�S� Government Printing Office.) FCC krav til radiofrekvensinterferens Enheden må kun bruges INDENDØRS på grund af dets drift i 5,15 til 5,25GHz frekvensområde� FCC kræver at dette produkt bliver brugt indendørs i frekvensområdet fra 5,15 til 5,25GHz for at reducere potentialet for skadelig interferens til nabo-kanalerne på det mobile satellit system� Radarer med høj udgangseffekt er allokeret, som primær bruger af frekvensområdet mellem 5,25 GHz og 5,85 GHz� Disse radarstationer kan forårsage interferens med og/eller beskadige denne enhed� VIGTIGT! Denne enhed og dens antenne må ikke placeres sammen med, eller opereres sammen med en anden antenne eller sender. A-2 A Appendiks "FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement" Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser� For at opretholde FCC RF-kravene vedrørende eksponering, skal du følge brugermanualens betjeningsanvisninger� Dette udstyr er beregnet for funktion inden for et frekvensområdet 5�15 GHz til 5�25GHz og må kun bruges indendørs� FCC advarsel: En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel kontrolleret i USA.” FCC RF retningslinjer vedrørende stråling (trådløse klienter) Dette apparat er blevet testet med hensyn til opfyldelse af FCC RF strålings- (SAR) grænser i almindelige bærbare konfigurationer. For at overholde SAR grænserne, fastsat i ANSI C95.1 standarderne, anbefales det ved brug af en trådløs LAN adapter, at den integrerede antenne ved længere tids brug anbringes mindst 20 cm fra brugeren eller personer i nærheden� Hvis antennen anbringes mindre end 20 cm fra brugeren, anbefales det, at brugeren begrænser strålingstiden� Brugeren gøres stærkt opmærksom på, at for at opfylde RF eksponeringskravene må denne enhed kun bruges som anført i denne brugervejledning. Brug af denne enhed på en måde, som ikke er i overensstemmelse med denne brugervejledning, kan medføre alt for høj RF eksponering. R&TTE Direktiv (1999//EC) Nedenstående punkter er udført og anses for relevante og tilstrækkelige for R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) direktiv: • • • • • • • • Essentielle krav som i [Artikel 3] Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a] Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950] Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b] Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301] Testet i overensstemmelse med [489-17] Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2] Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2] CE mærkning advarsel Dette er et Klasse B produkt, i et boligområde, kan dette produkt forårsage radio interferens, i hvilket tilfælde brugeren skal tage passende forholdsregler til afhjælpning� A-2 Appendiks Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner N� Amerika Japan Europa ETSI 2,412-2,462 GHz 2,412-2,484 GHz 2,412-2,472 GHz A Ch01 gennem CH11 Ch01 gennem Ch14 Ch01 gennem Ch13 Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd� Den “worst case” maksimum autoriserede effekt indendørs er: • • 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz) 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 244, MHz til 243, MHz. Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet� Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt� Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet: • Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW • Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs: 01 08 16 32 45 59 64 70 84 94 Ain Orientales Ardennes Charente Gers Loiret Nord Pyrénées Atlantique Haute Saône Vaucluse Val de Marne 02 09 24 36 50 60 66 71 88 Aisne Ariège Dordogne Indre Manche Oise Pyrénées Saône et Loire Vosges 03 11 25 37 55 61 67 75 89 Allier 05 Aude 12 Doubs 26 Indre et Loire41 Meuse 58 Orne 63 Bas Rhin 68 Paris 82 Yonne 90 Hautes Alpes Aveyron Drôme Loir et Cher Nièvre Puy du Dôme Haut Rhin Tarn et Garonne Territoire de Belfort Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www. art-telecom�fr) Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW. A-27 A Appendiks UL sikkerhedsnoter Kræves for UL 1459, der dækker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetværk, der har en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70)� Når du anvender din Bærbare PC modem, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at reducerer risikoen for brand, elektriske stød og personskader, inklusive det følgende: • Brug ikke din Bærbare PC tæt ved vand, for eksempel, tæt på et badekar, vaskekumme, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en svømmepøl� • Brug ikke din Bærbare PC under en elektrisk storm� Der kan være en fjern risiko for elektriske stød fra lynnedslag� • Brug ikke din Bærbare PC i nærheden af en gaslækage� Kræves for UL 1642 der dækker primære (ikke opladelige) og sekundære (opladelige) litium batterier til brug som strømkilde i produkter� Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering, eller en litium ion og mange består af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion� • Smid ikke din Bærbare PC batteripakke på åben ild, eftersom de kan eksplodere� Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion� • Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strømforsyninger, eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere� Krav til strømsikkerhed Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm2� REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://green�asus�com/english/REACH�htm� A-2 Appendiks Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion- A CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced� Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer� Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions� (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato� Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica� Non disperdere le batterie nell’ambiente� (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie� Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ� Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers� (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering� Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type� Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren� (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte� Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren� Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion� (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu� Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin� Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti� (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie� Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur� Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant� (French) ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri� Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten� Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner� (Norwegian) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) IGTIGT: Afhængigt af model kan PC skærmen indeholde Hg Vviksølv. Genbrug eller bortskaf detkomponenter i Notebook lokale, statslige og fødek i overensstemmelse med rale love. A-29 A Appendiks Sikkerhedsinformation for optisk drev Information om lasersikkerhed Interne eller eksterne optiske drev, der bliver solgt med denne Bærbare PC indeholder KLASSE 1 LASER PRODUKT. Laser klassifikationen kan findes i ordlisten i slutningen af denne betjenADVARSEL! Udførelse af justeringer eller udførelse af procedurer andre end dem, der er specificerede i denne brugervejledning kan resultere i farlig laserstråling. Prøv ikke på at adskille det optiske drev. For din sikkerheds skyld, skal det optiske drev serviceres af en autoriseret serviceforhandler. Advarsel om service ADVARSEL: USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE DIREKTE IND I STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER. CDRH Regulativer Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U�S�A� Food and Drug Administration implementerede reguleringer for laser produkter den 2� august, 1976� Disse reguleringer gælder for laser produkter fremstillet efter 1� august, 1976� Opfyldelse er påkrævet for produkter der ADVARSEL: Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for laserproduktet, kan det resultere i skadelig strålingsfare. Macrovision Corporation produktnote Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og fra visse U�S�A� patenter og andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere� Brug af denne ophavsretslige beskyttede teknologi, skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til brug i hjemmet og andet begrænset brug medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation� Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt� A-30 Appendiks CTR 21 Godkendelse (for Bærbare PC med indbygget A Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish A-31 A Appendiks Bærbare PC Information Denne side er beregnet til, at holde styr på information, om din Bærbare PC til fremtidig reference eller til teknisk support� Gem denne brugervejledning på et sikkert sted, hvis kodeordsfelterne er udfyldt� Brugers navn: _______________________________ Brugers telefon: ______________ Fabrikant: __________________ Model: ____________ Serienummer: ______________ Skærmstørrelse: ________ Opløsning: ____ Hukommelsesstørrelse: ______________ Forhandler:__________________ Sted: _______________ Købsdato: ______________ Harddisk fabrikant: ________________________________ Kapacitet: ______________ Fabrikant af optisk drev: ________________________________ Type: ______________ BIOS Version:__________________________________________Dato: ______________ Tilbehør: _________________________________________________________________ Tilbehør: _________________________________________________________________ Software Operativsystem: ___________Version: ____________ Serienummer: ______________ Software: _________________Version: ____________ Serienummer: ______________ Software: _________________Version: ____________ Serienummer: ______________ Sikkerhed Supervisors navn: ________________________Supervisors kodeord: ______________ Brugernavn: _________________________________ Bruger kodeord: ______________ Netværk Brugernavn: ______________ Kodeord: ________________ Domæne: ______________ Brugernavn: ______________ Kodeord: ________________ Domæne: ______________ A-32 This product is protected by one or more of the following U.S. Patents: 7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777; 7,342,193; 7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890; 7,293,273; 7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488; 7,241,946; 7,233,555; 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250; 7,203,856; 7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911; 7,148,418; 7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,783,373; 6,782,451; 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,456,580; 6,456,492; 6,449,224; 6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,147,467; 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017; 7,394,533; 7,373,493; 7,355,372; 7,325,241; 7,276,660; 7,234,971; 7,193,580; 7,137,837; 7,088,592; 7,047,541; 6,933,927; 6,788,944; 6,724,352; 6,639,806; 6,491,359; 6,396,419; 6,226,741; U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194; Patents Pending. Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”). ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER I KKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ansvarsbegrænsning Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. Service og støtte Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/21/2011 for the course HORT 121 taught by Professor Mcmurry during the Spring '11 term at American College of Gastroenterology.

Ask a homework question - tutors are online