0418 - Notebook PC Manual de utilizare hardware RO4737/ Mai...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Notebook PC Manual de utilizare hardware RO4737/ Mai 2009 Cuprins Cuprins 1. Prezentarea Notebook PC Despre acest Manual de utilizare �������������������������������������������������������������������� 6 Note pentru acest Manual �������������������������������������������������������������������������������������� 6 Precauţii referitoare la siguranţă���������������������������������������������������������������������� 7 Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră ������������������������������������������������� 9 2. Cunoaşterea părţilor Partea superioară ������������������������������������������������������������������������������������������ 12 Partea inferioară �������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Partea stângă ������������������������������������������������������������������������������������������������ 17 Partea dreaptă ����������������������������������������������������������������������������������������������� 19 Partea din faţă ����������������������������������������������������������������������������������������������� 20 3. Noţiuni de bază Sistemul de alimentare ���������������������������������������������������������������������������������� 22 Utilizarea alimentării la CA ����������������������������������������������������������������������������������� 22 Pornirea Notebook PC ����������������������������������������������������������������������������������������� 23 Autotest cu alimentarea pornită (POST) �������������������������������������������������������������� 23 Verificarea alimentării la baterie ��������������������������������������������������������������������������� 24 Încărcarea bateriei ����������������������������������������������������������������������������������������������� 24 Opţiuni alimentare ������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 Moduri de gestionare a energiei �������������������������������������������������������������������������� 26 Sleep şi Hibernare ����������������������������������������������������������������������������������������������� 26 Controlul termic al energiei ���������������������������������������������������������������������������������� 26 Funcţii speciale ale tastaturii ������������������������������������������������������������������������� 27 Taste rapide colorate ������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Microsoft Windows Keys �������������������������������������������������������������������������������������� 29 Taste comenzi multimedia (pe modele selectate) ������������������������������������������������ 30 Comutatoare şi indicatoare de stare ������������������������������������������������������������������ 31 Comutatoare �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Tastele pentru comandă multimedia �������������������������������������������������������������������� 32 4. Utilizarea Notebook PC Dispozitiv de indicare������������������������������������������������������������������������������������� 34 2 Utilizarea touchpad-ului ��������������������������������������������������������������������������������������� 34 Cuprins Cuprins (Continuare) Ilustraţii pentru utilizarea touchpad-ului ��������������������������������������������������������������� 35 Îngrijirea touchpad-ului ���������������������������������������������������������������������������������������� 37 Dezactivarea automată a touchpad-ului �������������������������������������������������������������� 37 Dispozitive de stocare ������������������������������������������������������������������������������������� 38 Hard Disk Drive ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 38 Memory (RAM)����������������������������������������������������������������������������������������������������� 38 Cititor de memorie flash ��������������������������������������������������������������������������������������� 39 Conexiuni �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 Conectare la reţea ����������������������������������������������������������������������������������������������� 40 Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate) ������������������������������������������������ 41 Conectare reţea wireless Windows ��������������������������������������������������������������������� 42 Conexiunea wireless Bluetooth (pe modele selectate) ���������������������������������������� 43 Anexă Accesorii opţionale ����������������������������������������������������������������������������������������� A-2 Conexiuni opţionale ������������������������������������������������������������������������������������������� A-3 Setarea Mouse-ului Bluetooth (opţional) ����������������������������������������������������������� A-4 Sistemul de operare şi software ������������������������������������������������������������������ A-6 Setările BIOS ale sistemului ����������������������������������������������������������������������������� A-6 Probleme comune şi soluţiile lor ������������������������������������������������������������������������ A-9 Recuperarea Software Windows Vista ������������������������������������������������������������ A-16 Glosar ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� A-18 Declaraţii şi declaraţii referitoare la siguranţă ������������������������������������������������� A-22 Informaţii despre Notebook PC ��������������������������������������������������������������������� A-32 3 Cuprins 4 1. Prezentarea Notebook PC Despre acest Manual de utilizare Note pentru acest Manual Precauţii referitoare la siguranţă Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră Pot exista diferenţe între notebook-ul dvs. şi ilustraţiile din acest manual. Notebook-ul dvs. trebuie considerat cel corect. Fotografiile şi pictogramele din acest manual sunt utilizate numai în scop artistic şi nu prezintă articolele utilizate de fapt în produs ca atare.  1 Prezentarea Notebook PC Prezentarea Despre acest Manual de utilizare Citiţi Manualul de utilizare al Notebook PC. Acest Manual de utilizare furnizează informaţii asupra diverselor componente ale Notebook PC şi a modului de utilizare al acestora. Mai jos sunt prezentate secţiunile principale ale acestui Manual de utilizare: 1. Prezentarea Notebook PC Vă prezintă Notebook PC şi acest Manual de utilizare. 2. Cunoaşterea părţilor Vă furnizează informaţii asupra componentelor Notebook PC. 3. Noţiuni de bază Vă furnizează informaţii asupra noţiunilor de bază pentru Notebook PC. 4. Utilizarea Notebook PC Vă furnizează informaţii asupra utilizării componentelor Notebook PC. 5. Anexă Vă prezintă accesoriile opţionale şi vă furnizează informaţii suplimentare. Note pentru acest Manual Câteva note şi avertismente scrise cu litere îngroşate sunt utilizate în întreg acest ghid, iar dumneavoastră ar trebui să le cunoaşteţi pentru a realiza în siguranţă şi complet anumite sarcini. Aceste note au diverse grade de importanţă, aşa cum este descris mai jos: NOTĂ: Sfaturi şi informaţii pentru situaţii speciale. SFAT: Sfaturi şi informaţii utile pentru realizarea sarcinilor. IMPORTANT! Informaţii vitale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau a persoanelor. ATENŢIE! Informaţii importante care trebuie respectate pentru funcţionarea în siguranţă. < > Textul cuprins în < > sau [ ] reprezintă o tastă de pe tastatură; nu introduceţi de la [ ] tastatură < > sau [ ] şi literele cuprinse între aceste simboluri.  Prezentarea Notebook PC Precauţii referitoare la siguranţă 1 Următoarele precauţii referitoare la siguranţă vor creşte durata de viaţă a Notebook PC. Respectaţi toate precauţiile şi instrucţiunile. Cu excepţia activităţilor descrise în acest manual, realizaţi toate activităţile de service prin intermediul personalului calificat. IMPORTANT! Deconectaţi cablul de alimentare cu CA şi îndepărtaţi bateria înainte de realizarea curăţării. Ştergeţi Notebook PC cu un burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară umezită cu o soluţie de detergent neabraziv şi câteva picături de apă caldă şi îndepărtaţi orice cantitate suplimentară de umezeală cu ajutorul unei cârpe uscate. NU aşezaţi pe suprafeţe de lucru care nu sunt orizontale sau care sunt instabile. Apelaţi la service în cazul în care carcasa a fost deteriorată. NU apăsaţi şi nu atingeţi panoul de afişare. Nu aşezaţi în acelaşi loc cu obiecte mici care pot zgâria sau intra în Notebook PC. NU expuneţi la medii murdare sau cu praf. NU utilizaţi în timpul unei scurgeri de gaze. NU lăsaţi Notebook PC pe genunchii dumneavoastră sau pe orice parte a corpului pentru a preveni disconfortul sau rănirea datorită expunerii la căldură. TEMPERATURA SIGURĂ: Acest notebook PC ar trebui utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F) NU a şezaţi obiecte pe suprafaţa Notebook PC şi nu aruncaţi obiecte pe acesta şi nu împingeţi obiecte străine în Notebook PC. NU expuneţi la câmpuri magnetice sau electrice puternice. NU expuneţi la lichide, ploaie sau umezeală şi nu utilizaţi în apropierea acestora. NU utilizaţi modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Avertisment de siguranţă pentru baterie: NU aruncaţi bateriile în foc. NU scurtcircuitaţi contactele. NU dezasamblaţi bateria. P U T E R E A N O M I N A L Ă D E INTRARE: Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea nominală, din partea de jos a Notebook PC şi asiguraţi-vă că adaptorul dumneavoastră de putere este conform cu puterea nominală. NU utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii sau alte periferice deteriorate. NU utilizaţi solvenţi puternici cum ar fi diluanţi, benzen sau alte produse chimice pe suprafaţă sau lângă aceasta. La înlocuirea sau upgrade-ul bateriei, al unităţii hard disk şi al memoriei, consultaţi întotdeauna un centru de service autorizat sau un distribuitor pentru acest dispozitiv Notebook PC. Instalarea incorectă a bateriei poate cauza explozia şi deteriorarea notebook-ului notebook PC. NU transportaţi sau acoperiţi un Notebook PC pornit cu orice materiale care vor reduce circulaţia aerului, ca de exemplu o sacoşă. 7 1 Prezentarea Notebook PC Prezentarea NU aruncaţi Notebook PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea în condiţii corespunzătoare a componentelor şi reciclarea. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, echipament electronic şi baterie de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale pentru eliminarea produselor electronice. NU aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că bateria nu se va arunca împreună cu gunoiul menajer. Precauţii pentru transport Pentru a pregăti Notebook PC pentru transport, ar trebui să îl opriţi şi să deconectaţi toate perifericele externe pentru a preveni deteriorarea conectorilor. Capul unităţii hard disk se retrage când alimentarea este înteruptă pentru a preveni zgârierea suprafeţei hard disk-ului în timpul transportului. De aceea, nu ar trebui să transportaţi Notebook PC în timp ce acesta este încă pornit. Închideţi panoul de afişaj şi verificaţi ca acesta să fie bine fixat în poziţie închis pentru a proteja tastatura şi panoul de afişaj. IMPORTANT! Suprafaţa Notebook PC poate fi deteriorată cu uşurinţă dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveţi grijă să nu frecaţi sau să zgâriaţi suprafeţele Notebook PC. Acoperiţi Notebook PC-ul dumneavoastră Cumpăraţi o geantă pentru transport pentru a proteja Notebook PC de murdărie, apă, şocuri şi zgârieturi. Încărcaţi bateriile Dacă intenţionaţi să utilizaţi alimentarea cu baterii, asiguraţi-vă că încărcaţi complet bateriile şi orice alte baterii opţionale înainte de a pleca în călătorii lungi. Amintiţi-vă că adaptorul pentru alimentare încarcă bateriile atâta timp cât este conectat la calculator şi la o sursă de CA. Ţineţi cont de faptul că durează mult mai mult încărcarea unei baterii în timp ce Notebook PC se află în funcţiune. Precauţii pentru utilizarea în avion Contactaţi liniile aeriene cu care veţi călători dacă doriţi să utilizaţi Notebook PC în avion. Majoritatea liniilor aeriene au restricţii în ceea ce priveşte dispozitivele electronice. Majoritatea liniilor aeriene vor permite utilizarea dispozitivelor electronice între decolare şi aterizare, dar nu în timpul acestora. IMPORTANT! Există trei tipuri de dispozitive pentru securitatea aeroporturilor: Dispozitive cu raze X (utilizate pe articole aşezate pe benzi transportoare), detectoare magnetice (utilizate pe persoane care trec prin dispozitivele de verificare pentru securitate) şi baghete magnetice (dispozitive de mână utilizate pe persoane sau articole individuale). Puteţi expune Notebook PC şi disketele la dispozitivele cu raze X ale aeroporturilor. Cu toate acestea, este recomandat să nu expuneţi Notebook PC sau disketele la detectoarele magnetice ale aeroporturilor sau să le expuneţi la baghetele magnetice.  Prezentarea Notebook PC Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră 1 Acestea sunt numai nişte instrucţiuni rapide pentru utilizarea Notebook PC. Citiţi paginile următoare pentru informaţii detaliate asupra modului de utilizare a Notebook PC. 1. Conectarea adaptorului pentru alimentare CA 2 2. Deschiderea Panoului de afişare 3 110 V-24 0 V 1 3. Reglaţi panoul de afişaj IMPORTANT! Când deschideţi, nu forţaţi panoul de afişare, apăsând-l pe masă, riscaţi să rupeţi balamalele! Nu ridicaţi niciodată Notebook PC de panoul de afişare! 4. Pornirea Notebook PC Comutatorul de alimentare porneşte şi opreşte Notebook PC sau trece Notebook PC în modurile sleep sau hibernare. Comportamentul actual al comutatorului de alimentare poate fi personalizat în Panou Comandă Windows > Opţiuni Putere > Setări Sistem. 9 1 10 Prezentarea Notebook PC Prezentarea 2. Cunoaşterea părţilor Părţile de bază ale Notebook PC Pot exista diferenţe între notebook-ul dvs. şi ilustraţiile din acest manual. Notebook-ul dvs. trebuie considerat cel corect. Fotografiile şi pictogramele din acest manual sunt utilizate numai în scop artistic şi nu prezintă articolele utilizate de fapt în produs ca atare. 11 2 Cunoaşterea părţilor Partea superioară Consultaţi diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a Notebook PC. Tastatura va fi diferită, în funcţie de zonă. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Cunoaşterea părţilor 1 Microfonul (încorporat) 2 Indicator cameră 3 Camera Indicator 4 Panou de afişaj  2 Butonul Portal Expres Microfonul mono încorporat poate fi folosit pentru realizarea de conferinţe video, naraţiuni vocale sau înregistrări audio simple. Indicatorul de cameră se afişează atunci când se foloseşte camera încorporată, Camera poate fi activată automat de programe software acceptate. The camera indicator shows when the built-in camera is in use. The camera may be auto-activated by supported software. Panoul de afişaj funcţionează la fel ca şi monitorul pentru calculatoarele de tip desktop. Notebook PC utilizează un TFT LCD cu matrice activă, care asigură o vizualizare excelentă, ca şi cea a monitoarelor de tip desktop. Spre deosebile de monitoarele de tip desktop, panoul LCD nu produce radiaţii sau scintilaţii, deci este mai uşor de suportat pentru ochi. Utilizaţi o cârpă moale fără lichide chimice (utilizaţi apă plată dacă este necesar) pentru a curăţa panoul de afişaj. Apăsarea pe acest buton lansează funcţia Express Gate (Poartă expres). Consultaţi manualul de utilizare pentru funcţia Express Gate (Poartă expres) pentru detalii. Această tastă nu funcţionează în mediul Windows.  Comutator de putere 7 Indicatoare de stare (partea superioară) Comutatorul de alimentare PORNEŞTE şi OPREŞTE Notebook PC sau trece Notebook PC în modurile sleep sau hibernare. Comportamentul actual al comutatorului de alimentare poate fi personalizat în Panou Comandă Windows „Opţiuni Putere”. Indicatoarele de stare reprezintă diversele stări ale hardware-ului/software-ului. Vezi detaliile indicatoarelor în secţiunea 3. 13 2 Cunoaşterea părţilor  Tastatură 9 Touchpad şi butoane Tastatura este prevăzută cu taste de dimensiune completă, care au o cursă confortabilă (adâncimea la care pot fi apăsate tastele) şi suporturi de sprijin pentru ambele mâini. Sunt prevăzute două taste cu funcţii Windows pentru a ajuta la navigarea uşoară în sistemul de operare Windows. Touchpad-ul şi butoanele sale reprezintă un dispozitiv indicator care asigură aceleaşi funcţii ca şi un mouse de tip desktop. Este disponibilă o funcţie de derulare comandată prin software după setarea utilitarului touchpad inclus pentru a permite navigarea uşoară în Windows sau web. 14 Partea inferioară Cunoaşterea părţilor 2 Consultaţi ilustraţia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe această parte a Notebook PC-ului. Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model. 1 2 1 ATENŢIE! Partea inferioară a Notebook PC se poate încălzi foarte mult. Aveţi grijă când manipulaţi Notebook PC în timp ce acesta funcţionează sau a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt normale în timpul încărcării sau al funcţionării. Nu utilizaţi pe suprafeţe moi, ca de exemplu paturi sau canapele care pot bloca orificiile de aerisire. NU AŞEZAŢI NOTEBOOK PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRŢI ALE CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA DATORATĂ CĂLDURII. 1 2 Cunoaşterea părţilor 1 Boxe audio 2 Slot pentru memorie flash Sistemul de difuzoare stereo încorporat vă permite să auziţi semnale audio fără a avea dispozitive suplimentare ataşate. Sistemul de sunet multimedia este prevăzut cu un controler audio digital care produce sunete bogate, vibrante (rezultate mai bune la folosirea căştilor sau a difuzoarelor stereo externe). Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului. În mod obişnuit trebuie cumpărat separat un card de memorie extern pentru a utiliza carduri de memorie de la dispozitive ca de exemplu camere foto digitale, playere MP3, telefoane mobile şi PDA-uri. Acest Notebook PC are un cititor de carduri de memorie încorporat de viteză ridicată care poate citi şi scrie multe carduri de memorie flash, aşa cum se specifică mai departe în acest manual. 1 Cunoaşterea părţilor Partea stângă 2 Consultaţi diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a Notebook PC. 1 2 1 4 5 6 Intrare pentru alimentare (DC) 2 3 Aerisiri Adaptorul pentru alimentare furnizat transformă CA în CC pentru a fi utilizat cu această mufă. Energia electrică furnizată prin această mufă asigură energia pentru Notebook PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea Notebook PC şi a bateriei, utilizaţi întotdeauna adaptorul pentru alimentare furnizat. ATENŢIE: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ NU ACOPERIŢI ADAPTORUL ŞI ŢINEŢI-L LA DISTANŢĂ DE CORPUL DUMNEAVOASTRĂ. Aerisirile permit intrarea aerului rece şi ieşirea aerului cald din Notebook PC. IMPORTANT! Asiguraţi-vă că aerisirile nu sunt blocate cu hârtie, cărţi, î mbrăcăminte, cabluri sau alte obiecte, în caz contrar se produce supraîncălzirea. 3 Ieşire pentru afişaj (monitor) Utilizaţi adaptorul furnizat pentru conversia acestui port de ieşire a afişajului brevetat într-un port de monitor D-sub cu 15 pini, care acceptă un dispozitiv compatibil VGA standard, cum ar fi un monitor sau un proiector, pentru a permite vizualizarea pe un afişaj extern mai mare. Acesta nu este un port IEEE 1394. NU conectaţi un cablu IEEE 1394 la acest port. 17 2 4 HDMI Cunoaşterea părţilor Port HDMI (pe modele selectate) HDMI (interfaţă multimedia de înaltă rezoluţie) este o interfaţă audio/video digitală necomprimată între orice sursă audio/video, cum ar fi un convertor video, un DVD player sau un receptor A/V şi un monitor audio şi/sau video, cum ar fi televiziunea digitală (DTV). Suportă pe un singur cablu semnal video standard, îmbunatațit sau de înaltă rezoluţie, plus semnal audio digital pe mai multe canale. Aceasta transmite toate standardele ATSC HDTV şi suportă semnal audio digital pe 8 canale, cu rezervă în lăţimea de bandă pentru a rezolva cerinţe sau intensificări ulterioare.  Port LAN  Port USB (2.0/1.1) Portul LAN RJ-45 cu opt pini este mai mare decât portul de modem RJ-11 şi suportă un cablu Ethernet standard pentru conectare la o reţea locală. Conectorul încorporat permite utilizarea uşoară fără adaptori suplimentari. Portul USB (Universal Serial Bus – Magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitivele USB 2.0 sau USB 1.1, ca de exemplu tastaturi, dispozitive de indicare, aparate de fotografiat, unităţi hard disk, imprimante şi scanere conectate în serie până la 12 Mbit/sec (USB 1.1) şi 480 Mbit/sec (USB 2.0). USB permite funcţionarea simultană a mai multor dispozitive pe un singur calculator, cu unele periferice acţionând ca plug-in-uri sau hub-uri. USB suportă transferul la cald între dispozitive aşa încât majoritatea perifericelor pot fi conectate sau deconectate fără repornirea calculatorului. 1 Cunoaşterea părţilor Partea din faţă 2 Consultaţi ilustraţia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe această parte a Notebook PC-ului. 3D 1 1 2 3D 2 Mufă ieşire căşti Mufa de ieşire pentru căşti stereo (1/8 ţol) este utilizată pentru conectarea semnalului de ieşire al Notebook PC la difuzoarele cu amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzoarele încorporate. Port USB (2.0/1.1) Portul USB (Universal Serial Bus – Magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitivele USB 2.0 sau USB 1.1, ca de exemplu tastaturi, dispozitive de indicare, aparate de fotografiat, unităţi hard disk, imprimante şi scanere conectate în serie până la 12 Mbit/sec (USB 1.1) şi 480 Mbit/sec (USB 2.0). USB permite funcţionarea simultană a mai multor dispozitive pe un singur calculator, cu unele periferice acţionând ca plug-in-uri sau hub-uri. USB suportă transferul la cald între dispozitive aşa încât majoritatea perifericelor pot fi conectate sau deconectate fără repornirea calculatorului. 19 2 Cunoaşterea părţilor Partea din faţă Consultaţi ilustraţia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe această parte a Notebook PC-ului. 1 2 1 Slot pentru memorie flash 3 Indicatorul de alimentare 4 Indicatorul fără fir/Bluetooth 1 Boxe audio 2 34 Sistemul de difuzoare stereo încorporat vă permite să auziţi semnale audio fără a avea dispozitive suplimentare ataşate. Sistemul de sunet multimedia este prevăzut cu un controler audio digital care produce sunete bogate, vibrante (rezultate mai bune la folosirea căştilor sau a difuzoarelor stereo externe). Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului. În mod obişnuit trebuie cumpărat separat un card de memorie extern pentru a utiliza carduri de memorie de la dispozitive ca de exemplu camere foto digitale, playere MP3, telefoane mobile şi PDA-uri. Acest Notebook PC are un cititor de carduri de memorie încorporat de viteză ridicată care poate citi şi scrie multe carduri de memorie flash, aşa cum se specifică mai departe în acest manual. Indicatorul de alimentare se aprinde când dispozitivul Notebook PC este pornit şi clipeşte intermitent încet când dispozitivul Notebook PC se află în modul Suspend-to-RAM (Suspendare la RAM) (Sleep) (Repaus). Acest indicator este oprit când dispozitivul Notebook PC este oprit sau se află în modul Suspend-to-Disk (Suspendare la disc) (Hibernation) (Hibernare). Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu reţea LAN fără fir încorporată sau Bluetooth (BT) intern. Acest indicator se aprinde pentru a arăta că funcţia Bluetooth (BT) încorporată a dispozitivului Notebook PC este activată. De asemenea, indicatorul se aprinde şi atunci când reţeaua LAN fără fir încorporată este activată. (Sunt necesare setările software-ului Windows.) 20 3. Noţiuni de bază Utilizarea alimentării la CA Utilizarea alimentării la baterie Pornirea Notebook PC Verificarea alimentării la baterie Opţiuni alimentare Moduri de gestionare a energiei Funcţii speciale ale tastaturii Comutatoare şi indicatoare de stare Pot exista diferenţe între notebook-ul dvs. şi ilustraţiile din acest manual. Notebook-ul dvs. trebuie considerat cel corect. Fotografiile şi pictogramele din acest manual sunt utilizate numai în scop artistic şi nu prezintă articolele utilizate de fapt în produs ca atare. 21 3 Noţiuni de bază Sistemul de alimentare Utilizarea alimentării la CA Alimentarea Notebook PC este formată din două părţi, adaptorul pentru alimentare şi sistemul de alimentare la baterie. Adaptorul pentru alimentare transformă CA de la o priză de perete în CC necesar Notebook PC. Notebook PC este livrat însoţit de un adaptor universal CA-CC. Aceasta înseamnă că puteţi conecta cablul de alimentare la orice priză de 100V-120V, dar şi la prize de 220V-240V, fără a utiliza comutatoare sau transformatoare de curent. În anumite ţări poate fi necesară utilizarea unui adaptor pentru conectarea cablului de CA, standard SUA, livrat împreună cu produsul la un alt standard. Majoritatea hotelurilor pun la dispoziţie prize universale pentru a putea 2 3 utiliza diverse cabluri de alimentare şi diverse 1 tensiuni. Întotdeauna este mai bine să întrebaţi o persoană care călătoreşte frecvent despre tensiunile prizelor de CA atunci când călătoriţi în altă ţară. 110 V-24 0 V Puteţi cumpăra seturi pentru călătorie pentru Notebook PC care includ adaptoare pentru alimentare şi pentru modem care sunt adecvate aproape fiecărei ţări. ATENŢIE! NU conectaţi cablul de alimentare cu c.a. la o priză de c.a. înainte de a conecta fişa de c.c. la notebook PC. Făcând acest lucru puteţi deteriora adaptorul de c.a.-c.c. IMPORTANT! În cazul utilizării unui alt adaptor pentru alimentarea Notebook PC sau al utilizării adaptorului Notebook PC pentru alimentarea altor dispozitive electrice, se pot produce daune. În cazul apariţiei fumului, a mirosului de ars sau a căldurii extreme provenite de la adaptorul CA-CC, apelaţi la furnizorii de service. Apelaţi la furnizorii de service în cazul în care suspectaţi că adaptorul CA-CC funcţionează defectuos. Puteţi deteriora atât bateria cât şi Notebook PC în cazul utilizării unui adaptor CA-CC defect. Acest Notebook PC poate fi prevăzut fie cu un ştecher cu două fişe, fie cu unul cu trei fişe, în funcţie de zona de destinaţie. În cazul furnizării unui ştecher cu trei fişe, trebuie să utilizaţi o priză de CA cu împământare sau să utilizaţi un adaptor împământat corespunzător pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a Notebook PC. ATENTIE! Adaptorul de curent poate fi cald sau fierbine cand este utilizat. Asigura-te ca nu acoperi adaptorul si tine-l la distanta de corpul tau! 22 Deconectaţi adaptorul de alimentare sau decuplaţi din priza de c.a. pentru a micşora consumul de energie când notebook PC-ul nu este utilizat. Noţiuni de bază Pornirea Notebook PC 3 Mesajul care indică pornirea Notebook PC este afişat pe ecran când îl porniţi. Dacă este necesar, puteţi regla luminozitatea cu ajutorul tastelor rapide. Dacă trebuie să rulaţi Setarea BIOS pentru setarea sau modificarea configuraţiei sistemului, apăsaţi [F2] la bootare pentru a intra în Setarea BIOS. Dacă apăsaţi [Tab] în timpul afişării ecranului de începere, pot fi vizualizate informaţii standard pentru bootare, ca de exemplu versiunea BIOS. Apăsaţi [ESC] şi vi se va prezenta un meniu de bootare cu selecţiuni pentru bootare de pe unităţile dumneavoastră disponibile. Înainte de bootare, panoul de afişare luminează intermitent când alimentarea este pornită. Aceasta face parte din rutina de testare a Notebook PC şi nu reprezintă o problemă a afişajului. IMPORTANT! Pentru a proteja unitatea hard disk, aşteptaţi întotdeauna cel puţin 5 secunde după oprirea Notebook PC înainte de a îl porni din nou. ATENŢIE! NU transportaţi sau acoperiţi un Notebook PC pornit cu orice materiale care vor reduce circulaţia aerului, ca de exemplu o sacoşă. Autotest cu alimentarea pornită (POST) Când porniţi Notebook PC, acesta va rula pentru început o serie de teste de diagnostic comandate prin intermediul software-ului, numite autotest cu alimentarea pornită (POST - Power-On Self Test). Software-ul care comandă POST este instalat ca o parte permanentă a arhitecturii Notebook PC. POST include o înregistrare a configuraţiei hardware a Notebook PC, utilizată pentru a realiza o verificare de diagnostic a sistemului. Această înregistrare este creată cu ajutorul programului de Setare BIOS. În cazul în care POST descoperă o diferenţă între înregistrare şi hardware-ul existent, acesta va afişa pe ecran un mesaj prin care vă va informa să corectaţi conflictul prin rularea Setării BIOS. În majoritatea cazurilor, înregistrarea ar trebui să fie corectă când achiziţionaţi Notebook PC. La încheierea testului, este posibil să obţineţi un mesaj prin care vi se comunică „Nu a fost găsit sistemul de operare” în cazul în care hard disk-ul nu a fost preîncărcat cu un sistem de operare. Aceasta indică faptul că hard disk-ul este detectat corect şi că acesta este pregătit pentru a se instala un nou sistem de operare. Tehnologia de automonitorizare şi raportare S.M.A.R.T. (Tehnologia de automonitorizare şi raportare - Self Monitoring and Reporting Technology) verifică unitatea hard disk în timpul POST şi furnizează un mesaj de avertizare în cazul în care hard disk-ul are nevoie de service. În cazul unui avertisment critic referitor la unitatea hard disk în timpul bootării, realizaţi imediat o copie de siguranţă a datelor dumneavoastră şi rulaţi programul Windows de verificare a disk-ului. Pentru a rula programul Windows de verificare a diskului: faceţi clic pe Start > selectaţi Computer > faceţi clic dreapta pe pictograma unităţii hard-disk > alegeţi Proprietăţi > faceţi clic pe fila Unelte > faceţi clic pe Verificaţi acum > faceţi clic pe Start. Puteţi de asemenea selecta „Scanare... sectoare” pentru o scanare şi reparare mai eficace, dar procesul se va desfăşura mai lent. IMPORTANT! În cazul în care totuşi sunt afişate avertismente în timpul bootării după rularea unui software utilitar pentru verificarea disk-ului, Nootebook PC ar trebui supus la service. Continuarea utilizării ar putea conduce la pierderea datelor. 23 3 Noţiuni de bază Verificarea alimentării la baterie Sistemul de alimentare la baterie utilizează standardul Smart Battery sub mediul Windows, care permite ca bateria să raporteze în mod corect cantitatea de încărcare rămasă în baterie. O baterie complet încărcată asigură câteva ore de energie de lucru pentru Notebook PC. Dar valoarea reală variază în funcţie de modul de utilizare a funcţiilor de economisire a energiei, obiceiurile dumneavoastră generale de lucru, CPU, dimensiunea memoriei sistemului şi dimensiunea panoului de afişare. Capturile pe ecran arătate aici sunt numai exemple şi este posibil să nu reflecte ceea ce vedeţi în sistemul dumneavoastră. Veţi fi avertizat(ă) când încărcarea bateriei este prea scăzută. În cazul în care continuaţi să ignoraţi avertismentele referitoare la încărcarea scăzută a bateriei, Notebook PC intră până la urmă în modul suspendat (Windows utilizează ca implicit STR). Faceţi clic dreapta pe pictograma baterie Treceţi cursorul peste pictograma baterie fără adaptorul de alimentare. Faceţi clic stânga pe pictograma baterie Treceţi cursorul peste pictograma baterie cu adaptorul de alimentare. ATENŢIE! Suspendare la RAM (STR- Suspend-to-RAM) nu durează mult când bateria nu mai are energie. Suspendare la disk (STD – Suspend-to-Disk) nu este acelaşi lucru cu oprit. STD necesită o cantitate mică de energie şi nu va funcţiona dacă nu mai este disponibilă energie datorită golirii complete a bateriei sau lipsei alimentării cu energie (de ex. îndepărtarea atât a adaptorului de alimentare cât şi a bateriei). Încărcarea bateriei Înainte de a utiliza Notebook PC în călătorii, va trebui să încărcaţi bateria. Bateria începe să se încarce imediat ce Notebook PC este conectat la o sursă de alimentare externă cu ajutorul adaptorului de alimentare. Încărcaţi complet bateria înainte de a o utiliza pentru prima oară. O baterie nouă trebuie să se încarce complet înainte ca Notebook PC să fie deconectat de la sursa de alimentare externă. Încărcarea completă a bateriei durează câteva ore când Notebook PC este oprit şi poate dura de două ori mai mult când Notebook PC este pornit. Lampa de încărcare a bateriei se stinge când bateria este încărcată. Bateria se încarcă începând din momentul când nivelul de încărcare a bateriei scade sub 95%. Acest lucru împiedică încărcarea periodică a bateriei. Reducerea la minim a ciclurilor de reîncărcare contribuie la prelungirea duratei de viaţă a bateriei. Încărcarea bateriei încetează dacă temperatura este prea ridicată sau dacă tensiunea bateriei este prea ridicată. 24 Noţiuni de bază Opţiuni alimentare 3 Comutatorul de alimentare PORNEŞTE şi OPREŞTE Notebook PC sau trece Notebook PC în modurile sleep sau hibernare. Comportamentul actual al comutatorului de alimentare poate fi personalizat în Panou Comandă Windows „Opţiuni Putere”. Pentru alte opţiuni, ca de exemplu „Schimbare utilizator, Repornire, Sleep sau Oprire”, faceţi clic pe vârful săgeţii de lângă pictograma de blocare. Repornirea sau rebootarea După realizarea modificărilor asupra sistemului de operare, este posibil să vi se ceară să reporniţi sistemul. Unele procese de instalare vor pune la dispoziţie o casetă de dialog pentru a permite repornirea. Pentru a reporni manual sistemul, alegeţi Repornire. IMPORTANT! Pentru a proteja unitatea hard, aşteptaţi cel puţin 5 secunde după ce aţi deconectat alimentarea cu energie a Notebook PC înainte de a îl porni din nou. Oprirea în situaţii de urgenţă În cazul în care sistemul dumneavoastră de operare nu se poate OPRI sau restarta corect, există un mod suplimentar de oprire a Notebook PC-ului: Ţineţi apăsat butonul de alimentare 4 secunde. timp timp de IMPORTANT! Nu utilizaţi oprirea pentru situaţii de urgenţă în timp ce sunt scrise date; nerespectarea acestei indicaţii poate conduce la pierderea sau distrugerea datelor dumneavoastră. 2 3 Noţiuni de bază Moduri de gestionare a energiei Notebook PC are un număr de caracteristici automate sau reglabile de economisire a energiei pe care le puteţi utiliza pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei şi a reduce Costul total al proprietăţii (TCO – Total Cost of Ownership). Puteţi controla unele dintre aceste caracteristici prin intermediul meniului Putere din Setarea BIOS. Setările de gestionare a energiei ACPI sunt realizate prin intermediul sistemului de operare. Caracteristicile de gestionare a energiei sunt proiectate pentru a economisi cât mai multă energie posibil prin trecerea componentelor într-un mod de consum redus cât mai frecvent posibil, dar de asemenea prin a permite funcţionarea completă la cerere. Sleep şi Hibernare Setările pentru gestionarea energiei pot fi găsite în panoul de comandă al Windows > Panou Comandă > Opţiuni Putere. În Setări Sistem, puteţi defini „Sleep/Hibernate” sau „Oprire” pentru închiderea panoului de afişare sau apăsarea butonului de alimentare. „Sleep” şi „Hibernare” economisesc energie când Notebook PC nu este utilizat prin oprirea anumitor componente. Când vă reluaţi lucrul, ultima stare (cum ar fi un document derulat pe jumătate sau un email dactilografiat parţial) va reapare ca şi cum nu aţi fi întrerupt activitatea. „Oprire” va închide toate aplicaţiile şi vă va întreba dacă doriţi să salvaţi în cazul în care nu aţi realizat acest lucru. „Sleep” este acelaşi lucru cu Suspendare la RAM (STR). Această funcţie stochează în RAM datele şi starea curentă, în timp ce multe componente sunt oprite. Deoarece RAM este volatilă, este necesară alimentarea cu energie pentru a păstra (reîmprospăta) datele. Faceţi clic pe butonul Start şi pe vârful săgeţii de lângă pictograma de blocare pentru a vedea această opţiune. Puteţi de asemenea utiliza comanda rapidă de la tastatură [Fn F1] pentru a activa acest mod. Revenirea se face prin apăsarea oricărei taste cu excepţia [Fn]. (NOTĂ: Indicatorul de putere va ilumina intermitent în acest mod.) „Hibernate” este acelaşi lucru cu Suspendare la disk (STD) şi stochează datele şi starea curentă pe unitatea hard disk. Prin aceasta, RAM nu trebuie reîmprospătat periodic, iar consumul de energie este mult redus, dar nu este complet eliminat datorită anumitor componente care rămân în stare de veghe, ca de exemplu LAN care trebuie să rămână alimentat cu energie. „Hibernare” economiseşte mai multă energie în comparaţie cu „Sleep”. Faceţi clic pe butonul Start şi pe vârful săgeţii de lângă pictograma de blocare pentru a vedea această opţiune. Revenirea se face prin apăsarea butonului de alimentare. (NOTĂ: Indicatorul de putere va fi stins în acest mod.) Controlul termic al energiei Există trei metode de control al energiei pentru comandarea stării termice a Notebook PC. Aceste metode de control al energiei nu pot fi configurate de către utilizator şi ar trebui cunoscute în cazul în care Notebook PC ar intra în aceste stări. Următoarele temperaturi reprezintă temperatura suportului (nu a CPU). • • • 2 Ventilatorul porneşte pentru răcire activă când temperatura ajunge la limita sigură superioară. Procesorul reduce viteza pentru răcire pasivă când temperatura depăşeşte limita sigură superioară. Sistemul se opreşte pentru răcire critică atunci când temperatura depăşeşte limita sigură superioară maximă. Funcţii speciale ale tastaturii Noţiuni de bază 3 Taste rapide colorate Cele de mai jos definesc tastele rapide colorate de pe tastatura Notebook PC. Comenzile colorate pot fi accesate doar dacă mai întâi se apasă şi se ţine apăsată tasta funcţie, în timp ce se apasă o tastă cu o comandă colorată. Amplasarea tastelor rapide pe tastele funcţie poate fi diferită în funcţie de model, dar funcţiile ar trebui să rămână aceleaşi. Respectaţi pictogramele în locul tastelor funcţie. Pictograma „Zz” (F1): Trece Notebook PC în modul suspendare (fie Save-to-RAM, fie Save-to-Disk, în funcţie de setarea butonului de sleep din setarea pentru gestionarea energiei). Turnul radio (F2): Numai modelele wireless: Comută ON sau OFF LAN wireless sau Bluetooth intern (pentru modelele selectate) cu ajutorul unui afişaj pe ecran. Când este activat, se va aprinde indicatorul wireless corespunzător. Sunt necesare setările software-ului Windows pentru a utiliza LAN wireless sau Bluetooth. Pictograma răsărit de soare (F5): Reduce luminozitatea afişajului. Pictograma apus de soare (F6): Creşte luminozitatea afişajului. Pictograma LCD (F7): Comută ON şi OFF panoul de afişaj. (La anumite modele; extinde suprafaţa ecranului pentru ca aceasta să umple întregul afişaj în timpul utilizării modurilor cu rezoluţie redusă.) Pictogramele LCD/Monitor (F8): Comută între afişajul LCD al Notebook PC şi un monitor extern, în această succesiune: LCD Notebook PC ->Monitor extern -> Ambele. (Această funcţie nu operează în cazul monitoarelor cu 256 culori, selectaţi Nivel ridicat de culoare în Setările proprietăţilor afişajului.) IMPORTANT: Conectaţi un monitor extern înainte de bootarea Notebook PC. Tastatură încrucişată (F9): Schimbă touchpad încorporat între BLOCAT (dezactivat) şi DEBLOCAT (activat). Blocarea touchpad va preveni deplasarea accidentală a cursorului în timpul dactilografierii şi este cel mai bine utilizată cu un dispozitiv de indicare extern, ca de exemplu un mouse. NOTĂ: Anumite modele au un indicator între butoanele touchpad care se aprinde atunci când touchpad-ul este DEBLOCAT (activat) şi care nu se aprind atunci când touchpad-ul este BLOCAT (dezactivat). 27 3 Noţiuni de bază Taste rapide colorate (Continuare) Pictogramele difuzor tăiat (F10): Comută ON şi OFF difuzoarele (numai în SO Windows) Pictograma reducere volum difuzor (F11): Reduce volumul difuzorului (numai în SO Windows) Pictograma creştere volum difuzor (F12): Creşte volumul difuzorului (numai în SO Windows) Fn+C: Comută ON şi OFF funcţia „Tehnologie inteligentă splendid video”. Aceasta vă permite să comutaţi între diverse moduri de îmbunătăţire a culorii afişate pentru a îmbunătăţi contrastul, luminozitatea, nuanţa pielii şi saturaţia culorii în mod independent pentru roşu, verde şi albastru. Puteţi vedea modul curent prin intermediul afişajului pe ecran (OSD). Fn+V: Comută la aplicaţia software “Life Frame”. Power4Gear eXtreme (Fn+Bara de spaţiu): Această tastă comută economia de energie între diversele moduri de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei comandă multe aspecte ale Notebook PC pentru a maximiza performanţa funcţie de durata de funcţionare a bateriei. Montarea sau demontarea adaptorului de putere va comuta automat sistemul între modul CA şi modul baterie. Puteţi vedea modul curent prin intermediul afişajului pe ecran (OSD). 2 Noţiuni de bază Tastele Microsoft Windows 3 Există două taste Windows speciale pe tastatură, aşa cum se descrie mai jos. Tasta cu Logo-ul Windows activează meniul Start amplasat în partea din stânga jos a afişajului Windows. Cealaltă tastă, care arată ca un meniu Windows cu un cursor mic, activează meniul de proprietăţi şi este echivalentă cu apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului de pe un obiect Windows. Tastatura ca tastatură numerică Tastatura numerică este încorporată în tastatură şi constă în 15 taste care fac să fie mai uşoară introducerea intensivă a datelor numerice. Aceste taste cu rol dublu sunt etichetate cu portocaliu. Atribuirile numerice sunt amplasate în colţul din dreapta sus de pe fiecare tastă, aşa cum se prezintă în figură. Când tastatura numerică este activată prin apăsarea [Fn][Ins/Num LK], se aprinde LED-ul de blocare a numerelor. În cazul în care este conectată o tastatură externă, apăsarea [Ins/Num LK] pe tastatura externă activează/dezactivează simultan NumLock pe ambele tastaturi. Pentru a dezactiva tastatura numerică în timp ce menţineţi activată o tastatură externă, apăsaţi tastele [Fn][Ins/Num LK] ale Notebook PC. Tastatura ca indicatori Tastatura poate fi utilizată ca indicatori în timp ce tasta Number Lock este ON (ACTIVATĂ) sau OFF (DEZACTIVATĂ) , pentru creşterea uşurinţei de navigare la introducerea datelor numerice în foi de calcul sau în aplicaţii similare. Cu tasta Number Lock DEZACTIVATĂ, apăsaţi pe [Fn] şi pe una din tastele indicatori afişate mai jos. De exemplu [Fn][ pentru sus, [Fn][K] pentru jos, [Fn][U] pentru stânga şi [Fn][O] pentru dreapta. Cu tasta Number Lock ACTIVATĂ, utilizaţi [Shift] şi una din tastele indicatori afişate mai jos. De exemplu [Shift][ pentru sus, [Shift][K] pentru jos, [Shift][U] ] pentru stânga şi [Shift][O] pentru dreapta. Simbolurile săgeată sunt ilustrate aici ca referinţă. Ele nu sunt etichetate pe tastatură aşa cum este prezentat aici. 29 3 Noţiuni de bază Taste comenzi multimedia (la modelele selectate) Tasta de control multimedia permite un control convenabil a aplicaţiei multimedia. Următoarele definesc înţelesul fiecărei taste de control multimedia al calculatorului tău. Unele funcţii ale tastelor de comandă pot fi diferite în funcţie de modelul de Notebook PC. Utilizaţi tasta [Fn] în combinaţie cu tastele săgeată pentru funcţiile de comandă ale CD-ului. CD Play/Pause (Redare/Pauză CD) În timp ce CD-ul e oprit, începe să redea CD-ul. În timpul redării CD-lui face pauză la redarea CD-lui. CD Stop (Oprire CD) În timpul redării CD-lui opreşte redarea CD-lui. CD-ul trece la piesa anterioară (redarea înapoi) şi volumul audio redus În timpul redării CD-lui, acest buton are două funcţii: CD-ul trece la piesa următoare (Rulare rapidă înainte) şi volumul audio crecut În timpul redării CD-lui, acest buton are două funcţii Controale ale volumului audio Fn + pictograma difuzor (F10): Fn + pictograma difuzor redusă (F11): Fn + pictograma difuzor crescută (F12): 30 Roteşte volumul audio On şi Off Scade volumul audio Creşte volumul audio Switches and Status Indicators Noţiuni de bază 3 Switches Express Gate Apăsând pe acest buton veţi lansa Express Gate atunci când Notebook PC-ul nu este alimentat. Consultaţi manualul de utilizare a Express Gate pentru detalii. Switch wireless Activează sau dezactivează LAN wireless şi Bluetooth încorporate (modele selectate). Când este activat, se va aprinde indicatorul de stare wireless. Setările software-ului Windows sunt necesare înaintea utilizării. 31 3 Noţiuni de bază Comutatoare şi indicatoare de stare (Continuare) Indicatoare de stare Indicator încărcare baterie Indicatorul pentru încărcarea bateriei este un LED care arată starea puterii bateriei, după cum urmează: APRINS: Bateria Notebook PC se încarcă atunci când este conectată alimentarea cu CA. STINS: Bateria Notebook PC este încărcată sau complet goală. Clipire: Puterea bateriei este mai mică de 10%, iar alimentarea cu CA nu este conectată. Indicatorul de activitate al unităţii Indică dacă Notebook PC accesează unul sau mai multe dispozitive de stocare, ca de exemplu hard disk-ul. Becul se aprinde intermitent proporţional cu timpul de acces. Indicatorul blocării literelor mari Atunci când este aprins, indică activarea blocării literelor mari [Caps Lock]. Blocarea numerelor permite ca unele dintre literele de pe tastatură să redea litere mari (de ex. A, B, C). Când becul pentru blocarea literelor mari este OFF, literele introduse vor fi mici (de ex. a, b, c). Indicator de putere Indicatorul de putere este aprins când Notebook PC este pornit (ON) şi clipeşte încet când Notebook PC se află în modul Suspend-to-RAM (Standby). Acest indicator este oprit (OFF) când Notebook PC este oprit sau se află în modul Suspend-to-Disk (Hibernare). Indicatorul fără fir/Bluetooth Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu reţea LAN fără fir încorporată sau Bluetooth (BT) intern. Acest indicator se aprinde pentru a arăta că funcţia Bluetooth (BT) încorporată a dispozitivului Notebook PC este activată. De asemenea, indicatorul se aprinde şi atunci când reţeaua LAN fără fir încorporată este activată. (Sunt necesare setările software-ului Windows.) 32 4. Utilizarea Notebook PC Dispozitiv de indicare Dispozitive de stocare Unitate hard disk Cititor de memorie flash Memory (RAM) Conexiuni Conectare la reţea Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate) Conexiunea wireless Bluetooth (pe modele selectate) Pot exista diferenţe între notebook-ul dvs. şi ilustraţiile din acest manual. Notebook-ul dvs. trebuie considerat cel corect. Fotografiile şi pictogramele din acest manual sunt utilizate numai în scop artistic şi nu prezintă articolele utilizate de fapt în produs ca atare. 33 4 Utilizarea Notebook PC Dispozitiv de indicare Dispozitivul de indicare al touchpad-ului integrat al Notebook PC este pe deplin compatibil cu toate tipurile de mouse cu două/trei butoane şi buton pentru derulare PS/2. Touchpad-ul este sensibil la presiune şi nu conţine părţi în mişcare; de aceea, pot fi evitate defecţiunile mecanice. Totuşi este necesară o unitate pentru dispozitiv pentru ca acesta să funcţioneze cu unele aplicaţii software. Deplasarea indicatorului Derulare Clic dreapta IMPORTANT! Nu utilizaţi diverse obiecte în locul degetului dumneavoastră pentru a apăsa pe touchpad, în caz contrar se poate deteriora suprafaţa touchpad-ului. Clic stânga Utilizarea touchpad-ului Apăsaţi uşor cu vârful degetului pentru a utiliza touchpad-ul. Deoarece touchpad-ul este sensibil din punct de vedere electrostatic, în locul degetelor nu pot fi folosite obiecte. Funcţia principală a touchpad-ului este de a deplasa cursorul sau de a selecta articolele afişate pe ecran cu ajutorul vârfului degetului, în loc să folosiţi un mouse standard de tip desktop. Următoarele ilustraţii demonstrează utilizarea corectă a touchpad-ului. Deplasarea indicatorului Aşezaţi degetul în centrul touchpad-ului şi glisaţi într-o direcţie pentru deplasarea indicatorului. 34 Culisaţi degetul înainte Culisaţi degetul spre stânga Culisaţi degetul spre dreapta Culisaţi degetul înapoi Utilizarea notebook-ului Ilustraţii pentru utilizarea touchpad-ului 4 Introducerea printr-o singură atingere Clic/Apăsare uşoară – Cu indicatorul deasupra unui element, apăsaţi pe butonul stânga sau utilizaţi vârful degetului pentru a atinge uşor touchpad-ul, menţinând degetul pe touchpad până când elementul este selectat. Articolul selectat îşi va schimba culoarea. Următoarele 2 exemple produc aceleaşi rezultate. Clic Apăsare uşoară Apăsaţi uşor şi repede touchpad-ul. Apăsaţi pe butonul indicator stânga şi eliberaţi. Dublu clic/Dublă apăsare uşoară – Este un mod obişnuit de a lansa un program direct de la pictograma corespunzătoare pe care o selectaţi. Deplasaţi cursorul peste pictograma pe care doriţi să o executaţi, apăsaţi butonul din stânga sau apăsaţi uşor de două ori pad-ul în succesiune rapidă, iar sistemul lansează programul corespunzător. În cazul în care intervalul dintre clicuri sau apăsările uşoare este prea lung, operaţia nu va fi executată. Puteţi seta viteza pentru dublu clic cu ajutorul Panoului de comandă Windows „Mouse”. Următoarele 2 exemple produc aceleaşi rezultate. Dublă apăsare uşoară Dublu clic Apăsaţi uşor şi repede de două ori touchpad-ul. Apăsaţi butonul din stânga de două ori şi eliberaţi-l. Tragere – Tragerea înseamnă ridicarea unui articol şi aşezarea acestuia oriunde doriţi pe ecran. Puteţi deplasa cursorul peste articolul pe care îl selectaţi şi, în timp ce ţineţi apăsat butonul din stânga, deplasaţi cursorul în locaţia dorită, apoi eliberaţi butonul. Sau apăsaţi uşor de două ori pe articol şi ţineţi apăsat în timp ce trageţi articolul cu vârful degetului. Următoarele ilustraţii produc aceleaşi rezultate. Tragere - clic Tragere - apăsare uşoară Ţineţi apăsat butonul din stânga şi culisaţi degetul peste touchpad. Loviţi uşor de două ori touchpad-ul, culisând degetul pe touchpad în timpul celei de-a doua lovituri. 3 4 Utilizarea Notebook PC Introducere prin atingere multiplă Defilare cu două degete - Deplasaţi vârfurile a două degete în sus sau în jos pe touchpad pentru a defila o fereastră în sus/jos/stânga/dreapta. Dacă fereastra de afişare cuprinde mai multe sub-ferestre, mutaţi cursorul în panoul respectiv înainte de defilare. Defilarea verticală Atingere cu trei degete - Folosiţi trei degete pentru a atinge touchpad-ul. Această acţiune imită funcţia clic dreapta a unui mouse. Defilarea orizontală Răsfoire cu trei degete – Utilizaţi trei degete pentru a vă muta pe orizontală pe touchpad pentru a răsfoi pagini. Loviţi uşor de la stânga spre dreapta pentru a vizualiza pagina următoare sau de la dreapta spre stânga pentru a reveni la paginile precedente. Modificaţi comportamentul touchpad-ului în Panoul de Control Windows > Proprietăţi Mouse > Elantech > Opţiuni.... 3 Utilizarea notebook-ului Îngrijirea touchpad-ului 4 Touchpad-ul este sensibil la presiune. În cazul în care nu este îngrijit corect, el poate fi deteriorat cu uşurinţă. Ţineţi cont de următoarele precauţii. • • • • Asiguraţi-vă că touchpad-ul nu intră în contact cu murdăria, lichidele sau unsoarea. Nu atingeţi touchpad-ul dacă aveţi degetele murdare sau ude. Nu aşezaţi obiecte grele pe touchpad sau pe butoanele touchpad-ului. Nu zgâriaţi touchpad-ul cu unghiile sau cu alte obiecte dure. Touchpad-ul răspunde la mişcare şi nu la forţă. Nu este necesar să apăsaţi cu putere suprafaţa. Apăsarea cu putere prea mare nu creşte capacitatea de răspuns a touchpadului. Touchpad-ul răspunde cel mai bine la presiune uşoară. Dezactivarea automată a touchpad-ului Windows poate dezactiva automat touchpad-ul Notebook PC când este montat un mouse USB extern. Această caracteristică este în mod normal dezactivată, pentru a o activa: 1. Selectaţi opţiunea din Windows Panou de control > Mouse > Elantech� 2. Apăsaţi pe căsuţa Dezactivare când mouse USB extern conectat� 37 4 Utilizarea Notebook PC Dispozitive de stocare Dispozitivele de stocare permit Notebook PC să citească sau să scrie documente, imagini şi alte fişiere pe diverse dispozitive de stocare a datelor. Acest Notebook PC are următoarele dispozitive de stocare: • Unitate hard disk • Cititor de memorie flash Unitate hard disk Unităţile hard disk au capacităţi mai ridicate şi funcţionează la viteze mult mai ridicate decât unităţile floppy disk şi unităţile optice. Notebook PC este prevăzut cu o unitate hard disk care poate fi înlocuită. Unităţile hard din prezent suportă S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) pentru a detecta erorile sau defecţiunile hard disk-ului înainte ca acestea să se întâmple. La înlocuirea sau actualizarea unităţii hard, consultaţi întotdeauna centrul de service autorizat sau distribuitorul acestui Notebook PC. IMPORTANT! Manipularea defectuoasă a Notebook PC poate deteriora unitatea hard disk. Manipulaţi Notebook PC cu grijă şi păstraţi-l la distanţă de electricitatea statică şi vibraţii puternice sau impacturi. Unitatea hard disk este cea mai delicată componentă şi este posibil ca aceasta să fie primul sau singurul component deteriorat în cazul în care Notebook PC cade. IMPORTANT! La înlocuirea sau actualizarea unităţii hard, consultaţi întotdeauna centrul de service autorizat sau distribuitorul acestui Notebook PC. Memorie (RAM) Memoria suplimentară va creşte performanţa aplicaţiilor, reducând accesul la hard-disk. Consultaţi un centru sau un distribuitor de service autorizat pentru informaţii în ceea ce priveşte actualizările pentru Notebook PC. Achiziţionaţi module de expansiune numai de la distribuitorii autorizaţi pentru acest Notebook PC pentru a asigura compatibilitate şi fiabilitate maxime. Acesta este doar un exemplu. BIOS detectează automat cantitatea de memorie din sistem şi configurează CMOS în conformitate cu aceasta în timpul procesului POST (Power-On-Self-Test – Autotest cu alimentarea pornită). După ce memoria este instalată, nu este necesară nicio setare hardware sau software (inclusiv BIOS). 3 Utilizarea notebook-ului Cititor de memorie flash 4 În mod obişnuit trebuie cumpărat separat un cititor de carduri pentru a utiliza carduri de memorie de la dispozitive precum camere foto to digitale, playere MP3, telefoane mobile şi PDA-uri. Acest Notebook PC are un singur cititor de carduri de memorie încorporat care poate utiliza multe carduri de memorie flash, aşa cum se prezintă în exemplul de mai jos. Cititorul de carduri de memorie încorporat nu este doar uşor de utilizat, ci este şi mai rapid decât majoritatea altor forme de cititoare de carduri de memorie deoarece utilizează magistrala PCI cu bandă largă. IMPORTANT! Compatibilitatea cardului de memorie flash variază în funcţie de modelul Notebook PC şi specificaţiile cardului de memorie flash. Specificaţiile cardului de memorie flash se schimbă în mod constant, prin urmare compatibilitatea se poate Exemple card de memorie flash SD / MMC IMPORTANT! Nu îndepărtaţi niciodată cardurile în timpul citirii, copierii, formatării sau ştergerii datelor de pe card sau imediat după aceea, în caz contrar, datele se pot pierde. ATENŢIE! Pentru a preveni pierderea datelor, utilizaţi „Îndepărtarea în siguranţă a hardware-ului” din bara de sarcini înainte de a deconecta cardul de memorie flash. 39 4 Utilizarea Notebook PC Conexiuni Modemul şi reţeaua încorporate nu pot fi instalate mai târziu ca o actualizare. După achiziţionare, modemul şi/sau reţeaua pot fi instalate ca un card de expansiune. Conectare la reţea Conectaţi un cablu de reţea cu conectori RJ-45 la ambele capete, cu un capăt la portul de modem/reţea de pe Notebook PC şi cu celălalt capăt la un hub sau switch. Pentru viteze 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, cablul dumneavoastră de reţea trebuie să fie de categoria 5 sau superior (nu categoria 3), cu cablaje torsadate. În cazul în care planificaţi să rulaţi interfaţa la 100/1000 Mbps, acesta trebuie să fie conectat la un hub 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nu un hub BASE-T4). Pentru 10Base-T, utilizaţi cabluri torsadate de categoria 3, 4 sau 5. 10/100 Mbps Full-Duplex este suportat de acest Notebook PC, dar necesită conexiune la un hub de switch pentru reţea care are activat “duplex”. Software-ul are ca opţiune implicită utilizarea celei mai rapide setări, deci nu este necesară intervenţia utilizatorului. 1000BASE-T (sau Gigabit) este suportat numai pe modele selectate. Cablul torsadat Cablul utilizat pentru a conecta cardul Ethernet la o gazdă (în general un hub sau un switch) este numit Twisted Pair Ethernet (TPE – Cablu ethernet torsadat). Conectorii de capăt se numesc conectori RJ-45, iar aceştia nu sunt compatibili cu conectorii telefonici RJ-11. În cazul conectării a două calculatoare împreună, având un hub între acestea, este necesar un cablu LAN de traversare (modelul Fast-Ethernet). (Modelele Gigabit suportă auto-traversarea, de aceea cablul LAN este opţional.) Exemplul unui Notebook PC conectat la un hub sau switch de reţea pentru utilizarea controlerului Ethernet încorporat. Hub sau switch de reţea 40 Cablurile de reţea cu conectori RJ-45 Utilizarea Notebook PC Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate) 4 LAN wireless încorporat opţional este un adaptor Ethernet wireless uşor de utilizat. Datorită implementării standardului IEEE 802.11 pentru LAN wireless (WLAN), LAN wireless încorporat opţional poate realiza transmisii rapide de date folosind tehnologiile Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) şi Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) la frecvenţe de 2,4 GHz/5GHz. LAN wireless încorporat opţional este compatibil cu standardele mai vechi IEEE 802.11 şi permite interfaţa cu standardele LAN wireless. LAN wireless încorporat opţional este un adaptor client care suportă modurile Infrastructură şi Ad-hoc, dându-vă flexibilitate pentru configuraţiile de reţea wireless existente sau viitoare pentru distanţe de până la 40 de metri între client şi punctul de acces. Pentru a asigura eficienţa siguranţei comunicţiilor dumneavoastră wireless, LAN wireless încorporat opţional este prevăzut cu o criptare 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) şi caracteristici Wi-Fi Protected Access (WPA). Din motive de securitate, NU vă conectaţi la o reţea nesecurizată; în caz contrar, transmisia informaţiilor fără criptare poate fi vizibilă altor utilizatori. Acestea sunt exemple de Notebook PC conectat la reţele Wireless. Notebook PC Desktop PC Modul Ad-hoc Modul Ad-hoc permite Notebook PC să se conecteze la un alt dispozitiv wireless. Nu este necesar un punct de acces (AP) în acest mediu wireless. (Toate dispozitivele trebuie să instaleze adaptoarele LAN wireless opţionale 802.11.) PDA Modul infrastructură Modul Infrastructură permite Notebook PC şi altor dispozitive wireless să acceseze o reţea wireless creată de un punct de acces (AP) (vândut separat) care asigură o legătură centrală pentru clienţii wireless pentru a comunica unul cu celălalt sau cu o reţea cu fir. (Toate dispozitivele trebuie să instaleze adaptoarele LAN wireless opţionale 802.11.) Notebook PC Desktop PC Punct de acces PDA 41 4 Utilizarea Notebook PC Conectare reţea wireless Windows Conectarea la o reţea 1. Treceţi comutatorul wireless în poziţia ON dacă este necesar pentru modelul dumneavoastră (vezi comutatoarele în Secţiunea 3). 2. Apăsaţi repetat [FN F2] până când este afişat Wireless LAN ON sau WLAN & Bluetooth ON. 3. Ar trebui să vedeţi pictograma pentru reţea „Neconectat”. 4. Faceţi clic pe pictograma reţea şi selectaţi Conectare la reţea. 5. Selectaţi „Afişare Fără fir” dacă aveţi mai multe reţele în zona dumneavoastră. 42 2b. Sau apăsaţi pe pictograma Consolă Wireless în zona de notificare şi selectaţi pictograma wireless LAN. 6 Selectaţi reţeaua wireless la care doriţi să vă conectaţi. 7. La conectare, vi s-ar putea cere să introduceţi o parolă. 8. După ce a fost stabilită conexiunea, va fi afişat „Conectat”. Utilizarea Notebook PC Conexiunea wireless Bluetooth (pe modele selectate) 4 Notebook PC-urile cu tehnologie Bluetooth elimină necesitatea cablurilor pentru conectare la dispozitive care au activat Bluetooth. Exemple de dispozitive care au activat Bluetooth pot fi Notebook PC-urile, Desktop PC-urile, telefoanele mobile şi PDA-urile. În cazul în care Notebook PC nu este prevăzut cu Bluetooth încorporat, este necesar să utilizaţi un modul USB sau ExpressCard Bluetooth pentru a utiliza Bluetooth. Telefoane mobile care au activat Bluetooth Vă puteţi conecta wireless la telefonul dumneavoastră mobil. În funcţie de capacităţile telefonului dumneavoastră mobil, puteţi transfera datele din agenda telefonică, fotografiile, fişierele sonore etc. sau îl puteţi utiliza ca modem pentru a vă conecta la Internet. Îl puteţi folosi de asemenea pentru mesaje SMS. Calculatoare sau PDA-uri cu Bluetooth activat Vă puteţi conecta wireless la un alt calculator sau PDA şi puteţi schimba fişiere, utiliza împreună periferice sau utiliza împreună conexiuni Internet sau de reţea. Puteţi de asemenea utiliza tastatura sau mouse-ul wireless cu Bluetooth activat. Pornirea şi lansarea utilitarului Bluetooth Acest proces poate fi utilizat pentru a adăuga majoritatea dispozitivelor Bluetooth. Vezi Anexa pentru procesul complet. 1. Treceţi comutatorul wireless în poziţia ON dacă este necesar pentru modelul dumneavoastră (vezi comutatoarele în Secţiunea 3). 2. Apăsaţi [FN+F2] în mod repetate până când apar pictogramele wire- less LAN şi bluetooth. 2b. Sau apăsaţi pe pictograma Consolă Wireless în zona de notificare şi selectaţi pictograma bluetooth. 3. Selectaţi Adăugare dispozitiv Bluetooth de pe bara de sarcini. 3b. Sau lansaţi Dispozitive Bluetooth de pe Windows Panou Comandă. 43 4 44 Utilizarea Notebook PC Anexă Accesorii opţionale şi Conexiuni opţionale Sistemul de operare şi software Setările BIOS ale sistemului Probleme comune şi soluţiile lor Recuperarea Software Windows Vista Glosar Declaraţii şi declaraţii referitoare la siguranţă Informaţii despre Notebook PC Pot exista diferenţe între notebook-ul dvs. şi ilustraţiile din acest manual. Notebook-ul dvs. trebuie considerat cel corect. Fotografiile şi pictogramele din acest manual sunt utilizate numai în scop artistic şi nu prezintă articolele utilizate de fapt în produs ca atare. A Anexă Accesorii opţionale Aceste articole, dacă sunt dorite, sunt livrate ca articole opţionale pentru a completa Notebook PC. Hub USB (opţional) Ataşarea unui hub USB opţional va creşte numărul porturilor USB şi vă va permite să conectaţi sau să deconectaţi rapid multe periferice USB printr-un singur cablu. Discul de memorie Flash USB Un stick de memorie USB este un element opţional ce asigură stocarea până la câteva sute de megabiţi, viteze de transfer ridicate şi o durabilitate mai mare.Când este utilizat cu sistemele de operare curente, nu sunt necesare drivere. Unitatea de Disk floppy USB O unitate opţională de disk floppy cu interfaţă USB poate accepta o disketă floppy standard de 3,5 inci, cu capacitatea de 1,44MB (sau 720KB). ATENŢIE! Pentru a preveni defecţiunile sistemului, utilizaţi Windows „Îndepărtarea în siguranţă a hardware-ului” din bara de sarcini înainte de a deconecta unitatea de disk floppy USB. Evacuaţi disk-ul floppy înainte de a transporta Notebook PC pentru a preveni deteriorarea datorită şocului. A-2 Anexă Conexiuni opţionale A Aceste articole, dacă sunt dorite, pot fi achiziţionate de la terţi. Tastatura şi mouse-ul USB Ataşarea unei tastaturi externe USB va permite ca introducerea datelor să se facă într-un mod mai confortabil. Ataşarea unui mouse extern USB va permite ca navigarea Windows să se facă într-un mod mai confortabil. Atât tastatura cât şi mouse-ul extern USB vor funcţiona simultan cu tastatura şi touchpad-ul încorporate ale Notebook PC. Conexiune la imprimantă Una sau mai multe imprimante USB pot fi utilizate simultan pe orice port USB sau hub USB. A-3 A Anexă Setarea Mouse-ului Bluetooth (opţional) Acest proces poate fi utilizat pentru a adăuga majoritatea dispozitivelor Bluetooth pentru sistemele de operare Windows. 1. Treceţi comutatorul wireless în poziţia ON dacă este necesar pentru modelul dumneavoastră (vezi comutatoarele în Secţiunea 3). 2. Apăsaţi [FN+F2] în mod repetate până când apar pictogramele wire- less LAN şi bluetooth. 3. Selectaţi Adăugare dispozitiv Bluetooth de pe bara de sarcini. 3c. Dacă se lansează din Panou Comandă, faceţi clic pe Adăugare din acest ecran� A-4 2b. Sau apăsaţi pe pictograma Consolă Wireless în zona de notificare şi selectaţi pictograma bluetooth. 3b. Sau lansaţi D ispozitive Bluetooth d e pe Windows Panou Comandă. ESET A R OFF ON Anexă 4. Pregătiţi mouse-ul Bluetooth. • Instalaţi două baterii „AA”. • Treceţi în poziţia ON comutatorul de alimentare de pe partea inferioară a mouse-ului. Senzorul de pe partea inferioară ar trebui să ilumineze intermitent în roşu. • Apăsaţi butonul „RESET” de pe partea inferioară a mouse-ului Bluetooth. 6. Împerecherea începe. 5. Selectaţi mouse-ul Bluetooth şi daţi clic pe Continuare pentru a continua. 7. Mouse-ul Bluetooth a fost împerecheat cu succes cu notebook-ul PC. Daţi clic pe Închidere pentru a încheia instalarea� După încărcarea bateriilor poate fi necesară Resetarea. Repetaţi etapele dacă este necesar. A-5 A Anexă Sistemul de operare şi software Acest Notebook PC poate oferi (în funcţie de zonă) clienţilor săi o gamă largă de sisteme de operare pre-instalate, ca de exemplu Microsoft Windows. Versiunile şi limbile vor depinde de zonă. Nivelurile de suport software şi hardware pot fi diferite, în funcţie de sistemul de operare instalat. Stabilitatea şi compatibilitatea altor sisteme de operare nu poate fi garantată. Suport software Acest Notebook PC este însoţit de un CD suport care pune la dispoziţie BIOS, drivere şi aplicaţii pentru a activa caracteristicile hardware, a extinde funcţionalitatea, a vă ajuta să gestionaţi Notebook PC sau a adăuga funcţionalitatea care nu este asigurată de sistemul de operare original. Dacă este necesară actualizarea sau înlocuirea CDului suport, accesaţi site-ul http://ro.asus.com pentru a descărca drivere şi utilitare software individuale. CD-ul suport conţine toate driverele, utilitarele şi software-ul pentru toate sistemele de operare răspândite, inclusiv pentru cele care au fost preinstalate. CD-ul suport nu include sistemul de operare. CD-ul suport este necesar chiar dacă Notebook PC este preconfigurat pentru a asigura software suplimentar care nu este inclus ca parte a preinstalării din fabrică. Un CD pentru recuperare este opţional şi include o imagine a sistemului de operare original instalat în fabrică pe unitatea hard. CD-ul pentru recuperare furnizează o soluţie de recuperare cuprinzătoare care restabileşte sistemul de operare al Notebook PC în starea sa de funcţionare originală, cu condiţia ca unitatea hard disk să fie în bună stare de funcţionare. Contactaţi distribuitorul dacă aveţi nevoie de o asemenea soluţie. Este posibil ca unele dintre componentele şi caracteristicile Notebook PC să nu funcţioneze până când nu sunt instalate unităţile şi utilitarele dispozitivului. Setările BIOS ale sistemului Bootarea dispozitivului 1� Pe ecranul Boot, selectaţi Boot Device Priority (Prioritate Dispozitiv Bootare)� BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Specifies the Boot Device Boot Priority sequence. Boot Settings Boot Settings Configuration Boot Device Priority Hard Disk Drives Onboard LAN Boot ROM [Disabled] A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B: ) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device. Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. A-6 Anexă Setările BIOS ale sistemului (Continuare) 2. Selectaţi fiecare articol şi apăsaţi [Enter] pentru a selecta un dispozitiv. A BIOS SETUP UTILITY Boot Boot Device Priority 1st Boot Device 2nd Boot Device 3rd Boot Device 4th Boot Device [Hard Drive] [CD/DVD] [Removable Device] [Network] Specifies the boot sequence from the availabe devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu. Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. Setarea de securitate Pentru a seta parola: 1� Pe ecranul Security (Securitate), selectaţi Change Supervisor (Schimbare supervizor) sau Change User Password (Schimbare parolă utilizator)� 2. Introduceţi o parolă şi apăsaţi [Enter]. 3. Introduceţi din nou parola şi apăsaţi [Enter]. 4. În acest moment, parola este stabilită. Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Not Installed User Password : Not Installed Install or Change the password. Change Supervisor Password Change User Password Hard Disk Security Setting I/O Interface Security Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. Pentru a şterge parola: 1. Lăsaţi liber câmpul pentru parolă şi apăsaţi [Enter]. 2. Apoi parola este ştearsă. A-7 A Anexă Setările BIOS ale sistemului (Continuare) Verificarea parolei Selectaţi dacă să solicitaţi o parolă în timpul boot-ării (Întotdeauna) sau numai când accesaţi utilitarul pentru setare BIOS (Setare). Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Installed User Password : Installed Change Supervisor Password User Access Level [Full Access] Change User Password Clear User Password Options Password Check [Setup] Always Setup Hard Disk Security Setting I/O Interface Security Setup: Check password while invoking setup. Always: Check password while invoking setup as well as on each boot. Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. Nivelul de acces al utilizatorului Selectaţi nivelul de acces pentru a permite „Parola utilizatorului” pe care o veţi avea în utilitarul pentru setare BIOS. Security BIOS SETUP UTILITY Security Settings Supervisor Password : Installed User Password : Installed Change Supervisor Password User Access Level [Full Access] Change User Password Options Clear User Password No Access Password Check [Setup] View Only Limited Hard Disk Security Setting Full Access I/O Interface Security Salvarea modificărilor Dacă doriţi să păstraţi setările configuraţiei, trebuie să salvaţi modificările înainte de a ieşi din utilitarul pentru setare BIOS. Dacă doriţi să restauraţi setările implicite, alegeţi Încărcare Valori implicite producător� Apoi trebuie să salvaţi modificările pentru a păstra setările implicite din fabrică. A-8 Setup: Check password while invoking setup. Always: Check password while invoking setup as well as on each boot. Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Exit Options Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Discard Changes Exit system setup after saving the changes. F10 key can be used for this operation. Load User Defaults Load Manufacture Defaults Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc. Anexă Probleme comune şi soluţiile lor A Problemă hardware – disc optic Unitatea discului optic nu poate citi sau scrie discuri. 1. Actualizaţi BIOS-ul cu ultima versiune şi încercaţi din nou. 2. Dacă actualizarea BIOS-ului nu ajută, încercaţi discuri de calitate mai bună şi încercaţi din nou. 3. În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu centrul de service local şi solicitaţi sprijinul unui inginer. Cauză necunoscută – sistem instabil Nu se poate trezi din hibernare. 1. Demontaţi componentele actualizate (RAM, HDD, WLAN, BT) dacă au fost instalate după achiziţionarea produsului. 2. În cazul în care acestea nu există, încercaţi restaurarea sistemului MS la o dată anterioară. 3. În cazul în care problema persistă, încercaţi restaurarea sistemului cu ajutorul partiţiei de recuperare sau a DVD-ului. (NOTĂ: Trebuie să realizaţi o copie de siguranţă a tuturor datelor în alt loc înainte de recuperare.) 4. În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu centrul de service local şi solicitaţi sprijinul unui inginer. Problemă hardware – tastatură/tastă rapidă Tasta rapidă (FN) este dezactivată. A. Reinstalaţi driverul „ATK0100” de pe CD-ul cu drivere sau descărcaţi-l de pe situl web ASUS. Problemă hardware – cameră încorporată Camera încorporată nu funcţionează corect. 1. Verificaţi „Device Manager” pentru a constata dacă există probleme. 2. Încercaţi să reinstalaţi driverul camerei web pentru a rezolva problema. 3. În cazul în care problema nu este rezolvată, actualizaţi BIOS-ul cu ultima versiune şi încercaţi din nou. 4. În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu centrul de service local şi solicitaţi sprijinul unui inginer. A-9 A Anexă Probleme comune şi soluţiile lor (Continuare) Problemă hardware - baterie Întreţinere baterie. 1. Înregistraţi Notebook PC pentru garanţie cu durata de un an folosind următorul sit web: http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us 2. NU îndepărtaţi bateria în timp ce utilizaţi Notebook PC cu adaptorul de CA pentru a preveni deteriorarea cauzată de pierderea accidentală de putere. Bateria ASUS are circuite de protecţie pentru a preveni supraîncărcarea, deci nu va deteriora bateria în cazul în care este lăsată în Notebook PC. Problemă hardware – eroare putere ON/OFF Nu pot porni Notebook PC. Diagnostic: 1. Pornire numai cu bateria? (D = 2, N = 4) 2. Puteţi vedea BIOS (Logoul ASUS)? (D = 3, N = A) 3. Puteţi încărca SO? (D = B, N = A) 4. LED-ul de putere al adaptorului este aprins? (D = 5, N = C) Simptom şi soluţii: A. Problema ar putea fi la MB, HDD sau NB; solicitaţi sprijinul unui centru de service local. B. Preblemă cauzată de sistemul de operare, încercaţi restaurarea sistemului cu ajutorul partiţiei de recuperare sau a DVD-ului. (IMPORTANT: Trebuie să realizaţi o copie de siguranţă a tuturor datelor în alt loc înainte de recuperare.) C. Problemă adaptor; verificaţi conexiunile cablului de alimentare, luaţi legătura cu un centru de service local pentru înlocuire. A-10 Anexă Probleme comune şi soluţiile lor (Continuare) A Problemă hardware – Card fără fir Cum să verificaţi dacă Notebook PC este prevăzut cu un card wireless? A. Accesaţi „Control Panel -> Device Manager”. Veţi vedea dacă Notebook PC are un card WLAN sub articolul „Network Adapter”. Problemă mecanică – VENTILATOR/Termic De ce ventilatorul de răcire este întotdeauna PORNIT, iar temperatura este ridicată? 1. Asiguraţi-vă că VENTILATORUL funcţionează când temperatura CPU este ridicată şi verificaţi dacă există flux de aer de la orificiul principal de aerisire. 2. Dacă aveţi multe aplicaţii care rulează (vezi bara de sarcini), închideţi-le pentru a reduce încărcarea sistemului. 3. Problema poate fi de asemenea cauzată de unii viruşi, utilizaţi software anti-virus pentru a îi detecta. 4. În cazul în care niciunul din sfaturile de mai sus nu ajută, încercaţi restaurarea sistemului cu ajutorul partiţiei de recuperare sau a DVD-ului. (IMPORTANT: Trebuie să realizaţi o copie de siguranţă a tuturor datelor în alt loc înainte de recuperare.) (ATENŢIE: Nu vă conectați la Internet înainte de a instala un software anti-virus şi firewall Internet pentru a vă proteja de viruşi.) Problemă software – pachete software ASUS Când pornesc Notebook PC, va exista un mesaj de eroare referitor la fişier politica de deschidere. A. Reinstalaţi cea mai nouă versiune a utilitarului „Power4Gear” pentru a rezolva problema. Este disponibil pe situl web ASUS. A-11 A Anexă Probleme comune şi soluţiile lor (Continuare) Cauză necunoscută – ecran albastru cu text alb Un ecran albastru cu text alb apare după bootarea sistemului. 1. Îndepărtaţi memoria suplimentară. În cazul în care memoria suplimentară a fost instalată după achiziţionare, opriţi alimentarea cu energie, îndepărtaţi memoria suplimentară şi porniţi pentru a constata dacă problema se datorează memoriei incompatibile. 2. Dezinstalaţi aplicaţiile software. Dacă aţi instalat recent aplicaţii software, acestea ar putea să nu fie compatibile cu sistemul dumneavoastră. Încercaţi să le dezinstalaţi în Windows Safe Mode. 3. Verificaţi sistemul dumneavoastră pentru a constata dacă există viruşi. 4. Actualizaţi BIOS-ul cu cea mai nouă versiune cu WINFLASH în Windows sau AFLASH în modul DOS. Acesta utilitare şi fişiere BIOS pot fi descărcate de pe situl web ASUS. (ATENŢIE: Asiguraţi-vă că Notebook PC nu pierde putere în timpul procesului de flash BIOS.) 5. În cazul în care problema nu poate fi rezolvată, utilizaţi procesul de recuperare pentru a reinstala întregul sistem. (IMPORTANT: Trebuie să realizaţi o copie de siguranţă a tuturor datelor în alt loc înainte de recuperare.) (ATENŢIE: Nu vă conectaţi la Internet înainte de a instala un software antivirus şi firewall Internet pentru a vă proteja de viruşi.) (NOTĂ: Asiguraţi-vă că instalaţi driverele „Intel INF Update” şi „ATKACPI” mai întâi aşa încât dispozitivele hardware pot fi recunoscute.) 6. În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu centrul de service local şi solicitaţi sprijinul unui inginer. A-12 Anexă Problemă software - BIOS A Actualizarea BIOS-ului. 1. Vă rugăm să verificaţi modelul exact de Notebook PC şi să descărcaţi cel mai recent fişier BIOS pentru modelul dumneavoastră de pe site-ul Web ASUS şi să îl salvaţi pe unitatea de disc flash. 2. Conectaţi unitatea de disc flash la Notebook PC şi porniţi Notebook PC-ul. 3. Utilizaţi funcţia “Actualizare uşoară” de pe pagina Complex a utilitarului BIOS Setup (Configurare BIOS). Urmaţi instrucţiunile afişate. BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Security Power Boot Exit Advanced Settings WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction. IDE Configuration Start Easy Flash Utility? Start Easy Flash ASUS FancyStart [Disabled] Internal Pointing Device [Enabled] [OK] [Cancel] Internal Numeric Pad Lock [Enabled] Speaker Volume [4] Intel Virtualization Tech Intel VT-d [Disabled] Over-Clock in POST [0%] Press ENTER to run the utility to select and update BIOS. Press Hotkey F4 at POST to invoke the Utility. This utility doesn't support : 1. CDROM 2. USB HDD 3. Secondary HDD Select Screen Select Item +- Change Field Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit DTS-based Thermal Management [Enabled] v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc. 4. Localizaţi cel mai recent fişier BIOS şi începeţi actualizarea BIOS-ului. AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.15 FLASH TYPE: MXIC MX25L8005 Current ROM Update ROM PLATFORM: UX30 PLATFORM: Unknown VER: 002.T22 VER: Unknown DATE: 03/24/09 DATE: Unknown PATH: A:\ Drive A: B: C: D: File Note <Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select 5. Trebuie să selectaţi “Încărcare setări implicite configurare” pe pagina Ieşire după actualizarea BIOS-ului. A-13 A Anexă Probleme comune şi soluţiile lor (Continuare) Norton Internet Security (NIS) de la Simantec 1. Uneori NIS va arăta o alertă pentru a opri Troianul BAL de la o adresă locală IP. Această problemă poate fi rezolvată asigurându-vă că fişierul cu definiţii ale viruşilor este cel mai nou şi actualizând în mod regulat fişierul cu definiţii ale viruşilor. 2. Reinstalarea nu reuşeşte la „Information Wizard” după dezinstalarea Norton Antivirus. Asiguraţi-vă că NIS a fost dezinstalat de pe calculatorul dumneavoastră, rebootaţi sistemul, instalaţi din nou NIS, utilizaţi „Live Update” şi actualizaţi fişierul cu definiţii ale viruşilor. 3. Norton blochează accidental paginile web sau reduce vitezele de descărcare. Schimbaţi configuraţia de securitate la un nivel mai scăzut. NIS scanează viruşii în timpul descărcării datelor, deci viteza reţelei va fi redusă. 4. Nu mă pot loga la serviciile de mesagerie MSN sau Yahoo. Asiguraţi-vă că NIS a fost actualizat şi de asemenea actualizaţi sistemul Windows cu ajutorul „Windows Update”. În cazul în care problema persistă, încercaţi: 1. Deschideţi NIS 200x făcând clic pe pictograma NIS din bara sistemului. 2. Deschideţi „Norton AntiVirus” din meniul „Options”. 3. Faceţi clic pe „Instant Messenger”, deselectaţi „MSN/Windows Messenger” din „Which Instant messengers to protect”. 5. NIS este deteriorat şi trebuie reinstalat. NIS este amplasat pe discul pus la dispoziţie în dosarul „NIS200x” (x este numărul versiunii). 6. Opţiunea „Start firewall when system is booted” este selectată, dar durează aproximativ un minut pentru a porni firewall-ul de fiecare dacă când accesez Windows. Windows nu răspunde în acest timp. Firewall-ul NIS reduce viteza sistemului dumneavoastră la un nivel intolerabil, deselectaţi respectiva opţiune. 7. Mare parte a vitezei sistemului meu a fost redusă de NIS. NIS va reduce viteza sistemului dumneavoastră (atât performanţa de bootare cât şi cea de rulare) dacă utilizaţi funcţiile de protecţie completă ale NIS, NIS scanează şi urmăreşte toate datele din fundal. Puteţi creşte viteza sistemului dumneavoastră prin oprirea funcţiilor de autoscanare ale NIS în bootup-ul sistemului. Apoi puteţi scana manual viruşii când nu utilizaţi calculatorul. A-14 Anexă Probleme comune şi soluţiile lor (Continuare) A 8. Nu pot dezinstala NIS. Mergeţi la Control Panel | Add or Remove Programs. Căutaţi "Norton Internet Security 200x (Symantec Corporation)". Faceţi clic pe Change/Remove şi alegeţi Remove All pentru a dezinstala NIS. 9. Firewall-ul Windows trebuie oprit înainte de a instala „Norton Internet Security” sau „Norton Personal Firewall”. Cum să opriţi Windows Firewall: 1. Faceţi clic pe Start şi apoi pe Control Panel. 2. Veţi vedea unul dintre cele două panouri de comandă. Faceţi clic pe pictograma Security Center. 3. Faceţi clic pe pictograma Windows Firewall de sub actualizarea stării. 4. Faceţi clic pe Off şi apoi faceţi clic pe OK. 10. De ce pictograma „Privacy Control” arată „x”? Opriţi Privacy Control din „Status & Settings”. 11. Mesaj de drepturi insuficiente. Multe setări, inclusiv dezactivarea sau dezinstalarea NIS, vă cer să fiţi logat la Windows cu drepturi de Administrator. Faceţi log off şi accesaţi printr-un cont de utilizator cu drepturi de Administrator. A-15 A Anexă Recuperarea Software Windows Vista Utilizarea partiţiei hard disk-ului Partiţia pentru recuperare include o imagine a sistemului de operare, drivere şi utilitare instalate din fabrică pe Notebook PC. Partiţia pentru recuperare furnizează o soluţie de recuperare cuprinzătoare care restabileşte rapid software-ul Notebook PC în starea sa de funcţionare originală, cu condiţia ca unitatea hard disk să fie în bună stare de funcţionare. Înainte de a utiliza partiţia pentru recuperare, copiaţi fişierele cu date (ca de exmeplu fişierele Outlook PST) pe diskuri floppy sau pe o unitate de reţea şi notaţi orice setări de configuraţie particularizate (ca de exemplu setările de reţea). Despre partiţia pentru recuperare Partiţia pentru recuperare este un spaţiu rezervat pe unitatea hard disk utilizată pentru restaurarea sistemului de operare, a driverelor şi a utilitarelor instalate din fabrică pe Notebook PC. IMPORTANT: Nu ştergeţi partiţia numită „RECOVERY”. Partiţia pentru recuperare este creată în fabrică şi nu poate fi restaurată de către utilizator în cazul ştergerii acesteia. Duceţi Notebook PC la un centru service ASUS autorizat dacă aveţi probleme cu procesul de recuperare. Utilizarea partiţiei pentru recuperare: 1. Apăsaţi [F9] în timpul bootării (este necesară o partiţie pentru recuperare) 2. Apăsaţi [Enter] pentru a selecta Setare Windows [EMS Activat] 3. Citiţi ecranul „ASUS Preload Wizard” şi apoi faceţi clic pe Următorul. 4. Selectaţi o partiţie şi faceţi clic pe Următorul. Opţiunile partiţiei: Recuperare Windows numai pentru prima partiţie. Această opţiune va şterge numai prima partiţie, permiţându-vă să păstraţi alte partiţii şi să creaţi o nouă partiţie a sistemului ca unitatea „C”. Recuperare Windows pentru întregul HD. Această opţiune va şterge toate partiţiile de pe unitatea hard disk şi va crea o nouă partiţie a sistemului ca unitatea „C”. Recuperare Windows pentru întregul HD cu 2 partiţii. Această opţiune va şterge toate partiţiile de pe unitatea hard disk şi va crea două noi partiţii „C” (60%) şi „D” (40%).. 5. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de recuperare. Vă rugăm să vizitaţi www.asus.com pentru drivere şi utilitare actualizate. A-16 Anexă Recuperarea Software Windows Vista (Continuare) Utilizarea DVD-ului (pe modele selectate) A Înainte de utilizarea DVD-ului de recuperare pentru recuperarea dispozitivului Notebook PC, aveţi nevoie de următoarele elemente. O unitate DVD-ROM compatibilă USB 2.0 Trei DVD-uri inscriptibile goale Crearea DVD-lui de recuperare: 1. Efectuaţi click dublu pe icoana AIl Recovery Burner de pe desktop-ul Windows. 2. Introduceţi un DVD gol inscripţionabil în unuitatea optică şi faceţi click pe Start pentru crearea unui DVD de recuperare. 3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza crearea DVD-lui de recuperare. IMPORTANT! Scoateţi unitatea de disc dur secundară înainte de efectuarea recuperării sistemului de pe PC-ul dumneavoastră notebook. Conform Microsoft, puteţi pierde date importante dacă instalaţi Windows Vista pe unitatea de disc necorespunzătoare sau dacă folosiţi partiţia disc incorectă. Legătura către http:// support.microsoft.com/kb/937251/en-us vă oferă mai multe detalii. Utilizarea DVD-ului pentru recuperare: 1. Introduceţi DVD-ul pentru recuperare în unitatea optică (Notebook PC trebuie să fie pornit). 2. Reporniţi Notebook PC şi apăsaţi <Esc> la bootare şi selectaţi unitatea optică (poate fi etichetat „CD/DVD”) cu ajutorul cursorului săgeată în jos şi apăsaţi <Enter> pentru a boota de pe DVD-ul pentru recuperare. 3. Selectaţi o partiţie şi faceţi clic pe Următorul. Opţiunile partiţiei: Recuperare Windows numai pentru prima partiţie. Această opţiune va şterge numai prima partiţie, permiţându-vă să păstraţi alte partiţii şi să creaţi o nouă partiţie a sistemului ca unitatea „C”.. Recuperare Windows pentru întregul HD. Această opţiune va şterge toate partiţiile de pe unitatea hard disk şi va crea o nouă partiţie a sistemului ca unitatea „C”. Recuperare Windows pentru întregul HD cu 2 partiţii. Această opţiune va şterge toate partiţiile de pe unitatea hard disk şi va crea două noi partiţii „C” (60%) şi „D” (40%). 4. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de recuperare. ATENŢIE: Nu scoateţi Discul pentru recuperare (cu excepţia indicaţiilor contrare) în timpul procesului de recuperare, altfel partiţiile nu vor mai putea fi folosite. Vă rugăm să vizitaţi www.asus.com pentru drivere şi utilitare actualizate. A-17 A Anexă Glosar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) Standard modern pentru reducerea utilizării energiei pentru calculatoare. APM (Advanced Power Management) Standard modern pentru reducerea utilizării energiei pentru calculatoare. AWG (American Wire Gauge) Acest tabel este numai ca referinţă generală şi nu ar trebui utilizat ca sursă a standardului American Wire Gauge, deoarece este posibil ca acest tabel să nu fie actualizat sau complet. Calibru AWG 33 32 30 29 27 2 2 Diam (mm) 0.1 0.19 0.20 0.2 0.30 0.3 0.40 0.4 Suprafaţă (mm2) 0.02 0.02 0.031 0.049 0.071 0.09 0.13 0.1 R (ohm/km) 7 0 47 31 243 17 137 10 I@3A/mm2 (mA) 7  93 147 212 2 37 477 Calibru AWG 24 22 20 BIOS (Basic Input/Output System) Diam (mm) 0.0 0. 0.0 0. 0.70 0.7 0.0 0. Suprafaţă (mm2) 0.20 0.24 0.2 0.33 0.39 0.44 0.0 0.7 R (ohm/km) 7. 72.3 0.7 1.7 44. 3.9 34.1 30.2 I@3A/mm2 (mA)  71 0 1.0 A 1.1 A 1.32 A 1.1 A 1.70 A BIOS este un set de rutine care afectează modul în care calculatorul transferă datele între componentele calculatorului, ca de exemplu memorie, disk-uri şi adaptorul pentru afişaj. Instrucţiunile BIOS sunt construite în memoria read-only a calculatorului. Parametrii BIOS pot fi configuraţi de către utilizator prin intermediul programului de setare BIOS. BIOS poate fi actualizat cu ajutorul utilitarului pus la dispoziţie pentru a copia un nou fişier BIOS în EEPROM. Bit (Cifră binară) Reprezintă cea mai mică unitate de date utilizată de calculator. Un bit poate avea una dintre cele două valori: 0 sau 1. Bootare Bootare înseamnă pornirea sistemului de operare al calculatorului prin încărcarea acestuia în memoria sistemului. Când manualul vă recomandă să „bootaţi” sistemul (sau calculatorul), înseamnă să porniţi calculatorul. „Rebootare” însemană să reporniţi calculatorul. Dacă utilizaţi Windows 95 sau o variantă mai nouă, selectarea lui „Repornire” din „Start | Shut Down...” va reboota calculatorul. Byte (Binary Term) Un byte reprezintă un grup de opt biţi adiacenţi. Un byte este utilizat pentru a reprezenta un singur caracter alfanumeric, un semn de punctuaţie sau un alt simbol. Încetinirea ceasului A-18 Funcţie a chipsetului care permite oprirea şi pornirea ceasului procesorului la un ciclu de funcţionare cunoscut. Încetinirea ceasului este utilizată pentru economia de energie, managementul termic şi reducerea vitezei de procesare. Glosar (Continuare) Anexă A CPU (Central Processing Unit) CPU, uneori numită „Procesor”, funcţionează de obicei ca şi „creierul” calculatorului. Ea interpretează şi execută comenzile programului şi procesează datele stocate în memorie. Driverul dispozitivului Un driver al dispozitivului este un set special de instrucţiuni care permite sistemului de operare al calculatorului să comunice cu dispozitive ca de exemplu VGA, audio, Ehternet, imprimantă sau modem. DVD DVD este în principal un CD mai mare şi mai rapid care poate păstra date video, audio şi specifice calculatorului. Având aceste capacităţi şi viteze de acces, discurile DVD pot furniza culori cu cu mult mai bune, video full motion, grafică mai bună, imagini mai clare şi audio digital pentru o experienţă asemănătoare cinematografului. DVD are scopul de a cuprinde home entertainment, calculatoarele şi informaţiile de afaceri cu un singur format digital, până la urmă înlocuind CD-ul audio, banda video, discul laser, CD-ROM-ul şi cartuşele cu jocuri video. ExpressCard Slotul pentru ExpressCard are 26 de pini şi suportă un ExpressCard/34 mm sau un card de expansiune ExpressCard/54 mm. Această nouă interfaţă este mai rapidă în cazul utilizării unei magistrale seriale care suportă USB 2.0 şi PCI Express în locul utilizării magistralei paralele mai lente utilizate în slotul cardului PC. (Nu este compatibilă cu cardurile PCMCIA anterioare.) Hardware Hardware este un termen general care se referă la componentele fizice ale unui sistem, inclusiv perifericele, cum ar fi imprimantele, modemurile şi dispozitivele de indicare. IDE (Integrated Drive Electronics) Dispozitivele IDE integrează circuite de comandă a unităţii direct pe unitate, eliminând necesitatea unui card adaptor separat (în cazul dispozitivelor SCSI). Dispozitivele UltraDMA/66 sau 100 IDE pot obţine un transfer de până la 33MB/sec. IEEE1394 (1394) Cunoscut şi ca iLINK (Sony) sau FireWire (Apple). 1394 este o magistrală serială de viteză ridicată ca şi SCSI, dar are conexiuni simple şi capacităţi de hot plugging ca şi USB. Cunoscuta interfaţă 1394a are o lăţime de bandă de 400Mbiţi/s şi poate gestiona până la 63 de unităţi pe aceeaşi magistrală. Interfaţa mai nouă 1394b poate suporta dublul vitezei şi va apare la modelele viitoare la care perifiericele suportă viteze mai ridicate. 1394 este de asemenea utilizat la echipamentele digitale de gamă înaltă şi ar trebui marcat „DV” pentru portul Digital Video. Blocajele Kensington® Dispozitivele de blocare Kensington® (sau compatibile) permit Notebook PC să fie asigurat de obicei cu ajutorul unui cablu metalic şi al unui dispozitiv de blocare care împiedică deplasarea Notebook PC de pe un obiect fix. Unele produse de securitate pot include de asemenea un detector de mişcare care produce o alarmă sonoră când este deplasat. A-19 A Anexă Glosar (Continuare) Clasificări lase Pe măsură ce laserele devin mai numeroase şi mai larg utilizate, nevoia de a avertiza utilizatorii de riscurile datorate laserului este evidentă. Pentru a satisface această necesitate, au fost stabilite clasificări laser. Nivelurile de clasificare prezente variază de la sigure din punct de vedere optic, nefiind necesare controale (Clasa 1) până la foarte riscante, fiind necesare controale stricte (Clasa 4). CLASA 1: Un laser sau un sistem laser Clasa 1 emite niveluri de energie optică sigure pentru ochi şi care, prin urmare, nu necesită controale. Un exemplu al acestei clase de sistem laser este dispozitivul de scanare la ieşire care se găseşte în majoritatea magazinelor alimentare sau laserul utilizat în unităţile optice. CLASA 2 & CLASA 3A: Laserele Clasa 2 şi Clasa 3A emit niveluri de radiaţii optice ale undelor continue (CW), vizibile, uşor superioare nivelului maxim de expunere permisibilă (MPE). Cu toate că aceste lasere pot afecta ochiul, strălucirea lor face de obicei ca observatorii să privească în altă parte sau să clipească înaintea afectării ochiului. Aceste lasere sunt controlate strict din punct de vedere administrativ, fiind necesară amplasarea semnelor de avertizare pentru ca personalul să nu privească direct în fascicul. Laserele Clasa 3A nu trebuie privite cu dispozitive ajutate optic. CLASA 3B: Laserele Clasa 3B şi laserele Clasa 3A cu ieşiri de 2,5 mW sunt periculoase pentru personalul aflat în calea fasciculului şi care privesc direct către sursa fasciculului sau prin reflexie. Aceste lasere nu pot produce reflexii difuze periculoase. Personalul care lucrează cu aceste lasere ar trebui să poarte echipament de protecţie a ochiului în timpul funcţionării laserului. Laserele Clasa 3B au atât controale administrative cât şi fizice pentru a proteja personalul. Controalele fizice includ zone de lucru cu acces limitat. Controalele administrative includ semne de avertizare speciale afişate în afara intrărilor în spaţiile în care se lucrează cu laser şi lumini în afara intrărilor, care avertizează personalul când sunt utilizate laserele. CLASA 4: Laserele Clasa 4 sunt lasere de putere ridicată care vor provoca vătămări ochilor şi pielii neprotejate datorită privirii prin fascicul şi a reflexiilor sau a reflexiilor difuze. În consecinţă, în încăperea în care funcţionează un laser Clasa 4 nu ar trebui să se afle nicio persoană fără protecţie corectă a ochilor. PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus) Magistrala PCI este o specificaţie care defineşte o interfaţă a magistralei de date de 32 de biţi. PCI este un standard utilizat pe scară largă de producătorii de carduri de expansiune. POST (Power On Self Test) Când porniţi calculatorul, acesta va rula pentru început prin POST, o serie de teste de diagnostic comandate prin intermediul software-ului. POST verifică memoria sistemului, circuitele plăcii de bază, afişajul, tastatura, unitatea de disketă şi alte dispozitive I/O. RAM (Random Access Memory) RAM (de obicei numită doar memorie) este locul din calculator unde sunt păstrate temporar sistemul de operare, programele aplicaţii şi datele utilizate în mod curent, aşa încât acestea să poată fi rapid accesate de procesorul calculatorului în loc de a le citi şi scrie pe un spaţiu de stocare mai lent, ca de exemplu hard disk-ul sau discul optic. A-20 Glosar (Continuare) Anexă A Modul suspendare În Save-to-RAM (STR) şi Save-to-Disk (STD), ceasul CPU este oprit şi majoritatea dispozitivelor Notebook PC sunt puse în cea mai redusă stare activă. Notebook PC intră în modul Suspendare când sistemul rămâne neutilizat un anumit interval de timp specificat sau intră manual cu ajutorul tastelor funcţie. Setarea de întrerupere atât pentru Hard Disk cât şi pentru Video poate fi realizată din Setarea BIOS. LED-ul alimentare se aprinde şi se stinge intermitent când Notebook PC este în modul STR. În modul STD, Notebook PC va apare a fi oprit. Disk-ul sistemului Disk-ul sistemului conţine fişierul de bază al sistemului de operare şi este utilizat pentru a boota sistemul de operare. TPM (Trusted Platform Module) (pe modele selectate) TPM este un dispozitiv hardware de securitate de pe placa sistemului care va păstra chei generate de calculator pentru criptare. Este o soluţie hardware care poate ajuta la evitarea atacurilor hackerilor care caută să captureze parole şi chei de criptare pentru date confidenţiale. TPM asigură capabilitatea PCului sau a Notebook PC de a rula aplicaţii mai sigure şi de a realiza tranzacţii şi comunicaţii într-un mod mai sigur. Cablul torsadat Cablul utilizat pentru a conecta cardul Ethernet la o gazdă (în general un hub sau un switch) este numit Twisted Pair Ethernet (TPE). Conectorii de capăt se numesc conectori RJ-45, iar aceştia nu sunt compatibili cu conectorii telefonici RJ-11. În cazul conectării a două calculatoare împreună, având un hub între acestea, este necesar un cablu torsadat de traversare. UltraDMA/ sau 100 UltraDMA/66 sau 100 sunt specificaţii noi pentru a îmbunătăţi vitezele de transfer IDE. Spre deosebire de modul tradiţional PIO, care utilizează marginea ridicată a semnalului de comandă IDE pentru a transfera date, UltraDMA/66 sau 100 utilizează atât marginea ridicată cât şi pe cea coborâtă. USB (Universal Serial Bus) O nouă magistrală periferică serială cu 4 pini care permite perifiericelor plug and play, ca de exemplu tastatură, mouse, joystick, scaner, imprimantă şi modem/ISDN să fie configurate automat când sunt ataşate fizic, fără a trebui să fie instalate drivere sau să se rebooteze. Cu USB, cablurile complexe tradiţionale de pe panoul din spate al PC-ului dumneavoastră pot fi eliminate. A-21 A Anexă Declaraţii şi declaraţii referitoare la siguranţă Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM Notebook PC este prevăzut cu o unitate opţională DVD-ROM sau cu o unitate CD-ROM. Pentru a vizualiza titlurile DVD-ului, trebuie să instalaţi propriul software pentru vizualizarea DVD-urilor. Software-ul opţional pentru vizualizarea DVD-urilor poate fi achiziţionat cu acest Notebook PC. Unitatea DVD-ROM permite atât utilizarea CD-urilor cât şi a DVD-urilor. Informaţii regionale referitoare la redarea înregistrărilor Redarea titlurilor filmelor DVD implică decodarea fişierelor video MPEG2, a fişierelor audio digitale AC3 şi decriptarea conţinutului protejat CSS. CSS (numit uneori protecţie împotriva copierii) este numele dat schemei de protecţie a conţinutului adoptată de industria filmelor pentru a satisface necesitatea de a proteja împotriva copierii ilegale a conţinutului. Cu toate că regulile de design impuse licenţiatorilor CSS sunt multe, o regulă este că cele mai relevante sunt restricţiile redării înregistrărilor conţinutului care a fost regionalizat. Pentru a facilita lansarea copiilor filmelor localizate, titlurile înregistrărilor video DVD sunt lansate pentru anumite regiuni geografice, aşa cum este definit în „Definiţiile regiunilor”, de mai jos. Legile dreptului de autor solicită ca toate filmele DVD să fie limitate la o anumită regiune (de obicei codificată pentru regiunea în care este vândut). În timp ce conţinutul filmului DVD poate fi lansat pentru mai multe regiuni, regulile de design CSS cer ca orice sistem capabil să redea conţinut criptat CSS să poată reda o singură regiune. Setarea regională poate fi modificată de până la cinci ori utilizând software-ul pentru vizualizare, apoi va fi posibilă redarea filmelor DVD pentru ultima setare regională. Modificarea codului regiunii după aceea va necesita resetarea din fabrică, iar aceasta nu este acoperită de garanţie. Dacă se doreşte resetarea, costurile de transport şi resetare vor fi suportate de utilizator. Definiţii regionale Regiunea 1 Canada, SUA, Teritoriile SUA Regiunea 2 Republica Cehă, Egipt, Franţa, Finlanda, Germania, Statele din regiunea Golfului, Ungaria, Islanda, Iran, Irak, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Arabia Saudită, Scoţia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Siria, Turcia, Marea Britanie, Grecia, Fostele Republici Yugoslave, Slovacia Regiunea 3 Burma, Indonezia, Coreea de Sud, Malaiezia, Filipine, Singapore, Taiwan, Thailanda, Vietnam Regiunea 4 Australia, Caraibe (Cu excepţia Teritoriilor SUA), America Centrală, Noua Zeelandă, Insulele din Pacific, America de Sud Regiunea 5 CSI, India, Pakistan, Restul Africii, Rusia, Coreea de Nord A-22 Regiunea 6 China Anexă Conformitatea modemului intern A Modelul Notebook PC cu modem intern este conform cu JATE (Japonia), FCC (SUA, Canada, Coreea, Taiwan) şi CTR21. Modemul intern a fost aprobat în conformitate cu Decizia Consiliului 98/482/CE pentru conectarea terminalelor singulare la nivel pan-european la reţeaua de telefonie comutată, publică (PSTN). Cu toate acestea, datorită diferenţelor între PSTN individuale furnizate în diverse ţări, aprobarea nu dă o asigurare necondiţionată a funcţionării cu succes pentru fiecare punct terminal al reţelei PSTN. În cazul problemelor, ar trebui pentru început să contactaţi furnizorul de echipament. Privire de ansamblu Pe 4 august 1998, Decizia Consiliului European cu privire la CTR 21 a fost publicată în Jurnalul Oficial al CE. CTR 21 se aplică tuturor echipamentelor terminale non-voce cu formare DTMF care trebuie conectate la PSTN analogic (Public Switched Telephone Network). CTR 21 (Common Technical Regulation) pentru cerinţele de ataşare pentru conectarea la reţelele de telefonie comutate, publice, analogice ale echipamentului terminal (exclusiv echipamentul care suportă serviciile justificate de telefonie vocală) în care adresarea reţelei, dacă este furnizată, se realizează prin semnalizare multifrecvenţă ton dual. Declaraţia de compatibilitate a reţelei Declaraţia care trebuie făcută de către producător către Organismul notificat şi distribuitor: „Această declaraţie va indica reţelele cu care este proiectat să funcţioneze echipamentul şi orice reţele notificate cu care echipamentul poate avea dificultăţi de funcţionare.” Declaraţia de compatibilitate a reţelei Declaraţie care trebuie făcută de către producător către utilizator: „Această declaraţie va indica reţelele cu care este proiectat să funcţioneze echipamentul şi orice reţele notificate cu care echipamentul poate avea dificultăţi de funcţionare. Producătorul va asocia de asemenea o declaraţie pentru a prezenta clar în ce situaţii compatibilitatea reţelei depinde de setările fizice şi de software ale switch-ului. Acesta va sfătui de asemenea utilizatorul să contacteze distribuitorul dacă se doreşte utilizarea echipamentului în altă reţea.” Până acum, Organismul Notificat CETECOM a emis câteva aprobări pan-europene cu ajutorul lui CTR 21. Rezultatele sunt primele modemuri europene care nu necesită aprobări de reglementare în fiecare ţară europeană. Echipament non-voce Roboţii telefonici şi telefoanele cu difuzor pot fi utilizate, ca şi modemurile, faxurile, dispozitivele de formare automată şi sistemele de alarmă. Echipamentul în care calitatea vorbirii de la un capăt la celălalt este controlată de reglementări (de ex. telefoane cu fir şi în unele ţări de asemenea telefoane fără fir) este exclus. A-23 A Anexă Conformitatea modemului intern (Cont.) Acest tabel prezintă ţările care utilizează în prezent standardul CTR 21. Ţara Austria1 Belgia Republica Cehă Danemarca1 Finlanda Franţa Germania Grecia Ungaria Islanda Irlanda Italia Israel Lichtenstein Luxemburg Olanda1 Norvegia Polonia Portugalia Spania Suedia Elveţia Marea Britanie Aplicat Da Da Nu Da Da Da Da Da Nu Da Da Se aşteaptă aprobarea Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Da Se mai testează Nu Nu Nu este aplicabil Da Nu Nu Nu Nu Nu este aplicabil Nu Nu Se aşteaptă aprobarea Nu Nu Nu Da Nu Nu este aplicabil Nu este aplicabil Nu este aplicabil Nu Nu Nu Aceste informaţii au fost copiate de la CETECOM şi sunt furnizate fără răspundere legală. Pentru actualizări referitoare la acest tabel, puteţi vizita http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html Cerinţele naţionale se vor aplica numai în cazul în care echipamentul poate utiliza formarea în modul pulse (producătorii pot preciza în ghidul de utilizare că echipamentul are numai rolul de a suporta semnalizarea DTMF, ceea ce ar face ca testarea suplimentară să fie inutilă). 1 În Olanda este necesară testarea suplimentară pentru conectarea în serie şi facilităţi de identificare a apelantului. A-24 Anexă Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii A Acest dispozitiv este conform cu Regulile FCC, partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: • • Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare şi Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită. Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicaţii (FCC - Federal Communications Commission). Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apare într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest echipament produce interferenţă dăunătoare recepţiei radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare: • • • • Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare. Creşteţi distanţa între echipament şi receptor. Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul. Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat. ATENŢIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru a preveni interferenţa recepţiei radio şi TV din apropiere. Este esenţial să fie folosit numai cablul de alimentare furnizat. Utilizaţi numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest echipament. Vi se atrage atenţia că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a utiliza echipamentul. (Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, Washington DC: Biroul Registrului federal, Administraţia Arhivelor naţionale şi a înregistrărilor, Biroul de tipărituri al Guvernului S.U.A.) Cerinţe referitoare la interferenţa de frecvenţă radio FCC Acest dispozitiv poate fi utilizat numai ÎN INTERIOR datorită funcţionării sale în domeniul de frecvenţă 5,15 până la 5,25 GHz. FFC cere ca acest produs să fie utilizat în interior pentru domeniul de frecvenţă 5,15 până la 5,25 GHz pentru a reduce potenţialul interferenţei dăunătoare pentru canalele Sistemelor de sateliţi mobili. Radarele de putere ridicată sunt alocate ca utilizatori principali ai benzilor de 5,25 până la 5,35 GHz şi 5,65 până la 5,85 GHz. Aceste staţii radar pot produce interferenţe cu acest dispozitiv şi/sau îl pot deteriora. IMPORTANT: Acest dispozitiv şi antena (antenele) sale nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcţioneze împreună cu orice altă antenă sau emiţător. A-25 A Anexă Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF - Radio Frequency) a FCC Acest echipament se încadrează în limitele de expunere RF ale FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine conformitatea cu cerinţele FCC de conformitate la expunerea la RF, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare din manualul de utilizare. Acest echipament funcţionează în domeniul de frecvenţă 5,15 GHz până la 5,25 GHz şi este restricţionat la utilizarea în interior. Atenţionare FCC: Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul. „Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat la Canalele 1 până la 11 în frecvenţa de 2,4 GHz prin firmware specificat, controlat în SUA.” Normele de expunere la RF ale FCC (Clienţi wireless) Acest dispozitiv a fost testat pentru conformitatea cu limitele de expunere la RF (SAR) ale FCC în configuraţiile portabile tipice. Pentru conformitatea cu limitele SAR stabilite în standardele ANSI C95.1, la utilizarea unui adaptor LAN wireless se recomandă ca antena integrată să fie poziţionată la mai mult de [20cm] de corp sau de persoanele din apropiere în timpul perioadelor lungi de funcţionare. Dacă antena este poziţionată la mai puţin de [20cm] de utilizator, se recomandă limitarea timpului de expunere. Directiva R&TTE (1999/5/CE) Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente pentru directiva R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment): • • • • • • • • Cerinţe esenţiale conform [Articolului 3] Cerinţe de protecţie pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a] Testarea la siguranţă electrică în conformitate cu [EN 60950] Cerinţe de protecţie pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b] Testarea compatibilităţii electromagnetice în [EN 301 489-1] & [EN 301] Testarea în conformitate cu [489-17] Utilizarea eficace a spectrului radio conform [Articolului 3.2] Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2] Avertisment referitor la Marcajul CE Acesta este un produs de Clasa B, într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să întreprindă măsurile adecvate. A-26 Anexă Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii America de Nord Japonia Europa ETSI 2.412-2.462 GHz 2.412-2.484 GHz 2.412-2.472 GHz A Canalul 1 până la Canalul 11 Canalul 1 până la Canalul 14 Canalul 1 până la Canalul 13 Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa Unele zone ale Franţei au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea maximă autorizată în interior este: • • 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) 100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz. Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi particulare sau pe pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă. În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz: • Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW • Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW Departamentele în care utilizarea benzii de 2400-2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puţin 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior: 01 08 16 32 45 59 64 70 84 94 Ain Orientales Ardennes Charente Gers Loiret Nord Pyrénées Atlantique Haute Saône Vaucluse Val de Marne 02 09 24 36 50 60 66 71 88 Aisne Ariège Dordogne Indre Manche Oise Pyrénées Saône et Loire Vosges 03 11 25 37 55 61 67 75 89 Allier Aude Doubs Indre et Loire Meuse Orne Bas Rhin Paris Yonne 05 12 26 41 58 63 68 82 90 Hautes Alpes Aveyron Drôme Loir et Cher Nièvre Puy du Dôme Haut Rhin Tarn et Garonne Territoire de Belfort Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi cardul LAN wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să verificaţi la ART cele mai noi informaţii (www.art-telecom.fr) Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW. A-27 A Anexă Note de siguranţă UL Necesare pentru echipamentul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă UL 1459 care va fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii care are o tensiune de funcţionare la masă care nu depăşeşte vârful de 200V, 300 V vârf-la-vârf şi 105V rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70). Când utilizaţi modemul Notebook PC, ar trebui întotdeauna respectate precauţiile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul incendiilor, şocului electric şi rănirii persoanelor, inclusiv următoarele: • Nu utilizaţi Notebook PC lângă apă, de exemplu lângă o cadă de baie, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină. • Nu utilizaţi Notebook PC în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc îndepărtat de şoc electric datorat fulgerelor. • Nu utilizaţi Notebook PC în apropierea unei scurgeri de gaz. Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) pentru utilizare ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin litiu metalic sau un aliaj al litiului sau un ion al litiului şi pot consta într-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă. • Nu eliminaţi bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificaţi codurile locale pentru posibile instrucţiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor datorită incendiilor sau exploziei. • Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor datorită incendiilor sau exploziei. Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi. Cerinţă de siguranţă pentru energie Produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizeze cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75mm2. REACH În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH http://green.asus.com/english/REACH.htm. A-28 Anexă Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu A CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) Hg IMPORTANT: În funcţie de model, componentele utilizate în panoul de afişaj al Notebook PC-ului pot conţine mercur. Reciclaţi sau eliminaţi în conformitate cu legislaţia locală, statală şi federală. A-29 A Anexă Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică Informaţii de siguranţă pentru laser Unităţile optice interne sau externe vândute cu acest Notebook PC conţin UN PRODUS LASER DE CLASA 1. Clasificările laser se pot găsi în glosar, la sfârşitul acestui manual de utilizare. ATENŢIE: Realizarea reglajelor sau punerea în aplicare a unor proceduri diferite de cele specificate în acest manual de utilizare poate conduce la expunerea periculoasă la laser. Nu încercaţi să dezasamblaţi unitatea optică. Pentru siguranţa dumneavoastră, apelaţi la service pentru unitatea optică doar din partea unui furnizor de service autorizat. Eticheta de avertizare pentru service ATENŢIE: RADIAŢII LASER INVIZIBILE CÂND ESTE DESCHIS. NU PRIVIŢI DIRECT SPRE FASCICUL ŞI NU PRIVIŢI DIRECT CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE. Reglementări CDRH Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică (CDRH- Center for Devices and Radiological Health) al Adminstraţiei pentru alimente şi medicamente a SUA a implementat reglementările pentru produse laser în 2 august 1976. Aceste reglementări se aplică produselor laser realizate începând cu 1 august 1976. Conformitatea este obligatorie pentru produsele puse pe piaţă în Statele Unite. ATENŢIE: Utilizarea controalelor sau a reglajelor sau aplicarea procedurilor diferite de cele specificate în prezenta sau în ghidul de instalare a produsului laser poate conduce la expunerea periculoasă la radiaţii. Notă pentru produsele Macrovision Corporation Acest produs conţine tehnologie protejată prin drepturile de autor, protejată prin acţiunile metodelor anumitor brevete ale S.U.A. şi alte drepturi de proprietate intelectuală aflate în proprietatea Macrovision Corporation şi ale altor proprietăţi de drepturi. Utilizarea tehnologiei de protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation şi este limitată pentru acasă şi alte utilizări de vizualizare limitate cu condiţia să nu fie în alt fel autorizat de Macrovision Corporation. Sunt interzise ingineria inversă sau dezasamblarea. A-30 Anexă A Aprobarea CTR 21 (pentru Notebook PC cu modem încorporat) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish A-31 A Anexă Informaţii despre Notebook PC Această pagină este furnizată pentru înregistrarea informaţiilor referitoare la Notebook PC pentru pentru a fi consultate în viitor sau pentru suport tehnic. Păstraţi acest Manual de utilizare într-un loc sigur în cazul în care aţi completat parolele în formular. Numele proprietarului: _____________ Numărul de telefon al proprietarului: ________ Producător: ________________ Model: ___________Număr de serie: ______________ Dimensiunea afişajului: ___ Rezoluţie: ____ Dimensiunea memoriei: ______________ Distribuitor: _______________ Locaţie: __________ Data cumpărării: ______________ Producătorul unităţii hard: _________________________ Capacitate: ______________ Producătorul unităţii optice:_______________________________ Tip: ______________ Versiune BIOS:_________________________________________ Dată: ______________ Accesorii: ________________________________________________________________ Accesorii: ________________________________________________________________ Software Sistem de operare: ________Versiune: ___________Număr de serie: ______________ Software: ________________Versiune: ___________Număr de serie: ______________ Software: ________________Versiune: ___________Număr de serie: ______________ Securitate Numele supervizorului: ___________________ Parola supervizorului: ______________ Numele utilizatorului: ______________________ Parola utilizatorului: ______________ Reţea Numele utilizatorului: ________Parola: ________________ Domeniu: ______________ Numele utilizatorului: ________Parola: ________________ Domeniu: ______________ A-32 This product is protected by one or more of the following U.S. Patents: 7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777; 7,342,193; 7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890; 7,293,273; 7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488; 7,241,946; 7,233,555; 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250; 7,203,856; 7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911; 7,148,418; 7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,783,373; 6,782,451; 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,456,580; 6,456,492; 6,449,224; 6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,147,467; 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017; 7,394,533; 7,373,493; 7,355,372; 7,325,241; 7,276,660; 7,234,971; 7,193,580; 7,137,837; 7,088,592; 7,047,541; 6,933,927; 6,788,944; 6,724,352; 6,639,806; 6,491,359; 6,396,419; 6,226,741; U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194; Patents Pending. Informaţii referitoare la drepturile de autor Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu execpţia documentaţiei păstrate de cumpărător în scop de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”). ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM EXISTĂ” FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE VANDABILITATE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUME SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR RĂSPUNDE DE VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA AFACERILOR, PIERDEREA UTILIZĂRII SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS. Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea. SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ INFORMARE ANTERIOARĂ ŞI NU AR TREBUI PRIVITE A FI UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIO EROARE SAU INCORECTITUDINE CARE POATE APARE ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV REFERITOARE LA PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA. Drept de autor © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate. Limitarea responsabilităţii Pot apare situaţii în care, datorită neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În fiecare situaţie de acest tip, indiferent de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este responsabil pentru cel mult daune pentru rănirea corporală (inclusiv decesul) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a îşi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului pentru fiecare produs. ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie. Această limită se aplică de asemenea furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună. ÎN NICI O SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ; SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE. Service şi suport Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul http://ro.asus.com ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online