{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LectureNotesWeek8 - Lqu‘u/‘Q:PLyyly twp Fig 10 20444444...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lqu‘u/‘Q #:PLyyly twp Fig, 10/! : 20444444 04444444. ~ ‘ + A . ‘ 3 3. ., : m 4‘, i44444m§445m 4.444444 4;. 444445 44:44; i444: “4.344: 44:41.4, ; i ; ;, i ; : ; ' : EKQQE Ly ;. MOMM+MM Mt tM/‘jf 4:0" 6k: “FF-LL Par‘L’IGQ L44— +66)“ [A («h-X ' z I l; L 4 A I . . 4 ? 4, 4% g P 513k alt/4 E7 ék) . f 7/!“ leL can mum 47 MI E, +1.44 4’ c4544, ‘ 544 M 54+ +44 4454+ 354m V444,, W4 41M ',' ‘4 I t (16h; f 11H); U LLLGQWLL" r’l‘fi l) K, ‘CQMMM Uftm/HLL Wain/“w? A Lem/c) ’L’Lu yyslam (In 4: $5441 h/lyrcl. ‘ 3542,3314 4.444444671344444 ‘._..——-v )uwwhinHy 0450...? 1L4. 9444‘ch 4‘? av; m4M+ 01:8 Ekahqihé ~'; éppjl+‘\b»\,, (2pr A M’bM‘I-m i 1 ¢ T'F W» Mum i )6) Ma? AF‘H’rvMJ “P u [I At “Ma 50 {x1r ) 961% Maya/wear L414 X; AND (Mk) ’3 MOMh‘f‘k/VI yam/u. WQIV‘OQLM‘HOH 3—5— 6.! 2 k Edi (FOCImHfly (madam, “warm-47 PNMI’ " auMhS‘J LUV MU 1 ‘ M w“ pmmf ’flu. mm: all: 4 meuwh NC We Va/mlaw . I IV! 5am (Lam; 41» UP 9179 1’11“! m \k i . LA ‘A‘AC(£ \vc all AB BA “wranfii‘yr 0FA€§47 t 4 ab“ WK W/H't t+ Eds! ’M ’m uwurmwi: prmw/k 79» X. «(I 5"?“ Q9063”?— <lh>l ' i 1 ; ‘ CL 3 ‘ ‘ M M» «>3 AW <7tk>¥r «mm :: 2t<+l+> is it. 377% “MW Amati/Lt 59p 71k LomLmux‘ UVlLL/‘ffimi‘y: I WI‘I’ \pc (Law! ‘l‘b a» [An/L!“ 7’1“”. 0; Mi'Vl’flahfly : f m ; Val ML Fur morf 9%Oufl‘l-KL, Sf‘l‘fifly 'flk ”Mb/MAL uwurfi» {7%) any” {Hum H144. M'mMM, ”Hut; 3:; A8] {A AAA up. 1479 (AA) MM)... > ‘ W5) A AM New ‘ A 4 6 QM Campa‘hxbk oLmblu.‘ 77m, ' I I M m i-FAA A (la/lama ‘ u‘gAwawfi ‘er A (K; @[Ik7zv MOM‘I'RM .045w1‘n‘l‘kS) Car/Mum, fir a W parfioQ Wt Low (”We/{— ’(qu SAM (4‘5 7‘4» Fwfiou Lax/I. The) 95% la ‘HUM )lyqfiu WfiM/Hm: (XIm= % sin 1’?) \ <xlx"'> = 500)!“ Far wL of M banjos) I/c Lmva aM/ufinou am Jr‘ll‘hmorWI H .— Drflamrm111< ¢ <mlD= 6;, <’ meulce/ 051a ) I: % mod A . <><lx">= (fix—26‘) 991mg Delia, :2: = lx><2cL - <klk*> «’ 6‘(k-k"‘)<'9imv Dim, I = f) (bod Wc mu Mac “fix. Cornflokwx SfoI‘ve 73> @Icelak; 't‘k. 01m Bind/44‘ 1+ orb/’X/‘wy 97‘4194, 17¢ hat koala ! 14°“ “77.1); 57"“14'4 m ’5?th /:1. dm a‘f' M Law): an»: «($25» = 411 310011))» 11MB?) AT g awn) <nlb> .wamuu, +u.» ,‘F i :2: qb’?‘ by, W “W m M a {A} ..W(, am Wt 44w) ("F 5 )3 ,x, M, km» “flu. SW44“ 5 7 \ 'chau we 7%) _, #00 45 [k « Mic flala [WV m (y 4% I, 5 = j‘ aux» <xn> Ax // “P400 #20:) UL)! WAVDCHM‘HM ‘5’- “? (‘1‘) i {5) EA ' (4127>= («Ii/D’- (MGIk><klo(t/.>IL> : yaw» an» M W W - d” 4522):) $th) :3 ml! ’f‘hwo W1 0w, an 2”?“‘f‘fl «(144‘ ' bf! At ko‘f Vodvj ads 5; qoxf'Hc/“(w L671”). 77‘!) 1144th l I ' i i I Not? muf' 4’6“!“ i Radium (44¢. 7““ fyl‘vbol H) " l 4,, WW‘L Om mag/W 6M4 Sl‘m‘e. Jammy», ’1’ I34 ; 1; (avol- HNL‘HY mus/4n) <><I+> = An?) I i . I“ at I,” r; 'aLd A t. a, umptoylt f‘ 0L m(Vc¢/~1E5)L i l A...” Dl‘c‘P-‘aww-g fir Waylafig V0,“, Whom/>1 EA Din/"u. No “1‘0“ /___,_____———\ WM Mel—v. Office: ”My!“ fl-.. ’\ Effi‘thmEfi'S 2 a: q & 2 Im) : 4.1m» ' 5 J— <Xlk7 ' fié Tisa ‘ L} a : 2., a” F1 In = a [‘13 9““ ”‘3“ W5) = Z a" [my ‘ H) = Ea,” m .12” e +75 I.‘ — i— ‘1‘“.f' 1‘ 1:1 “‘1' it???» .., “#45006 )17 7 ”Zack M76. "‘ flew-w» a“ : ] 52,?”ka on. «- <nW> Tam ' * .— (Ia/n7 >8 drHl-wmhk 5‘ QM [55) Qub‘lflkéc 6:“ “u‘ ‘fir‘ Lt” 7&9. , “-ikwu: mm 17% M ”M mm W” 0”" MwMa Ofmn/‘WJ‘W %:me) 4((th) AK” Hx—x) <XI)("'> 560-)! ‘Er- DJIP‘HOH _ 5w“: F1144— lbw“. “(’(2‘) ’ __ [ii-W beat“ \[fwwfim 0M Wm <c>’ SEZHC WW “*7 ’ §”7“"“‘°‘“ . - I'- fl (1 ’T/‘n’f- 4‘ rO/fi {7 WW“ #‘W‘WC USU/(“V {S/T'O) I A Mays o“ a Yp’h‘u5 i: 56* & S/‘7L-9 -‘ r 1/.)Pr'1‘} Qppnx/Vke‘fw‘z 7 MM?“ a“). fl mtht'mm [4 X. 0400+:wa “Fm/MSW m 73‘ 3J4 414.3% I) a 30”" WOW, ) )lrf‘x Z Hydflg'm 45m 190M (4+0 H2.‘ 5 flb» PDTZLM'IVé‘ 1‘) (Nat-4y V(r~) (E rep-“(’(an Y 7MQM/‘fic /‘./en$‘ ( "a!" : f ($le [MM/AW 4“ +"7<" C(o 7" $51,721:; \ th‘fim haiku» “(My "Fm; fast?" 74:0 7;.” QMX. I 711... HQM,’/1Vlfll‘ov\ I3 7(5 110‘ #35” ‘fl‘ 4&1 $112,; I {pm/)7 .' 1 '(‘quul 5 + 1’ [CK A A2 ( A A1 / 'k a __ 1. _ _ ”H'f5+zk><'fi+¢kx ( (32ch x) A A #3149“) A 1*- , 71a firinplcfl' SD( 14.0” 74> 'flu’) JtflF/uflcf £13 I} q (baking ”X1. CQ(><)=/°tc )u/M f: m=%_l<_ M [email protected]_ .k. \ K at: _7—Lu‘; 1) 041} pm. 41; an M74an fl: 0’74 fi/‘v‘l-w‘ud. FD fie‘l‘) “Hui: 0M “+54%; ou+ 7‘0 A). flu gfck 7 flr‘ ffi‘t m5 {Oh—:47 tawny. gmw 14/”) wall 'FrvM ”’11,. (AVLcanm'afir F/lguébu ' 0‘ 6-4641qu VawOCq-ufiaa amid/(«filly Ml‘w'mz'eéfi OXé/g Fr 7‘14") hav<7cucw+vm MAP ; ‘T/z p244. 4,516ng Mlhlkkfi N— W La gym! a» .ngf. 24:”) W. [pl/59+ 5M “ILL; fcxntwk Du‘l'h‘z/«c flu ZQfl/ZfM/x [wa441 “fizfout'fljm/W VZr) 5. 51914.1 -‘ '. :.-_5’/Y/1};/7;4‘. {7 I 3 So 0‘ OJ” W MAMA Mz”5‘a+ l”. awa «in (oulwn W“':__'>_fi;%~ Ly away Lawn/wwfl. 1' Em C(455rcoiflm‘é‘m.” 'Im QM Luww, 1F :44, ii ImiLa,)w-J/?b$'+-::) Cw“ flu. MLMWLX‘fiL— CAL/3y ; .;(+‘ "f‘l‘f \Lb CM‘EPM ’f‘kc (#01478); ([74 Luz/7y Overt/em“): +114 PoJrlnos. Maswmi- WWW A {AL/)1 rte/1. W4— ’71.“ 'vau‘l‘ a Sgu/‘h‘u‘ d4 Ifom/ WMMLH‘T‘S) and m my (64m . HilbLuH) Otiaod' “Hy Ltd/)7! “L‘Hk pee/Wok LI‘Er‘LwL Mama/M "flu 7705:7’1‘sk. J _ __ - } __ ,‘__. DPel‘A‘f‘M‘ S 0 (14+))“ ‘fo m &M 5 fik O .W( Loulog ‘5'4/ +4... o'H-M/ MN Owllqu/ yglcnlsamj 9+0 1‘1“ D,E\ lJ)! Cou‘Kr‘m'b 7L» 5L1»: Wm. 8‘”; EA QL‘HV ch We; 7‘L “02,741“ ‘ A “gumLJIqfiL: .7me i 969% A : P <2..— if /1 1/213? M7. «we I0 . Whom) m Herm'fi‘aq CJthjt‘Ft JP 4? VAL/(J §<:2<+/:Si if;*§+>?)4{i)~*<~r) —— «m ( ("2471; rm [:7 .' (J‘sCMY‘C‘t Jf H- A " A4. a X : QFO‘I ) I; 3—{Mwo Z’ZL) 41,8 A‘Lf? /‘ A :1; +ch ac A 4 cf) +1“ Hm (Mm .3 A ~ "2 A1 A A " 31' ikx '7 hw.(¢x+q*i . A a — A‘FA A A _ W( at; Mk /V a a 4.. )fo‘quf‘ HSfiUo<N+‘—£), /\ IV“! Hen/4.1142“ 4% [L44 ru( abut/«(w (‘1) jbv/c oan yd law. +tm+ (,4) Wu 4‘ a“ 111“?“ 44* ) 1+ lax H +t4m ou+ +tw+ My. 2404; I frm H: fiwo(/V+’&)I :‘F {(47 (‘1 001 05044fo 0": N) ‘4‘ U 610:) m A w {a in sw 7t“ Q14 may“ JF/ngé‘. A 5-75? M (1+ 01» j‘HM ‘Pv—W N u‘jckweu.) ‘ILK N In): K [47 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}