RUMUSAN.docx - RUMUSAN Sifat rahmah yang u2018alamiyyah...

This preview shows page 1 out of 1 page.

RUMUSAN Sifat rahmah yang ‘alamiyyah menaungi semua makhluk, dan tidak terbatas kepada hanya penganut Islam walaupun ianya sebuah konsep yang berasal daripada satu daripada tiga cabang asas agama Islam iaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Pelaksanaan konsep Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin di Malaysia merupakan sebuah perkara yang diraikan dengan positif berdasarkan kaji selidik yang dilakukan terhadap penduduk setempat Kuala Pilah. Walaubagaimanapun, konsep Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin hendaklah bersifat inklusif terhadap masyarakat majmuk di Malaysia yang berlatarbelakangkan pelbagai agama, bahasa serta budaya. Konsep rahmatan lil ‘alamin juga tidak seharusnya bersifat hanya melindungi hak-hak kaum Melayu yang secara automatik adalah beragama Islam, menurut Perlembagaan Negara Malaysia dalam Perkara 152/3.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture