Сп. праць Власенко по темі.doc - Список друкованих праць...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Список друкованих праць Власенко О.А. по темі1. Березовський А.В., Стибель В.В.,Власенко О.В. Методичнірекомендації щодо попередження та ліквідації інвазійних захворювань овець.– Київ, 2010. - ?? с.2.Власенко О.А.,Березовський А.В. Визначення параметрів гостроїтоксичності нового комплексного антигельмінтика «Бронтел-плюстм» на білихмишах // Науково-технічний бюлетень. – 2009. – Вип. 10 (№3). – С. 410-414.3.Власенко О.А.,Березовський А.В.З’ясування параметрів хронічноїтоксичності нового антигельмінтика «Бронтел-плюстм» на білих мишах //Науково-технічний бюлетень – Львів, 2009. – Вип.10 (№4). – С. 429-443.4. Препарат ветеринарний БРОНТЕЛ-ПЛЮС. Технічні умови ТУ У24.4-14332579-047:2008. – 25 с. / Березовський А.В.,Власенко О.А.(Дисертант провів досліди, узагальнив результат, приймав участь впідготовці проекту ТУ У).5. Реєстраційне посвідчення на препарат БРОНТЕЛ-ПЛЮСтм№ АВ-00248-01-09 від 11.06.2009 р.6. Патент на корисну модель №?????, Україна. Препарат длядегельмінтизації свійських тварин «Бронтел-плюстм» // Березовський А.В.(UA), Власенко О.А.(UA). –Заявл. 21.08.2009; Опубл. ??????; Бюл. №???.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture