{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

U kontekstu javnih diskusija

U kontekstu javnih diskusija - U kontekstu javnih diskusija...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
U kontekstu javnih diskusija, obilježenih političkim intonacijama, o inicijativi Europske komisije kojom se potiče zona slobodne trgovine na tzv. zapadnom Balkanu, bitna pitanja konvergencije hrvatske ekonomije prema standardima EU ostaju u drugom planu. Iako se screenig odvija prema očekivanjima, a vanjskopolitičke aktivnosti Vlade stvaraju novi optimizam, činjenica je da se sustav funkcioniranja nacionalne ekonomije u posljednjih petnaest godina nije znatnije transformirao. Ako danas, s dovoljne ekonomsko-povijesne distancije, analiziramo učinke napora 'povratka u kapitalizam' u hrvatskom gospodarstvu i ostalim ekonomijama jugoistočne Europe (zapadnog Balkana), možemo zaključiti da su ti učinci vrlo skromni. Tri ključne pogreške • privatizacija • Zakon o trgovačkim društvima • uvođenje PDV-a po uzoru na njemačko zakonodavstvo Početni entuzijazam prema brzim promjenama i usvajanjem standardnog sustava funkcioniranja koji vlada u razvijenim europskim ekonomijama vrlo je brzo iscrpljen donošenjem krovnog Zakona o trgovačkim društvima i uvođenjem PDV-a po uzoru na njemačko zakonodavstvo. Iako su ta dva zakonodavna zahvata, uz privatizacijski okvir koji je više služio političkom klijentelizmu nego ekonomskoj tranziciji, sigurno imala veliko značenje, ne može se prevladati sumnja u nepostojanje cjelovite strategije ekonomske preobraze. Vladina administracija, naime, već cijelo desetljeće nije uspjela kreirati novi sustav funkcioniranja kao što su to učinile ostale tranzicijske zemlje, danas zemlje Nove Europe. Štoviše, može se govoriti o retrogradnim tendencijama kojima se ne samo nastoji petrificirati postojeći sustav nego i vratiti neka rješenja karakteristična za prethodni ekonomsko-politički sustav. Porezni sustav, primjerice, osim uvođenja novih poreza nije doživio znatniju promjenu. Porezna administracija, koja je u stalnom sukobu s ekonomijom i koja u poduzetnicima i poslovnim ljudima vidi ogorčene protivnike, poseban je problem. Crne točke porezni sustav - osim uvođenja novih poreza nije doživio znatniju promjenu - porezno opterećenje među najvišima u Europi - dominantni porezi na potrošnju nisu u funkciji ekonomskog rasta - porezna administracija u poduzetnicima i poslovnim ljudima, a posebno u međunarodnim kompanijama, vidi ogorčene protivnike - korporativni porezni propisi nisu prilagođeni suvremenom nadgraničnom poslovanju i poslovnim modelima velikih nadnacionalnih korporacija - porezne politike ne samo da ne oporezuju nekretnine prema njihovoj vrijednosti nego niskim porezima potiču daljnja pretvaranja likvidnog u 'mrtvi kapital' - u poreznim sporovima između države i poduzetnika umjesto zakonodavne vlasti odlučuje poseban sud u sklopu porezne uprave fiskalni sustav - u većini europskih zemalja prikupljanje poreza ide od razine lokalne samouprave prema središnjoj državi, a kod je nas potpuno suprotno
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
devizno zakonodavstvo - osim u Srbiji i Hrvatskoj slični zakoni ne postoje u tranzicijskoj Europi carinski sustav
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern