cap 1 Piata cardurilor si perspectivele ei in Romania

cap 1 Piata cardurilor si perspectivele ei in Romania -...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Capitolul 1 – Apariţia şi dezvoltarea pieţei cardurilor în România 1.1. Scurt istoric al apariţiei cardurilor pe plan mondial şi în România Momentul apariţiei cardurilor este un subiect controversat, însă locul de origine al acestora este ştiut cu certitudine, şi anume, Statele Unite ale Americii, de unde s-au impus şi termenii utilizaţi în prezent: “card” sau “plastic card” (această denumire provine de la materialul din care a fost confecţionat cardul). În România, cea de-a doua denumire este foarte rar utilizată, folosindu-se predominant termenul de “card” (acesta fiind reglementat de Banca Naţională a României), cartelă de plată sau carte de plată. Literatura de specialitate afirmă faptul că anul apariţiei cardurilor este 1914, când General Petroleum Corporation of California (devenită apoi Mobil Oil) a emis o carte de credit pentru funcţionarii săi şi pentru câţiva clienţi selectaţi cu grijă 1 . Acest model a fost urmat de către Western Union şi de Compania Telegrafica, ce au înmânat carduri asemănătoare clientelei lor fidele. În anul 1951 au fost eliberate primele carduri de către banca National Bank din New York. Totodată, Diners Club emite în aceeaşi perioadă primul card pentru călătorii şi consum. Aceste carduri nu aveau aceeaşi formă ca şi cea de astăzi, ele se prezentau sub forma unui chitanţier în care erau trecute instituţiile acceptante iar pe copertă erau menţionate numele şi numărul de identificare al purtătorului, informaţii ce erau copiate de către comerciant în momentul efectuării plăţii. În 1953 erau aproximativ 100 de bănci emitente de carduri, de dimensiuni mici, al căror obiectiv era obţinerea de profituri de pe urma acestei activităţi. Emiterea de carduri a continuat, iar în 1960 Bank of America a lansat Bank Amerikard, care au devenit cardurile VISA de astăzi. Din punct de vedere tehnice, aceste prime carduri foloseau pentru citire un dispozitiv mechanic numit “zip-zap” sau “imprinter”, care imprima pe un formular de hârtie numele emitentului cardului şi numărul de cont al clientului. Aceste instrumente de plată s-au bucurat de o evoluţie spectaculoasă, astfel că, până în anul 1980 numărul de carduri emise ajungea la 73 milioane, iar în 1991 erau peste 100 milioane de carduri emise. În ciuda acestui fapt, evoluţia pieţei cardurilor a suferit şi perioade de declin, de exemplu în anul 1957 doar 26 de bănci americane mai emiteau cărţi de credit, din cele 100 existente 1Poantă, Dorina, Instrumente de plată fără numerar. Operaţiuni prin carduri , Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005, p.108
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
în anul 1953, numărul persoanelor purtătoare de carduri se ridica la 754.000, iar numărul comercianţilor ce acceptau aceste mijloace de plată se situa în jurul valorii de 11.000.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern