M137.F07.Assign5.sols

M137.F07.Assign5.sols - MATH 137 SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MATH 137 SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5 PAGE \ “93.3 Air-t2! D'Wt‘ h. = .——————‘“’>"-"‘”‘ \ ‘0” ‘ ’8 TM’Y 2 use same-(0%; as? *W "‘“m‘M‘ - vac-x3 4*” s : 7. CDS‘K K 1. x Z 2 7. a f ‘ =1 ‘ 7. (-bec/x' (Tan«—Ae£-4c\ -Acc’v‘): w, , CQSX—l‘ fem“ wwcq 1'sz " '— Aim‘x ‘ ‘“ 34 DALEan ‘WJ 430'th o'vx—“u cum» Ad: C:::Wx a.“ ,‘ wfix‘ck Tb TGMW“ $va LD fixexulstsnfiJ. ova = (2+ gdnflC—sw0— cosx (005% g , Qsinx-swix—Cosmg ‘ \ M“— ;U‘ R‘PSWX)?’ SWX)‘ l = C“ 2simx -\j/ 1 » 1+Stm. ‘ 3AM“) M :0 ‘g ‘25w“"‘=b o1 simxz-L_ L X) i 2 ' - X ' I 1400:) SUn‘X~-€ \g K=""1Z_+2‘PJY n «:13; +2kfi 5 laws I WUJWC‘A cape Coax __ ,rfi 6L K J;- l ' I I m? 33 -' 9‘ 3G mofidn 3.8 o. mane O-n a. Omwca 410.0 Millarumm't . ‘ 5s icosk - S skid ’t>,o ., mmmdw CM/S. 4") mot-*1“; of: £372 a -ZSLM‘E + gas-5,? E a.ch 4L .. AN- . .. Zcogf - 35.331- :- .. 5CD. ) E Osman. 3:40 a apokfaczoasf, 51 Mt =‘213 I a P us ‘0ch com t: mamezla) +13“ (5045113 flaw t>o3 . . - "5 2.b s. d.) Exmmesfins ‘OCCM We. ru-aoj * 02.43») Tom? :1 3/2’n‘bx0335. OU'TWL-S T'x' , 5 £3.51 em. 3)”!Re '. 1, (ice; wMMmMA WMu mm, ~5me «Wallén i=0) , 694. CD MATH 137 SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5 PAGE 2 kaa-MB. sandman 4...; awn-0,. . 1. I!" X‘Ibgc—z abn(x-l‘) ‘40 “Mm-‘5 " “‘2 “ (“*0 “m. M “M 77*“ W‘ Q'QJLe’c “3'34 5 WILL—DD 0-0 ’x—;l, Md. TM 957 sum seam—m ____ m 9;,“ Mm . :1, 1 LPR. 'X-l‘ XL+«-7, LL-ID LL ' x4; Ki‘a H-Z um. mists To wdua't; .Um 5 _. 0-.0" d- 6-] . z 9’ M4. (thou-3 S:1‘9,u44u.lu.rls (Q + Quasi/x -(—SLn><) = -3$uh« 0352 $02509 5\.\r\u CI.“J {s cw’TaA/d‘ D C R: 05R —-‘5 ~ 7‘cosBIx =3> “Nata: e 595653 cosBx + 2‘5“. (— row/x340 - 3 =—e_“s°‘( 5co53/x +3$m300 DPR,D¢R W #30} Craig: (fig—)5» G(33=(355—>+.(%I= 5:08:13 DCR‘DQR 5&- 4: (Do E wad 'fiu K— \Icflws 0* Luexicbgz- 5&5an —Zsme \nas‘rm'ub. TamaemTS. was/{x} =2cos(2fl —2c:>s’x = 2(2003201—0 «Zens/x = 2(ZCoszo<-cosrx— 0, Ayn“ _'__ O Ecoszlx-COS'X“ =0 , In. (Zeos/m—DCcosx—Q = C. WM QxM'UAfamg» Occw‘u} cos“: ‘ V2 ‘3’ °<= i(25n:+2"-fi) 3 ea COS°<=R => 1: am- , R=O,tk,t2_,... PAGE 3 MATH 137 SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5 W: 314. - $5 c0 To 86nd. 40$ {54 ‘ u)! with. \15‘ = , X1 , SL'UL‘V‘CS °—L— \ac\ °°‘ 3—; ‘ ‘ z '— 5C :1 .— -—-"' . 2X ._ '41 M M 2 ‘17: ‘ Ex (MOVE The}? 'Hu oWQqC-we Lb no’f' {8 x=o W «$0 w-th'c‘n cofinm'cku: 4.11:1:th w‘d’k choc-e) in) F51 {$00 = \sdmd ,rt ox“— \' é. \2 egc’ghdcfiu-m Mbd=§k PM? a.) IEnPQLIQS } UY\'\< 5'00 2 ’5 . (Losx \sdwd = {COSM Luewu. gfinx>o ~C°5Y ” Swwc <0 3} \‘s ncfi' CKWl—k-w W 5% x =0 , Ce , °-+ ’K= KW .. hWtflGW i 123.5 Fu'na g5 «Pagan Wm'anew _ w H; + ha” =\ + 58x1 asv‘y‘ + “flafisfl' = makiyuexfl: $SO\OIH;\8 Sc 1 j» (534 + 3X¢Y¢_ ex“) = zxge'x" _ 2x33 I Ltgspnaay WW) 3' r M . DCR. 53“ + Buff—4.” *\2 \+ x = 51'“ (xy‘) 7* 1: cos(xy1)-CX-Zyy‘+ V5 (0%?“ I. 3’ = i —— VZCoan/‘W 2M3 026(qu w Tam (xx-‘5) = ngi: =17 (H11) than (x3) = j r A? §.mp{\'cfi 611%”- =1> (ii—11359863) (\—y'3 +Tm(x-y\ . 2x = y! ‘ { SoXqua fima’: g’( I + (HK‘) MCICWJS) :2 QflomQ—y) .H E r exfamCac—fi + CHX‘) bQCz(s<~fl\ A3: 1k— (Hx‘) oec‘(x~33 +0141) 58801433 3 MATH 137 SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5 PAGE 4’ Wu. .chmp Can/EA o. A—QAAAOUJ 11m .UJLupDicLO mgLé—n ocz+4ot1 $5 . F'Cndm Qu'\%L\1 fl efffiru TCLL ngl'S LOW at." (36”. mm J)” CLMd izCULL Tamfilmf 1'2: fiu «M956 11‘ P! auch P7,, Mahdi“, (Let fi’mL co-mmfiofl‘s 98 P. ho. (0J0 . WW) b=l— E—Q" ' 2 We know W J.. w tamqscwi 1:79 och-4%} = B; W; \md de‘? W5” , 2x+ gtd‘é/r—O :3:- ad,“ -‘ 7‘ ' “mum fi’QOPMfi J“ L“ ‘%g= " Q‘Ffi. sum. 9“ Raw “*1 a a 5‘“ 9 (5—61: "Q ZC’X—‘BB Buk‘qn Pmmufl-flO) so 5‘0‘ 3.0 ’ o—h—r‘l (—33 =>$\=*—i——-‘L G) p F’an m‘ étw§ Km 2:233:31 £1 4"- 5 5‘0:- ‘ 7 m L I .— k (a 5’ ’97: a—a— @ ‘ goLuCnchD ma @Qo'mh (o = (.531) v ' I — Luzu: CL = ~K , = E's.” 9 (3‘0) TQM WU. Mug k1- 0'3 'HMD: 2 wars?» 2} 1; 3.55 Fwd, HM. Wow CL“ “Fa—223 a; fl -&(oc)—ey\.( rx"5) —_=sp §(1)=é—€nx =9 §’(x3= ’5"; i Note: fie chm)“ smmwen: 8&0: —L——. L0: = -4/5 ‘ _-_ XVS 5 5x W: \21 Jktod: QAAC’X‘HJY‘I-J) =3> (1,60: 4-7—— ‘Q” Xx _. OCR“ ' L‘e Qn/(od = _L _ J35: +1 I)“ xz‘t‘ Z/XE‘ DER I "’ 7<+ 1.. ’__72.__ = W V -t m: #24 FLA/w! l5 MAL La“ gm (5 = 91.192 . “fir : (X’QJF _ War .2664)? = $221 —_=. flyégma‘ “a @361) __ (\__.2QN\K\_ 3x1 \ ’X 1 7. 2 X3 )— {,3 X 78—: 3 - 7.x»3x4-19X9mx ___,-151'BQW< " X; x4 ac: __ . i n #F I rural JLk omd L6 gm] J6: emfisxgx+Tamfic\- A3 ._. m .(Aacocramx+mc2«) =41>QCK DCR, DSIQ 1% —_- Ala/xTOLnM MATH 137 SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5 I PAGE 5 1’ 3'5 if 53 [ Fw 0‘ HM .chumt‘fin era “(Lu To-ucawlt Lin: h; 15 -_- QM (xexi) m a): TM )PoLvd' C { ) h) _ .9. __ ‘ _ l I ‘t J3 Hm - (3 (H (ac-13 (m wgfigm) (ac—m.) 3‘ ' ‘ 1 ma $6 (70 = kex2.(e.x1+ 1.2xex )= ‘4—2x2- 3 QM ’X 9 = ' H“ m ‘ ‘ LEG—M" &uvu k5 45—4 = 3 Cx—H , an. 3=3rx-’Z.. 1: axe-J 39 um chawmngc Wfihh'm To gm; $1ij .. .- ~1 4 “a _ punt: ’mm 'x :3, 9w: 2%1Amh MAMA «2%CX‘HX . (WHY DagglAn/nfidfl'mg (AC1?) ’x: _|__ :13 __ Q 4 1 [y 37x_ .0___.cos’x+ _;u_¢;(_ Q-Qx W’x +9.04% X2 +1 be} [339, DCRV " N m did .= Dinlxt'om'Qx . (2 cosm+4ruc2>< “Ma? 1 C cm W {ti—{MK ‘tnunx (xi-+1 711630.0me " ‘ ' i P .... l 1- -q. '5 1 l {5 m“ ‘M I much (X +01<2 bmoc cos «Tam x 44mm 3ij XML K g gQQWtéahb‘n) - %[email protected] X Tam‘x) 3 33-6"#43! Uube Aocaqn"fil~mt‘c ALWTchhm To wadfltm M‘quLQQ 6% 115 c Xsmx. lbcfiahlfimw ‘. 3M9) =‘ smx ‘e/VLX , 7<>O_ I 16%}. scosxfim * SMX‘L JLDPR'DCM’ 5 cm ’ _”< f I. l - SWX ~ I ' 3—:g (Cosxenx-fi—égx—WE 5= ’X (mafia-emf“) “RM $‘now T‘rxcd' Jim (\.\. l “ - 1‘ n—om n 6 L9} M2%\, W ALHOOJDh—pm Md. “:71; m iUM CHZfr—‘m— ALI-N“ (Huy‘u n—am u—vO _ 33 Vu 7‘ .. “V30 (CHLO ) {QM-2 Mwlag) ‘ (m 0 kg cm as ‘ (.y'v‘ 62mg)»: X ' 8 M m ’ NIATH 137 SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5 PAGE (a w m mwuanm LC] 9g fl—C/u'wm;hafl SA gm a? La] :0} t 04'- tHIH-Q t fi-PULA “a; Mng’ WW aJet-i-l » r - at D a) . I ‘ : “fin a. mSQaefimLknmoim-fflwfi dial = 03-h, (mun-1- t-afln. =. 21% 1 M W (0km): ‘33 oCe’r at: CC} amok AngU-J CM ; Rum—x31 a.—’)( = 4- aztfi + ___ 41.116.174‘4—03'12513 = CL r M diet“ cue/cm chi +1 ' 3 f_ '2— ___l_,__ . mama J M " a gene/4:“): :7 h(ai-EH)1 g 6. (CL-X31; M charaumcafl~ 9 94"“ EC]: 039;. Jim 4c 1— * t 7— :59:33 -|:-ac.o c1324”) :- afifl akin/i: =Gi~_£=a. CLQR} “33-, [Cl CLPPADWTM'W W. 5% ASB. an MW OWL] = QM L =0 ,cii-,'('L1 Adam 4:4“ di- éam Later-40L To‘aATop. {—‘54—(3 mmdfis £01m 'Cl' Ma'QAAH'fTLLL {Mod-MG} C' PS “8"” Prowm ==<=B Li thaw gram «9,03 Smnwcm mug. fl Teume Ma .9. Womfih PCnyt) lnab Aeo‘oe Jramfb =1 , Wat? W5 (ism-u) 2%Ifi134p =D Afr: ER D _m& W0 .3 famfi‘ é-E-a annoL ,Q. flawafin 2—9- C'x—Om) ‘ m ‘3‘ 1 LUDQ Jena-D Qo-mds (‘12); +14 3 O) 3 P 4px“) a 1'5 55—" ("K1303 J 4 zfa . 11 =\j>‘i12-'2p><,«132+4pxi =\/(xt+P)1=x,+P P‘Cfim = P+><. = FP. “ Hanan. PQF' (A am’CSostlm Alumni mame err-f3» P 9. “269-25:- .. (1% 23 rammeka UM o—E \Q €2x= 915c— gwu-e I am ? I): _- e I. sagse’ZKMOQE‘Qi/Og‘b- w achggfl‘t GUT (0C y ) L“ 2 0| 5 .3 e n 2 xa__ ‘& “Night’FES 19.5.9 81%“ '= kWh, ® , SoLLJL'mg ‘Q L x” Q X 96.3: V4 me). Via-3E. OLUTIONS TO ASSIGNMENT 5 PAGE 5(- MATH 137 S E5.l Gaunwachde 38. CFC—IL [A C66: 0.05— (Lo4ovi P b 9 taff/mfiwwimw malgso. 'P’ 0k) Cumpcum C/C-b) im [9‘30 vs 1990, amoL 2000 Us. l98o, 610:): 0.05 (1.0403t- BVb(loO40) % 0.002 (1.040)t- am \‘950, C’CO)’: 0.002 Ppb flu.an \930, C’CBO) 2: 0.002 (1.040330 42 0.0065 plain /La,t " 2000, C(50) c: 0.002 (1.040)?"3 a 00:42 .. .. The c’cgovc'co) ’H ,l:e,,++mcgmmm—;umfir=c-n L‘D mam—013mg 7H Tt‘ nus Emf. b) $§noww C’Ct) => lac C(O) = Cc, J +— ‘Q 4 Co. Fm“, CLO): 0.050.04030 = 0.05. DCRd’C'Cffizfl 0.05(1,0403f°m(1,0®)+cCt): 0.08 CI.O40)t =a> (nephew 0.3910411. a; mommy Q‘CmsemCt.o4)th> I do); 0.09. fl wpfindnud 7 5 = «afléijflMt; (PM mam Wain PM £10.33 tb Mom +0 augm'ltfl « MUM/gm ' 5% ngmg = a—(mc - cQogmrX -\ my}, pDSlI-‘M C Wk . OJ Show A,gC;c\= Ale-X 9‘: ([email protected] ? a—bx~c903,o7< Q *L'X ~C903mX Expmfl’fafiw CD ‘ 609'09 L’QD‘ VQD (a. ~ a = x :IO.KO -{O W % M Q“ _ [a = ‘0 ‘QObJ-IJL‘QOQOQw )‘C. = loa.(lo b).n(- x-C. -.Q=\Oq,o.mok Back. A B b) Fw‘mx 'cxy .. u _ . Lt “*5”: A43 anew—1a 8496‘“; DPR : _AB"XK‘C {-EmB—~£} l 96 W I “ ‘ % <0 gm, (1913:.)0, Smu P00, Md b>o=1>B>\=v'e.\B>oi C) From ‘03; «3500 = HB_XM‘C {—enB-W‘Cy} 3 f: _. “x ‘C In: .— AB 'x {QMB+ .9467: ldOG-{Qmei-gh g aacflwixugl. 0M “30): RB'H'C = .E. SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5 PAGE 8 MATH 137 . . 7- 2 CD 1 E83: Fm Wu ~55 m-‘Pg-U’ §i+fit=l ,amd “57:111anM :F-ylalc? a) Skew (Jame? 0.12/53. 8cguai‘x‘v‘6} \f Cm © (23 t 29: 4,. 231. —l =\ =>CAZ+cC x’L: 203% EJ311- @ 2 1A1 QL AL =9 X“: 20-7“: “L3 I - Q. - 7-: ’2- 7. 7. Hz a} S m A1CAL+03 Li { => utf _—_ 2aA .‘ + ca. "Z “ml-AKA? y? 2 A2) Aimaaé ' Atmaaz) ‘ a“ a Mal <3 %9 a5, #5. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

M137.F07.Assign5.sols - MATH 137 SOLUTIONS TO ASSIGNMENT 5...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online