{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Shielding hand calculations - fl,mmdaxi “Wt ’51 of...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: fl [,mmdaxi “Wt ’51 of] q. (do 8 film ~60 PJFWS/fl '6 s a» week - H5.203;3u%w¢fi?) - Ataxia (an my 0.92:2, Image; Mark M ' MALT (allay/0141227 algae gfluw‘e / . I Un r l . I _ , ‘ meméj I rm 3:... ) [at 7’6“ 5] 3——-_—__.__i—-—~——— Tsr Mm MW‘J U;l _ u='/.f T: | fr— (P') m 7‘4 Cu‘tx‘n * 2M 3 Wat */ wi\\$: |D§4Jfifléb £10m sauna. J: 7.3m 94M Qet'h'rbl 15/9me fwm Sour“, ngam WW k {wth PEI/Matt (bangs I - \A/‘- 501273245) €45; (/50! 5) __ 500 gj dad {th'omi (MiG/1C 500914;— 729.3éw .7 f I 7 imflolfflJ gim 2> P”: 0-05, M7 7 > EVE: =7 = 2 98:10?“ ww {7/‘4'363/Mfl mm ,, > .»/.. 3.525 W1; ) 03 (7-93xro"A \ m fl:(o(l 32> / U555. gnqéfia -45. bud/’33. U§MV)ITVL = Helm/17 3,52éx 947.2011 = . Uflbord'rougp? -=h P?- anoolMé-g (P2) 73:7sz = (accomggAflgJU-amz : H.775xw'1f tau-r (7M3 (gamma/q) (Y0 “(2* fa #L—“ = 3.374 734?} wicmm/m 3(Qmmtf“) ) “‘J 5‘ 5P5“ With/01W”, fie Lei/(1:3 flicknex nag/g 46 be. legé‘fl‘m {L9, {equl/d Jh/Jcness opconcmja U59, ofl’M/Ifl) Adafll‘hhnde') ,flw-Ivms W4 (9mm “(fa hgg [Wafer F) ‘HAI‘[email protected];r For ‘H/Eéz mam}, glyeMy/me can/x9 fang? kapkatonafiae are IAmparoJéJ Iln‘fo {15 “fl/j Moddaao afltf-H‘fl [WAIT/(Q «wigs (slide, ‘(S‘)’ flax #ng we: I) (mole/'5. 0,305 2} {:49 0.203 '2) polje’yw ans ‘4 mum 0,30; 5‘) My 9 of; 7 (I) chrd'e 0-H“! n arrCers (Lam‘fiz) SWIG» IMLT +re/Jlmwd' 13 407p} 1m- I/vuer @040, mm be W&,g, 00%" dw’M’fi (“£430. er§m}:§r‘m_ 1714K?“ Fad‘ar : 7vIM/ZTX jmger. + (1* o/ojmar) lava-Mr: .4; 5 4 4, : 2,9 K“ ‘ .;| (“1%th V .“FMM [ta-wk! // EL: : (0.001gS23/muk I : 2zl37110‘ 2 2.50.000 wT 244mm!) (7H.3)(I) 2. I371Id' “VI: [03( I is; Lia—I TW—sJ X LiéZcm-Z 77Z¢m_ Jewqfifé Sofia) 1 $5 KépZXd Z (ASSUME?) F‘e‘ug/ZE a? qoocmaj or w 1’ F 36 : {0;,.-00|anG;/week) xE‘flgy)‘ (IMV'X (4255M)1 (Oiga'fihl‘f-qu/MYH P78 : ['35‘1K10d? 40-— loj (9L\ : L869 Tm; x mm 14337151} : ZAZUM " 33M Nae/(M66 Emma was; 1: Smfifiar "a > smug, We bound! {r suffi’chAfiL 91 baHn. (So. (Leakage, 3 BL: T 2 2,0(o,oor)w1* 2,9(0-ool3(7m.3\(| VV) ‘5 |03( t 1) : X firm-WK L'WOy m' N C; (mutfii x\ __.,_____._J g9 : p K (400 Xdzxpilz _ 1 , “M” F N , _ __ . $38: (0,000téglwmk) X (my (Maxwgmp (wot if was Cg/md (Va) “900 Bg r Mllwo‘l , “W [03 ‘. )2 {-95 Tygfsm 1L7cw~= 22/115544 Mllxw'z OEWLWJ'L Shae; dlfimnm (oak/ow {wk—936 M scdfiw is ' >3 VL’s w bW(I'0—f I5 Suftfc’cr'w r bo’fL‘. (Requu‘rw UJr‘olex 61C PHW Mgze. wail [1V]? away) lgt.’ MP4; ;LQQELC§M 2,9(0001) u) 7" 29 (0.0m) (7m zsfmaéyl) of: (am— .mesm: 3,92% Be;— 97"”){10-3 my. in c I 3 “LN TVLE x #92 = 487C “5 7.29::(10'3) I CM "I ohm/61% (Sawyer) . 3;; 99’2- 12’ -9) (o'oo/éé/oéaekx/»«l?('s.c.,3mf/_L M 4 K4) Kwpr (CD-ooh (W-5 SIMON ~ -3 be ‘~ 14.7% we wit/33 / >; 2.57. mm; mam VJVHO': : 2% CM -Far «Fae cmiqérakaxlglfm M4015 W\ wall will be, law‘l’r +3 409w gamer me oflfnf. ....« _ Door beg/3m ' «ha #512 (MM [5 aéave /0Mn/,L_.41egg_z‘(m-S my bean/m on Came/r), M Man 1;; army/Jefl_ _ gr in Cak‘mioag'zxa 744%..A/1mdrran; are Lm6#6%__.___.__ what/r, #541 4/1257 W6 flawed 03‘), LW/éyé...._....__ Naru'dg of mfim mm; Mm, .. calf/«flats, ammo @ffi-er {4329/13 ,, 1-15 Dow Mule-1‘ {New gjogngf' 44a élfuwkj: , _ I) L: (flu/Lobe. firm _ 5b a) Q,” (Jmflw 9mm Mtg.) . a) 55 (9mm EM 4&2 pram, W) 7 H) fig L41 mafia, flaw W M03 um um). . '5) Hé Via/Mm 40$ .42“ 524M) 7 Cdcolafi' fleck [Mlufahdhsl _____r;;_______.___—, K” twwooow. = Luco'oouwwwWW'oov'mZmexm 4(2)? (7H7MSZKHMMV W W Woo C’s/W‘s- thflpl‘l'... AM“ if,” 1.1 7 7 \ (AL-4Y2 (r57 ZA.(0.00I\ 7W3 Weakyflol flu, z. XLOV‘fiV-gJ/quek, (LVOTIVQZ (515“ 49—6 ASXZ [ {Mr (9:61M\.1{H.Hm\1 RMa Lg (g: ML 39: an or. thaw} 1 WWMMWW (ditduli SSWUWHWP ‘ 5.013 MD": w m \x J H’VT’ JAMIE... j '1 (7/L/I3gé /we2€f)r(2 Q‘M‘oom) dfia MK 2- f3 (56M\1(logu, /. Cflghm GmMaS \Jmékialjeqfl J09; {'35. ,¥a¢fa( 67F 0.2 +0 0'6 afar Hm AawLFov’] J.qu 97:;de a} M #MMW mam door (sVzmm'wD/WQ : Mix/u” 63/qu ELM 0(— AH (Liam/é cmnhtlouhtns has an (Minus Again“) Unshidooe& cQosQ aquivdw of K8 dlanr 0F .— (1137({0'267j/wmk Am»)ng 4' Ira/1504551)“ ; {ggfio‘ (HAM-F- -: -OOI @mwmmww WW)" (JD/mack (UTUNQoQ hcmm‘wbn: 3,47110'2 4/1: [03(EL—fima : [.09 TVL's Amiga/o} kr for PWS Céfhfifl. €3qu MM ‘: firm/L : gm.“ wwr (awe. (p-L'I’JQM 0? m9 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}