{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kabanata 1-5 - KABANATA 1 ANG KASAYSAYAN AT SULIRANIN NG...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KABANATA 1 ANG KASAYSAYAN AT SULIRANIN NG PAG-AARAL Panimula Ang teleserye ay isang uri ng programa sa telebisyon na binubuo ng serye ng mga palabas na nagsasalaysay. Ito ay pangkaraniwang tumatalakay sa iba’t ibang situwasyon ng buhay, katulad ng buhay pampamilya, mga relasyong personal, at mga tunggaliang moral at emosyunal. Sinabi ni Rodney Andrew Carveth (1985): May kinalaman ang panonood sa mga kaugaliang liberal at sekswal, ayon sa resulta ng kanyang pananaliksik na ang mga karanasan sa totoong mundo ay mas may kinalaman sa persepsyon ng reyalidad sa lipunan kaysa sa panonood ng telebisyon. Karaniwang ipinapakita ng mga teleserye ang iba’t ibang reyalidad ng buhay, kultura at madalas ay naka-sentro sa pag-ibig. Kasama sa bawat serye ang mga sitwasyong may kaugnayan sa tahanan, romansa, mga lihim na relasyon, pagmamahal, at iba pang aspeto ng pag-ibig. Sa kasalukuyan ay may mga inilalabas na iba’t ibang genre ng drama sa telebisyon, tulad na lang ng “fantaserye” (ABS-CBN) at telefantasya ng (GMA), na tumatalakay sa pantasya at mga kababalaghan; “sineserye” at “sinenovela,” mga drama na hango sa pelikula; “kwelanovela,” na layuning magbigay ng katatawanan sa mga manonood at iba pa. Gayunpaman, ang mga ito ay umiikot pa rin sa iisang tema: ang kultura. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ang telebisyon, bilang isang midyum na pang-masa ay malaki rin ang impluwensya sa pag-uugali at pag-iisip ng mga manonood nito. Lalo na at ang pangunahing grupo ng mga manonood ay mga kabataan, na madaling maimpluwensyahan gawa nga na sila ay dumaraan sa proseso ng paglaki. Samakatuwid, masasabi rin na ang panonood ng mga palabas sa telebisyon, partikular na ang mga teleserye, ay may kinalaman sa opinyon ng mga manonood. Sinasabi ni Jeff Kisseloff (1995), sa kanyang aklat na pinamagatang “ The Box: An Oral History of Television” na ang mga teleserye ay nagsimula sa radyo. Mula sa mga simula nito sa radyo, ito ay naging pangunahing paraan ng libangan ng bawat manonood, partikular na sa mga Pilipino kung kaya’t sinimulan na rin itong ipalabas sa telebisyon. Ang kauna-unahang teleserye na ipinalabas sa telebisyon ay ang Painted Dreams ni Irma Philips na isinahimpapawid sa WGN noong 1930. Ngunit may iba pang katunggali na teleserye, tulad ng The Smith Family at The Rise of the Goldbergs na inere noong 1925 at 1929. Sa Pilipinas, ang konsepto ng teleserye ay ipakilala sa mga Pilipino noong 1963 sa telebisyon, sa katauhan ng Hiwaga sa Bahay na Bato na ipinalabas sa ABS-CBN, at inisponsor din naman ng Procter & Gamble, na siya noong gumagawa sa sabong Camay. Simula noon, lalong dumami ang mga teleserye na ipinalabas sa telebisyon , na noon ay ipinapalabas tuwing hapon, kung saan karamihan ng mga nanonood ay parating nasa bahay, partikular na ang mga maybahay at mga kasambahay. Sa ngayon, nangunguna ang ABS-CBN at GMA sa paggawa ng mga nasabing palabas sa telebisyon na karaniwang pinapalabas sa kanilang mga primetime block, kung kailan naroon ang karamihan sa kanilang mga manonood, na karaniwan ay mga kabataan, 2
Image of page 2
mga galing sa opisina, at iba pang miyembro ng pamilya. Ang mga block na ito ay
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern