1.pdf - u0130ZMu0130R Yu00dcKSEK TEKNOLOJu0130...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

İ ZM İ R YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ 2017-2018 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M YILI AKADEM İ K TAKV İ M İ GÜZ YARIYILI 02/Haz/17 Cum 2017-2018 Güz Yarıyılında Lisansüstü programlarda açılacak derslerin EABD Ba ş kanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son gün. 12/Haz/17 Pzt Lisansüstü programlarda yeni ba ş vurular ve yatay geçi ş ba ş vuruları için son gün. 25/Haz/17 Paz 27/Haz/17 Sal Ramazan Bayramı 30/Haz/17 Cum Doktora ö ğ rencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün 03/Tem/17 Pzt 14/Tem/17 Cum Lisans Programlarına Yurt Dı ş ından Yabancı Uyruklu Ö ğ renci ba ş vuruları. 03/Tem/17 Pzt 14/Tem/17 Cum Lisans programları için Ö İ DB'ye Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçi ş Ba ş vuruları. 05/Tem/17 Çar Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Ba ş kanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün. 17/Tem/17 Pzt 21/Tem/17 Cum 2017-2018 Güz Yarıyılı için Lisansüstü Programlarında MFBE'ye özel ö ğ rencilik ba ş vurusu. 19/Tem/17 Çar Kurumlararası Yatay Geçi ş ba ş vurularının YDYO'ya gönderilmesi. 21/Tem/17 Cum 2017-2018 Güz Yarıyılında açılacak dersler için Fen Fakültesinden, servis derslerinin yerle ş tirilerek Genel Kültür Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün. 24/Tem/17 Pzt Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçi ş için ba ş vuran ö ğ rencilerin İ ngilizce Seviye Belirleme Sınavından muaf olan/ olmayan ö ğ rencilerin YDYO'ca web sayfasında yayınlanması. 27/Tem/17 Per Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçi ş için ba ş vuran ö ğ rencilerin İ ngilizce Seviye Belirleme Sınavı. 27/Tem/17 Per Lisans programları için Yabancı Uyruklu Ö ğ renci Komisyonunun de ğ erlendirme toplantısı. 27/Tem/17 Per Lisansüstü programlara kabul edilen ö ğ rencilerin İ ngilizce Seviye Belirleme Sınavı. 28/Tem/17 Cum Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Ö ğ rencilerin Ö İ DB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi için son gün. 31/Tem/17 Pzt 2016-2017 Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü ö ğ rencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün. 01/A ğ u/17 Sal 15/A ğ u/17 Sal Saat 17.00'a kadar Merkezi Yerle ş tirme Puanıyla Yatay Geçi ş Ba ş vuruları. 03/A ğ u/17 Per Lisans Programlarında Kurumlararası Yatay Geçi ş İ ngilizce Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının YDYO'ca web sayfasında yayımlanması ve Ö İ DB'ye bildirilmesi. 03/A ğ u/17 Per Lisansüstü programlara kabul edilen ö ğ rencilerin İ ngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca Ö İ DB'ye ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün. 04/A ğ u/17 Cum Lisansüstü programlara kabul edilen ö ğ rencilerin MFBE tarafından Ö İ DB'ye bildirilmesi için son gün. 04/A ğ u/17 Cum 2016-2017 Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen ve tez savunma sınavına giren Lisansüstü ö ğ rencilerin sınav sonuçlarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün. 04/A ğ u/17 Cum Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Ö ğ renci de ğ erlendirmelerinin ilgili Fakültelerce Ö İ DB'ye bildirilmesi için son gün. 04/A ğ u/17 Cum 2017-2018 Güz Yarıyılında açılacak dersler için Genel Kültür Dersleri Bölümünden, Türkçe ve Tarih ders programlarının eklenerek YDYO'ya bildirilmesi için son gün. 07/A ğ u/17 Pzt

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture