AL - www.AnonWare.net Afs\u00e6tning A Vejledende l\u00f8sninger Brought to you by www.AnonWare.net www.AnonWare.net Trojka Kapitel 1 Hvad er en virksomhed

AL - www.AnonWare.net Afsu00e6tning A Vejledende...

This preview shows page 1 out of 287 pages.

Unformatted text preview: Afsætning A - Vejledende løsninger Brought to you by Trojka Kapitel 1 Hvad er en virksomhed Opgave 1.1 1. Hvilken type virksomheder er der tale om i ovennævnte figur? Danfoss: Produktionsvirksomhed Rema 1000: Handelsvirksomhed ISS: Servicevirksomhed PriceWaterhouseCooper: Servicevirksomhed Danisco: Produktionsvirksomhed Sanistål: Handelsvirksomhed SPAR: Handelsvirksomhed EDC ejendomsmægler: Servicevirksomhed 2. Forklar hvad der forstås ved en handelsvirksomhed En handelsvirksomhed er en virksomhed, der videresælger produktionsvirksomhedernes varer til andre virksomheder eller til forbrugerne. 3. Redegør for de opgaver som Rema 1000 udfører for producenter af de varer, som sælges hos Rema 1000 Rema 1000 er en detailhandelsvirksomhed, som udfører følgende opgaver for producenten: Lagerfører producentens produkter Markedsfører producentens produkter Behandler reklamationer for producentens produkter Samler informationer ind om producentens produkter Opgave 1.2 1. Hvilken type virksomhed er Ung Rejs? Ung Rejs er en servicevirksomhed. 2. Hvilken målgruppe henvender Ung Rejs sig til? Virksomheden henvender sig til unge i alderen 15 – 20 år. 3. Forklar hvilke serviceydelser Ung Rejs tilbyder kunderne Billetter til Fly Hotelophold Pubcrawl Events Guidede ture Egen strand Partypakker Forsikringer Busrejser 1 Trojka Opgave 1.3 1. Der er noget galt i ovenstående definitioner. Find fejlene og indsæt de rigtige virksomhedstyper i definitionerne En produktionsvirksomhed er en virksomhed, der fremstiller fysiske produkter. En handelsvirksomhed er en virksomhed, der videresælger produktionsvirksomhedernes varer til andre virksomheder eller til forbrugerne. En detailvirksomhed varetager alle de aktiviteter, der gennemføres i det sidste led ved at sælge produkter direkte til den endelige forbruger til personlig brug. En servicevirksomhed er en virksomhed, det tilbyder kunderne en serviceydelse. En servicevirksomhed tilbyder således ikke-håndgribelige produkter. En grossistvirksomhed opkøber varer fra producenter, og videresælger dem til andre virksomheder i større partier. 2. Den lokale handelsskole er også en virksomhed. Hvilken type er der tale om? Handelsskolen er en servicevirksomhed. 3. Forklar hvilke opgaver den lokale handelsskole varetager Handelsskolens opgaver er: Ungdomsuddannelser: Hhx og HG Videregående uddannelser: Markedsføringsøkonom, datamatiker og finansøkonom Kursusudbyder for virksomheder: Alle mulige kurser – f.eks. markedsføringskurser, sprogkurser og ledelseskurser Kursusudbyder for folk i arbejde: F.eks. kurser til Merkonom Kursusudbyder for ledige: Alle mulige opdateringskurser Opgave 1.4 1. For hver af de 5 købssituationer bedes du forklare, hvilket marked der er tale om 1: Det industrielle marked 2: Det industrielle marked 3: Konsumentmarkedet 4: Mellemhandlermarkedet 5: Det offentlige marked 2 Trojka 2. Hvad betyder ovenstående fagudtryk på dansk? Business-to-Business market: B-2-B markedet (Producentmarkedet) Business-to-Consumer market: Konsumentmarkedet Business-to-Government market: Det offentlige marked 3. Forklar hvordan man opdeler B-2-B markedet B-2-B markedet opdeles i 3 delmarkeder: Det industrielle marked Mellemhandlermarkedet Det offentlige marked Opgave 1.5 1. Hvad forstås der ved en virksomheds distributionskæde? Varens vej til den private forbruger kaldes for en distributionskæde. Distributionskæden kan f.eks. se således ud: Produktionsvirksomhed sælger til en Engrosvirksomhed sælger til en Detailvirksomhed sælger til en Forbruger 2. Tegn og forklar Nikes distributionskæde, når det drejer som om produktion af sportstøj til den professionelle (sportsfolk) målgruppe og til den almindelige målgruppe Professionelle målgruppe Nike Lokal importør/grossist Sportsklubber Der kan være forskel på distributionskæden fra land til land. Det typiske vil dog være, at detailleddet springes over og der leveres direkte fra importøren. Almindelig målgruppe (amatører) Nike Lokal importør/grossist Detailhandel Forbruger Når målgruppen er almindelige forbrugere, vil distributionskæden også omfatte detailhandelsbutikker hvor forbrugerne køber Nikes sportstøj. 3 Trojka 3. Find fejlene i ovenstående definitioner og ret definitionerne Konsumentmarkedet omfatter alle de personer og husstande, der efterspørger produkter og tjenesteydelser til eget forbrug. Det marked, hvor virksomheder handler med hinanden, betegnes B-2-B markedet, og omfatter alle virksomheder og organisationer, såvel private som offentlige. På mellemhandlermarkedet er der tale om indkøb af varer til videresalg, uden at der sker nogen forarbejdning. Dog sker der ofte en ompakning. Opgave 1.6 1. I ovenstående tekst er der nogle fejl. Find fejlene og ret teksten Virksomheden FinSko producerer og sælger sko til skobutikker i hele Danmark. Virksomheden befinder sig på producentmarkedet. FinSko kan kaldes for en produktionsvirksomhed. Den branche, virksomheden tilhører, kaldes for skobranchen. 2. Forklar hvad definitionen er, når der er tale om en virksomhed, der er opdelt efter branche Ved en branche forstås en gruppe virksomheder, der arbejder med den samme type varer, aktiviteter, produktion mv. f.eks. tekstilbranchen eller forsikringsbranchen. 3. Hvor mange virksomheder og ansatte er der i følgende brancher i år 2000 og år 2007? Se svaret under spørgsmål 4. 4. Udregn i procent udviklingen i antal virksomheder og ansatte fra år 2000 til år 2007 Antal virksomheder Transportbranchen: Hotel- og restaurationsbranchen: Bygge- og anlægsbranchen: 2000 14.974 13.335 27.653 2007 14.144 13.583 35.547 Udvikling i % - 5,5 + 1,9 + 28,5 Antal ansatte Transportbranchen: Hotel- og restaurationsbranchen: Bygge- og anlægsbranchen: 2000 128.729 37.393 144.419 2007 130.660 44.992 160.986 Udvikling i % + 1,5 + 20,3 + 11,5 4 Trojka 5. Hvad kan marketingafdelingen i en virksomhed bruge ovenstående statistikker til? Statistikkerne siger generelt noget om konkurrencen i en branche. Marketingafdelingen i leverandørvirksomheder til brancherne: - Mere eller mindre markedsføring overfor branchen - Er der brug for mere tilpasning til branchens ønsker Marketingafdelingen i brancherne: - Mere eller mindre markedsføring overfor kunderne - Er der brug for mere tilpasning til kundernes ønsker Opgave 1.7 1. Redegør for de problemer/muligheder ovenstående artikel omfatter. Generelt kan man sige, at konkurrencen indenfor fotobranchen er blevet skærpet. Det vil sige, at fotoudstyr i dag kan købes i supermarkeder og lavprisvarehuse. Endvidere er der dukket nye distributionsmåder op, når det drejer sig om fotoudstyr. Her tænkes der på e-handel, hvor de fysiske grænser ikke længere betyder noget. 2. På hvilket marked sælger fotohandlerne deres produkter? Fotohandlerne sælger deres produkter til bl.a. private konsumenter. Det vil sige, at de sælger deres produkter til konsumentmarkedet. Der kan endvidere være tale om, at fotohandlerne sælger produkter til virksomheder. Det vil sige, at de sælger deres produkter til B-2-B markedet (producentmarkedet). 3. På hvilket marked sælger fotohandlerne professionelt udstyr? Fotohandlerne sælger her deres produkter på B-2-B markedet (producentmarkedet). Her kan der være tale om, at en virksomhed skal bruge fotoudstyr indirekte eller direkte til produktionsformål – det vil sige det industrielle marked. Professionelt fotoudstyr sælges også på mellemhandlermarkedet til grossister og detailhandlere, som sælger udstyret videre til virksomheder eller forbrugere. 4. Hvilke serviceydelser tilbyder fotohandlerne deres kunder? Konsumentmarkedet Vejledning i brug af fotoudstyr Salg af tilbehør til fotoudstyr Fremkaldelse af billeder Reparation af fotoudstyr Tager gammelt fotoudstyr i bytte Telefonsupport/internetsupport Hjemskaffe fotoudstyr 5 Trojka Producentmarkedet Vejledning i brug af udstyr Udleje af fotoudstyr i kortere perioder Hjemskaffe professionelt fotoudstyr Reparation af fotoudstyr Tager gammelt fotoudstyr i bytte Fremkaldelse af billeder 5. Gå ind på og se, hvorledes branchen har udviklet sig. Find de nyeste tal for udviklingen. Fotobranchens nøgletal for 2008 i forhold til år 2007 samt forventninger til 2009: Omsætningstilbagegang på 4,1 % Julehandelen viste en tilbagegang i omsætningen på 2,1 % Kun 33 % af branchens butikker har levet op til budgetforventningerne i 2008 Jyske fotohandlere har de bedste væksttal i 2008 34 % af fotohandlerne forventer en omsætningsvækst i 2009 6. Hvorledes ser distributionskæden ud for digitale kameraer? Producent af digitale kameraer Importør/grossist af digitale kameraer Fotohandlere Forbruger af af digitale kameraer digitale kameraer 7. Giv forslag til, hvorledes fotohandlerne kan tilpasse sig forbrugernes ændrede forbrugsmønster Fotohandlerne skal tilpasse sig de ændrede forbrugsmønstre. Det betyder, at det først og fremmest er den professionelle vejledning overfor kunderne der skal optimeres. En satsning på internettet kan også være en løsning. Fotohandlerne skal specialisere sig i produkter der er forbundet med at tage og bruge billeder. Eneforhandling af specialudstyr vil også kunne hjælpe fotohandlerne. Opgave 1.8 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 er rigtige 6 Trojka Kapitel 2 Markedsføringsbegreber Virksomhedskoncepter Opgave 2.1 1. Redegør for de 5 forskellige virksomhedskoncepter Der kan tages udgangspunkt i lærebogens fig. 2.1, som viser de forskellige virksomhedskoncepters tidsmæssige placering, når de fem konceptet skal beskrives. Produktionskonceptet tager udgangspunkt i, at forbrugerne foretrækker produkter, der kan købes i mange forretninger og kan købes til lave priser. En effektiv produktion er derfor nødvendig. Markedsføring efter salgskonceptet har som mål at skabe overskud gennem stort salgsvolumen. Markedsføringen tager udgangspunkt i produkter, der er produceret, derfor er det nødvendigt med en aggressiv reklame- og salgsindsats. Markedsføring efter markedsføringskonceptet fokuserer på at skabe fortjeneste ved at tilgodese behov og ønsker. En sådan tankegang medfører bl.a., at produktudviklingen skal tage udgangspunkt i kundernes behov og ønsker. Ved samfundsmæssig markedsføring forstås en markedsføring, der udover at tage udgangspunkt i kundernes aktuelle ønsker, samtidigt må sørge for at tage hensyn til både kunder og samfundets langsigtede interesser. Ved en-til-en konceptet (one-to-one) tilstræber virksomheden gennem et vedvarende samarbejde med kunden at tilbyde ydelser, der er tilpasset den enkelte kundes individuelle behov og ønsker. En-til-en markedsføring betegnes også som relationsmarkedsføring. 2. Beskriv forskellen mellem det salgsmæssige koncept og det markedsføringsmæssige Koncept I lærebogens figur 2.3 er vist forskellen mellem det salgsmæssige og det markedsføringsmæssige koncept. Salgskonceptet fokuserer på de produkter, der allerede er produceret i modsætning til markedsføringskonceptet, hvor udgangspunktet er at analysere kundernes behov og ønsker. I salgskonceptet benyttes aggressiv markedsføring for at nå målet om at sælge så mange produkter så hurtigt som muligt. Målet i markedsføringskonceptet er at skabe overskud ved, at kunderne er tilfredse og vil fortsætte med at købe virksomhedens produkter. 3. Ud fra ovenstående annoncer bedes du vurdere, hvilke virksomhedskoncepter de 3 virksomheder benytter Virksomhed Virksomhedskoncept Siemens Det er ikke længere tilstrækkeligt, at Siemens kan opfylde kundernes behov om en god og effektiv vaskemaskine. Kunderne stiller krav om, at vaskemaskinen også skal opfylde de mere langsigtede interesser i samfundet som f.eks. at reducere elforbruget. Siemens benytter derfor det samfundsmæssige koncept. 1 Netto Netto konkurrerer med andre dagligvarekæder om markedsandele. Konkurrencen foregår især ud fra prisparameteren. Produkterne er allerede produceret. Netto benytter derfor salgskonceptet. Royal Copenhagen Royal Copenhagen markedsfører mærkevarer, som tilgodeser kundernes behov og ønsker. Udgangspunktet for Royal Copenhagen er at produktudvikle med udgangspunkt i kundernes ønsker. Royal Copenhagen benytter derfor markedsføringskonceptet. Trojka 4. Kom med forslag til, hvordan en annonce for de to sidste virksomhedskoncepter kunne se ud De to virksomhedskoncepter, der ikke er blevet behandlet tidligere i opgaven, er produktionskonceptet og en-til-en konceptet. Produktionskonceptet tager udgangspunkt i, at forbrugeren foretrækker produkter, der kan købes mange steder til lave priser. I en annonce er det derfor vigtigt at inddrage disse forhold. Ved en-til-en konceptet tilbyder virksomheden produkter, der er tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker. Kunderne opfatter sig selv som speciel og kunden ønsker ikke længere at købe de samme produkter som andre. I en annonce skal der derfor gøres opmærksom på, at virksomheden tilbyder en kundetilpasset ydelse. Opgave 2.2 1. Hvilket virksomhedskoncept benytter Design By Us? Virksomheden Design By Us tilbyder, at kunden kan designe sin helt egen lampeskærm. Virksomheden tilbyder en kundetilpasset ydelse og benytter derfor en-til-en konceptet. 2. Hvorfor har virksomheden valgt netop dette virksomhedskoncept? Design By Us har valgt konceptet: da de på denne måde bedst kan differentiere sig fra konkurrenterne på den bedste måde kan opfylde kundernes ønsker og behov på længere sigt kan skabe det største overskud. 3. Hvilken målgruppe henvender Design By Us sig til? Design By Us henvender sig til individualister og feinschmeckere, der ønsker at indrette sig med personligt islæt. 2 Trojka 4. Hvordan har virksomheden fastlagt de 4 P’er? Parameter Beskrivelse Produkt Virksomheden tilbyder kundetilpassede lampeskærme. Sortimentet består af pendler, skærme til bord- og gulvlamper. Kunder vælger skærm, farve, kant og ledning. Pris Lampeskærmene koster fra kr. 1.600 – 3.600 Promotion Virksomheden annoncerer i boligmagasiner Distribution Produkterne forhandles på internettet Handlingsparametre Opgave 2.3 1. Hvem er målgruppen til de 3 telefoner? Målgruppen til Doro og Emporia er personer med særlige behov. Emporia henvender sig især til svagtseende. Doro er med sin brugervenlighed og enkle funktioner særdeles velegnet til personer, der har svært ved at håndtere en almindelig trådløs eller en mobiltelefon. 2. Beskriv telefonernes marketingmix. Det vil sige pris-, promotion-, distribution- og produktparameteren Parameter Produkt Pris Promotion Distribution Beskrivelse Sortimentet ”TDC Care” består af 3 mobiltelefoner Doro Phoneeasy 336W , Doro Phoneeasy 410GSM og Emporia Talk Premium. Kr. 1299,- uden oprettelse. TDC annoncerer for mobilerne i husstandsomdelte reklamer, på TV samt på deres hjemmeside. Telefonerne distribueres i TDC butikker. 3. Du bedes derfor fastlægge produktparameteren, hvor du bl.a. kommer med forslag til design, navn og sortiment Besvarelsen af spørgsmål 3 og 4 kan foregå i grupper, hvor eleverne udarbejder konkrete forslag til en mobiltelefon til aldersgruppen 3-6 år. Målgruppen skal være styrende for udformningen af produktparameteren. 3 Trojka 4. Udarbejd forslag til en annonce og overvej, hvor det vil være bedst at indrykke annoncen for den nye mobiltelefon Efter udarbejdelsen af produktparameteren udarbejdes konkrete forslag til en eller flere annoncer. Besvarelsen præsenteres overfor klassen i en PowerPoint præsentation. Virksomhedens interessegrupper Opgave 2.4 1. Hvad forstås ved virksomhedens interessegrupper? Virksomhedens interessegrupper er de grupper af personer i og omkring virksomheden, der af økonomiske eller andre årsager har indflydelse på virksomheden. Interessenterne bidrager alle med noget til virksomhedens overlevelse. Til gengæld forventer de at modtage en form for belønning. 2. Nævn de interessegrupper, der har indflydelse på White A/S. De interessegrupper, der har indflydelse på White A/S er kunder, medarbejdere, leverandører, ejer og det offentlige. 3. Redegør for interessegruppernes bidrag til virksomheden og virksomhedens belønning af interessegrupperne. Interessenter Kunder Medarbejdere Leverandører Ejer Det offentlige Bidrag Køber og betaler for virksomhedens produkter. Stiller arbejdskraft til rådighed for virksomheden. Leverer de rette varer til den rette pris og på det rette sted. Stiller kapital og viden til rådighed for virksomheden Bidrager med et godt uddannelsessystem og god infrastruktur. Belønning Produkter der tilfredsstiller behov og ønsker. Medarbejderen har et meningsfyldt arbejde og modtager en acceptabel løn. Opnår en acceptabel fortjeneste. Har retten til at bestemme og forventer at modtage et tilfredsstillende overskud. Modtager skatter og afgifter. Tværgående opgave Opgave 2.5 4 Trojka 1. Hvilken type virksomhed er Inspiration? Inspiration er en detailvirksomhed. 2. Hvilket marked henvender Inspiration sig til? Inspiration er på konsumentmarkedet (B-2-C), da virksomheden sælger produkter til personer og husstande, der efterspørger produkter til eget forbrug. Inspiration er ligeledes på B-2-B markedet, da de sælger produkter til andre virksomheder. 5 Trojka 3. Hvilket virksomhedskoncept vil du mene Inspiration bygger sin markedsføring på? Inspiration konkurrerer med Imerco og Kop & Kande om markedsandele. Konkurrencen foregår især på prisen. Produkterne er allerede produceret. Det vurderes derfor, at Inspiration benytter salgskonceptet. 4. Hvordan vil du beskrive Inspirations målgruppe? Inspiration henvender sig til kunder med interesse for kvalitetsprodukter og moderne design indenfor boligindretning. Kunderne bor i byer med mere end 30.000 indbyggere. 5. Hvordan vil du beskrive Inspirations marketingmix? Parameter Produkt Pris Distribution Promotion Beskrivelse Inspirations sortiment består af 4.000 produkter indenfor gaveideer og boligindretning. Der er ofte pristilbud på udvalgte produktgrupper. Produkterne forhandles i 50 Inspirationsbutikker og på Inspirations hjemmeside. Inspiration udsender husstandsomdelte reklameaviser og annoncer i aviser og TV. Checkopgave Opgave 2.6 Følgende udsagn er rigtige: 3, 4, 6, 11. 6 TROJKA Kapitel 3 Metode Opgave 3.1 1. Forklar, hvilke kategorier opgaver der er tale om, når din lærer beder klassen løse to korte opgaver i opgavebogen. I må arbejde i grupper, og I skal nå frem til resultaterne på 20 min. Af introduktionen først i opgavebogen fremgår det, at gruppearbejde af kort varighed ofte anvendes ved løsning af forståelsesopgaver. 2. Hvilken kategori opgave vil der typisk være tale om, når læreren beder jer aflevere en synopsis på 4 sider som svar på opgaven? I introduktionen først i opgavebogen findes begrebet synopsis i forbindelse med cases. 3. Diskuter hvad I får ud af at løse opgaver fra opgavebogen mundtligt i klassen. En diskussion bør rumme både positive og negative udsagn om, hvad eleverne får ud af at løse opgaver mundtligt i klassen. Blandt de positive udsagn kan være: Øvelse i at udtale fagudtryk og anvende fagsprog, øvelse i at se og udtrykke faglige sammenhænge, øvelse i at tale i en større forsamling, og naturligvis øvelse i at koncentrere sig og tænke sig om. Blandt de negative udsagn kan være: Man tænker på, hvad man vil svare på næste spørgsmål og hører derfor ikke, hvad der bliver svaret på det aktuelle spørgsmål. Man keder sig måske lidt, mens de andre elever i klassen taler og man synes måske, det er spild af tid at diskutere, hvis man har forberedt sig grundigt hjemmefra. 4. Forklar, hvilke fordele der kan være for den enkelte elev ved at besvare korte skriftlige opgaver. Besvarelse af korte skriftlige opgaver er elevens egen kontrol af, om begreber og argumenter er indlært tilstrækkeligt. Eleven opnår træning i at formulere sig fagligt kortfattet og argumenterende. 5. Forklar kort forskellen mellem en case og et projekt. Cases er kendetegnet ved, at eleverne får udleveret en større eller mindre mængde informationer om et emne. De udleverede informationer skal danne udgangspunktet for en faglig besvarelse af nogle spørgsmål, der stilles sammen med caseinformationerne. Projekter er kendetegnet ved, at eleverne får udleveret et emne eller et problem. Eleverne sk...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture