{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chapter3 - 2!an 44 $4,434?” ’1“*ZH-éqns E66...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2'!an 44; $4,434?”- ’1“ *ZH-éqns E66] W "([44] W -& 414%, u _. 2/ {[4’/]:)’ 515-06 I) fié £9 flfi-etut' 77’“ dimfimf 51,139] A +(4u53. +fl,b +q35)2.3+{4’éj ”+42sz Iflofdlfoltdj 31W diga’ (2611/ 64:0, br'a 7‘55}; bur-:25 )1 If «7,057 f ”453% gr“ +2xa:[;é-—r)‘€[§-IJ +‘2/V'.f{l-2)f[,f-2] =1éfl'fl C4 = (M, “1,6 “WM .1 +433, “245’ +644) fl'fiqj-r (évUj—[IF'ZJ fa“! bur? I'm 3,6, f, a; ...} Cr =qobf+qr £4 + 42.63 +4382r4461'r4f10 (b) ”4“]: 35“] ”ASH-Urziffi-Z] 9256) = 62!!) 416-1) ifé’IJf'M—Wfl'fl 3,4,3 (4) km Mfume 154‘ TQMMMW fifuféjsa'fé] ad ”Wm ' yr—qsq yr—JJ‘O 44‘ a, WWW KIM]: 5154”]: -23¢[r$+r1~‘3fl’57+5“*’1 W 3 Am“ fir),y[91:,g(g]s-2y[vr]+3yr-2] +A'l'rljsfi 4'2" 16"}! ”Heir/J 5'27[0]+3y[—l]+ Sink! ‘[ p I 2 3 4- {‘0' #a):fl[2]=-2’H]v‘-Rj[fl] +50] 5 '1’ ”(J I 0 fl ' ' S a? b- , Irffz.’ ’7 {INJ‘afrfi-IJ a a ’4‘ 43 5;, ,5“; “31:59].— zy[1+3jfl 5“? #43 :l543242yga]+3g[2]+3[3] = 44‘ 1:10 (5) finuwnm'.‘ 67,45," . afwuwzfl m.» 16:57»- 3fé1= #0: £126]: 7:0]: 459/ {Sp/J: 4 16:1: in]: {m}: 45.17] ramp-r #:2 £[z]=¥[2]:4ffz]»5'5frj= 0 £171.20 #4:;3’4‘hu a flail—w 49/44:“ a; age/42> -9, efijf-‘lllil-yflj ; ,4 “2. +4.! 4" fr£J:QPE{J d ,4). 43 -44 45' " 4ffl]=q~ otwrjsq {fur-4: 11D7=q3 “"4" (“05"4‘ 5 7 J‘JM r3 4. M " ' {:‘j 12,2 an” (4, + 4,1 rq‘x‘)(6p+blz+£;11* 5.413) = .1 40% + (pr1*§,ép)z 4 {4,52%}, ml»): ( " ’ , 5) Ram W .4 gal-=0” 1/[47 3.2 ode W ’54]:5‘r‘ju[4_¢j =5féj. M um “0 1 yffi+I]“$’l-£J+$f4+l]+25£‘1§]+5[6-/J %5J 5:4.- {[01:33] :,y[-/]+5[oj+2a‘L=/]+5[—2]=/ W" 1 4 (f ‘ ) 4:0: inl:flll='y[”7*5[/]*15[”7*5[‘/]*'/ um—u ”H . . é=l ‘ ‘13]=7[2]=-j[/]r5[¢]+2§[/]+5[o]=0 A'LLLW ‘ (My 5 4w) . ‘17] 4 kn tril-‘Mer—me] r25f’5'l] WW1” ”W ”I: ‘ a =- 0 ”H‘J‘lf4 "1 V4- - . mun, a. me. a» 4/ big/12. ' W (Mp/I‘M“) 6%“; all. All!!! “as.” 4; 5f“ “iv—iir—o MM) ¥E€7=ur41+ur4—IJ ”34 k (W “‘E/ #13191] = ”[4 H] *afé] * TM. a a]: WJH1Ja/f idéquflw/m , it" ##W 5"", 2?“de m‘ %Lsz—m m- é=4. ”comma W“"“d“ 4, ”W W . .‘ ajzuujwré—q 450%! a6: Maw. 3'3 314712 flit—Huh] =~ ' {11qule M W =52: eon-(é “ )flfdfiw ea'u‘u M '5] a» m: /m «f ”mfg—22f 5:44-- W a,“ gray—mum] =14: I in] ‘8‘”! + I 6"” = 2.04 ' 4 30/ 1:413; fil‘an_‘J ‘54,,213‘4."' 9:0 3 . 22:01“?quin {w 4’33 #[2]:e‘-4 1.941943 {433,16 ' I ' 1‘ ‘ -‘ :i-[tlfé]rlllé'llfllfi'l]*”[“3]] In“!!! if3]:ea.5+ €0.49 0,2,.3023 ‘7 *6 p :4.4‘/ W 5 do: FIR 74%,“ #gfpjcqfiqufzjsl fluféhq llofle;3_ an“ 0750]: Afojufi] :f 3.4 finnaa pbf we Jam. {pr/u: 2—4, r90 )1 lféF‘Z {[uufé'd =3 (2-4') ”("67- a=o £=a ”'7 ”Mum {Aim/[1]”; 0" HR [22%, .zf “41:, ,4» no, at. ywrffllllefflflfllfljfungi/[2 2;? ”fi'ihr f» ”0, 0,4 ua/ its]:$[afljml2Jruir]+a[on=% Iféhzé{téJu[4«¢'1.-‘2:,{n] :én-” €541=fi["[4]”[3]+”[21Mm]:’4'?=i‘ «#2 m 4m. ”f in? fo- csa at. ’55}: 7: 3H7] : :2 Inf/=0 . ”41:0 )4, 4;; ”11:”! =3 an] =z+l r0: J ~/o .- flaky/r04 r2 =u[4+/] +61% skim-4'] “4440+ eyrsfi yr41=z+l+0vl—2=0 ' ; ‘- Wfi/J- eydjruflé-n? (U4 £47714; (#3]: Z 45;] Ll[3-¢7 Wc% L:0 W (who “51:94", “1,2, +1 - yT§J= 'l’z1€[{- dun]: 23""1u[¢7 ‘1‘ £50 ‘1‘“; arm-=23" ‘um: u[£1+2£"um 4- ‘0 -£ -/ ”E‘j :u[(] 4 85M] 71’4“]"6’1’53 =1] [‘3 3.6’ ”if 63”, M ya: m2! 13: #1me am 47 a 1m! U“? Tm W?“ 35F» .4 Mid we flew muraaav Mammy 44427 ”W” N-/ = m; , 11¢ mafia {llama 5““- 33° drum 2] 2; Hanan] 6' 0' a" m 7 W yr6+11= —n,y[£7+ t “47 M m, . WM 47W Wm: ”#1!qu 441/ W‘o'fldjiezé ““1450“,” a] W MW. ‘11’ atm. W a»! f” [:0 [.2 , F” gut/3.; N~/,!;0, CW” way]? Elm pf - *4 *H..N+I:#p'r/_ ' a M ul'Jép-fo/"J =0 - 7‘“ ¥r4,+N+1J:Z£r¢10’0 1"!” 36' Yuk 43: a+a‘+ fa‘tfa 45”-“; =/.—a4fl=(/~A)AS’ 3%” -.A§~., ,._h.é+l i . El J [43 1’4 [£41] c any]: at; #1] 3 {=0 2‘0 (5) #/4I</, din aé—vfl “4-H” W =grdj+u£ll ££4_ qu4twLL” 2.1.. ‘4" ”—9“: is! ”Ava; I R "4 ’1 emu—5m “If“ It) «If 14/>/. m. (Haw add-*dv M an 317(4) tr-fi] :e‘” 4:0,/,2"" . A‘ ,- a INJ=££I+UHI4J=295 mm 350 ‘°"" (:0 ‘ng w - fl... «glad, {3a _co 1754*’]= Z: 1’6“ "u[¢']=q[{41]~rZeh/“ur¢j 1‘0 —-/'/- TM 4 m .1r 5;“ 5.1”” 711W cMM .44qu gm], git-13‘ my» WM yt-n] cum” ”(m-nl‘ althar]‘-~_u[-n1 . ‘51 aura 10.4“; m :21: M4! gm, yr-zJ, qr—nJ 3,11 .gi:fmjgf.dmgiéjw {a} 4;» j;4_ 75a {41.74% tét'fi'm-t? 3'” y“3=—0,5;’!4-1]+2q[fi1 6% gbflio and ufl]=$i4], m {fojzgmjvafgt—IpzHM]: .2 £rr}=yr11=—a,:gm]+mf'1-‘ ”’1‘”: _ {[21:1er “Myrrh: #[zlr‘f- mi: 1.4 fwd-Kl; {If}: 2 (-45):t I 3.13 3591=’ijffi'll*b,a[fiJ+bo[¢-I J ‘91} 7mm M um= 5:751 Mm {[9]:y[a]-:-a,;£’l]+ LiufflJ+éNFIJ = 5/ 1M} =ynl 5-4105, + 6, Ma] tin] - -4, (-4244,) firs} =30] = - @531 =(- 207—443, + 5,) ' 7m PHI." 3. 1! Wk 0.2 f m: r «(é-I} + «ffrzjmfi-ijfl-fl) m-dwgfimtflwm “2) «m 41m [r4] MIMI) Wil'fli—dnfijflrflv «(+51) ””5 -W«r (fludffi Milk/w mcwfi aim a: , oils 5,.“ [1,. 44) 47.0] (1+0 01);“, ((+a‘orf“ a: X 10,0190 = no.2, :96 P: InWardtwtféfiflfnmfér team x no; =/M [0 2, .514 —— I019 [fliJlé LwMJzé #m/Wfidiw fay: I/f at: Mei Bi? (:1) = 4?, 99279 = .2_ 722, We] = hum + s,« [é-r]+bau[é-2]+Ljufé—3} - a] -1 mm H F)“ Eam- l I?!“ @ 5561“: m 41,: 56—1] 4‘ 3564] '45 :1 [he] 61 Wflfl’nfifl'ff'fiflfi «2]M,g[£»3] “([4] 3' am m1.) 111 IT.‘ ezI-a-JCi-J I ““1=N[41-'4,w[fi47 m 3%? =b,¢d[é1+b,w[fi-IJ (2) 3,12 (d) ‘ t in“) 3H} ={{,(r)u, It-z)dz ’i:j' asré4 C iii-I] : b,w[&-:] +1.,wf4q] (a) (2) Max (3) W 3M] +goy[§~,] ; 5’14“] +Lowffi-ir7 Lye—1) z 4 my.“ 1.; 4xt =4t. 77m +Q951WH'IJ ““00ch[5'2] t" 0‘ ->: y(t)=4f at“ ”5-{54 51’; (WEN-r 90 to [4 4]) -+ be (4,1,5 q] rag w [+1] 3%, . '"t t ‘ 4ft5? 1 ...___ eqt mama: .4- 4; {‘4—c‘r4):4r’f"r) 5%. m, w my (”[157 + at, gdL'é-fy = “[15] «HM-1'] rfipwfl'fl “([441 ‘“ ’7 flute / c flu“ f 4 firtJ=4{f-L‘) [ah/1‘5”? gféerpyer]:6,dt¥J+bn““"’1 3m *4 -—-«- 5; thfi Mm :4 :w m- il? (a) I_ , It jtu. Mace—gnu mm at] swarms W @4543“ £“’“‘" a t-‘J (b) o a. 4 c 9 ’c [AH-2). W'MW‘I r . J" J m as (t—M)dr am} 10 j Karma” 9 p a} a and yard-H9 fin“: t t yaw] {1/2”}sz zf aim 41mm" 9 0 ‘J[£-z)u1(z) F07 fl 5 t 5 2 :4“; 10x0 :0 (b) N (£)ft15(€'-3)df=t1/ 3:7 0 19:3 nae/M'i ”ft't‘flflz .J1 3 m 3 {t J(t—3)dr :z7pfa’a-JJdr 5,, 1 5:54 “51544 a M? “£66 41m {-tcamt 7H2! MM wwfurt) 11! tiffmlofiu 4443“ m not! u‘wdai: at: M! ”i=3. .41 «21 (t-ZJ :4. — (t‘— 6t-rrt’) xii-£0 in) {I 1‘ t A, (t-r) atfld't -r a»: Ire-q») umdz .9 t ’f can zit-awn?) dz 0 Err tas. 7MMW¢=0 ' m“ go‘s-[‘1 05t£2 a“): 44({3—‘t‘f/fl) . A. 25t54 L’ a a qwsm‘ 45Iéé a 1” $36 I! {new MM 4. My, 1'0,wa am=o MM. at: 44%;, [5,9], at». default 14,”) Wm M 54th «If to. ‘51me 22; an ear}: t; #01 5‘. _,r3.- w ’2 491%“) 4w t g!f):f;{(z)u/¢-c)dz =0 mm dc a W (a, PM?) flaw 241, t<0 W F:/0 W") 1»me in) Mu(¢-r)40m’m’ ”‘D—‘b—Lfl lap am! am; Mac! 24 a. no :9 a :012 t 3.23 (a) _.» p; 2 W) q: y"):_£fiffi-Z)5(r«2)dr :“fI/t—z)’ 26(5)) 12:]. u») (2’ 5“) =ffiIé-t)[cfi’z—r) -1§(£’-6)]d1 ‘0? :13, (at-4) #273095) t t glt)=f£(t—Z) Mlt)dz :12“ 3(f-t)u{5)dz a 9 3, 25 , 16 {160-22416- (t—t) me)! + I23 wag/ta?) mddt t=t fl t ' d :Jma-wt) +- 6] an Sit—run?) r 0 fi' -‘ 1‘1”") * f: (f '3 ) 5}» =5 mfivrflllz), 4‘ fjt—Uadm 3 1'2"?)“’Z)"'z t:t 9 t =5WJ'I-Wt) - ej'zm 3!'t~z)“/r=’d"' fl (d) 55 art) - 9 Jlt) EU jfi’flfltv2Mt : fimé 2 1% Tim M: 4rd?“ am :0 ‘14:.ng 4; :2. {fro + 4' gm = 5 my) 3.25 t' _ 71¢) : [Ila-z) *wqre ”jugddz a t - (t-z) :utz)/ * 2/8 J mad: {2: a f {what-r) - .15 (.94 J] «0 rijfl) '2 '4'") 1b 1-1. din): 2x-3-- 3 I f?“ (firm—I) + 5 (5-3 )jdr #10415) ' . .. {t-Z} gmwmwne 2 W0] Est t - 4:) *2] one 2” mad: 0 vim-w =31 :4/t) +JU(t)-2 [Wu—mu] 50.94 £{+-c),gre)d= =2, ffiz+-z)a7z-5,,, r/mmwmn :24vaqu W1” *' :gm aim +4utfi 'l4‘ Hit) '{flt} Lit): ‘ 2 mflé'+mimfi:mp.u 774(4ka gm“. W #5: a mute, w» MR2 :9 M ”0671‘” 615;» ml; 4 mil? : u rm yd” WW ejyafifi mm M: W 1% pig/MW Efuafimu 40‘ MW We, fmfmu = befism +- a» “1, ~— -/.>[; «9 mm] sf [jaw-Jam] r mfur) a»? gm game -uhu , M W . I n; 3’: a.5ucr)~fl.5'y(t) ‘27!” M 29.6%) + anm + gm :4“; it) Tké “yfimfiafl 2M9," Jar/W -45“, _-_. fin-)4- ?nil-I-miy'tr) m- vn‘ifli-futf 4- flat; :«wm?a 3.31 6(4144/[574 $591—ij BMW 51516? $35“ — 3”"; mfiw m 45“.: MN: grim - :1; new] 3,32 (a) 3—2: :{a -0-,3‘;)xl n l’.5’=u+z (I) 2+(0,5'y—i)x/:{u-plrjfi))rf flit) 7c+g=u+2£ (2) gm: b‘amqu 5. fuzz) J: + bl ffuerdza’z 4' $3 ff/mz)drdralz y'm -: Lc 5'11?” 6, [I'm-r 5; 5"" + ‘3 W“ m o 5:» ."m .9.» ”I limb-'4'; “hi -4,3’ + mt) or Jim - align.” = .2 in») -2 can 3-27 6M2!!!» Mt @MWWW maxi/WWW”- i é’l'*étil+4li+¢hé”” "/5 - “3"“: ‘QalakUmv-u/t) H) 3(1‘)‘: 5‘, NI!)+ 6,L¢3(t) (2) {it} = 5» aim 1‘ 515m (3 ) (3)4- “a! (.1) : in” * 4;:5’10 = “(IMAM magma +455, (:11!) =6, (451%)-+d9u(t) "*6, (£303 +4,a3(t)) wfluld km_ 45/63. W7 (I) W (35 MAM 5m) + 41.31:) :- 41w) = 6,111!) + 6,147!) 55:11—24} «15.: r4 w (1) 3:13 +325 4:: 10.5w (2) fiof/mw a) W * 4) ,. . i-‘u «Ru-qujw I r} 4) .. n?MJ fiw' rw’éqn‘: I” _ ’5) tr) '4 ~- 1-2“ the 4.)" $4.47.: {41+ }j «45! =(guwuwmr 4mm.- #54) ‘ () "I .. (a) n' .. +(3m“'+3w’“+5w wand-W 1"” ”w I -I la 1 *4u)+ {an-wart.) rm #0) EWUL‘zwwdl Waifiitpm- “an m__w«:fu¢%, 23313.}; 431 M45?! TMMM ‘1‘ 3: a ’4’ *2, '4y5'lltlu‘szll"‘;+a,1u 3.}; ”mm mafiamwcm m WM W WWW-d5, gypsy-1““: “1“”) "gm“ 'Jll[(f.l]+3u[‘ +2} - (—(lfé H] +fl,5‘u[é] A 3E£1+fl£4147n$~21 -— 4 Jam] ’2“fl1*3-[4'1J- «(A at] + ”.5 L‘ [‘5 ’3 J 5ft): wt) :fglmlz aflgwfiaansfiylz) (dz/I3 éfi”. Wfiva)msziiu m—‘qosa -1“; 01. "=‘3*3L1’J+1LJ’ fig : >. ' ‘J - .‘ 0" ll - . -- . 7=M+2a . J‘wuw 3-7.: um 7:21: +3ij-u {-0.514 -!-2: 474’ :. —: , m'u- n - m u . j"=;-l f).‘:.r+u} +340 :11 (I) 3 Q7192] “45/=2u +3u-u+a,5'u (5331.4); =(ié' +dL§+2Q> 4125.; +6“; +464) 7’54 ‘mmja an WWWW “MW 9.4-3J'4-2y'2u‘4-1UQ) “f“ 77"; 93.34”. m: m «a,» saw u TMQ éfi'" ._ hi db WW-MW‘ (2). mica-4W4; ‘7') “- w/é __ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}