chapter6

chapter6 - W TMWMWMWW’WW m 9 — A I{knit 3d 6...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: W TMWMWMWW’WW m 9-! — . A I {knit 3d) 6.! rum/atwocwmt +M4t m a: ‘ - .. .z _ ruflad 41 2‘10, I44} ta‘ 2, am ac 5"” tile (Mitfm)dr7f€ “4%th d , 1 .. , _ at Zia.ch “’64ch («Kilian-M ,_, $3. 17th (EM:¢--2m1t)-2]m Man; ,2 “6/ [WM -’—"7/-z 7:”. . no :a—J-fflafo-z)-J._]=i:-L (‘0 I ’0 l0 .5" (6) m 10:- 1’70 cam/arr! 46' c' ’3’ M .1077 vitae AM ain a!“pr ” 4” 5- i ~ (5' 9-,“ .2 -cu<t; dad at? «an»: M ImIMz-gfic gag“ ) M t 14" (a, a! m 425% 44» mt W CfiIfl/Tzf" m 6” :f (ea—“'Mgt)?’:219’1‘7ah‘2tdr fag-{21 Wflt’flLé‘ 1‘ " . \ , :2 x; = 3‘; < a:- (C) mdt 4- My; (7: —-/r/4) r um 3r - ~wa an au— ' W 7‘ 55" W4 44» 7t -— .dm fi/4 my: 3; » . 6,.3 In!) dM'peumé‘éé' “U344 ¢ 1‘}, 9114 a, m m I h . J ._ a f ‘ 7' {Mafia m Mmm /Mm' fw : gm, 317—] fich M J end/44mm! .UT/J _ 14m :4) .MJtaa-adi-t #- Mi: 4 Ma” mi 4 flip, fwd! é Thycdozfjffilffhflmud at: WWMWa/WMH“ f4“ ' qr}; (a :M Wmn- rem MW ‘3 I ‘ _ I ’19; 2£$t<zérlzfi=gn W - I J.” I '3 w. an,“ 4 M a m J 6'3 I“ e'zm“ f” “a t "' ““3 a” TA: Wow/4 pm; ‘1 flaw, 61: may: «I - I W W =/ re'tm‘ufdr PM). «gt/t) w _.m | r a 2 2 I _. .15.. lim. filfirgdrszdfi,vfl=gvf ‘- e a: E“- T—U’w .-f‘ a, (1 1o ' ‘ -' rl1=ar My 19in .1 d: 71% - 6* I . < I jeudw’x‘d11'4fdz[d4hx(£aaa'—2mzj+fj a; ‘- Pay ‘ M W and fit) ('4 q )oawm 44/424! . ‘ "' a 6.4m w - I _ _ % git/E‘J‘tm gzdat‘) ){ -£flvt£-a- &4/,£h 0 -qg '&v m .. nzt . i l I I i ‘1 I O :4?! [Mufwmat "ammo?" tra' :ji ldf'rzt “ fl/ '3 l-o ~2 '9 try =0: 714/“:0 fay a (may '34 - . to A ver z; :1: Elm” .2 mg,” m - _ J tut/L 5’30';/ 601— Jnm m:z/)I{ a) fit) = 1m fltf J \ . .50 )lxhfl' 3‘~ r [deucde ' a1 ' , Jea’rw’oxd: :ewfampk‘pwpfl 4L4, P: as) a? m; a; mwx,mrk Mm, m 0:4» at? t, [1.41; -0... ii ’fw/lflwldr s‘ Mfrfmldr Thad, y fm a W W. M a (flu/3' &/ JC/t) A} (clap MW i W .szflt I Em=ffa7urr¢e ca 0 e‘m‘flt’vm zrrm fif'fit’d" 77f) / r 1. - J. :1 +(7m2fl) t” ,- x 17%,: 5 349mm _ ,5, _ lrfia- nr-UJ - HIM—i7) __ 2 I béI4-‘I .‘t‘d ”' |”‘fl4”z7n.g ‘7(/_4m1)fi I ,4!“ .34.;- Jé't. 1‘: fat): (9 e f (P re ’ JJ :2 -' . ‘ #9 "tw‘e 1"+ a, 791'“ «2;, e’ d j‘” ‘ - as.) f 1‘0 .39 ‘16-! Jiwrt+ (1.261 a r-'¢ ‘zut fqlelhb fr” I - 7: 4-4131 Urt M (JD-:2 I ‘C' 2 - ’ ... .. - ‘3 0'5." C‘J-o’g‘ QI'cv‘cr'a. a t:o 6 "45‘1 c3 :0; «if an 4130 fie ch/Wthlz W64 mean; A! mat W t (a) .. — -31- {It} — 6' b4.- Mts x_ P-{_ u,— I -2, Co‘:7Lf;lf/t)dt =f‘ltclf= {- 63/ ’1' 0,6" 9 9 fig “’ ‘mémz {km {W A m)” 5.? m) *4 4m)“ brameéa-“Mw- mfifilam W639)- (336%,PI:2,%‘:—#=”. 5»: f / 2 .I a: .Fffrwdr =3—jf/t)dt : E’- .., a I I 2 an: ij/fldm award: : gaff! ’tJM/nfl't'a’t' ‘f MJ’avxdx:coaz+-z¢ml’ «u Kane m Ii e»:2[mfiaquft }’;:—Tj;(mhflt+mfifmmmj l t- -3, ,__‘)‘_.—- -_ _ , _ .1 JL hero-W (m (can: we) - {In I! )1 fl try-an "'fft):0,5+i Calf: f-Lmjfl't +"' 17‘ frrl -— 2 J"'r z 4/7! 2 iii/5 -67 —- _ J ,J'J-lr E oflze 4-?”19 m _. - >0 M {Cm- -f&’a° IA, m<0 5, “(at f: eya’fltf E! m, J 2 3 'r‘6 flit 4’: 2. .. - ~— % ‘24 ' Mm cry; c,,-",,—; 524'", ‘13 M‘, MIWWQ sign=—/£o‘)4..m>a " a = " _ “ M $9" [60 fur-two nigh—fir, . _ up: ok‘W’mx: aum<a_ WW”, p 6.8 J; fft) a} W m. {#2:}:er M I pa Um”: FJL/ {we/mmfir PA: “a. = 75- ] fit) e - F 2' I ‘P/J. ‘F/L $,,,= 7,; fan»: )nm,t¢t P "’72— /" -/nu«bf a 'f'f 4‘- -',%[f flardmmmfld! +ff/t)mtm.tatr] o _ p 2 JV). 0 ‘tdcd' ‘ (4% {1: tr: 5’): {=C-r 2 ‘1 ” ’t‘fl'] 17/ o - £12 .5) "‘ v 4n“! d-z * f/tW”M“I 1’ _. t 1m ,7 (tr; Plpf/‘lf(t)“fl( It) jflflel a dt:/f{‘+§)e dz I ‘9 4%. F" f” J-0 a . 2' r air a 7 I :'" ' '* (HM M‘W _ ‘ _ In“? t M10325}! 0 J: zf-f ffz)eJng¢|,t€ 'jmrrdz til/{(6)8 ad: +7; “PA java? m, 75m fie) mM'cMm M 54m :4; [417; Jim [a mat. on. ff-r)='f/t)’ m 2g m in W1. . 7m 5(me A-W‘W Edd affine??? and }/’H H “4“”. m“ qmzif’? . m w mm W 4 p mcwmwofdr .flm / WiivMM/IWWW‘ fA HP 41 = iii-[flu an my, 24’? fff/fltw Md, Ida”? D {flat/M. 7M from” wake/Quads. (at?) - .- czm = c,” and cm” =0 (la) 74,, m m 4 ymdumrt/ 4 55mm?“ M. M W [ll-In ‘9 W— WW”‘ 5045!!» air/c), Luz/ma- W Mfi’flnaymérnw, Ami Wait/rm to Ida/MW “’ “(Mm-ma m 91%,"? Maggi far-"0y w 217/, =2”. Amyi‘flw‘ ui/L cm. 77% m m"? W a, of art): WWW 11m =9“? mp2, of a, 51%;;wa A; Mug; 5 at: Mal. 6.13 TIL: (WM {uh/aft d! in. to, 4], EPMM¢IM try, ram/.2- .e,+,aJ-a¢/3’-fl=0 5/2 (A) but: I}. flex, ,lflj‘, =5: . D I l 3 t Blfp112+FJ'4:0 damfimmww?m W a, WWW w z 3. :1 r " t 33:57 . =0 am! :5, WWW/tiff“ C” Pig’fl‘“ =3 aura-aft =fgmyt' ’ “'3‘ ‘8’ i 9 ‘ .. M , —; m wwmummfi, ' - “EEK—In): J. _ 9’ W m an! 6m MW, “awfa - «2 W nlbxe d1: : “1+ 1 5,4 I it , I ’° ffimflkflflfrwwwdt aria-21)] 2'5 Mpm 9 a no J. I _ ‘ i ' ‘ . VII“ .__._. 0 cm = iwemefldr : 35f“. ate Jr J P I I fg;(0fi’5fldr=fm¢r x / 0 a '- ., . I ‘1[ 9””"(7mrmzrt— trap-Ht? '- J. ,7va (“v 2. #0 I I J' Jl‘hfl') 2* 2. . - tr) mdhf' - 4r: _ 4 __L [ -e‘J"'”nemfi 4- 716” 0J_91M't+l g ajl’ 2t) Jig/(f 4t+4tkr 31 ‘_"— ‘ H ' L i ’ ‘1 __ A I 713- 77171" 2' l ) =3/f'ltz+§cz)l :3II’2+§):I = § 0 “mm ‘3” I W; W 71144 fiu‘) W 44/0 44; Mammal In :70 -m’-) [a 1'] N41. Wpua m ‘ t a I 13"" ’ ‘ 7““ 50:): z. anew” r71? 1 r l’- m:vm Jim ¢1¢J¢r-fmvldr “a”; [0-45 . -* I: n ‘ ‘4 6—1;”: _ _L_914'”- _L 1"...” , I 3’7 ’5‘” If” .{fc’gfiflvdl- {flat/EH-Jfldfr'y'zy’f 0 _ - 'z 74:, am? [am I; um=m "t “ 345” Jim (we), M W wit-:44; 30,5‘,’ all 44W‘mfiflt) ‘5 1‘4 :7][:']=[;::f’l] fl mgr-0247 if ant/'7 (19¢) :91. 47,351 m 5727 ‘7 fi‘ 4 I ‘ , . 7"“ inure,“ -4247f5('/-2c)‘ 1764/”me ‘4 WW5 . 30,032 {-0.475164- “éflae wg£a¢,mrnftgtf' ~37- I .y .I ~ _, 215' - 6'/!.[¢‘.m)¢‘{t)¢tf//dt=/ fun-4a,; 4 f-lfl—e 04" {‘0 wit/'tFG‘t 1‘20 fl ' , . Firm): [fie] + _ it) 9.11911! : 0 is“; ( ' I714 01/ :11.) p f . ._ ,. mm Wary W_ ’HU :y'w :12. L7“, _ _ i . z - 6J6 fIfJ=¢¢nt lit/.2 an:er 'lfJ'N +2144 ‘ 4-th ’ I {ff‘lfi’fr’a’VD/mr dz =0,“ m Fm) =[re‘3rj/ a“ +[pe‘4’Jl J':— ‘Ld I q; I I éf/f’fi‘fldhfmitdf-fmtdr : «2.2/5 .- ' I r l / fl 0.! Jv 3 “in, 5' r 4 5 : 1w ’. 04 3/4 I _ . fflflflfwdf'Z/Mta‘ «any Jamar“, -' '. + 3-. = "—_._¢E__._"’* “J. " ‘1 V4 .m ’ JV” 47“} {3rd'w)(4 7w) {imam = - an. M6 6;? fffl=eqzt I ran ‘ fit) Off”) _ .t (lacuna, 4; (r) w Wnaé: (6.426) . , 1 dt - "46’ q 5:: 4.4: ‘ ‘ W15 ' l “ dfi” :- 0-. 2&4. EWIMJ M541.» .4: 0 In t {it LW “e ._ 4 “V =44é’ W Fez-VJ", When/5‘ of r—aflmg _ _ I a j ’ 4 ' Tim at: Grain/h MM 4, 7724.7 f: / —et flaw.“ ram 3— ) . - fit :93 J aura/{$1M “ME , it w I“, a M. _0.I'95%W) flzl—gg =7» 3: V1 44 45/14 M aW-dmmé'fih 5.19 mfl:et‘wy'm)t farm“ t a. Fm w) #q>a Emit-...“; mr—Dfl‘ “W‘é mywtéf ‘Li adapt ext—arm M t—r-WD szm«wm¢r J! “a, Marci“ w/UtrJF/ (Paar. (6) ‘9'“ l.» tan 775“ (at) «5 241W lag/MM Ffw)=f§“‘eff’“‘dr: I e'av'w’t/m 5”“; °‘ W “*7 “3 42f “‘0’ W “’ fl -(.z+'ro) , _ I “a m and 26 'W A’ ’ “1"” 255047 do), an 4M «r to. (C) DMMW g - - ' ' - .20 Wm M) " - ‘1’ . av :19 5 FM» =f e"e"“’tdf'*fe"‘e7“'%c film): I Aime ’” 427 «a: a 4", v a. =-l—— 4.7 I = Fi— 4" f/ffl)=f III/fie :lr -‘/ firfldr 2-41.: “in: ¢~+ w”- —m «a m in): “4 M; W m (2.4;); gum" am): fifflmfl 4"“, f ... 'thl _ a! I m m a") ' e‘ “ Jim +15!“ {{PJrfif when”; Mama/33f) :f/mzrmf “at 4" -—w r-m aim) = Eng/H i 1 1 r38__ up . 5c“ (‘0 Hw-Jf figedwtdo' {fl} 7 3% rock) “ff” 01:13: ("13) W w ‘ :f fit) Wfilfdf-j/fk)mgtdc 7M w mm W fit) 44 -m 4, J5 f/t‘)”=ff-t) (m), m” fltfifem +35”) v. . .’ D fm- ’ “4mm” “’4' fKrJthdt 4/frrMa-rdt a» m t -_m‘flflf rm” ‘W I 9‘ a: . y . a, = f r :ff(-c)m(.wzjl_dz)arfflt) 5 rd: Lhfih‘) jgftUQSKfltfffl) (I a” a an m 03’ - m +4 ' ' a" : L A f (t ’t - .. fiwmwtdz rffarmtd, =0 £l£1ul dr fife-,Lt)f;lt)df )3; mtr a o W Few) Azalea-:4 22’ *f pr'm/ :12: m ‘1' Flk1):f fKt’) Cdfia’fdt' ’ F{“W) (,1 3m 4m) Magi?) “WI 321‘!) (fit/£77.?) ‘a‘ . . _‘ I, ~ 4’. ) 77““ ‘f fit) to em», Zia-z Fz'w) :Fi-I'OJ “ ‘4": fi' WM“ 15"“: ’1”) “dim”: ’t (gra w“), model, .44: w 1’ I a. V d :0 * - :- nur’ fwf If) 1* 4} flail-"flu (odd), fill-(th war” 4 {mi mm 0 [a a e W. M: erf(# awart W a 1“ m as ‘ u‘ l - ,a’ I; ’- ffwmwtdfzfl :Llflt)! ctr-if“, I416)!” £rfmzlftr *w ‘.23 (4) a”, fng,» 5. a: me fine QM J m It? :- — ' ' u '1 '10 fit) Mm {di- n} 5140):]? [film]: HS]N#£)+JIIT§{N+4) 6mm“; 7315 (tan-4) 1- .15 (w «6) m (-__.1 =_- ‘ ’ d I m F a) Jiffdm! wt}a't’ Effl1=m§w2nglgfwaznm) ~ .1. — = i («a c'_a,r’cm mm m 0 - A w *Jf m) m waif = ~Ft'“) “W x F ((0) = Z I 2 3 M l “hm (/~4Ih Jfl 5[ts".2flh) [7120) . £5: 4 5 (w a 271m) :W’flm J“’4’”; (5)4“ £[t):'5m;flt fwd-l! t W filé):e"‘$’ fizz-D. 74141 x; m‘Ffiffi/u} = arr/JWMHW' W4”) _ 1' [a (4') szJEI—l‘l]: 376:2— : 2"“ _ lfiltd and {5) 4 fit) a W” WM, 4“; in») MM? fur»; fl)_ ‘2; J‘Ifl 4 a “"4" Mai: Mm Fag) a} mild “‘9 pm; MW“? gamma” a), 5-22 m) M: ax/Mw fit”) an: fitti‘ £3719 +ff—r)] + 1‘ {fit} *fi-fi] Fm”: F’mwfzm) c 337' 57241-427 ) 3W1 - r - ' 'JW'EKw-zw-r " Jill?) 5 3f [fffl +fr—n] =fér-t) mpg. J-f‘} w A... _. 524‘“) Paar _ , (a); . _ / _ /m I _ - , (td)- [fem _ I ‘Hlé‘f" iv“, 3 x J JJ'JJW (5“)1‘F’Wz 544.; w I‘M .. ,_ w _ I'd-V I'd-U ‘ I : - t ,- - — . — . “WW fig ’7")! “5* n e 442“ ’e #/ gal-r9310" Mac/4 -w‘r44w =//:‘ t5” 7 m )- ~W :- 2/409; 9? CM—QM Wand 50:0. W “W :[f-iml dr-‘jE-‘q‘t/M wpfldr waters 741,.mdfl4rdgw a- ‘ a m M (1“, if dim-AK - s-Z/e"€£r £71621pr fgie}; ’ e 3 I fwmtJd-t a p :v m J.- L‘ (‘1‘, ma ‘- -4: “Ila/(w), “2":fi I- *dur:_L “Talz'e 4tmmfdfi'j 48 L}? "a p 4+w J 4 -L- z |:JvM? m fié'CB-I 9_ / 4 cap _L ‘2 lia‘bFFfL P 4"”! 4gp“; "" ma ' .177 a T: '3 gqfae m “cu”! H“! 1 _ £7 40'25«--—.—2 Mai/J- e-axmhzdz: 4- g“) a Q"+m"— 0 fMiegquWgfiya we calcined m «29241542443, MM 2 mayo {*2 [Frau] —‘ 1 3 2. » 2.) 3 (moo4-dm ) +165.) (6) . ' _ 44 A9900 F = I 4- “ ': WT and) +1 11hr, 5*}; [rng 1/er Q4pfff9fwl+(/Dflfl4) m a) ’0900 7‘ - 1 — / ': “WW "I fgwctrwfe 4‘5}: =2 (“3. ¢7¢4f+ firmly .m D Mmfwwwmmndwzo (dame. Tn'aq [Elwyn a, Hi.th ' LIX x ‘ ‘11 : _.L #1415 J (4+6z‘) zdfarbx“) +14 44-61" g? I J A a, “all, A}? 7¢¢4 "5”." n% 4% 'ffifq //%2¢3‘\\ J31 =_J.. .4 =- 2116 aw M m f f y _ 2 2 an ,H L «’10: 4,, A; ' mix—a 7' 7*“ .‘JD ‘0 a [4"10) M W“& a w w a.) ‘ ' v — 1—6. w o L 0 did m M It“ mud? - fl gf4+wvlana+f 4*“)1'] filer M 9/ A” 7/97M) , a , _ , :i[ -¢—“’ H— a My} "Mr-MWWW Hm ”» ' I w 4+”? 2 M 1? éUr . ‘ . (a W: 211' Jimer my” the “’2' _ a _ .117 J, ’f4)1+/V¢7W 4+ r a}; 321- 5’” I ‘953 " 7?"sz “14?”? {MW-4 {m ? _.__'M_._£——- Thwumhuveymjjgw- :EL' 4‘99" #40— W [#9901 WWI/744311 Md? [5J4] ma G641 4% e: 47f! ' av I , _ _ . ‘ . 6.2;“).{ulfifl/df :ft'gizr '4th =3(/~o)=3 lmwr/w- W W at W5 " no and am M r,“ Zia f “fom/it, it"fdr:_3tiz=ra, -J.(-,_m)=w W W, m 44w @ ' - QWRW 'uw‘ fir» ‘fffltJJ-7(e’ r/"f'é’ " J Am 5; £ ~ 5 I - ‘ f lilo/Jr: "LL ,, *6” g, cw, 44‘ =€u0+tJl up {.247 It” fit): “efffl’r-J.) r/,5‘;(t+/) *3”er ‘2‘ f If-rtJ/jlf- .-. Id. I a I 2:, 1.2} (It—2) _ ‘11' , (thJ‘d. :—;-+—f./ yi<m 1.1“)- JJ'J 711m The J'Zlafgwf: (2-qu «fife #8 m 1”}? I -‘gw J.- Aué' , I 3 5" " ,’ we“ J(7rc5'tw) 3-” 6 M " ‘L a, . z um awyay, my 1%));sz .. ‘lu‘ (a) flaw” LF/wy “(r =frwé'm), u . t . gift?) = I/fifmJ'wF/a») 9”) 4’ JI£I‘£)]:('MI+/.fr/—2) ’73—1’f09 _aw { J‘JN lferf-Ey'mq ‘9‘sz J‘ flu 1" “0.5"? 4' . ' ' W 1‘“ fifigfi’fl] via/3M a) . u am a,“ W ‘ -.-' Wdeu: me mt fay-Ho at... :K'QIEJMMWJ *2 ’ ‘29 hm (fife) Mama (“flow can 5e #W m Jr'gf(£)]=51[f(f2]=fi If?!” fire2=d, + :1“? (c 1-,; .1 l 4% JFK?) 4‘“, fifm w : 473:? ‘5' 4 2 l I “a” 1 ‘ ‘ in I f” aw: / -e t 1‘ z s .. ' ~ (1‘) r )6 4T : M - w‘ Jgfml {[dfflflJ/ if; JFK-0L7.“ .\ m 35:: t, gut, 5' tr ...- a; l '1“ - " — I ‘ 4L—q ‘ t — E 1 - w = 4- ___.L t J at _. M __ a1 [-(JAJ) {it‘d/:3) {t '41“! 517:! Va Elf I . - are 5’1” A t ' I 734a;() mafia ¢—-—Lt;_tl a“); (wand/b: , ‘ — of ¢J_q&tl j . -.M[ r ' g - W'sre’ Kev“ I) a" k?! fit)” a”! r. 214., 19010 * I V _ w ‘ 4- fl—Lq*'4 [E'U“r;(. 790W _ , am: (I) W 3:, 1"”; *0 H9 guard]; "U‘Ktflfi I i 1%») EJr-Lft'ojza =j‘[;] I M24) “ ‘37 JfiFftheU'tllfl) fie. a: W W .’ j _ ' all, @PQMM) {add car “fat “I PW“; PAW 5.2.51, m m‘ M» zgfifwcfitm/ypazym '5-2’7 77am 51W 0/4.: My ’74") ’04:) 1' [Vt/,4,J"&,44)’F(§1‘3;§3fl *p‘o/eéed WLEJ“;(£JJ)¢4 +~- QJW‘ rfefl‘w‘rl (b) Vgit) 6,30 £w:,4fd{tj Cmtd‘feflfi(t) 44; A' 244mm Mutant ‘H’z inJ=T'TJ-L=“75“L r o F 771% A _ ) A - Jaw] :2 M4(”"w‘ + —————L-—-—m“ “My” . - I N'h’a W M’s 7A: W q; ab Wazwa #- 4447 6,/{ [of caan Mahler’s/4d Ult‘) i In! Mad 31¢ want « \Aq gfl‘tfmamhmqfima‘m 5 150:: WM: 5’" flaw/mutt). 771.24 M. tea/oéfaé‘ W“ N . F" 275.30“) ' p41“ 4, r J c %,m,{7n1¢Ag-Mw/l4wzéffi eJa'C +9-M" I 0| 6.3/qummuctlxfiz'uw “‘37—‘— “l‘ Wig-KW?» act) 1 47ml?) =3L[uw-w¢)+um*%)3 =“%""»’ 5.33 w (P . I l J IfmlldfifJL’F’w’ 4‘“ "W madam/1m DIE“ w 8' pkg _ (In. lfftlldf): [m I‘F/mliha I‘lfmz‘dr 2’ PM” 1 --n _ "a:hwwwgz _ ' [Fab]; 2% Mtflié‘d .afuzoz'm maiepi M A! . . Beam“. L/‘(tflj AM a Mal If- ” fa, . . ' 1 . v M) = fft) 41* $3 I; d Mink-fitdewmgowapMé If: I 1., e I _a,l fl/r Mame ) .. L (4“) at [5 W2. ' 2. MIN M (c I wt Mu J‘s-[fwldr “(H 3’44” macme, my waMW’“ 5’6"“) IF”), >,f Mmmftm 44 1/1”)“0'1afa/ . Tm fplfioldr 2' w dfimw/przélim, warm/W“ 0x3 ark-"M 3 ” [Ffl’Jl TM" Maw-4 A: meat. flag—U “ “lanai 5 M1 {deMZf/rb 6., 32 (a) Han-nan) J 8 awn-0.514(0) . . m . \f 6.54 W m fit) :5 chelh‘dnz . t 0 f t PA m:-QI u (t) fl 1 " M cm " 75' fIL‘JE Jm‘J'r agh- .434 or . PA .‘m F-(u) =,][fm] szfuevmcdf : f1th (if ‘0 —m A42, 771144 .. Pl). . F’ma’v) *f firJeme‘fi-tr :qu 6,35' l“. m . (F . jff7t)f;cfl¢r=ffl?t)[j; fimdejwffujdt ~11: -w 4"“:1’7'3“ 'r’t'jt’ =-f‘?a a. f(t)=_ "“_ r *7 A ‘7 art) m fit) «i am. e=> WM {.119 = fa) =fr~tJ viz—c) aft-t) fi' ff(t-)=f;(-¢) ’15“) =f;_(-¢_-) u" fr!) .4: W5 4? f,m 1716 I?) =12?) =f7-t) =j§(-t)—j£ (—r) ‘9 frm '-‘ J: (-t) m... f;- (t) = aft-t) och! fa fft) A} W<-'->' ‘ fr it) +153- m = fItF *ff-tJ hit—:17); H; ‘9 £(t):—fi{'t), £105.04) mm . f/t) (a! *9 fiwnd'gsl-flsfm 9f?“ we -fir¢;+j4r’-n ©f;(t)'~‘-fr('t) odd fur) =£_-(-t) um 6.37“) fr»: {(-0 won an - ‘m Ff-WFI irraefldtdf‘ :f {(-cJe'J-wc - df-c) 1"“? t=m w t ., . -w -f five} at: = Flu) W f:-O¢‘ d) fitnf’g—u Wynd gum»ch r a” _' 4: ~“" L FM" ‘0 f(é)c‘jwrdr) =1 J‘tfle" Mitt Q“ t:-m -a‘) _ a - a" , m . =f frwe ’ df—EJ faJeJWZIz =7-7‘w) 33" (:10 Fm) 42 «4f ‘0 frt): -f(-:) nu {r . "6" . - __ LJI’ - L F" “"f fItJe’l dr’ffl-ve’ “EH—t) t='¢v cm: 9". -jwr =1] frqe dz = -F(w) 01"“ t:*£v H) f6»: qf’f-c) calcany * d w ‘ t ‘4" -" F“) -f 3‘3)?” 415 =ff£a€jutdf-z) tr-eu Um (D __f fUEJ dz:_./:{w) ra-m Em [f{t)=fr-c)] n c” = 6,," Odd [fitF-ff-U] M 6'», = - 6-," WG- igmMM Real (M : a; [fig -.- f’r-w} W¢4yfih (fit; : -f*f— w] Red [flea ‘ffifl 6., 5 Cf”. (4,91%) Kuhn/W ma; = ,m (Adraw) Padaulm %=-c::-C_M (ht—m) “M W (ha-cm :c_m (infirm) by. and" W (M :41: = ‘45-,” {fauclt'WJ ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/06/2012 for the course EE 2120 taught by Professor Aravena during the Fall '08 term at LSU.

Page1 / 10

chapter6 - W TMWMWMWW’WW m 9 — A I{knit 3d 6...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online