{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SUSPANSIYON SISTEMLERI - T.C MLL ETM BAKANLII MEGEP(MESLEK...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ ANKARA 2005
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
AÇIKLAMALAR ......................................................................................................... ii GİRİŞ ............................................................................................................................ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 .......................................................................................... 2 1. SÜSPANSİYON SİSTEMİ ...................................................................................... 2 1.1- Süspansiyon Sisteminin Görevleri ..................................................................... 2 1.2. Süspansiyon Sistemi Çeşitleri ............................................................................ 5 1.2.1. Serbest (Askı) Süspansiyon Donanımı ....................................................... 5 1.2.2. Sabit (Askı) Süspansiyon Donanımı ........................................................... 5 1.3.Süspansiyon Sistemi Elemanları ........................................................................ 5 1.3.1. Yaylar .......................................................................................................... 5 1.3.2. Amortisörler .............................................................................................. 20 1.2.5.Amortisör Arızaları ve Belirtileri .............................................................. 28 1.3.3.Denge (Viraj) Çubuğu ................................................................................ 29 1.3.4.Salıncak Kolları ve Rotiller ....................................................................... 31 2 SABİT ASKI (SÜSPANSİYON) SİSTEMİ ............................................................ 36 2.1. Genel Yapısı ve Parçaları ................................................................................. 36 2.2. Sabit Süspansiyon Sistemini Çalışması ........................................................... 39 Uygulama Faaliyeti ................................................................................................. 41 Ölçme ve Değerlendirme ........................................................................................ 44 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ........................................................................................ 49 3.Serbest Süspansiyon Donanımı ............................................................................... 49 3.1. Genel Yapısı ve Parçaları ................................................................................. 49 3.2. Serbest Süspansiyon Sisteminin Çalışması ...................................................... 53 4.HAVALI SÜSPANSİYON SİSTEMİ ..................................................................... 54 4.1.Yapısı ve Parçaları ............................................................................................ 54 4.2. Havalı Süspansiyon Sisteminin Çalışması ....................................................... 57 5.AKTİF (ELEKTRONİK KONTROLLÜ) SÜSPANSİYON SİSTEMİ .................. 58 5.1. Yapısı ve Çalışması .......................................................................................... 58 5.2.Sistemde Kullanılan Elemanların Yapısı ve Görevleri ..................................... 59 Ölçme ve Değerlendirme ........................................................................................ 66 PERFORMANS TESTİ .......................................................................................... 69 KAYNAKLAR ........................................................................................................... 69 İÇİNDEKİLER i
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
AÇIKLAMALAR KODU 5250T0015 ALAN Otomotiv Teknolojisi Alanı DAL/MESLEK Otomotiv Elektro Mekanikerliği MODÜLÜN ADI Süspansiyon Sistemleri MODÜLÜN TANIMI Tekerlekler ile karoseriyi şasiye bağlayan, konforlu ve emniyetli sürüş sağlayan sistemdir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL Temel eğitimi tamamlamış olmak. YETERLİLİK Bu modül ile her çeşit süspansiyon sisteminin arıza tespitini yapmak, onarmak ve ayarlamak. Sabit askı donanımını sökmek ,tamir etmek ve takmak. Serbest askı sistemini sökmek, tamir etmek ve takmak. MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Öğrenci bu modül ile süspansiyon sisteminin bakım ve onarımını araç kataloğuna ve standartlara uygun olarak yapabilecektir. Amaçlar 1-Serbest askı (süspansiyon) sisteminin bakım ve onarımını araç kataloguna ve standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. 2-Sabit askı (süspansiyon) sisteminin bakım ve onarımın araç kataloguna ve standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. AÇIKLAMALAR ii
Image of page 4
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam Atölye, işletme, internet ortamı, teknoloji sınıfı, kütüphane, otomotiv servisleri, mesleki eğitim merkezleri ve meslek odaları Donanım Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar, eğitim maketleri, çeşitli araçlara ait süspansiyon sistemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Her bir faaliyet sonunda kendi kendinizi değerlendirebileceğiniz ölçme araçlarına yer verilmiştir. 2-Modül sonunda yeterlilik kazanıp kazanmadığınızı ölçen ölçme aracı öğretmeniniz tarafında hazırlanıp size uygulanacaktır.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern