2011YazStaj - 1 515448 TEVFİK BEKDİK 2 Y 11.07.2011 24...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 515448 TEVFİK BEKDİK 2 Y 11.07.2011 24 CABİTAŞ MÜHENDİSLİK 24 2 515426 NURCAN ERDEM 1 D 13.06.2011 24 SANKO 12 3 515454 NECLA ULUHATUN 1 Y 13.06.2011 24 MONDİ 24 4 515610 CİHANGİR KILIÇ 1 D 13.06.2011 24 KAYSERİ ULAŞIM AŞ 12 5 515584 ZEYNEL PARLAK 1 Y 13.06.2011 24 İMO BİLİŞİM 24 6 515603 MUHARREM UYSAL 2 D 01.08.2011 24 HES KABLO 12 7 315215 KADİR ADA 2 Y 01.08.2011 24 BOYTAŞ 24 8 515574 BERGEN KARABULUT 1 Y 20.06.2011 24 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 24 9 515692 NURGÜL ÖZTÜRKOĞLU 1 Y 13.06.2011 24 BİLİM SANAYİ VE TEK BAK. 24 10 520003 ÖMÜR ERDEM 1 Y 04.07.2011 24 APRON TEKNOLOJİ 24 11 515598 ZEYNEP YILMAZ 1 Y 20.06.2011 24 SANKO 24 12 515677 CEMRE DALMIŞ 1 D 20.06.2011 24 OPTİMUM BİLGİSAYAR 12 13 515373 ALİ GÜRBÜZER 2 Y 27.06.2011 24 AKKA ASANSÖR 24 14 515654 BEDRİYE BURCU AĞIRNAS 1 Y 13.06.2011 24 SİSTEMO 24 15 515686 FATİH DEMİR 2 D 01.08.2011 24 BOYTAŞ 24 16 515612 SUZAN YILDIZ 1 Y 20.06.2011 24 TCDD GENEL MÜD. 24 17 515613 OGÜN OZAN SARICA 2 D 01.08.2011 24 ÇEDAŞ İŞLETME MÜD. 12 18 515599 HAKKI BOZPOLAT 2 Y 11.08.2011 24 ASELSAN 24 19 515625 ZÜBEYDE YALDIZ 2 Y 13.06.2011 24 SEDAŞ BİLGİSAYAR 24 20 515573 SEDA ULUDAĞ 1 Y 13.06.2011 24 CUMHURİYET ÜNİ BİLGİ İŞ 24 21 515597 YUDUM KAYA 1 Y 27.06.2011 24 KARS DSİ 24 22 515591 ZÜLAL BAYRAM 1 Y 20.06.2011 24 ANKARA BİLGİ TEK 24 23 515618 DERYA ŞİMŞEK 1 Y 13.06.2011 24 İNÖNÜ ÜNİV BİLGİ İŞLEM 24 24 515609 ERKAN ÖZKÖK 2 D 13.06.2011 24 MİKES 24 25 515687 CEVAT İLERU 1 D 13.06.2011 24 BOYTAŞ 24 26 520078 HASAN H BOZGEYİK 1 Y 13.06.2011 24 İPEK BİLGİSAYAR 12 27 515642 MELAHAT KARA 1 Y 20.06.2011 24 TRT BİLGİ TEK 24 28 515578 HİLAL MUĞALOĞLU 2 Y 18.07.2011 24 MİCROSOFT YAZ OKULU 24 29 515693 NUR EFŞAN ERŞEN 1 Y 13.06.2011 24 BANKASYA 24 30 515616 GÜLBİN MART 1 D 27.06.2011 24 TÜRK TELEKOM ANKARA 24 31 515818 ORHAN TOPRAK 1 D 18.07.2011 24 KCE TAŞ 24 32 515582 MEHMET ALİ GÜRBÜZ 1 D 22.08.2011 24 KAYSERİ ULAŞIM AŞ 24 33 515713 MESUT ÖKTEM...
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 4

2011YazStaj - 1 515448 TEVFİK BEKDİK 2 Y 11.07.2011 24...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online