{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MAKİNE MÜH.İ.Ö

MAKÄ°NE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=386 | Yüzde ona giren öğrenci sayısı=29 ) ( En düşük ortalama=1.65 | En düşük ortalamaya eşit olduğu için listeye eklenen öğrenci sayısı=0 ) 2010-2011 / BAHAR DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE KATKI PAYI İNDİRİMİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 1 1030126052 KEMAL ARSLAN 4.00 EVET 2 1030125658 MİTHAT GÖKHAN ATAHAN 3.95 EVET 3 1030125664 SÜLEYMAN FİDANCI 3.72 EVET 4 1030126210 MEVLÜT HAKAN 3.65 EVET 5 1030126069 SERCAN ÖZDEN 3.59 EVET 6 1030126035 MUSTAFA CAN KOZAN 3.38 EVET 7 1030126054 MEHMET YOLCU 3.32 EVET 8 1030125712 ÖZKAN PARLAK 3.31 EVET 9 1030125653 UMUT ÇALIŞKAN 3.15 EVET 10 1030126121 ESER DÜŞGÜN 3.12 EVET 11 1030126167 GÖKHAN VAROL 3.12 EVET 12 1030126098 FURKAN BOSTANCI 3.11 EVET 13 1030126034 SERHAT CAN 3.06 EVET 14 1030126100 GÖKHAN YILMAZ 3.03 EVET 15 1030126155 SERPİL ELİBÖYÜK 3.00 EVET 16 1030125682 EVREN ERSÖZLÜ 2.94 EVET 17 1030125693 İLKER KOCA 2.92 EVET 18 1030126130 FATİH KARAKOÇ 2.88 EVET 19 1030126206 OSMAN KÜMÜK 2.85 EVET 20 1030126025 CİHANGİR DOĞAN ÇELEBİ 2.85 EVET 21 1030126129 CEMAL PEHLİVAN 2.76 EVET 22 1030126156 İLHAN NAFİOĞLU 2.76 EVET 23 1030126090 GÜRHAN GÜRLER 2.65 EVET 24 1030125654 SALİH ÖZEN 2.55 EVET 25 1030126185 ESMA KATI 2.44 EVET 26 1030125705 ALİ KARGA 2.33 EVET 27 1030126014 MEHMET ÇAĞRI ERCÖMERT 2.18 EVET 28 1030126147 MESUT KAYA 1.91 EVET 29 1030125987 MUSTAFA BURAK SOMUNCU 1.65 EVET 30 1030125611 FATİH TAŞHAN 3.88 HAYIR 10 31 1030125542 BEKİR BAĞBAŞI 3.82 HAYIR 02,03,04,06,07,10 32 1030125594 ALPER DAĞISTANLI 3.75 HAYIR 02,08,10 33 1030125646 MUSTAFA ONUR DURMAZ 3.73 HAYIR 08,10 34 1030125640 GÖKHAN BAKIRCI 3.69 HAYIR 08,10 35 1030125634 BÜNYAMİN CEBECİK 3.57 HAYIR 08,10 36 1030125621 BİLAL DİNÇER 3.56 HAYIR 08,10 37 1030125612 KADİR BARAN KARAMANLIOĞLU 3.50 HAYIR 08,10 38 1030125582 ONUR KUZUCU 3.44 HAYIR 03,04,10 39 1030125672 ALİ KARACA 3.39 HAYIR 02,05,07 40 1030126059 ORÇUN BULUT 3.38 HAYIR 02 41 1030125715 MUHAMMED ARAFAT 3.31 HAYIR 08,10 42 1030125602 MEHMET ÖZGÜR YARAŞ 3.29 HAYIR 08,10 43 1030125595 ÇAĞLAR SEVİM 3.21 HAYIR 08,10 44 1030126004 ANIL UYGUN 3.15 HAYIR 02 45 1030125684 YÜKSEL YALÇIN 3.13 HAYIR 02 46 1030125696 RAHMİ ÇELİKELOĞLU 3.12 HAYIR 02,06 47 1030125699 SEMİH YAVAŞ 3.11 HAYIR 08,10 48 1030126254 ORHAN UYGUR 3.10 HAYIR 03,06 17.08.2011 Sayfa 1/8
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 49 1030125596 OKAN OLUK 3.05 HAYIR 08,10 50 1030125703 İSMET SEZGİN OĞUZ 3.03 HAYIR 03,04,05,10 51 1030126106 BURAK PINAR 3.03 HAYIR 03,04,05,10 52 1030125633 İHSAN BAHADIR 3.00 HAYIR 08,10 53 1030125610 MUSTAFA BÜYÜMEZ 2.98 HAYIR 02,10 54 1030125616 FURKAN DÜZENLİ 2.96 HAYIR 04,06,10 55 1030125706 HASAN YILMAZ 2.94 HAYIR 02 56 1030125719 NİHAT KUŞ 2.93 HAYIR 02 57 1030125675 FATİH TİRYAKİOĞLU 2.93 HAYIR 02,05,10 58 1030125618 ARMAĞAN YAVUZ 2.93 HAYIR 02,07,08,10 59 1030125593 OĞUZ SOSUR 2.86 HAYIR 05,08,10 60 1030125510 RAMAZAN TOPRAK 2.86 HAYIR 02,05,08,10 61 1030125716 MURAT KARAGÖZ 2.86 HAYIR 02,05,06,10 62 1030125637 MEHMET YİĞİT 2.84 HAYIR 02,08,10 63 1030125605 HASAN ÇAĞRI KAHRAMAN 2.83 HAYIR 05,08,10 64 1030125641 MEHMET MURAT AYGÜN 2.82 HAYIR 08,10 65 1030126123 OSMAN ŞAHİN 2.82 HAYIR 02 66 1030125527 SİMGE PELİN ALKAÇ 2.74 HAYIR 02,04,06,07,10 67 1030125659 ERKAN CANDEMİR 2.74 HAYIR 02,08,10 68 1030125587 ABDULLAH CÜNDÜBEY 2.68 HAYIR 08,10 69 1030126157 METİN GÖKÇE 2.68 HAYIR 02,05 70 1030126162 MUHAMMED BAKİ ŞAHAN 2.68 HAYIR 02 71 1030125643 SİBEL KARAKAYA 2.67 HAYIR 02,04,05,08,10 72 1030126066 ÜMİT KARTTIRAŞ 2.64 HAYIR 02 73 1030125589 MEHMET AKİF ÇAVDARCI 2.60 HAYIR 02,05,08,10 74 1030126133 FATİH ASLAN 2.59 HAYIR 02 75 1030126141 SEMİH DALAN 2.59 HAYIR 02 76 1030126200 NURETTİN SIĞINAKEL 2.59 HAYIR 02 77 1030126132 DÜZGÜN ULUDAĞ 2.58 HAYIR 02,05 78 1030126057 ÇAĞDAŞ ZAĞIL 2.50 HAYIR 02 79 1030125547 ALİ CEM YILDIRIM 2.50 HAYIR 07,08,10 80 1030125620 BURAK GÜNAY 2.48 HAYIR 02,03,04,05,06,07,10 81 1030125979 OĞUZHAN SOY 2.46 HAYIR 02,03,05 82 1030126024 ATAKAN DURMAZ 2.46
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

MAKÄ°NE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online