BİLGİSAYAR MÜH.Ö.Ö

B&Auml° - T.C ERCYES NVERSTES MHENDSLK FAKLTES BLGSAYAR MHENDSL 2010-2011 BAHAR DNEM BAARI SIRALAMASINA GRE KATKI PAYI NDRM KAZANAN

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=250 | Yüzde ona giren öğrenci sayısı=25 ) ( En düşük ortalama=2.85 | En düşük ortalamaya eşit olduğu için listeye eklenen öğrenci sayısı=1 ) 2010-2011 / BAHAR DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE KATKI PAYI İNDİRİMİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 1 1030515637 FATMA ÖZGE ÖZKÖK 3.77 EVET 2 1030515426 NURCAN ERDEM 3.57 EVET 3 1030515642 MELAHAT KARA 3.35 EVET 4 1030515590 BEYZA CANDAN 3.30 EVET 5 1030515658 ÖZNUR TURAN 3.26 EVET 6 1030515737 SEVDENUR BÖLÜKBAŞI 3.24 EVET 7 1030515680 BÜŞRA BARIŞKAN 3.21 EVET 8 1030515433 SİBEL YERLİKAYA 3.18 EVET 9 1030515621 EMRE YOL 3.15 EVET 10 1030515574 BERGEN KARABULUT 3.13 EVET 11 1030515420 TURHAN SÜZGÜN 3.11 EVET 12 1030515701 ZEYNEP CANTEMİR 3.10 EVET 13 1030515424 MEHMET BEBEK 3.08 EVET 14 1030515635 BANU DAĞLIOĞLU 3.06 EVET 15 1030515438 MERVE CIKIT 3.05 EVET 16 1030515764 ŞEYMA ENGÜR 3.03 EVET 17 1030515601 GÜLÇİN YÜKLÜ 3.00 EVET 18 1030515604 ERHAN TURAN 2.94 EVET 19 1030515682 GAMZE YILDIRIM 2.94 EVET 20 1030515447 UFUK DOĞAN 2.93 EVET 21 1030515578 HİLAL MUĞALOĞLU 2.89 EVET 22 1030515815 BUSSURY ABDULRAHMAN OMARY 2.88 EVET 23 1030515767 ALİ YILMAZ 2.85 EVET 24 1030515454 NECLA ULUHATUN 2.85 EVET 25 1030515622 UĞUR ÇERÇİ 2.85 EVET 26 1030515415 HASAN DALMAZ 2.85 EVET 27 1030515417 DERYA DEMİRTAŞ 2.80 HAYIR 28 1030515660 MERVE YANAR 2.80 HAYIR 29 1030515699 ADEM BİLİCAN 2.79 HAYIR 30 1030515694 UFUK SARIKAYA 2.79 HAYIR 31 1030515768 MUSTAFA ERİŞ 2.76 HAYIR 32 1030515573 SEDA ULUDAĞ 2.75 HAYIR 33 1030515612 SUZAN YILDIZ 2.73 HAYIR 34 1030515605 SERMİN TEKİN 2.71 HAYIR 35 1030515679 SILA FİDAN 2.71 HAYIR 36 1030515451 FATİH TUZLU 2.67 HAYIR 37 1030515607 ESRA GÜNGÖR 2.64 HAYIR 38 1030515576 OĞUZ HAN TURAN 2.62 HAYIR 39 1030515434 AHMET BİRCAN 2.60 HAYIR 40 1030515665 DOĞAN YILDIRIM 2.59 HAYIR 41 1030515647 TOLGA BÜYÜKTANIR 2.59 HAYIR 42 1030515716 ERLAN ZHOLDUBAİ UULU 2.57 HAYIR 43 1030515710 YAKUP DAĞLAĞAN 2.56 HAYIR 44 1030515640 HALİME EKİN 2.47 HAYIR 45 1030515421 İSA AKDEMİR 2.45 HAYIR 46 1030515435 RAMAZAN DUMAN 2.44 HAYIR 47 1030515805 SALİH ÇİNAR 2.41 HAYIR 48 1030515676 OSMAN OĞUZCAN İNCE 2.38 HAYIR 17.08.2011 Sayfa 1/5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Adı Soyadı Dönem Ortalaması SN Katkı Payı İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No 49 1030515675 GİZEM AKDAĞ 2.37 HAYIR 50 1030515634 ABDULRAGIP BOYRAZ 2.29 HAYIR 51 1030515440 MAHMUT BAĞCI 2.28 HAYIR 52 1030515788 CEMİLE BETÜL YILDIZ 2.06 HAYIR 53 1030515367 SELÇUK ASLAN 3.87 HAYIR 08,10 54 1030515722 TURGAY BATBAT 3.77 HAYIR 08,10 55 1030515817 AHMET BOZ 3.75 HAYIR 02 56 1030515431 ÖZLEM SAYGI 3.75 HAYIR 08,10 57 1030515599 HAKKI BOZPOLAT 3.68 HAYIR 02 58 1030515389 LEVENT KARACAN 3.62 HAYIR 08,10 59 1030515393 ÇAĞLAR GÜNEŞ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 5

B&Auml° - T.C ERCYES NVERSTES MHENDSLK FAKLTES BLGSAYAR MHENDSL 2010-2011 BAHAR DNEM BAARI SIRALAMASINA GRE KATKI PAYI NDRM KAZANAN

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online