{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sigurnost_domacinstva - ovaj txt je podsetnik nekih opte...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ovaj txt je podsetnik nekih opšte poznatih predrostrožnosti, mera bezbednosti i sigurnosti u najbližem okruženju kojih se treba povremeno podsetiti za dobro zajednice: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Poplave PRE Zaštita Vašeg doma pre, za vreme i nakon poplava. Da bi se smanjila verojatnost štete od poplava •Proverite i / ili pojačajte izolacije oko prozora suterena i prizemnih vrata. •Napravite odvode na dovoljnoj udaljenosti blizu svog prebivališta da se osigura da voda odiče od zgrade. •Razmislite o instaliranju pumpe za ispumpavanje u podrumu ili kod sanitarnih slivnika. •Ne skladištiti važne dokumente u podrumu. Držite ih na višim prostorima, zaštićenim od poplava i oštećenja. Ako je prognoza obilne padavine sa mogućnostima poplava. •Isključite podrumske peći i ventil plina. •Posavetujte se sa svojim električarem kako zaštiti instalacije električne energije ili goriva i kako postupati u slučaju potrebe za prekidanjem dovoda električne energije - samo ako poplava još nije počela i ako je područje oko osigurač kutija potpuno suvo. Na prekidač panelima i osigurač tablama postoje elemeti za switching power off - isključenje struje. •Premeštanje nameštaja, električnih aparata i ostalih stvari sa podove iznad površine zemlje. •Uklanjanje otrova kao što su pesticidi i insekticidi -iz područja poplava kako bi se sprečilo zagađenje •Ukloniti WC školjke i začepiti veze WC-a sa kanalizacijskim slivnicima sa drvenim čepom. Tokom poplave U nekim slučajevima, kuće mogu biti zaštićene vrećama peska,polietilena ili prirodnim preprekama. Sledite uputstva lokalnih službi. •Ne pokušavajte prekinuti dovod električne energije ako je voda poplavila. Voda i električne žice su rizične. Napustite dom odmah i ne vraćajte se dok vlasti i lokalne službe ne objave da je sigurno da to učinite. •Slušajte radio kako bi saznali šta je sa pogođenim područjima, koji su putevi sigurni, gde ići i što učiniti ako lokalna dežurna služba traži od vas da napustite svoj dom. •Držite blizu komplet za slučaj nužde pri ruci, u priručnom kontejneru ili kutiji ili vreću sa neophodnim stvarima. •Napustite svoj dom kad se savetuje to od strane lokalnih službi. Ignorisanje takvih upozorenja može ugroziti vašu sigurnost ili dežurnih spasilačkih ekipa. •Sledite putokaze određene od strane službi. Nemojte koristiti nepouzdane prečice. To vas može dovesti do blokiranih ili opasnih područja. •Ako ste u automobilu, ne voziti kroz poplavne vode ili podvožnjake. Voda može biti dublja nego što izgleda i Vaš automobil bi mogao zaglaviti ili biti odnet brzom vodom. •Izbegavajte prelazak mostova ako voda visoka i teče brzo. NAKON POPLAVA •Nemojte se vratiti kući dok vas vlasti ne obaveste da je sigurno da to učinite.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern