{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

uradi_sam - Deodorans za cipele od sode bikarbone Soda...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Deodorans za cipele od sode bikarbone Soda bikarbona se posipa u obuću nakon nošenja, a onda se sledećeg jutra četkom očiste. Soda bikarbona je odlični deodorans. Deodorans Spray Tanin, koji je tamno-degustativni aspekt crnog čaja, je veliki sobni deodorans (i neutralizator prašine i grinja). Napravite šoljicu crnog čaja, ohladite ga, i raspršivačem naprskajte unutrašnjost cipele (pazeći da su tamne cipele tako da čaj neće oštetiti kožu). Neka odstoje preko noći. Ako cipele i dalje imaju vlažnost u jutro, posuti sa malo kukuruznog skroba koji će apsorbirati vlagu, a potom očistiti. Antibakterijski sprej za cipele Dodati 1 čajna kašičicu eteričnog ulja po vašem izboru na šoljicu vode u raspršivač. Ako cipele stvarno jako zaudaraju, izaberite jače eterično ulje, a sva eterična ulja imaju antibakterijske kvalitete. Poprskajte cipele, i ostavite ih da se provetravaju nedelju dana tako da miris potpuno nestane pre nošenja. *** Domaći osveživač prostora sa sirćetom Problem s mnogim komercijalnim osveživačima prostora je da oni ne eliminiraju mirise. Umesto toga, oni ih prikrivaju. U većini slučajeva, osveživač prostora s vremenom nestaje, ostavljajući neugodan miris. Ili, još gore, miris osveživača se meša sa neprijatnim mirisom, tako što kuća koja je mirisla na luk, sada miriše na luk pomešana sa cvetnim mirisom. Moguće je naći i komercijalne osveživače koji zapravo eliminiraju neugodne mirise ali oni često prilično koštaju.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

uradi_sam - Deodorans za cipele od sode bikarbone Soda...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online