{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ang Nanay kong Lola - Labing isang taon na ako Maganda at...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Labing isang taon na ako. Maganda at maraming nagkaka crush . Dalawang taon na lamang, teen-ager na ako. Sabi ni Nanay, huwag daw akong magmadaling magdalaga. Minsan lang daw kasi ako maging bata. E bakit ba? Gusto ko na nga e. Masama bang magsuot ng sandals na may heels ? Mag lipgloss at mascara ? Sawa na nga akong maglaro ng Barbie at Bratz dolls e. Mas gusto ko pang mag text o sumama sa mga classmates ko sa mall. Kill joy nga sina Nanay at Tatay. Ayaw nila akong gumagala kung saan-saan. Delikado daw kasi ang panahon. Ilang buwan na lang gagraduate na ko sa elementary . Bising-bisi nga sa schoo l sa pagprapractice ng aming graduation number . Sabi ni Teacher , third honor daw ako. Binalita ko kay Nanay. “Talaga?” , tuwang-tuwang sambit niya. “Naku, dapat maganda ang damit at sapatos mo. Honor ka pala!” Excited naman masyado Nanay ko. Para namang siya ang gagraduate . Sa totoo lang, ayoko siyang umakyat sa stage . Kasi mukha na siyang lola. Tinutukso nga ako ng mga classmates ko, minsang pumunta ang Nanay ko sa school . “Susie, lola mo?” “Hanap ka ng lola mo, Susie.” Bakit kasi si Nanay, mukhang lola na? Ang ibang nanay ng mga classmates ko, seksi at bata pa. Si Nanay, mataba na, puti pa ang buhok! Ayoko tuloy siyang pumupunta sa school . “Nanay, magpakulay ka na ng buhok,” minsan kong sabi sa kanya. “Tinutukso na ako sa school e.” Tiningnan niya lang ako at tumalikod. Isang araw, tinawag ako ni Nanay. “Susie, halika. May ipapakita ako sa iyo,” nakangiti niyang tawag sa akin.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern